OKUL EL KİTABI 2014-2015
Değerli Veliler Ve Sevgili Öğrenciler…
Bu el kitabı; önemli paydaşlarımızdan biri olan sizlere, akademik programlarımız, değerlendirme
süreçleri, günlük programlarımız ve okulun işleyişiyle ilgili sizin de bilmek isteyeceğiniz bilgiler sunmak için
hazırlanmıştır. Sizler için hazırladığımız bu el kitabıyla önemli olduğuna inandığımız birçok bilgiye rahatlıkla
ulaşacağınıza inanıyoruz. Bu kitapta yer alan bilgilerle ilgili ve diğer tüm sorularınızı yanıtlayarak sizlere yardımcı
olmaktan mutluluk duyarız.
Öğrencilerimizin;
Sorumluluklarının bilincinde, saygılı, kurallara uyan, ailesi,
arkadaşları, öğretmenleri ve çevresi ile etkili iletişim kurabilen,
sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve bilinçlenen sağlıklı bireyler
olarak yetiştirilmesini sağlamak okulumuzun ve velilerimizin ortak
hedefidir. Güvenli, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamayı
öğrenmek ve bundan mutluluk duymak; ancak güvenli, sağlıklı ve
düzenli bir ortamın sürdürülmesi konusunda bireylerin
bilinçlenmesi ve konulan kurallara uymasıyla gerçekleşebilir.
Kuralların amacı, özgürlükleri kısıtlamak değil, bireye kullanılabilir
sınırlar içerisinde daha büyük özgürlükler sağlamaktır.
Bu el kitabı kapsamında açıklanan okulumuza ilişkin tüm
uygulamaların ve kuralların gerek velilerimiz gerekse öğrencilerimiz
tarafından aynı bakış açısı ve anlayışla algılanacağına ve kurallara
uyma konusundaki sorumlulukların eksiksiz olarak yerine
getirileceğine olan inancımız sonsuzdur.
Eğitimin evde başlayarak okulda devam eden bütünsel bir süreç olduğu inancıyla, sizlerle oluşturacağımız tutum
birlikteliğinin, çocuklarımızın yarınlara sağlıklı bir şekilde hazırlanmasında etkin rol oynayacağını düşünüyoruz.
Birlikteliğimizin ve işbirliğimizin çocuklarımızın öğrenim hayatı boyunca devam edeceği inancıyla
sağlıklı, başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı dileriz.
Ali ÖZTÜRK
Okul Müdürü
KURULUŞ VE ORGANİZASYON
Okulumuz 2006 yılında Görele Türkeli Köyü sakinlerinden işkadını Melahat GÜREL tarafından
4610 metrekare arsası bağışlanarak, 1987 Türkiye vergi rekortmeni amcası Mehmet GÜREL adına
2006 yılında devlet tarafından yaptırılmıştır. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 450 öğrenci ile
hizmete başlayan okulumuz,2007-2008 yılında 577 öğrenci, 2008-2009 yılında 603 öğrenci,
2009-2010 yılında 681 öğrenci, 2010-2011 yılında 723, 2011-2012 yılında 743, 2012-2013
yılında 804, 2013-2014 yılında ise 833 öğrenci ile eğitimine devam etmektedir.
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 4+4+4 sisteminde İlkokul ve Ortaokul olarak
hizmet vermektedir.
Okulumuz eğitim öğretim hizmetine başladığı ilk yıldan bu yana çağdaş eğitim-öğretimin
gerekleri; uygun fiziksel mekanların temini, eğitim-öğretim araç ve gereçlerinin sağlanması,
eğitim-öğretim ve yönetim süreç standartlarının belirlenmesi ve en güzel şekilde yürütülmesi
konusunda Giresun’da var olan İlkokul ve ortaokullar içinde örnek teşkil etme yolunda güzel
adımlar atmaktadır.
1. MİSYON
Görele’de çağdaş bir eğitim ortamında kendini gerçekleştiren bireyler için varız.
2. VİZYON
Geleceği okuyan ve bu günden tasarlayan bireylerin yetiştiği bir okul, Eğitim ve Öğretimde örnek
ve önder olmak.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
1_
2_
3_
4_
5_
6_
Kültürel değerlerimize sahip çıkan, evrensel değerleri özümseyen ,
Milli kimliğine sahip çıkan ,
İnançlara saygılı olan,
Yaratıcı ve farklı düşünebilen , farklılıklara karşı hoşgörülü, sorumluluk sahibi olan ,
Aile kurumuna saygılı, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen,
Atatürk ilkelerine bağlı , kendine güvenen ,çevresine saygılı bireyler yetiştirmek.
KURUMDA VAROLDUĞU ALGILANAN DEĞER VE İNANIŞLAR
12345678-
Çalışma zamanının verimli ve etkin kullanıldığı
Bölümler ve zümreler arasında yeterince işbirliği olduğu
Toplumsal, sosyal ve kültürel faaliyetlere imkanlar ölçüsünde önem verildiği
İdarecilerin çalışanların sorunlarıyla ilgilendiği
Çevreye karşı duyarlı olunduğu
Hizmet alan kişilere saygılı ve ikna edici davranışta bulunulduğu
Kılık kıyafet ve disiplin konusunda titiz davranıldığı
Okulumuzdaki iletişim kanallarının herkese açık olduğu şeklinde değer ve inanışlar
İDARECİ VE ÖĞRETMEN KADROMUZ
MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ
MÜDÜR YARDIMCISI
MÜDÜR YARDIMCISI
ENDER SAYGIN
HÜSEYİN ÖZDEMİR
ÖĞRETMEN KADROMUZ
Adı Soyadı
Alanı
1
AYDIN ÖZTÜRK
Bilgisayar
2
SONGÜL HASBAŞ
Okul Öncesi
3
İBRAHİM BEKTAŞ
Sosyal Bilgiler
4
ABDULLAH KÜÇÜK
Türkçe
5
ELİF KAYA
Matematik
6
ESMA ÇEKİÇ BAK
Matematik
7
ERCAN ERTUĞRAL
Beden Eğitimi
8
SENEM SİVRİ
Türkçe
9
SELMA YILMAZ
Teknoloji ve Tasarım
10
EMRAH SOYDAN
İngilizce
11
EMİNE GÖRAL SİVRİ
İngilizce
12
HASAN TEN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
13
ESEN AYDEMİR
Müzik
14
MUSTAFA GEDİKLİ
Görsel Sanatlar/Resim
15
ÇİĞDEM CİNOĞLU
Türkçe
16
LEYLE ÖZDEMİR
İngilizce
17
FATMA ÖZLEM BAYRAKTAR
Matematik
ÖĞRETMEN KADROMUZ
17
ÇİĞDEM ÇOLAK
Fen ve Teknoloji
18
EMRAH ŞAFFAK
Fen ve Teknoloji
19
SELCEN KÜÇÜK
Okul Öncesi
20
NAZLI CIRIT
Sınıf Öğretmenliği
21
MUSTAFA KARAMAN
Sınıf Öğretmenliği
22
EMİNE NİHAL SOYDAN
Sınıf Öğretmenliği
23
YASEMİN KURT
Sınıf Öğretmenliği
24
SALİH EKİZ
Sınıf Öğretmenliği
25
YEŞİM TOPAL
Sınıf Öğretmenliği
26
ERCAN KÖR
Sınıf Öğretmenliği
27
HACI KIR
Sınıf Öğretmenliği
28
TANER IŞIK
Sınıf Öğretmenliği
29
AYSEL ÖZDEMİR
Sınıf Öğretmenliği
30
MUSTAFA YANIK
Sınıf Öğretmenliği
31
ŞENAY KARASAKAL
Sınıf Öğretmenliği
32
AVNİ BEBEK
Sınıf Öğretmenliği
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
NELERDİR?
BİREYSEL GÖRÜŞMELER;
Veli, öğretmen ve öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılarak danışmanlık
hizmeti verilir.
EĞİTSEL REHBERLİK;
Verimli ve etkili ders çalışma teknikleri,
Öğrencinin akademik başarısını arttırmaya yönelik çalışmalar,
Motivasyon teknikleri ve zamanı iyi kullanabilme,
Sınıf geçme sistemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
MESLEKİ REHBERLİK;
Sınav sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar,
Ders seçimleri,
Öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini fark etmelerine yönelik çalışmalar,
Meslek tanıtım çalışmaları, Üst Öğrenim kurumlarını tanıtmaya yönelik seminer, gezi çalışmaları
yapılmaktadır.
KİŞİSEL REHBERLİK;
Bireyin kendini anlamasına ve çevresine uyum sağlamasına yönelik yardım çalışmaları,
Özgüven ve karar verebilme,
İletişim becerileri kazanma, olumsuz duygularla baş edebilme(kaygı, stres vb.) ,
Aile içi sorunlar, sağlık sorunları, akran ilişkilerini düzenlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ NEREDE
BULUNMAKTADIR?
Okulumuzda, Rehberlik Hizmetleri Odası binanın 3. Katında bulunmaktadır.
OKULUMUZUN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE GÖRÜŞMELER NE
ŞEKİLDE YAPILIR?
Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda görüşme talebinde bulunması ile,
Okul idaresi ve öğretmenlerin rehberlik servisine yönlendirmesi ile,
Velinin görüşme talebinde bulunması ile,
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin gerekli gördüğü durumlarda öğrenci ve
veliyi davet etmesi şeklinde görüşmeler yapılır.
Görüşmelerin istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması ile birlikte randevu alınması
görüşmelerin daha sağlıklı yürütülmesi açısından uygundur.
ÖĞRETMENLERİN SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI NELERDİR?
Bir sınıfın Rehberlik Hizmetlerini yürüten ve Rehberlik Derslerine giren öğretmen “Sınıf Rehber
Öğretmenidir. Rehberlik Hizmetlerini yürütecek ekibin vazgeçilmez bir üyesi ve öğrencinin her yönüyle
gelişim ve uyumundan birinci derecede sorumlu olan kişidir.
Okulun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çerçeve Programı doğrultusunda sınıfın yıllık çalışmalarını planlar,
Rehberlik Dersi için ayrılan sürede sınıfa girer, eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Hizmetleri Servisi ile koordineli yürütür.
Öğrenciyi tanımak için form, anket, test ve etkinlik gibi çalışmaları uygular, değerlendirir, öğrencileri
yetenekleri doğrultusunda Eğitsel Kulüplere yönlendirir ve sonuçları Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Hizmetleri Servisi ile paylaşır.
Problemi tespit edilen öğrencilerle görüşür, Okul Yönetimi, öğretmen, aile ile işbirliği içinde çalışır, sonuçları
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Servisine de bildirir.
Sınıfıyla ilgili çalışma raporlarını aylık olarak, Rehberlik Dosyasını da ders yılı sonunda Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Hizmetleri Servisine iletir.
ÖĞRENCİ HAK VE SORUMLULUKLARI
HAKLAR
-Düşüncelerini özgürce ifade etme
-Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma
-Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi
-Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki
fikirlerini ilgililerle tartışabilme
-Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması
-Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme
-Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması
-Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu
benzer konularda danışmanlık alma
-Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma
-Okul yönetiminde temsil etme ve edilme
-Özgün eserlerimiz (Tiyatro, Müzik konseri, resim ve yazılarımız…) sosyal çevre ile bütünleşme
-Öğretmelerimle sosyal ve duygusal problemlerimi rahat paylaşma
-Demokratik, katılımcı, eşit ve adaletli bir yönetim anlayışı .
-Meslekleri tanıtıcı bilgiler verilmesi ve ilgi yeteneklerimin fark edilmesine yönelik objektif test ve
tekniklerin uygulanması.
-Okulun teknolojik imkânlarından yararlanma.
-Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri dilek-istek kutuları düzenleme

SORUMLULUKLAR

-Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı gösterme.

-Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanma.
-Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermeme; Yanlışlıkla zarar verildiğinde
zararın bedelini karşılama.


-Sınıfça belirlenen kurallara uyma.

-Okul kurallarına uyma.

-Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunma.

-Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranma.

-Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmama..

-Okulun bilim ve sanat panolarına; fotoğraf, video, yazı ve afişlerle katkı yapma.

-Okulda düzenlenecek eğitim çalışmalarına (Toplantı, seminer, konferans vb) katılma

-Derslerin ahengini, seyrini bozacak hal ve hareketlerden kaçınma.

-Okul kıyafetini temiz ve düzenli giyme.

-Ödevlerini tam ve zamanında yapma ve derslere hazırlıklı gelme
DAVRANIŞ KURALLARI
DÜRÜSTLÜK: Dürüstlük toplu yaşamın en önemli temel yapılarından birisidir. Yalan söyleme,
aldatma, kopya çekmek, hırsızlık (izinsiz kullanım bu kapsama girer), toplumun her kesiminde
olduğu gibi, okul ortamında da kabul edilemez. Bu kurala uymamak cezayı gerektirir.
NEZAKET: Nezaket, kendine ve başkalarına saygıyı geliştirmede esas olan davranış şeklidir. Bu
nedenle, öğrenciler kullandıkları kelimeleri ve konuşma tarzlarına dikkat etmek zorundadırlar.
Güzel davranış ve nezaketlerini, büyüklerine olduğu kadar, arkadaşlarına da göstermelidirler.
Öğrencilerin tümü, birbirlerine nazik davranmak zorundadırlar. Öğrenciler, sınıflarına bir
büyük geldiği zaman ayağa kalkarak ve konuşmayı sonlandırarak sandalyelerinin yanında
elleri arkada, dik ve yüzleri gelen kişiye dönük olarak ayakta durmalıdırlar. Öğrenciler bir
büyük geçerken geri çekilerek yol vermeli ve okulda gördükleri her büyüğü, ‘Günaydın, iyi
günler veya iyi akşamlar’ diyerek selamlamalıdırlar. İsimleri bilmedikleri büyüklerine hitap
ederken ‘Efendim’ kelimesini kullanmalıdırlar. Konuşurken büyüklere ‘siz’ diyerek hitap
edilmelidir.
DAKİKLİK: Öğrenciler dakikliğin önemini bilmek zorundadırlar. Derslerine, törenlere, ders dışı
etkinliklere, toplantılara ve yemeklere zamanında katılmak durumundadırlar. Günün başında
ve teneffüslerin sonunda çalan zille birlikte, öğrencilerin sınıfa girmeleri ve gerekli ders
hazırlığını yaparak dersin başlamasını beklemeleri gerekir. Derse giriş zilinin çalmasıyla
birlikte tüm öğrenciler ve öğretmenler sınıflarına yönelmek zorundadırlar.
ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ: Kız ve erkek öğrenciler, birbirlerine nazik ve saygılı olmak
durumundadırlar. Birbirlerine karşı konuşmalarında ve davranışlarında düzeyli, saygılı ve nazik
ifadeler kullanmak zorundadırlar. Birbirlerini yargılayan, küçümseyen, alaycı ve düzeysiz
konuşmaların, gruplaşmaların eğitimsiz insan davranışı olduğu unutulmamalıdır. Bu konudaki
uyarılara önem verilmeli ve tekrarından kaçınılmalıdır. Şakaların ve esprilerin düzeyli olmasına
dikkat edilmelidir.
DEĞERLİ KİŞİSEL EŞYALAR: Küpe, kolye, bileklik, künye, yüzük ve bunun gibi değerli kişisel
eşyalar kullanılmaz. Saat dışında takı kullanılmaz. Saatlerin değerinin yüksek olmasının hiçbir
pratik değerinin olmadığı benimsenmelidir
Sahip olunan değerli malzeme alçak gönüllüğün en büyük erdemlerden birisi olduğu hiçbir
zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Okuldaki ilgili öğretmene ya da idareye emanet edilmemiş
takı, değerli eşya veya harçlık miktarını aşan paranın kaybolmasından Okul sorumlu
tutulamaz. Israrla kullanılan takı veya okula gelmemesi gereken eşya öğretmen tarafından
alınarak Okul idaresine iletilir. Söz konusu eşya veliye teslim edilir.
İZİNSİZ GİDİŞLER: Öğrenci yoklamaları her ders yapılmaktadır. Okul idaresinin izni olmaksızın,
veli ile birlikte bile olsa, okuldan ayrılmak, öğrenci hakkında Okul idaresinin araştırma
yapmasına yol açar.
BİLGİSAYAR KULLANIMI: Okul içinde bilgisayarlar eğitim ve öğretim amacı dışında kullanılmaz.
Sınıflardaki bilgisayarlar sadece öğretmen gözetiminde derslerde kullanılır.
CEP TELEFONLARI: Okulda cep telefonu getirilmesi ve kullanımı kurallara bağlıdır. Okul
sınırları içinde kapalı olarak muhafaza edilir. Ancak acil bir durumda bir idareci veya
öğretmenden izin alarak açılıp kullanılabilir. Okul içinde izinsiz telefon kullanılması veya
telefonunu açık bulundurulması suç teşkil eder ve yaptırıma tabidir.
YEMEKHANE VE BAHÇE: Öğrencilerin doğru davranışlarının sınıfta olduğu kadar, yemekhane ve
bahçede de sürmelidir. Okula ait eşyaların, objelerin korunması; çevrenin temizliği, konuşma
tonunun ve tarzının öğrencinin kendisi tarafından denetlenmesi gereken davranışlardır. Yemek
yerken ‘Afiyet olsun’ dileğinde bulunmak, servis yapan ilgililere ‘Teşekkür ederim’ ‘Elinize
sağlık’ demek terbiye geleneğinin sergilenmesi ve olumlu izlenimi geliştirmek için bir fırsattır.
Yemekhaneye girmeden önce eller sabunla yıkanmalıdır. Yemekhanede sıraya girmek
başkalarının sırasına saygı göstermek, toplu yaşama uyum kurallarından birisi ve
öğrencilerden beklenen davranışlardır. Yemek almak için sıraya girildiğinde, başkaları için sıra
tutmak, başkasını bu işe görevlendirmek kabul edilemez. Yemeklere sınıfça toplu olarak çıkılır
ve yemekten sonra tabaklar yıkama servisine bırakılır. Sınıflarda, sıra altlarında ve dolaplarda
yiyecek ve içecek bulundurulmaz.
OKUL SERVİSLERİ: Doğru davranış kuralları, okul servislerinde de sürmelidir. Güvenli bir
şekilde okula gidiş-geliş için, servis öğretmenlerinin uyarılarına dikkat etmek gerekir.
Öğrenciler sabahları servis saatinden beş dakika önce duraklarında olmak zorundadırlar.
Durağına erken gelen servis, her zamanki saatine kadar öğrenciyi bekler. Durağında hazır
bulunmayan öğrenciyi servis beklemez. Servislerin zamanında okula gelebilmesi için
uygulanan bu sistemde, öz disiplin çok önemlidir.
SINIF YAPISI: Öğrenciler izinsiz oldukları durumlar dışında derse zamanında girmek
zorundadırlar. Sınıfta gürültü yapmak, ders esnasında sınıfta gezinmek, camlardan dışarıya
her hangi bir şey atmak, dışarıdaki insanlarla ders saatleri içerisinde sözlü iletişim kurmak,
camlardan sarkmak öğrencilerin göstermemeleri gereken davranışlardır.
DAVRANIŞ, DÜZEN VE KIYAFET KURALLARI
DAVRANIŞ: Öğrenciler temiz giyimli ve iyi davranış içinde olmalıdırlar. Sıradan ve düzeysiz
davranış ve konuşmalar; diğer öğrencilerin öğrenme hakkını engelleyen sınıf içi düzensizlik ve
kuralsızlıklar öğrencilerinden beklenmeyen ve olması durumunda ciddi uyarıları gerektiren
yanlış davranışlardır.
KİŞİSEL BAKIM:
Öz bakım, çağdaş bir insanın en önemli özelliğidir. Beden temizliğine özen gösterilmeli; Yaş
grubu yükseldikçe beden temizliğini koruyacak yardımcı malzemeler kullanılmalıdır. Ancak, tüm
yardımcı kozmetiklerin esas temizlik gerçekleşmedikçe faydasız olduğu hatırlanmalıdır. Hijyen,
sağlığı korumanın ve bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yoludur. Bu amaçla,
yemeklerden önce ve sonra, tuvalete girmeden önce ve sonra eller sabunla yıkanarak
temizlenmelidir.
Öğrencilerin gerek kişisel, gerek okul ve arkadaşlarına ait eşya, kitap, araç ve gerece özen
göstermesi gerekir Sahibi bulunmayan eşyalar, ihtiyaç sahiplerine gönderilir. Öğrencilerin
kaybolan eşyaları konusunda müdür yardımcılarına başvurmaları kendi sorumluluklarıdır
OKULUN YAPISI
Okulumuz bodrum katla beraber 5 katlı olup, 27 adet derslik , 1 fen laboratuarı, 1 anasınıfı, 2
Özel eğitim sınıfı ve kütüphane bulunmaktadır.
YARDIMCI PERSONEL
ADI SOYADI
GÖREVİ
OSMAN IŞKIN
Hizmetli
FERDİ İPŞİR
Hizmetli
MUTLU KARADENİZ
Hizmetli
AYŞE KİRMAN
Hizmetli
ŞEVVAL BERBER
Hizmetli
DİLEK ÇAKIR
Hizmetli
OKUL - AİLE BİRLİĞİ
Eğitim öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için okul aile birliği arasındaki
bütünleşmeyi, gerçekleştirmek ve güçlü bir iletişim ağı kurmak gereklidir. Okul Aile
Birliği bu bağı oluşturmak, öğrenci veli arasındaki işbirliğini gerçekleştirmek, okul
aktivitelerinde aktif rol almak, öneriler sunarak okulun gelişimine ve tanıtımına dair ve
örnek öneriler sunmak üzere çalışmalar yapar.
ADI SOYADI
GÖREVİ
ERCÜMENT KAKICI
Okul Aile Birliği Başkanı
DENİZ EKİCİ
Başkan Yardımcısı
LEVENT ÇAKIR
Üye
ASLI PATAN
Üye
HAVA KILIÇ
Üye
ÖĞRETMENİN SORUMLULUKLARI
Tarih boyunca öğretmenin sorumluluklarının neler olduğu tartışılmıştır. İnsan bir fabrika kurabilir, aya
çıkabilir… ama iyi yetişmiş bir insan birçok fabrikalar kurabilir, gezenlerde seyahatleri hayal edebilir.
Mesele bu kadar önemli olunca öğretmene yüklenen misyonda bu denli ağır olmuştur.
Bazı öğretmenlerimiz okulun binasını, temizliğini dahi yaptıklarını anlatırlar. Öğrenciler bazen evde
bulamadıkları şefkati öğretmenlerinin kollarında ararlar.
Öğretmen toplumsal kalkınma için bireylerin eğitimi için çalışır. Örnek tavır ve davranışlarıyla öğrenciler
için model olurlar.
Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde planlanan dersleri okuturlar.
Öğrencilerine yeni ufuklar kazandırırlar.
Öğrencilerine bireysel farklılıklarına göre hedefler verirler.
Toplum kuralları ve bunlara nasıl uyulacağını öğrencilerine benimsetirler.
Yönetmeliklere göre sınavları yaparlar.
Öğrencilerin başarıları için velilerle işbirliği yaparlar.
Okul sınırları içinde öğrencilerin davranışlarını takip eder
Öğretmenlerin Nöbet Görevi
Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu gibi durumları göz önünde bulundurularak okul
müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin nöbet tutmaları sağlanır. İhtiyaç
duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.
Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez.
Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.
Yoklama Fişi
Öğretmen derse girdiğinde ilk beş dakika içerisinde yoklama yapar, gelmeyenlerin
okul numarasını yoklama fişine yazar. Yoklama fişine numarası yazılan öğrenci o
derse girmemiş sayılır. Yoklama fişleri son dersten sonra, sorumlu müdür
yardımcısına teslim edilir. Müdür yardımcısı, e-okul sistemine günlük yoklama
bilgilerinin girişini yapar.
Sınıf Defterinin Doldurulması
Öğretmen derse girdiğinde o gün işleyeceği dersin konusunu, etkinliğin adı ve
kazanımla birlikte yıllık plana göre sınıf defterine yazar. Ders defteri son ders
saatinden sonra sorumlu müdür yardımcısına teslim edilir. Sorumlu müdür yardımcısı
ders defterini kontrol ettikten sonra onaylar.
Boş Derslerin Doldurulması
Okulumuzda boş ders bulunmamaktadır. Öğretmenlerin sevkli ya da raporlu olduğu
durumlarda, okul idaresinin bilgisi dahilinde , öğretmeni olmayan sınıflara, nöbetçi
öğretmenler derse girerler.
KIŞ DÖNEMİ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
1. DERS
08:30
09:10
1. TENEFÜS
09:10
2.DERS
YAZ DÖNEMİ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
1. DERS
08:30
09:10
09:30
1.TENEFÜS
09:10
09:30
09:30
10:10
2.DERS
09:30
10:10
2.TENEFÜS
10:10
10:20
2.TENEFÜS
10:10
10:25
3.DERS
10:20
11:00
3.DERS
10:25
11:05
3.TENEFÜS
11:00
11:10
3.TENEFÜS
11:05
11:20
4.DERS
11:10
11:50
4.DERS
11:20
12:00
ÖĞLE ARASI
11:50
12:40
4.TENEFÜS
12:00
13:00
5.DERS
12:40
13:20
5.DERS
13:00
13:40
5.TENEFÜS
13:20
13:30
5.TENEFÜS
13:40
13:50
6.DERS
13:30
14:10
6.DERS
13:50
14:30
6.TENEFÜS
14:10
14:20
6.TENEFÜS
14:30
14:40
7.DERS
14:20
15:00
7.DERS
14:40
15:20
7.TENEFÜS
15:00
15:10
7.TENEFÜS
15:20
15:30
8.DERS
15:10
15:50
8.DERS
15:30
16:10
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35.maddesine göre Zümre
öğretmenler kurulu, okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden,
ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve
imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.Bu ilgili yönetmeliğin ilk
maddesidir.
Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni
olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul
kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.
Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak
eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar,
zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.
Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim
yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki
mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre
imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.
Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre
öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne
sunulur.
OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU
Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk
toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde
okul veya kurum müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu
kurula katılabilir.
Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine okul veya
kurum müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve
müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders
saatleri dışında yapılır.
Okul zümre başkanları kurulunda;
Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci
başarısının artırılması,
Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek
gerekli önlemlerin alınması,
Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında
hizmet içi eğitime alınmalarının kurum müdürlüğüne önerilmesi,
Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre
öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
Millî eğitim müdürleri ihtiyaç duyulması hâlinde okul zümre başkanlarıyla toplantı
yapabilir.
OKULUMUZDA OLUŞTURULAN KURULLAR VE TOPLANTILAR
Öğretmenler Kurulu; Okul yöneticileri ve öğretmenlerden oluşur. Gerektiğinde okul
yönetimince öğrenci temsilcisi ve okul-aile birliği temsilcileri de kurul toplantılarına
gözlemci olarak katılmaları sağlanabilir. Yıl içerisinde en az üç defa toplanır.
Okulumuz da oluşturulan diğer kurullar; Sınıf /şube öğretmenler kurulu, Zümre
öğretmenler Kurulu, Okul zümre başkanları kurulu, Disiplin kurulu, Onur kurulu, Davranış
değ. Kurulu, Sosyal etkinlik kurulu, Yazı inceleme ve değerlendirme kurulu, Öğrenci disiplin
ve onur kurulu, Bilim, danışma, sanat proje vb. diğer kurullar oluşturulmuştur.
Okulumuzda oluşturulan kurullar, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimini
artırmak, okul ve çevre işbirliğini gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Okulumuzda
oluşturulan kurullar, eğitim-öğretim yılı içerisinde mevzuat hükümlerine göre toplantılar
yapmakta, toplantıda alınan kararlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır
BAYRAK TÖRENİ VE RESMİ TÖRENLER
Bayrak törenleri, Okul Müdürünün denetim ve gözetiminde müdür yardımcısı, beden eğitimi
öğretmeni ve müzik öğretmeni ile diğer görevli öğretmenlerce hazırlanıp yürütülür.
Törenlerde; Okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ile tören alanında
bulunan diğer görevliler kılık kıyafet yönetmeliğine uygun bir şekilde hazır ol duruşunda
katılırlar.
Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir.
Törenlerde komutlar, beden eğitim öğretmeni veya okul yönetimince görevlendirilen
öğretmen tarafından verilir.
İstiklal Marşı’nın ilk kıtası, usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş
sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir
öğretmen yönetiminde; törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.
Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bir şekilde direğe çekilir.
Okulumuz da her pazartesi 08:15’te ile Cuma günleri 14:15’te İstiklal Marşı eşliğinde
bayrak törenleri yapılır. Bunun dışında resmi törenler de, resmi tatilden bir önceki gün
14:15’te ve resmi tatilden sonraki ilk iş günü sabah 08:15’te İstiklal Marşı eşliğinde bayrak
törenleri düzenlenir.
ANMA KUTLAMA GÜNLERİ
İstanbul’un Kurtuluşu
6 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim
Atatürk Haftası
10 – 16 Kasım
Öğretmenler Günü
24 Kasım
Sivil Savunma Günü
28 Şubat
İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet
Akif Ersoy’u Anma Günü
12 Mart
Çanakkale Zaferi
18 Mart
Kutlu Doğum Haftası
20 – 26 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı
23 Nisan
19 Mayıs
KILIK KIYAFET DÜZENİ
Okulumuzda belirlenmiş okul kılık-kıyafet düzeni uygulanır.
Öğrencilerimiz kendi yaş gruplarına göre düzenlenmiş okul giysilerini giyer. Baharla
birlikte öğrencilerimizin yaz kıyafet uygulamaları okul yönetimi tarafından kendilerine
bildirilir.
Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise
etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyer. Ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor
kıyafeti giymeye zorlanamaz.
Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri
takılar takamaz. (yüzük, künye, zincir, küpe, bilezik ve abartılı tokalar)
Öğrencilerimiz belirli dönemlerde okul yönetiminin vereceği karara göre okula serbest
kıyafet veya eşofman ile gelir.
İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler
giyemez,
Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,
Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek,
kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,
Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı
fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda
dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz,
Okul öncesi eğitim ve ilkokulda okul içinde baş açık bulunur.
DERS ZİYARETLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Okul Müdürümüz Ali ÖZTÜRK Eğitim Öğretim yılı içerisinde ders ziyaretleri
gerçekleştirmektedir.
Okulumuz idareci ve öğretmenleri, alanlarıyla ilgili düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmalarına
katılmaktadır.
KAYIT KABUL İŞLEMLERİ
Kayıtlar, çalışma takviminde belirlenen süreler içinde yapılır.
Okulumuzun İlk okul ve ortaokul kayıt ve kabul işlemleri elektronik ortamda yapılır. Bununla
ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Okulumuzda ders programları mevcut öğretmen kadrosu esas alınarak, seçmeli derslerde
velilerin de görüşleri alınarak okul idaresi tarafından eğitim öğretim dönemlerinin başında uygun
bir şekilde hazırlanır.
2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ve GÖREVLİ
ÖĞRETMENLER
MEHMET GÜREL İLKOKULU/ORTAOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİ
Spor Kulübü: ERCAN ERTUĞRAL , ERCAN KÖR , MUSTAFA KARAMAN
Sivil Savunma Kulübü: TANER IŞIK , HACI KIR
Kültür Edebiyat Kulübü:ABDULLAH KÜÇÜK,ÇİĞDEM CİNOĞLU,İBRAHİM BEKTAŞ
Sağlık Temizlik Kulübü:AYSEL ÖZDEMİR, NAZLI CIRIT
Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü:MUSTAFA YANIK,SALİH EKİZ
Çocuk Hakları Kulübü: ŞENAY KARASAKAL,EMİNE NİHAL SOYDAN
Resim/Görsel Sanatlar Kulubü:MUSTAFA GEDİKLİ, SELMA YILMAZ
Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü:ÇİĞDEM ÇOLAK,EMRAH ŞAFFAK
Avrupa Birliği Projeleri Kulübü: EMRAH SOYDAN,EMİNE GÖRAL,LEYLA ÖZDEMİR
Müzik Kulübü: ESEN AYDEMİR-YASEMİN KURT
Matematik Kulübü:ESMA ÇEKİÇ BAK, FATMA ÖZLEM BAYRAKTAR, ELİF KAYA
Kütüphanecilik Kulübü:SENEM SİVRİ,NAZAN TEKİN,YEŞİM TOPAL
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokulun bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe
dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak
şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar
"Teşekkür" , 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir“ belgesi ile ödüllendirilir.
İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna
bakılmaksızın;
a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,
b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren
öğrenciler "İftihar Belgesi“ ile ödüllendirilir.
c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin
kararı doğrultusunda, ortaokul da ise öğrenci davranışlarını değerlendirme
kurulunca verilir.
ç) İftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İlkokullarda okul
yönetiminin olur tarih ve sayısı, ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları
Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası belgenin tarih ve
numarası olarak kabul edilir.
İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya
törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları
okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve
Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni
tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.
DİSİPLİN YAKLAŞIMIMIZ
Okulumuzdaki disiplin anlayışımız; “Saygı”, “Sorumluluk” ve “Adil Olmak” değerleri esasına
dayandırılmıştır.
Aile, eğitimin etkin bir parçasıdır. “Eğitim ailede başlar, ailenin desteği ile okulda sürer.”
ilkesinden hareketle, velilerimizin de bu sürecin içerisinde kaynak kişi ya da çözüm
sürecinin aktif bir katılanı olarak yer almaları söz konusudur.
Öğrenci başarısı ve davranışlarının izlenmesinde, öğrencilerin olumlu yönlerinin fark
edilmesi esastır. Hiçbir öğrencinin kimliği ve kişiliğine yıkıcı eleştiride bulunulmaz.
Disiplin yaptırımlarının takibinde süreklilik ve tutarlılık gereklidir. Bu yaptırım ve sonuçlar
izlenir, sonuçlar uygulanırken adil davranılır.
Öğrencilere yönelik ödüllendirme ve yaptırımların herkes tarafından iyi anlaşılması
önemlidir.
Öğrencilerin davranışlarının niteliklerine göre:
a) Uyarma,
b) Kınama ,
c) Okul Değiştirme yaptırımlarından biri uygulanabilir.
DEVAM-DEVAMSIZLIK
Okula Devamsızlık:
Her öğrencinin okula devamı esastır. Devamsızlık durumunda Okul Öncesi Eğitim
ve
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yönergeleri takip edilir.
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında çocukların devamsızlıkları, e-Okul
sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir.
Okul öncesi eğitim kurumlarında;
a) Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam
etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal
uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.
b) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul
müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün
okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan
çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.
c) Aylık aidatını zamanında ödemeyen, geçmiş aylardan borcu kalan ve devamsızlık
nedeniyle okulla ilişiği kesildiği hâlde okula devam ettirilen çocukların ücreti, veli
ile yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
E-okul:
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmî okullarda kullanılması zorunlu
dijital öğrenci takip sistemidir. Öğretmenlerimiz tarafından K12 net’e girilmiş
bilgiler gerekli kontrollerin ardından e okul’a aktarılır. Öğrencilerimizin karne,
ara karne, öğrenci gözlem formları, devamsızlıkları e –okul’dan takip edilir.
İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.
a) İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin
velileri ile okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri,
muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri
gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.
b) Normal ve ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya
daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle
bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır.
c) İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin
dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul
yönetimince e-Okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin
devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.
ç) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine
işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler
alınır. Bu durumdaki veya yurt dışında adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları,
yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar e-Okul sisteminde pasif hâle getirilir.
d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından
bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir.
(4) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca
olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.
KAYBOLAN EŞYALAR
Kimi zaman dikkatsizlikten kimi zaman art niyetli kişiler yüzünden okul içerisinde araç
gereçler veya öğrencilerin kişisel eşyaları kaybolabilmektedir. Bu tarz bir durumla karşılaşan
kişilerin sınıf içerisine veya eşyayı en son hatırladığı yere iyice bakmalı daha sonra okul
idaresine haber vermelidir. Çünkü çoğu zaman kaybolduğunu zannettiğimiz şey en yakın
yerden çıkar. Etraflıca arama yapıldıktan sonra eşyanın kaybolduğuna kanaat getirdiysek
dediğimiz gibi okul idaresine başvurulmalıdır. Daha sonra idarede okuldaki diğer personele
haber verir temizlik esnasında eşyanın görülüp görülmediğini sorar ve etraflı bir arama daha
yapılır.
Herhangi bir eşya kaybolduğu zaman okuldaki personel ile toplantı yapılır. Okula değerli
eşyaların getirilmemesi konusunda öğrencilere uyarılarda bulunulur.
OKULUMUZDA SİVİL SAVUNMA UYGULAMALRI
Okulumuz; yangına karşı acil durum tatbikatları, yangın eylem planı, her katta mevcut
olan yangına müdahale ekipmanları,her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen deprem ve
acil durum tatbikatları, depreme dayanıklı ve kolay tahliye edilebilir yapısı ile öğrencilerinin
okul dışı belirlenmiş emniyetli alanlara geçişini güven içinde sağlayacak olanaklara sahiptir.
YEMEK HİZMETLERİ
Öğrencilerimiz yemek ihtiyaçlarını kantinden gidermektedirler. Taşımalı gelen
öğrencilere tabldot yemek dağıtılmaktadır. Kantin ayda bir Okul idaresi öğretmen ve okul aile
birliği üyesinden oluşan komisyon tarafından denetlenmektedir.
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
Okulumuz kütüphanesi 2007de hizmete girmiştir.
Web Sitesi Adreslerimiz
İlkokul:
http://mehmetgurelilkokulu.meb.k12.tr/
Ortaokul
http//mehmetgurelortaookulu.meb.k12.tr/
MEHMET GÜREL İLKOKULU/ORTAOKULU
İLETİŞİM BİLGİLERİ :
Adres: Mehmet Gürel İlkokulu-Ortaokulu Yeşiltepe M. Görele/Giresun
Telefon: 0454 513 42 76
Web: http://mehmetgurelilkokulu.meb.k12.tr/
http://mehmetgurelortaokulu.meb.k12.tr/
Download

Okul El Kitabı - Mehmet Gürel İlkokulu