7. Hafta
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
7. Bölüm
2
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
ÖĞRETİM ARAÇLARI VE ÖZELLİKLERİ
Tahtalar
Perdeler
Datashow ve
Yansıtıcılar
Slaytlar ve Opak
Yansıtıcılar
Tepegözler
Sayısal
Kameralar
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
4
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
TEPEGÖZÜN TEKNİK YAPISI
1. Ayna ve objektif
2. Görüntü netlik ayar kolu
3. Rulo saydam
4. Tepegöz çalışma alanı
5. Saydamı tutucu pimler
6. Saydam (asetat)
7. Işık şalteri
8. Enerji tasarruf şalteri
9. Renk düzeltme düğmesi
10. Ampul değiştirme kolu
11. Rulo saydam hareket kolu
12. Elektrik kablosu
toplama yeri
5
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Tepegöz Projektörün Eğitim
Yönünden Yararları
Yazı tahtası gibi kullanılabilir.
Öğretmen bu araçta önceden
hazırladığı şeffafları
kullanabildiği gibi boş bir
şeffafın üzerine yazarak bir
taraftan da dersini anlatabilir.
Tepegöz projektör öğretmen ve
öğrencilerin tebeşir tozundan
kurtulmasını sağlar.
Bütün projektörler içinde,
kullanılması en kolay olanıdır.
6
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Tepegöz Projektörün Eğitim
Yönünden Yararları
 Doğrudan doğruya güneş vurmayan
odalara, karartmaya gerek kalmadan
rahatça kullanılabilir.
 Tepegöz projektörü kullanırken
öğretmen, öğrencilerle daima yüz
yüze bulunacağından,
sınıfın kontrolü ve öğrencilerin
tepkilerinden yararlanma kolaylaşır.
 Üst üste katlanabilen parçalı
saydamların yapılabilmesi, konunun
ilginç ve dikkati çekebilecek şekilde
hareketli olarak sunulmasına olanak
sağlar.
7
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Tepegözle Sunu Yaparken
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Saydam konulduktan sonra araç çalıştırılmalıdır.
 Katlamalı bir sunu yapılmıyorsa her saydam
değişikliğinde araç kapatılmalıdır.
 Saydamın belli kısımlarına dikkatleri toplamak için diğer
kısımlar bir kağıtla kapatılmalıdır. Bunun için kapama
tekniklerinden yararlanılabilir.
 Görüntüde işaret edilmek istenen noktalar perde üzerinde
parmakla gösterilmemeli bir kalem veya işaret çubuğu ile
saydam üzerinden gösterilmelidir.
 Saydamlara eller temiz ve kuru bir şekilde tutulmalıdır.
8
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Tepegözle Sunu Yaparken
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 Gösteri sırasında saydama bir şeyler eklenmek
isteniyorsa üzerine ikinci bir saydam konularak bu
işlem yapılmalıdır. Böylece saydamımız zarar
görmemiş olur.
 Tepegöz sarsılmamalı, sunu bittikten sonra
lambanın soğuması için bir süre beklenmeli ondan
sonra temizlik yapılıp kaldırılmalı.
 Tepegöz için yedek lamba bulundurulmalıdır. Bir
lamba yandığında düğmesine basılarak ikinci
lamba kullanılabilir.
 Görüntü perdede iken önünde durulmamalı ve
önünden geçilmemelidir.
9
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Kullanılan Materyal Olarak
Üstünlükleri
 Saydamların hazırlanması kolay ve ekonomiktir.
Öğretmenler bir çok teknik kullanarak kendi
saydamlarını hazırlayabilirler.
 Gazete, dergi, kitap yayınlardan resim, çizim ve
yazılar alınarak güncel saydamlar hazırlanabilir.
 Saydamların kolaylıkla renklendirmesi, rengin
etkisinden yararlanmaya olanak verir.
 Dersin-konunun akışına göre saydamları yeniden
düzenlemek ve yeni saydamlar ekleyip çıkarmak
mümkündür.
10
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Tepegöz Kullanımına Yönelik
Öneriler
 Aşırı kullanılmamalı.
 Saydamlar değiştirilirken projektör açık
bırakılmamalı.
 Öğretmenin yüzü dinleyenlere dönük olmalı.
 Yansıtılan ekran yeterince büyük olmalı.
 Tepegöz saydamlarında anahtar bilgiler yer
almalı.
 Tepegözün yanında durulmalı, görüntü perdede
iken sınıfta dolaşmak rahatsız edici olabilir.
11
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Tepegöz Kullanımına Yönelik
Öneriler
 Sunuya içeriği gösteren bir taslak yansıtılarak
başlamak daha etkilidir.
 İzleyenlerin dikkatlerini belli bir bilgiye toplamak
için saydam üzerindeki diğer bilgileri kapatın.
 Saydamın perdedeki görüntüsü kare biçiminde
olmalı.
 Perde herkesin görebileceği bir yere
yerleştirilmeli.
 Tepegöz çalışır durumda iken sarsılmamalı,
temizlenmemeli ve taşınmamalı.
12
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
OPAK PROJEKTÖRLER
 Fotoğraf, resim, kitap sayfası gibi
şeffaf olmayan materyalleri ekrana
yansıtmaya yarayan araca opak
projektör denilmektedir.
 Saydam hazırlama gibi herhangi
bir hazırlık gerektirmeden her türlü
opak malzemeyi yansıtabilir. Her
sınıf düzeyinde kullanma avantajına
sahiptir.
13
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Opak
Projektörü
(Episkopun)
Opak
Projektör Eğitim Yönünden Yararları
 Kullanılması basit ve kolay öğrenilir bir araçtır.
 Bozulabilecek fazla hareketli ve karmaşık parçaları
yoktur.
 Yeni bir materyal hazırlamak gerekmeden
kullanılabilir.
 Öğrencilerin hazırladığı ödevlerin sınıfça
paylaşılmasında kullanılabilir.
 Coğrafya, tarih derslerinde küçük harita, şekil ve
şemaların yansıtılarak incelenmesinde etkin bir
araçtır.
 Uygulanan testler üzerinde ortak tartışma
yapılmasında kullanılabilir.
14
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Opak
Projektör
Opak Projektörü (Episkopun)
Eğitim Yönünden Yararları
 Saydam olmayan her türlü resim ve fotoğraflarla yazılı,
çizili ve basılı materyalin, sınıf topluluğu tarafından
gözlenmesini sağlar. Özellikle kitaplardaki resim ve
şemaların sınıfça incelenmesinde çok yararlıdır.
 Metal para, bitki yaprakları, pul, böcek türleri gibi ayrıntıları
zor seçilen küçük üç boyutlu cisimler opak projektörlerle
incelenebilir.
 Saydam olmayan her türlü resim,çizim ve şemanın
büyütülerek başka bir yüzeye çizilip levha ya da tablo
haline getirilmesinde yardımcı araçtır.
15
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Opak
Projektör
Opak Projektörün Eğitim
Yönünden Sınırlılıkları
 Çok iyi karartılmış bir odada kullanılabilir.
 Çok parlak fotoğraf ve resimler, ışığı parlak bir
şekilde yansıttığından çoğu zaman opak
projektörle iyi görünmez.
 İyi karartılmış bir oda gerektiğinden, gösteri
sırasında öğrencilerin not tutması imkansızdır.
 Lambası pahalıdır. Çabuk ısındığından kolay
kesilebilir. Sarsılmaması gerekir.
16
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
SLAYT PROJEKTÖR VE SLAYTLAR
Slaytların ekrana yansıtılmasına
yarayan araca slayt projektörü
denir.
Slaytlar(diya) 35mm'lik kameralarla
çekilmiş renkli ya da renksiz
filmlerin pozitif olarak banyo
edilmiş ve kesilerek 5x5cm'lik
mukavva ya da plâstik çerçevelere
yerleştirilmesiyle oluşan sunum
amaçlı materyallerdir.
17
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Slayt
Projektör
Slaytların Hazırlanışı
Fotoğrafçılık bilgisi gerektirse de
kolayca hazırlanabilirler. 35 mm’lik
bir fotoğraf makinesine takılan slayt
pozu ile çekimler yapılır.
Fotoğrafçıda banyo yapılarak
makasla tek tek kesilir ve
çerçevelere yerleştirilir.
Kitap, dergi, broşür ve materyallerde
yer alan resimler, fotoğraflar veya
tarihi değeri olan pul, para gibi
nesneler de bir fotoğrafçıya
götürülerek slaytları hazırlatılabilir.
Uzun kemik
Kısa kemik
Yassı
kemik
18
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Slayt
Projektör
Slaytların Hazırlanışı
3
2
Sunu sırasında görüntünün ters
olmaması için slaytlar kızağa doğru
sıralanmalıdır. Bunun için “başparmak
yöntemi” kullanılır. Buna göre slaytları
başparmakla tutuğumuz yere bir etiket
üzerinde sıra numarası verilebilir.
Bunlar kızağa aynı yönde konulmak
suretiyle de görüntünün ters olması
önlenmiş olur.
Uzun kemik
Kısa kemik
Yassı
kemik
19
1
Slayt
Projektör
Slaytların Eğitim Yönünden
Yararları
 Bir sürecin aşamalar halinde öğretilmesi olanağını verir.
 Küçük cisimlerin büyütülerek doğal renkleriyle
incelenmesi olanağını verir.
 Kullanılması kolay ders araçlarıdır.
 Bir slayt serisi, 35mm'lik bir fotoğraf makinesi (kamera)
ile ona uygun film sağlayabilen herkes tarafından
kolayca hazırlanabilir.
 Pahalı araçlar değildir.
 Hafif,taşınması ve saklanması kolay araçlardır.
20
Slaytların Eğitim Yönünden Yararları
Bir slayt serisinde resimlerin sırası istenildiği
gibi değiştirilebilir.
Hem bireysel olarak hem de kalabalık
guruplarca kullanılmaya elverişli araçlardır.
İstenildiğinde çoğaltılması kolaydır.
Yansıtma zamanı,öğrencilerin algı hızına ve
öğretmenin kullandığı öğretme yöntemine
göre kolaylıkla ayarlanabilir.
Az karartılmış bir odada gösterilebilir, bu da
öğrencilerin,gösteri sırasında not tutmalarına
olanak verir.
21
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Slaytların Eğitim Yönünden Sınırlılıkları
 Bir slayt serisinin hazırlanması bilgi ve beceri
isteyen ve zaman alıcı bir işlemdir.
 Kullanılması sırasında odanın karartılması az da
olsa gereklidir.
 Slayt projektörü kullanırken,öğrencilerle göz
göze gelme imkanı yoktur; ilginç şeyler
gösterilmezse öğrencilerin kontrolü zorlaşabilir.
 Kullanış sırasında ışıkların zaman zaman açılıp
kapanması öğrenmenin devamlılığına zarar
verebilir.
22
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
DATASHOW CİHAZI
Datashow tepegözle birlikte
kullanılır. Datashow saydam
özellikli bir LCD ekrana (likit kristal
ekran) sahiptir. Bu özelliği
nedeniyle tepegözün üzerine
konulan bir saydam gibi,
görüntüsü tepegözle perdeye
yansıtılabilir.
Bilgisayar, video, kameradaki
görüntüler bu yolla büyütülerek
yansıtılabilir.
23
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
PROJEKSİYON CİHAZI
 Projektör ise daha yüksek
görüntü kalitesine sahiptir. Bu
cihaz görüntüyü datashowda
olduğu gibi tepegöze gerek
kalmadan yapabilme özelliğine
sahiptir. Bilgisayar, video,
kamera, VCD, DVD, TV
araçlarındaki görüntüyü
yansıtabilir.
 Projeksiyon cihazı, datashowa
göre daha kullanışlı ve yüksek
kalitede görüntü sunan bir araç
olmasına karşın daha pahalı bir
araçtır.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
PROJEKSİYON CİHAZI
Okullarda giderek yaygınlaşmaktadır. Bilgisayarda hazırlanan her
türlü sunumu yansıtma özelliğinden dolayı oldukça kullanışlı bir
araçtır. Yansıtma özelliğine göre iki türü vardır.

Normal Projeksiyon: Projeksiyon cihazı ya tavana
monte edilmiştir veya yansıtılacak yüzeyin önündedir.
 Ters Projeksiyon: Bu sistemde projeksiyon cihazı
yansıtılacak yüzeyin arkasındadır. Bunu yapabilmek için cihazın
ters projeksiyon özelliğini desteklemesi veya sadece bu özelliğe
sahip olması gerekir. Çünkü izleyenlerin görüntüyü düz
görmeleri için perdenin arkasına görüntünün ters yansıtılması
(bir yazının aynadaki ters görüntüsü gibi) gerekir.
25
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Yararları
 Öğrenci ve öğretmen arasında






göz iletişimini sağlar.
Dikkat çeker ve ilgiyi sürekli
kılar.
Daha ayrıntılı ve kaliteli
materyalin önceden
hazırlanmasına imkan sağlar.
Kullanımı kolaydır.
Bireysel ve grup öğretimi için
kullanılabilir.
Bilgisayara bağlı iken yazı
tahtası yerine kullanılabilir.
Değişiklikler kolayca
yapılabildiğinden bilgilerin ve
materyallerin güncel kalması
sağlanabilir.
Sınırlılıkları
 Daha iyi görüntü elde
etmek için ortamın az da
olsa karartılması gerekir.
 Pahalı olduğu için satın
alınması güç bir araçtır.
 Datashow ile kullanılacak
tepegözün güçlü bir ışığa
sahip olması gerekir.
 Sunuları yönetmede
bilgisayar bilgi ve becerisi
gerektirir.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Dijital
Fotoğraf
Makinesi
Dijital Fotoğraf
Makineleri ve Kameralar
 Dijital fotoğraf makinesi veya kameralarla çekilen
fotoğrafları kolayca bilgisayara aktarılabilir. Fotoğrafları
anında görme, kötü çekimleri silme veya üzerinde
değişiklik yapma imkânı vardır. Filmler bir diskette,
hafızada veya akıllı kartta saklanabilir.
 Doğa resimleri, tarihi eserlerin ve yerlerin resimleri,
sergiler vb. fotoğraf makineleri ile çekilerek sınıfa
getirilebilir. Dijital fotoğraf makineleri ile gerektiğinde video
çekim yapılabilir. Sınıf içinden görüntüler alınabilir.
27
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Dijital Fotoğraf Makineleri ve
Kameralar
 Okulda yapılan bir etkinlik kamera ve balğı olduğu
kapalı devre bir televizyon sistemi sayesinde
naklen sınıflarda izlenebilir.
 Deney, tiyatro, gezi gibi etkinlikler yanında;
rastlanması çok sık olmayan heyelan, sel, yangın,
trafik kazaları, ay ve güneş tutulması, gibi olaylar,
yeri geldiğinde sınıf ortamında izlenmek üzere
kamera ile çekilerek CD’ lere kaydedilebilir. Bu
kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılabilir, sunu
hazırlamada bu resim ya da videolar kullanabilir.
28
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Dijital Fotoğraf Makinesi ve
Kameraların Avantajları
Resim saklama kapasitesi çok yüksektir.
Yakınlaştırma özelliği vardır.
Kullanımı kolaydır.
Hareketli çekim yapabilirler.
Çekimleri bilgisayara aktarma ve direkt CD’ lere
kaydetme özelliğine sahip olanları vardır.
Bir slayt makinesi olarak televizyon veya
projeksiyon makinesine takılarak kullanılabilir.
29
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Teknolojik Araçların Birlikte
Kullanımı
KAMERA
DVD-VCD
PROJEKSİYON
Televizyon
Bilgisayar
VİDEO
Fotoğraf
Makinesi
30
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Perdeler
Tepegöz, slayt, opak projektör, projeksiyon gibi
yansıtıcıların görüntülerinin yansıtılmasında perdeler
kullanılır.
Perdedeki görüntü kare veya dikdörtgen şeklinde
olmalıdır. Yansıtıcı perdeye yaklaştırıldıkça görüntü
küçülür ve netlik artarken; uzaklaştırıldıkça da görüntü
büyür, netlik bozulur. Çok uzaklaştırılırsa görüntü
perdenin dışına çıkabilir.
Perde yerleştirilirken ışığın doğrudan perdeye
gelmemesi, perdenin loş bir yerde olması gerekir.
31
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Perdeler
Perde, izleyicileri rahatlıkla görebileceği bir yere
konulmalı, tepegözün konulduğu yerden daha yüksekte
olmalı, perdenin alt kenarı yerden 1.5 metre kadar
yüksek olmalıdır.
 En yakın izleyicinin perdeye uzaklığı perdede oluşacak
görüntü yüksekliğinin iki katından az olmamalı, en uzak
mesafede oturacak izleyicinin perdeye uzaklığı ise
perdedeki görüntü yüksekliğinin altı katından fazla
olmamalıdır(Yalın, 2002: 136).
32
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Perdeler
 Portatif perdeler: Değişik mekanlardaki
uygulamalarda kullanılabilecek,
taşınması kolay, kurulumu basit
modellerdir.
 Duvar perdeleri: Sürekli aynı mekanda
yapılan toplantı veya sunumlarda
kullanılan, duvara veya tavana monte
edilmiş perdelerdir.
 Motorlu perdeler: Açma ve kapama
işlemini elektrikli bir motorla yapan,
konferans ve toplantı salonlarına prestij
kazandıracak kullanışlı modellerdir.
33
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
EĞİTSEL AMAÇLI TAHTALAR
Yazı Tahtası
Her eğitim kurumunda bulunan herkes tarafından
çok eskiden beri bilinen ucuz bir eğitim aracıdır.
Eğitimcileri arasında kara tahta olarak bilinir.
Neredeyse eğitim tarihi kadar eski bir geçmişe
sahiptir. Bugüne kadar gelişen hiçbir teknoloji
tahtayı sınıftan çıkartamamış, sadece kalitesinde
bir değişiklik yapabilmiştir.
Sunta ya da kontraplak koyu renkli mat bir boyayla
boyanarak kolayca bir yazı tahtası yapılabilir.
Sıkıştırılmış cam tozundan yapılanları daha kaliteli
olanlarıdır.
34
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
EĞİTSEL AMAÇLI TAHTALAR
Yazı Tahtası
Etkin yarar sağlanabilmesi için kullanılışının
iyi planlanması gerekir.
Tebeşir kullanıldığı için tozlu kirli ve sağlığa
zararlı bir araçtır.
Gıcırdayan bir tebeşir öğrenciyi rahatsız
eder. Yeşil boyalı tahtada sarı renk tebeşir,
siyah boyalı tahtada beyaz tebeşir
kullanılmalıdır.
35
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
EĞİTSEL AMAÇLI TAHTALAR
Beyaz Yazı Tahtası
 Yazı tahtasının en zorlu çalışmalara uygun, emayeden üretilmiş beyaz
yüzeyli olanları son zamanlarda kara tahtanın yerini almaya başlamıştır.
Bu tahtalar çizilmeye karşı son derece dirençli, mıknatıs tutan ve kuru
silgi ile silinen yüzeylidir. Döner ve kanatlı olmak üzere değişik biçimde
kullanım avantajına sahip olanları vardır.
Şekil: Döner beyaz tahta
Şekil: Kanatlı beyaz tahta
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Yazı Tahtalarının Eğitim Yönünden Yararları
 Tebeşir tahtası sunulan konunun ana hatlarını özet şeklinde
vermede, yeni kelime ve terimleri sunmada, bir süreç ya da
yöntemin basamaklarını sıralamada, önerileri sıralamada,
soruları ve cevapları yazmada kullanılır.
Yazı Tahtalarının Sınırlılıkları
Kullanılması zor bir araçtır, bu konuda bilgi ve eğitim gereklidir.
Tebeşir tahtaları tozlu, kirli, sağlığa zararlıdır.
Öğretmen tahtayı kullanırken öğrencilere arkasını dönmeye
mecburdur. Bu nedenle iletişim kopukluğu olabilir.
Öğretmen sık sık öğrencilerin görüşünü engeller.
Yazılıp, çizilenleri saklamak imkansızdır.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Yazı Tahtalarının Dikkat Edilecek
Hususlar

Öğretmen tahtayı nasıl kullanacağını önceden planlamalıdır.

Yazı ve çizimler sınıfın her yanından görülebilmelidir.

Tahtaya çok şey doldurulmamalıdır.

Tahtadaki o an için gereksiz şeyler silinmeli,iş bitince tahta
temiz bırakılmalıdır. Devamlı olarak okunması gereken bilgiler
yazı tahtasına yazılmamalıdır.

Yazılacak yazılar okunaklı ve düzgün olmalıdır.

Dersin sonunda mutlaka tahta temizlenmelidir. Tahtayı silmede
el, parmak kullanılmamalıdır, silgi kullanılmalıdır. Tebeşir
tozundan korunmak için temizleme üsten aşağıya doğru silgiyi
çekerek yapılmalıdır.

Tahtanın kullanımına sol üstten başlanılmalıdır.
39
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
 Tahtanın ikiye, üçe bölünerek kullanılması tahtadakini defterlere
yazan öğrencilere kolaylık sağlar. Yeni bir şey yazmak için
tahtanın tamamının silinmesine gerek kalmaz.
 Fazla zaman alacak çizimler dersten önce çizilmeli ve üzerleri
kapatılmalıdır. Kanatlı ve dönerli beyaz tahtalar bu tür çizimler
için daha uygundur.
 Yazı ve çizimlerde önemli yerlere renkli tebeşir kullanarak dikkat
çekilmelidir. Ancak üçten fazla renk kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 Öğretmen dersi sunarken tahtanın önünü kapatmamalı, işaret
çubuğu kullanılmalıdır.
 Yazı tahtasının yerden alt kenara kadar yüksekliği; Birinci
sınıflarda 65 cm, İkinci ve Üçüncü sınıflarda 70 cm, Dördüncü
sınıflarda 75 cm, Beşinci sınıflarda 80 cm olmalıdır
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Bülten Tahtaları
 Bülten tahtaları ilköğretimin ilk
sınıflarından yükseköğretime
kadar geniş bir kullanıma sahiptir.
Okul dışındaki diğer kurumlarda da
kullanımı olan bir araçtır.
 Bu tahtalar çeşitli malzemeden
yapılabilir. Straforların (beyaz
köpük) üzerine bir kumaş bez
çekilmesi ve çerçevelenmesi ile
yapılanları en kullanışlılarıdır. Hem
diğerlerine göre daha hafiftirler
hem de üzerine toplu iğne ile her
çalışma kolayca tutturulabilir.
41

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
 Hazırlanan bülten tahtaları sınıfın genişliğine göre
hazırlanır. Konulacak yer tespit edilerek ölçüm yapılır.
Gerektiğinde iki tane de yapılabilir. Sınıfta öğrencilerin
kullanabilecekleri yükseklikte uygun bir yere asılır.
Ayrıca okulun koridorlarında uygun yerlerde genel
konuların işlenme ve duyuruların yapılmasında
kullanılmak üzere asılabilirler.
 Bülten tahtası öğretmenler ve öğrenciler tarafından çok
amaçlı kullanılır. Bu tahtalar, ünite köşesi, etkinlikler,
resim, yazı, şiir, haberler, duyurular gibi bölümlere
ayrılabilir. Başlıklar altında yapılan etkinlikler buraya
asılır. Öğrencilerin konuları ile ilgili çalışmaları, raporlar,
yazı ve resimler, gazete kupürleri, özetler, duyurular
buraya asılır.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Bülten Tahtasının
Eğitim Yönünden Yararları

Öğrencilerin çalışmalarını sergilemek için kullanıldığında motive
edici bir araçtır.

Bitirilmiş konuların veya çalışmaların özetini vermede kullanışlıdır.

Tek nüsha materyalleri, numuneleri sergilemekte kullanılabilir.

Öğrencilerin bir konuya ilgisini çekmek amacıyla sergi, konferans,
panel, bilimsel toplantı vb. afişleri buraya asılabilir.

Ders zamanı diliminde öğrencilere verilemeyen konular ve diğer
detaylar burada verilerek dersi tamamlamak amacıyla bu araçtan
yararlanılabilir.

Öğrencilerin projelerini burada sunmalarını sağlar.
43
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Bülten tahtasını Kullanmada Dikkat
Edilecek Hususlar
 Mutlaka mesajı alacak kimselerin çoklukla gelip geçtiği bir
yere ve göz seviyesine yerleştirilmesidir.
 Dikkati çekmeyi kolaylaştırmak için her türlü resim, çizim ve
yazı teknikleriyle fon renkleri tasarım ilke ve kurallarına
uygun olarak kullanılmalıdır
 Bülten tahtası her defasında sade ve açık olarak tertiplenmiş
ve bir bakışta göze çarpan tek bir mesajı kapsamalıdır.
 Öğretmen bülten tahtasının düzenlenmesinde öğrencilere
rehberlik yapmalıdır.
44
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
 Buraya yerleştirilen konu ile ilgili bilgi ve resimler
seviyeye ve amaca uygun olmalı,
 Ünite değiştiğinde, bülten tahtası güncelleşmeli,
 Buraya asılan yazı, resim, vb. üç dört gün kalmalı ve
incelendikten sonra,kaldırılarak dosyalanmalı,
 Günlük olaylar, çevre ile ilgili haberler burada yer
almalıdır.
 Tahtanın yerden yüksekliği öğrencilerin rahatlıkla
okuyabileceği yükseklikte olmalıdır.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
DÖNER LEVHA
Döner levha, öğretmen tarafından mukavva veya tahtadan da kolayca
hazırlanabilir. Basılmamış gazete kağıdı, kartonlar veya üçüncü hamur
kağıt levhalar döner levhanın sayfalarını meydana getirir. Sayfalar
istendiği zaman çıkarılıp tekrar yerine takılabilir.
Ö n e r ile r i
Ç e v ir m e !
46
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Döner Levhanın
Eğitim Yönünden Yararları

Yapılması ve kullanılması kolay bir araçtır.

Dersten önce hazırlandığı gibi, ders sırasında yazı tahtası
olarak da kullanılabilir.

Bir sürecin basamaklarını göstermede veya küçük, küçük
aşamalara ayrılmış bir konuyu açıklamada çok yaygındır.

Her türlü resimlere yazı ve çizim tekniğinin kullanılmasına
uygundur.

Hazırlanmış materyal saklanırsa daha sonra da kullanılabilir.

Hafif olduğundan sınıfın her alanına taşınabilir. Grup öğretimi
yapılabilir.
47
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Kullanımında dikkat edilecek
hususlar
 Yazı ve çizim materyali olarak keçe uçlu
kalemler kullanılır. Üç-dört renkten fazla
kullanılmamalıdır.
 Kullanırken levhanın önüne geçilmemelidir.
 Her sayfa dersin bir aşamasını basit, kolay,
anlaşılır göstermelidir.
 Harfler en az 4 cm. büyüklüğünde olmalı,
çizimler öğrencilerin görebileceği şekilde
olmalıdır.
48
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Kullanımında dikkat edilecek
hususlar
 Özet için sayfalar yeni baştan çevrilmemeli,
özet son sayfada yapılmalıdır.
 Her bir levhanın öğretmene dönük yüzüne
ön yüzü ile ilgili hatırlatıcı bilgilere,
örneklere, ezberde tutulması zor rakam ve
kavramlara, öğrencilere sorulacak sorulara
vb. yer verilmeli, anlatım sırasında arasıra
buraya bakılarak gerekli açıklamalar
yapılmalıdır.
49
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Akıllı Tahta (Smartboard)
 Akıllı tahtalar bilgisayar ve
sunu cihazına bağlı olarak
kullanılırlar. Bilgisayar
ekranındaki görüntü
projeksiyonla tahtaya
yansıtılır, özel bir kalemle
veya parmakla bu görüntü
tahta üzerinden yönetilebilir.
Öğrencilere interaktifetkileşimli bir öğrenme
sağlar.
50
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Akıllı Tahta (Smartboard)
 Tahta üzerinde güncel konular sınıf ortamına
getirilebilir, bunlar üzerinde tartışma yapılabilir,
açıklayıcı notlar alınabilir, değişiklikler yapılabilir
ve bunlar kaydedilebilir. İnternet üzerinden
öğrencilerin mail adreslerine gönderilebilir veya
veri depolama cihazlarına aktarılabilir.
 Öğretmen ve öğrencilerin yerlerinden kalkmadan
masalarındaki bilgisayar sistemi ile tahtaya yazı
yazabilirler. Yazılan yazılar hafızaya
kaydedilebilir, gerektiğinde tek bir tuşla geri
getirilebilir.
51
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Özellikleri:
 Dokunmatik ekran üzerinde parmakla mouse işlevlerini
gerçekleştirme imkanı,
 Tahta üzerinde yazılan el yazısını bilgisayar karakterine
çevirme özelliği,
 Tüm ses ve konuşmaları kaydedebilme (bilgisayar hoparlörü
ve mikrofunu aracılığıyla), Windows Media Player ile
izleyebilme imkanı.
 Data ve ses kaydedebilme (bilgisayar hoparlörü ve mikrofunu
aracılığıyla), tekrar dinleyebilme,
 Video görüntüsü üzerine yazı yazma/çizme imkanı
 Standart şablonları kullanabilme veya kendi şablonunu
yaratabilme imkanı
 Çalışmaları pdf, html veya jpeg uzantılı dosya olarak
kaydedebilme,
 Dijital mürekkep - Dijital mürekkeple uygulamaların, web
sitelerinin ve videoların üzerine yazı yazma özellikleri vardır. 52
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Radyo
 Radyo kulağa hitap eden bir kitle iletişim aracıdır. Uzaktan eğitim aracı
olarak radyo, başta ABD olmak üzere, İngiltere, Çin, Fransa, Almanya,
Japonya, Türkiye gibi pek çok ülkede kullanılmaktadır. Uzaktan eğitim
amaçlı radyo programları basılı araç ve gereçlerle desteklenerek bir
dereceye kadar etkileşim sağlanmaya çalışılmaktadır.
 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hazırladığı
programlarla Açıköğretim lisesi ve Açık İlköğretim Okulu derslerini
radyo ve televizyondan yayınlamaktadır. Okul radyosu, okul saati gibi
programlarla çocuklara yönelik yayınlar yapılmaktadır. Günün belli
saatlerinde de hedef kitlelere yönelik eğitici programlar
yayınlanmaktadır.
 Radyonun sınıf içinde kullanımı pek yay yaygın değildir. Göze ve
kulağa hitap eden diğer teknolojilerin gelişmesi, radyo programları
yayın saatleri ile ders saatlerinin birbirine uymaması, anında etkileşimli
olmaması, radyonun sınıf içi kullanımını azaltmıştır. Radyo programları
ses kasetlerine veya CD’lere kaydedilerek daha sonra
dinlenebilmektedir.
53
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Pikap
 Pikap, plaklar üzerine kaydedilmiş ses
sinyallerini okumaya yarayan kaynak
cihazdır. Plak üzerine, üretim
aşamasında aktarılmış olan göz ile
görülemeyecek kadar ufak girintiçıkıntılar okunarak ses sinyali
üretilmektedir.
 Plakların üzerindeki sesin
silinememesi, yeni kayıtların
yapılamaması, plakların kolay
bozulması ve ses kalitesinin yüksek
olmaması önemli sınırlıklarıdır. Teyp ve
kasetlerin ortaya çıkışından sonra
önemini kaybetmişlerdir.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
54
Teyp ve kasetler
 Plaklardan daha kullanışlı araçlardır. Öğrencilerin
kendi seslerini kaydetme ve dinlemesi, radyo
yayınlarını kaydetmesi, kayıtların istenildiğinde
silinebilmesi önemli avantajlarıdır. CD’lerin
yüksek kapasiteye sahip olmaları, ses kalitesinin
daha iyi olması, gerektiğinde çoğaltılabilmeleri
önemli avantajlarıdır.
Teyp ve kasetler, CD’lerin otaya çıkışıyla biraz nitelik değiştirmiş, CD
çalan teypler ortaya çıkmıştır. Cd’lerin ses kalitesi, kapasite yüksekliği,
çoğaltılma, silinebilme ve tekrar kayıt yapma gibi imkanlar sağlaması
kullanımlarını yaygınlaştırmıştır.
CD player ve en son olarak da dijital ses kayıt yapan cihazların (Mp3
Player) ortaya çıkmasından sonra teypler ve kasetler kullanımdan
çekilmeye başlamıştır.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
55
Mp3 Player
 Ses ve görüntü kayıt etme, radyo özelliği olan bu cihazlar
aynı zamanda da taşınabilir bellek olarak da
kullanılabilmektedir. Son derece kullanışlı olması,
taşınabilme kolaylığı, ses ve görüntü kaydetme ve silme
özelliği, 2GB aşan kapasiteye sahip olmaları Mp3’lerin
bugün için en önemli avantajlarıdır.
 Bilgisayarlarla entegre olabilme özellikleri nedeniyle
eğitimde veri kaydetme, taşıma, ses ve görüntüyü aktarma
özelliğine sahip olmasıyla yaygın kullanım avantajları
sağlamaktadır.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Televizyon
 Görüntü ve ses ileten bir araçtır. Televizyonun geleneksel kullanımı
tek yönlüdür. Bu nedenle geri bildirimi bulunmamaktadır. İzleyiciler
pasif durumda kendilerine verilmekte olanı izlemek zorundadır.
 Televizyon etkin bir uzaktan eğitim aracı olarak kullanılmaktadır.
Görsel işitsel filmler, televizyon sayesinde sınıf ortamına
taşınabilmektedir.
 Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
hazırlamış olduğu Açıköğretim Lisesi ve Açık İlköğretim Okulu
dersleri yayınlanmaktadır. Öğrenme özürü olanlara ve eve bağımlı
insanlara televizyon eğitim imkanı sunmaktadır.
 Bakanlığın öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarında
televizyondan yararlanılmaktadır.
57
Televizyon
 Televizyon yayınları cd’lere kaydedilebilmekte ve
daha sonra izlenebilmektedir.
 Çok yakın bir gelecekte televizyon internet
bağlantısı olan bir cihaz halini alacaktır.
 Bugün için televizyonun eğitimde en yaygın
kullanım alanı “kapalı Devre Televizyon” dur.
58
Kapalı Devre Televizyon
 Kapalı devre televizyon; Televizyon yayını dışında eğitim,
öğretim, güvenlik ve turizm gibi belirli amaçlar için bir bina
dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar grubunda kullanılan
kablo televizyonu demektir.
 Okul içinde kapalı devre televizyon, video, Videodisc veya
bir yayın odasından kablo ya da mikro dalga bağlantısıyla
sınıflarda bulunan televizyonlara yapılır. Canlı yayın için
bir kamera gereklidir.
 Kapalı devre televizyon sisteminde öğrenciler kendi
programlarını yapabilmekte ve yayınlayabilmektedir.
Okulda yapılan açık oturum, panel, sempozyum,
münazaralar, tiyatro, yarışma, konferans ve törenler
naklen yayınlanabilmektedir. Öğrenciler için yararlı yerli
yabancı özel kanalların yayını da yapılabilmektedir.
59
Etkileşimli-İnteraktif
Televizyon(eTV)
 Etkileşimli televizyon bir tür bilgisayarlaştırılmış televizyondur. Bu
teknoloji, televizyonu tek yönlü kullanımdan çift yönlü kullanıma
çevirerek önemli bir sınırlılığını ortadan kaldırmıştır.
 eTV’nin dünyada ticari amaçla kullanımı çok gelişmiştir. Etkileşimli
televizyon ile bankacılık işlemi yapabilir, e-mektup alıp gönderebilir,
oyun kanallarında oyun oynayabilirsiniz. Neredeyse aklınıza gelen
hemen her şey eTV ile yapılabilmektedir.
 Belgesel izlerken bir konuda ek bilgi gereksiniminizi
karşılayabilirsiniz. Turizm merkezlerini tanıtan bir programı izlerken
rezervasyon yaptırabilir, ya da futbol maçının tamamını kale arkası
kamerasından izleyebilirsiniz.
 Dijital televizyonun gelişmesiyle televizyonun gösterdiğini değil
istediği programı izlenebilecek, programlara katılabilecektir.
60
Teleteks
 Uzaktaki bir veri tabanında depolanmış metin ve grafik
türü verilerin televizyon aracılığı ile izleyicilere
ulaştırılmasını sağlayan bir sistemdir. Bilgiler değişik
kategorilere ayrılarak düzenlenmiştir. Her kategorinin ve
altında yer alan bilgilerin numaraları vardır. Bu
numaralar yazılarak bilginin yer aldığı veri tabanına
ulaşılır.
 Teleteks yayınların televizyonla çok geniş kitlelere ve en
az maliyetle ulaşma avantajı vardır. Verilerin sürekli
güncelleştirilebilmesi izleyicilere önemli bir avantaj
sağlamaktadır. Teleteks genel olarak borsa, haberler,
hava durumu, istatistik gibi alanlarda kullanılmaktadır.
TRT de Telegün adıyla yayın yapmaktadır.
61
Video
 Videolar hem ses hem de görüntüyü manyetik bir şerit üzerine kaydeden
ve gösteren cihazlardır. Video uygun olmayan saatlerde yayınlanan
televizyon programlarının kaydedilmesi düşüncesinden doğmuştur.
Videolarda ilk kullanılan kasetler teyp kasetlerine benzemektedir.
 Video eğitim öğretimde etkin olarak kullanılmaktadır. Mili Eğitim
Bakanlığı ders konuları için özel filmler çekerek video kasetler hazırlamış
ve öğretmenlerin hizmetine sunmuştur.
 Video hem yüz yüze hem de bireysel eğitimde kullanılabilen bir araçtır.
Özellikle dil öğretiminde etkin kullanım avantajına sahiptir.
 Gelişen teknolojiler sayesinde videoların yerini VCD ve DVD playerler
(Videodisc) almıştır. Bu cihazlarla Cd’ler üzerinde her türlü görsel ve
işitsel unsurlar kaydedilebilmekte ve gösterilebilmektedir. Yalnız oynatıcı
özelliği olanlar, hem kaydetme hem de gösterme özelliği olanlara göre
daha ekonomiktir.
62
Video Kullanımının Yararları
 Hem bireysel hem de grupla öğretim imkanı
sağlar.
 Mikro öğretim uygulamalarında video etkindir.
 Hem görsel hem de işitsel öğrenmeyi sağlar.
 Öğrenmeyi zaman ve mekana bağlı olmaktan
kurtarır.
63
Etkileşimli Video
 Etkileşimli video, televizyon ve bilgisayar destekli
eğitimin özelliklerini kullanarak çoklu ortam yaratan bir
sistemdir. Bu sistemde kullanıcılara,bir takım görüntüler
bilgisayarın kontrolü ile sunulmaktadır. Kullanıcılar
yalnızca görüntüleri izlemek ve sesleri dinlemekle
kalmayıp etken yanıtlar da verebilmektedir.
 Önceden kaydedilerek hazırlanmış video gerecindeki
görüntüyü ekrana taşıyarak klavye ve mouse ile
programa müdahale etme imkanı verir. Programla
öğrenci arasında bir etkileşim vardır. Sunum hızı,
görüntüleri seçme ve düzeni yönlendirmeye imkan verir.
Öğretimi bireyselleştirmesine katkı sağlar.
64
Etkileşimli Videonun Yararları
 Bireyin kendi hızında ve bireysel gereksinimlerine





uygun öğrenmesine imkan verir.
İyi hazırlanmış yazılımlarla bireyler aktif hale getirerek
öğrenci katılımını sağlar.
Öğrenci ve öğretmenlere farklı konu ve uygulamalarla
zengin bir seçenek sunar.
Öğrenilenler istenildiği kadar tekrar edilebilir.
Konunu özelliğine göre hareketli, hareketsiz, ses, resim,
müzik, grafik gibi çoklu bilgi sağlar.
Videodisklerdeki görüntü ve ses oldukça yüksek
kalitededir. Ayrıca dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.
65
Eğitim Yönünden Sınırlılıkları
 Kaliteli eğitim yazılımı hazırlamadaki
yetersizlikler,
 Videodisk üretiminin pahalı oluşu,
 Videodisklerdeki bilgilerin değiştirilmemesi,
 önemli sınırlılıklarıdır.
66
Video Konferans
 Video konferans, birbirlerinden uzakta olan kişi veya grupların,
telekomünikasyon ağı (ISDN-IP) ve video teknolojisi yoluyla, kameralar
ve mikrofonlar kullanarak karşılıklı ya da grup olarak gerçek
zamanlı(senkron) ve yüz yüze görüşmelerini sağlayan bir iletişim
sistemidir. Video konferansta aynı anda ikiden fazla nokta birbiriyle
görüşebilir. Tam bir etkileşimin olabilmesi için her iki tarafta da video
kameralar ve mikrofonlar bulunması gerekir.
 Bugün bir çok organizasyon bu yolla sahip oldukları bilgileri
paylaşmaktadırlar. Ülke geneline dağılmış bir çok şirket iş
toplantılarını, kalite izleme çalışmalarını ve personelin hizmet içi
eğitimini video konferans sistemiyle yapmaktadır. Yapılan
uygulamalar, şirketlerin eğitim maliyetlerinde %30 ile %70 arasında
değişen oranlarda tasarruf sağladığını göstermiştir.
67
 Yüz yüze eğitime alternatif olarak gelişen video
konferans sistemiyle eğitime alternatif bir iletişim
sistemi gelişmektedir. Bu sistemle bir merkezde
bulunan bir öğretmenle dünyanın değişik yerlerinde
bulunan öğrencilere gerçek zamanlı
ulaşılabilmektedir.
 Teknolojilerdeki bütün bu gelişmeler eğitimde bir çok
yöntem değişikliğini beraberinde getirecektir.
Örneğin, Yakın gelecekte internet siteleri, yazı,
fotoğraf, video, canlı yayın, ses ve etkileşimin
hepsinin iç içe kullanıldığı siteler olacak. Bu sayede
gerçeğine çok yakın ortamlar sunacak.
 Örneğin bir caddede dolaşmak, bir vitrindeki yazıya
bakmak, bir okulun koridorlarında dolaşmak veya
sınıfında oturmak bizde gerçeğine yakın izlenimler
oluşturacaktır.
Ders Kitapları ve Yardımcı Ders
Kitapları
Ders Kitaplarının Fiziksel
Özellikleri
 Ders Kitaplarının Ebadı ve Ağırlığı
 Cilt Malzemeleri, Kapak ve Dayanıklılık
 Kitapta Kullanılan Kâğıt
 Yazı Tipi
 Yazı Boyutu
Ders Kitabında Yer Alması
Gereken Bölümler
 İçerikle ilgili olmayan öğeler: Atatürk portresi,
istiklal marşı, bayrak, gençliğe hitabe, kitaba ait
kimlik bilgileri kitaplarda olması gereken içerikle ilgili
olmayan bölümlerdir.
 İçerikle İlgili öğeler: İçindekiler, ünite konuları,
hedef ifadeleri, dizin, önsöz, kronoloji, sözlük,
kaynaklar, semboller, tablo ve şekiller listesi,
alıştırmalar, hazırlık çalışmaları, ara sorular, ünite
sonu değerlendirme soruları, özet, proje gibi öğeler
ders kitaplarında olduğu görülmektedir.
Ders Kitaplarında Görsel ve İçerik
Tasarımı









Konuya uygunluk sağlanmalıdır.
Tasarım öğelerine ve ilkelerine uygun düzenlenmelidir.
Yeterli oranda öğeye yer verilmelidir.
Görsel öğeler ve yazılı öğelerde ipuçları kullanılmalıdır.
Gelişim özelliklerine uygun olarak düzenlenmelidir.
Öğrencilerden olumlu psikolojik tepkiler alacak şekilde
düzenlenmelidir.
Amaca uygun zihinsel tepkiler için gerekli önlemler
alınmalıdır.
Görsel araçların altında açıklamalara yer verilmelidir.
Sayfa düzenine dikkat edilmelidir.
İÇERİK TASARIMI:
 Listeleme:
+
+
+
İÇERİK TASARIMI
 Konu ağı
İÇERİK TASARIMI
 Hiyerarşi
İÇERİK TASARIMI
 Doğrusal Dizin
İÇERİK TASARIMI
 Dallanmış Ağaç
İÇERİK TASARIMI
 Nedensel Zincir
Ders Kitaplarında Bilimsel
Doğruluk
 Ders kitapları içerisindeki bilimsel bilgileri
uygun bir anlatımla vermelidir.
 Bilimsel bilginin sunulmasında sebep-sonuç
ilişkisinin ortaya konulması öğrencilerin
anlamlı öğrenmelerine yardımcı olacaktır.
 Ders kitaplarında sunulan bilgiler ilgili konu
alanında üretilmiş son bilgiler olmasına dikkat
edilmelidir
Ders Kitaplarındaki Hatalar:
 Bilgi hataları: daha çok kavram hataları,
hatalı genellemeler, geçerliğini kaybetmiş
bilgilerin sunulması şeklinde olmaktadır.
 Anlatım hataları: Çok boyutlu olayların tek
boyuta indirgenerek sunulması, önceki
bilgilerle çelişkili olması, gereksiz
bilgilerin sunulması ve kişisel görüşlerin
ders kitaplarında bilimsel bilgi olarak
sunulması şeklinde olmaktadır.
Öğretmen Kılavuz Kitabı
 Öğretim programının uygulanmasında öğretim
etkinliklerinin seçilmesi ve düzenlenmesinde
öğretmene rehberlik amaçlı hazırlanmış
kaynaklardır.
 Öğrencilerin, ders kitabı ve öğrenci çalışma
kitaplarından nasıl yararlanmaları gerektiği
konusunda öğretmene yardımcıdır.
 Öğretmen kılavuz kitapları, öğretim etkinliklerini
oluşturmada öğretmenin günlük ders planı
yapması için harcadığı zamanı ortadan
kaldırmıştır.
Öğrenci Çalışma Kitabı
 Derslerde yaptırılan etkinliklerin
çeşitlendirilmesi, öğrenilenlerin
derinleştirilmesi ve bazen de öğrenilenler
hakkında bireyin kendini değerlendirmesi
amaçlarıyla düzenlenmiş yazılı kaynaklardır.
 Öğretmen kılavuz kitabına bağlı olarak, ders
sürecinde öğretmenin yönergeleri ile
öğrencilerce bireysel öğrenmeye yönlendirme
amacıyla kullanılır.
Dergiler
 Düzenli aralıklarla yayımlanan,
belirli ya da birkaç alana ilişkin
haber, inceleme, araştırma,
deneme ve eleştiri türü yazıları
resimleyerek işleyen basılı
dokümanlara dergi denir.
 Özellikle ilköğretim
düzeyindeki öğrenciler için
görsellik alt yapısında, güncel
bilgileri paylaşmak ve ders
kitaplarındaki bilgilere ek
olarak gerekli ayrıntıları
öğrenme fırsatı sağlayan
önemli bir materyaldir.
Gazete Kupürleri (Kesikleri)
 Güncel yenilik, olaylar gibi
haber içerikli bilgiler
öğrencilerin dikkatini çeker.
 Bu tür bilgiler öğrencilerin
ilgi duyduğu alanlarda ise
daha derinleştirici
öğrenmelere temel
oluşturabilir.
 Bu amaçla öğretmenler,
öncelikle bu tür belgelerden
kendileri örnekler sınıfa
getirebilir.
Download

Yazı Tahtalarının Eğitim Yönünden Yararları