OKUL EL KİTABI 2014&2015
DEĞERLİ VELİLER, SEVGİLİ ÖĞRENCİLER !
Bu el kitabı, vizyon ve misyonumuza ilişkin olarak
tasarlanmış tüm programlarımız, değerlendirme süreçleri, günlük
programlarımız ve okulun işleyişiyle ilgili bilgiler sunmaktadır.
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu/Ortaokulu olarak amacımız bilimsel
teknolojilerin ışığında okuyan, okutan, araştıran, özgür düşünen,
sorunları çözebilen, başkalarının haklarına saygılı, ülkesine karşı
sorumlu, toplumsal hayatın her alanında hukukun üstünlüğüne
inanan, gelişme açık, çevre bilinci yüksek, kendine güvenen, katılımcı,
sorgulayan, etkili ve nitelikli insan yetiştirmektir.
Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel amacı bir ülkenin geleceği olan çocukların bilgi, beceri
ve davranış olarak sağlıklı ve verimli şekilde yetişmelerini sağlamaktır.
Hedefimiz, öğrencilerin başarılı, sorumlu ve içinde yaşadıkları topluma ve dünyaya duyarlı olmalarını
sağlamak için onları kendilerine güvenmeye, dürüst olmaya ve başkalarına saygı duymaya teşvik eden, sürekli
gelişen bireyler olmasını sağlamaktır.
Okulumuzun kurum kültürü, akademik başarısı, önemsediğimiz değerlerimizi ve gerek velilerimizle
gerekse de öğrencilerimizle bir aile olduğumuzu bu kitapçıkta görmektesiniz. Aile bağlarımızın kuvveti bizim de
başarımız olacaktır.
Ailede başlayan toplumsallaşma sürecinin okulumuzda da sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için,
öğrencilerin okuldaki kültürün bir parçası olarak, aynı amaçlar çerçevesinde birleştiğimiz bu yolda hep birlikte
iletişim halinde olmak ve koordineli çalışmak arzusundayız. Hazırladığımız bu kitapçık, siz değerli öğrencilerimize
ve velilerimize rehber olacaktır.
AHMET TORUN
OKUL MÜDÜRÜ
KURULUŞ
Demirci Köyü İlkokulu Mahallenin Kuzey Batısında Harşit Çayı kıyısında denize uzaklığı 1000(bin)
metre, sahil yoluna ise 80 metredir.
Demirci Köyünde 1963 yılına kadar okul yoktur.Okuma çağındaki kız ve erkek öğrenciler Tirebolu
Merkez Dumlupınar ve Sakarya ilkokuluna zor şartlar altında gitmektedirler.
Okulların köye uzak oluşu, kız çocuklarının çoğunluğunun okumasını engellemiş zaman süreci
içerisinde halkın bilinçlenmesi ile bu oran azalmış, kız çocuklarını da okutmak için veliler gerekli gayreti
göstermeye başlamışlar.Yerleşim birimi olması nedeni ile okumaya daha çok önem vermeye başlamışlardır. Demirci
köyünün günden güne gelişmesi ve öğrenci sayısının artış göstermesi ile devlete müracaat edilmiş, nüfusun arttığını
gören devlet yetkilileri 1960 yılında ilkokul yapılmasına karar vermişler ve planlamaya alınan okulun köy
merkezinde yapılması istenir. Fakat köy merkezinde istenilen yer bulunamaz .Köy halkı tarafından ilerisi
düşünülerek, okulun bu günkü yerine yapılmasına karar verilir.Arazi sahibi Şerif DURDU ile görüşülür.Bu şahıs
okulun yerine yapılmasına razı olur.3000 metrekare olan yerini 3000 lira para alarak, senet karşılığı verir.Fakat
nedeni bilinmemekle beraber okulun alanı2483 metrekareye düşmüştür.
Demirci köyüne 1961 yılında okul yapımına başlanır ve 1963 yılında yapımı tamamlanan iki derslikle
eğitim ve öğretime başlanır.Ana bina iki derslikli olup, bir idare odası ile mutfak vardır.Çift daireli lojman ve kızerkek tuvaleti yapılmış ve aynı yıl hizmete girmiştir.
Okulun bahçesine 1973 yılında öğrenci sayısının artması ile köy halkı tarafından iki derslikli bir bina
yapılmış olup, böylece derslik sayısı dörte çıkmıştır.Bu dershanenin üzerine iki derslik daha yapılması istenmiş, bazı
nedenlerle engellenmiştir.Mahalle ihtiyar heyeti ve okul müdürünün çalışmaları ile iki derslik ilavesi yapılmıştır
KURULUŞ
1987 Yılında öğrenci sayısının artması ile diğer derslikler yetersiz geldiğinden dört derslikle eğitim
öğretime devam edilirken okulun giriş yerine yakın bir bölüme devlet tarafından iki derslik daha yapılır.Böylece
derslik sayısı altıya çıkar. Aynı bina 1988 yılında hizmete girer.1990 yılında okulun bahçesine 300 metrekarelik semt
sahasının yapımına başlanır ve parası İl Spor müdürlüğünce ödenir. Sahanın beton işlerinde halk çalışır.
Demirci köyü Tirebolu Belediyesi sınırları içine alınması için Aralık 1994 yılında bir referandum
yapılmış, köy halkının çoğunluğu katılmak için oy vermiştir..Bu nedenle Valilik makamı İl mahalli idareler
müdürlüğünün 29.03.1995 tarih ve 95/44247 sayılı kararı ile Tirebolu sınırları içine alınmış ve adı da Demirci
Mahallesi olmuştur.
Köyün mahalle olması ile Demirci Köyü İlkokulu ismi; Türk büyüklerinin adını yaşatmak amacıyla Okul müdürü ve
çevre halkının istekleri doğrultusunda ilgili birimlerin de görüşleri alınarak, milli eğitim danışma kurulunun
16.10.1995 tarih ve 01 nolu kararı ile Fatih Sultan Mehmet İlkokulu olarak değiştirilmiştir.
1996-1997 Eğitim ve öğretim yılında ilköğretim okuluna dönüştürülen Fatih Sultan Mehmet İlköğretim
Okulu aynı öğretim yılı içerisinde 6. Sınıflarla eğitim öğretime devam etmeye başlamıştır.
2010-2011 Eğitim Öğretim yılında yeni binasına taşınmıştır.2012 Yılında yapılan değişiklikle Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu ve İlkokulu olarak eğitim öğretim sürdürülmektedir.
ORGANİZASYON
MİSYONUMUZ
Öğrencilerimizi,Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda,milli birlik ve beraberlik içerisinde;çevresi ile
birlikte ülkemizin sosyal ve kültürel kalkınmasında nitelikli insan gücü katkısı yapan bireyler olarak yetiştirmek;tüm iş gören ve
hizmet alanların uyum, verimlilik ve memnuniyetlerinin artırılmasını ve geliştirilmesini sağlamaktır
VİZYONUMUZ
Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donanmış, bireysel farklılıkları ne olursa olsun,
araştırma,sorgulama, eleştirel düşünme,problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenen ve insan
haklarına saygılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmek.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
1 _ Kültürel değerlerimize sahip çıkan, evrensel değerleri özümseyen ,
2 _ Milli kimliğine sahip çıkan ,
3 _ İnançlara saygılı olan,
4 _ Yaratıcı ve farklı düşünebilen , farklılıklara karşı hoşgörülü, sorumluluk sahibi olan ,
5_ Aile kurumuna saygılı, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen,
6 _ Atatürk ilkelerine bağlı , kendine güvenen ,çevresine saygılı bireyler yetiştirmek.
KURUMDA VAROLDUĞU ALGILANAN DEĞER VE İNANIŞLAR
1- Çalışma zamanının verimli ve etkin kullanıldığı
2- Bölümler ve zümreler arasında yeterince işbirliği olduğu
3- Toplumsal, sosyal ve kültürel faaliyetlere imkanlar ölçüsünde önem verildiği
4- İdarecilerin çalışanların sorunlarıyla ilgilendiği
5- Çevreye karşı duyarlı olunduğu
6- Hizmet alan kişilere saygılı ve ikna edici davranışta bulunulduğu
7- Kılık kıyafet ve disiplin konusunda titiz davranıldığı
8- Okulumuzdaki iletişim kanallarının herkese açık olduğu şeklinde değer ve inanışlar
İDARECİ VE ÖĞRETMEN KADROMUZ
MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ
ORTAOKUL MÜDÜR YARDIMCISI
İLKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI
ENSAR YAŞAR
HÜSEYİN CEBECİOĞLU
ÖĞRETMEN KADROMUZ
Adı Soyadı
Alanı
1
Sevim MIDIK
Türkçe Öğretmeni
2
Mansur KAHRAMAN
Türkçe Öğretmeni
3
Esra BİRİNCİ
Matematik Öğretmeni
4
Nilgün TÜTÜNEKEN
Matematik Öğretmeni
5
Fatih YAY
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
6
Yelda MERT
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
7
Meryem SEMİZ
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
8
Yücel KÖNTEK
İngilizce Öğretmeni
9
Ümmühan BAŞTÜRK
İngilizce Öğretmeni
10
Uğur TOPCU
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr.
11
Mehmet CÜRE
Görsel Sanatlar Öğretmeni
12
Göktuğ Anıl YAVUZ
Müzik Öğretmeni
13
Murat TURAN
Beden Eğitimi Öğretmeni
14
Sevim AKIN
Teknoloji Tasarım Öğretmeni
15
Arzu DÜZENLİ
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
ÖĞRETMEN KADROMUZ
16
Nurgül ÖZTÜRK
Okul Öncesi Öğretmeni
17
Harun KAYA
Sınıf Öğretmeni
18
Salih VURAL
Sınıf Öğretmeni
19
Özgür TEKİN
Sınıf Öğretmeni
20
Rasim Tanju YILMAZ
Sınıf Öğretmeni
21
Osman KAYIŞ
Sınıf Öğretmeni
22
Gürsel HIZLI
Sınıf Öğretmeni
23
Cüneyt ÖZTÜRK
Sınıf Öğretmeni
24
Telat MEMİÇ
Sınıf Öğretmeni
25
Özlem BAYIROĞLU
Sınıf Öğretmeni
26
Ozan SEFEROĞLU
İngilizce Öğretmeni
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
NELERDİR?
BİREYSEL GÖRÜŞMELER;
Veli, öğretmen ve öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılarak danışmanlık
hizmeti verilir.
EĞİTSEL REHBERLİK;
 Verimli ve etkili ders çalışma teknikleri,
 Öğrencinin akademik başarısını arttırmaya yönelik çalışmalar,
 Motivasyon teknikleri ve zamanı iyi kullanabilme,
 Sınıf geçme sistemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
MESLEKİ REHBERLİK;
 Sınav sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar,
 Ders seçimleri,
 Öğrencilerin mesleki ilgi ve yeteneklerini fark etmelerine yönelik çalışmalar,
 Meslek tanıtım çalışmaları, Üst Öğrenim kurumlarını tanıtmaya yönelik seminer, gezi çalışmaları
yapılmaktadır.
KİŞİSEL REHBERLİK;
 Bireyin kendini anlamasına ve çevresine uyum sağlamasına yönelik yardım çalışmaları,
 Özgüven ve karar verebilme,
 İletişim becerileri kazanma, olumsuz duygularla baş edebilme(kaygı, stres vb.) ,
 Aile içi sorunlar, sağlık sorunları, akran ilişkilerini düzenlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
OKULUMUZUN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE GÖRÜŞMELER NE
ŞEKİLDE YAPILIR?




Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda görüşme talebinde bulunması ile,
Okul idaresi ve öğretmenlerin rehberlik servisine yönlendirmesi ile,
Velinin görüşme talebinde bulunması ile,
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin gerekli gördüğü durumlarda öğrenci ve veliyi davet
etmesi şeklinde görüşmeler yapılır.
 Görüşmelerin istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılması ile birlikte randevu alınması görüşmelerin daha
sağlıklı yürütülmesi açısından uygundur.
ÖĞRETMENLERİN SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI NELERDİR?
 Bir sınıfın Rehberlik Hizmetlerini yürüten ve Rehberlik Derslerine giren öğretmen “Sınıf Rehber
Öğretmenidir. Rehberlik Hizmetlerini yürütecek ekibin vazgeçilmez bir üyesi ve öğrencinin her yönüyle
gelişim ve uyumundan birinci derecede sorumlu olan kişidir.
 Okulun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çerçeve Programı doğrultusunda sınıfın yıllık çalışmalarını
planlar, Rehberlik Dersi için ayrılan sürede sınıfa girer, eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Servisi ile koordineli yürütür.
 Öğrenciyi tanımak için form, anket, test ve etkinlik gibi çalışmaları uygular, değerlendirir, öğrencileri
yetenekleri doğrultusunda Eğitsel Kulüplere yönlendirir ve sonuçları Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Hizmetleri Servisi ile paylaşır.
 Problemi tespit edilen öğrencilerle görüşür, Okul Yönetimi, öğretmen, aile ile işbirliği içinde çalışır,
sonuçları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Servisine de bildirir.
 Sınıfıyla ilgili çalışma raporlarını aylık olarak, Rehberlik Dosyasını da ders yılı sonunda Psikolojik Danışma
ve Rehberlik Hizmetleri Servisine iletir.
OKUL HAK VE SORUMLULUKLARI
HAKLAR
-Düşüncelerini özgürce ifade etme
-Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma
-Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi
-Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle
tartışabilme
-Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması
-Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme
-Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması
-Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda
danışmanlık alma
-Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma
-Okul yönetiminde temsil etme ve edilme
-Özgün eserlerimiz (Tiyatro, Müzik konseri, resim ve yazılarımız…) sosyal çevre ile bütünleşme
-Öğretmelerimle sosyal ve duygusal problemlerimi rahat paylaşma
-Demokratik, katılımcı, eşit ve adaletli bir yönetim anlayışı .
-Meslekleri tanıtıcı bilgiler verilmesi ve ilgi yeteneklerimin fark edilmesine yönelik objektif test ve tekniklerin
uygulanması.
-Okulun teknolojik imkânlarından yararlanma.
-Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri dilek-istek kutuları düzenleme














SORUMLULUKLAR
-Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı gösterme.
-Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanma.
-Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermeme; Yanlışlıkla zarar verildiğinde
zararın bedelini karşılama.
-Sınıfça belirlenen kurallara uyma.
-Okul kurallarına uyma.
-Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunma.
-Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranma.
-Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmama..
-Okulun bilim ve sanat panolarına; fotoğraf, video, yazı ve afişlerle katkı yapma.
-Okulda düzenlenecek eğitim çalışmalarına (Toplantı, seminer, konferans vb) katılma
-Derslerin ahengini, seyrini bozacak hal ve hareketlerden kaçınma.
-Okul kıyafetini temiz ve düzenli giyme.
-Ödevlerini tam ve zamanında yapma ve derslere hazırlıklı gelme
DAVRANIŞ KURALLARI
DÜRÜSTLÜK: Dürüstlük toplu yaşamın en önemli temel yapılarından birisidir. Yalan söyleme,
aldatma, kopya çekmek, hırsızlık (izinsiz kullanım bu kapsama girer), toplumun her kesiminde olduğu
gibi, okul ortamında da kabul edilemez. Bu kurala uymamak cezayı gerektirir.
NEZAKET: Nezaket, kendine ve başkalarına saygıyı geliştirmede esas olan davranış şeklidir. Bu
nedenle, öğrenciler kullandıkları kelimeleri ve konuşma tarzlarına dikkat etmek zorundadırlar. Güzel
davranış ve nezaketlerini, büyüklerine olduğu kadar, arkadaşlarına da göstermelidirler. Öğrencilerin tümü,
birbirlerine nazik davranmak zorundadırlar. Öğrenciler, sınıflarına bir büyük geldiği zaman ayağa kalkarak
ve konuşmayı sonlandırarak sandalyelerinin yanında elleri arkada, dik ve yüzleri gelen kişiye dönük olarak
ayakta durmalıdırlar. Öğrenciler bir büyük geçerken geri çekilerek yol vermeli ve okulda gördükleri her
büyüğü, ‘Günaydın, iyi günler veya iyi akşamlar’ diyerek selamlamalıdırlar. İsimleri bilmedikleri
büyüklerine hitap ederken ‘Efendim’ kelimesini kullanmalıdırlar. Konuşurken büyüklere ‘siz’ diyerek hitap
edilmelidir.
DAKİKLİK: Öğrenciler dakikliğin önemini bilmek zorundadırlar. Derslerine, törenlere, ders
dışı etkinliklere, toplantılara ve yemeklere zamanında katılmak durumundadırlar. Günün başında ve
teneffüslerin sonunda çalan zille birlikte, öğrencilerin sınıfa girmeleri ve gerekli ders hazırlığını yaparak
dersin başlamasını beklemeleri gerekir. Derse giriş zilinin çalmasıyla birlikte tüm öğrenciler ve öğretmenler
sınıflarına yönelmek zorundadırlar.
ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ: Kız ve erkek öğrenciler, birbirlerine nazik ve saygılı olmak
durumundadırlar. Birbirlerine karşı konuşmalarında ve davranışlarında düzeyli, saygılı ve nazik ifadeler
kullanmak zorundadırlar. Birbirlerini yargılayan, küçümseyen, alaycı ve düzeysiz konuşmaların,
gruplaşmaların eğitimsiz insan davranışı olduğu unutulmamalıdır. Bu konudaki uyarılara önem verilmeli
ve tekrarından kaçınılmalıdır. Şakaların ve esprilerin düzeyli olmasına dikkat edilmelidir.
DEĞERLİ KİŞİSEL EŞYALAR: Küpe, kolye, bileklik, künye, yüzük ve bunun gibi değerli kişisel
eşyalar kullanılmaz. Saat dışında takı kullanılmaz. Saatlerin değerinin yüksek olmasının hiçbir pratik
değerinin olmadığı benimsenmelidir
Sahip olunan değerli malzeme alçak gönüllüğün en büyük erdemlerden birisi olduğu hiçbir zaman akıldan
çıkarılmamalıdır. Okuldaki ilgili öğretmene ya da idareye emanet edilmemiş takı, değerli eşya veya harçlık
miktarını aşan paranın kaybolmasından Okul sorumlu tutulamaz. Israrla kullanılan takı veya okula
gelmemesi gereken eşya öğretmen tarafından alınarak Okul idaresine iletilir. Söz konusu eşya veliye teslim
edilir.
İZİNSİZ GİDİŞLER: Öğrenci yoklamaları her ders yapılmaktadır. Okul idaresinin izni
olmaksızın, veli ile birlikte bile olsa, okuldan ayrılmak, öğrenci hakkında Okul idaresinin araştırma
yapmasına yol açar.
BİLGİSAYAR KULLANIMI: Okul içinde bilgisayarlar eğitim ve öğretim amacı dışında
kullanılmaz. Sınıflardaki bilgisayarlar sadece öğretmen gözetiminde derslerde kullanılır.
CEP TELEFONLARI: Okulda cep telefonu getirilmesi ve kullanımı kurallara bağlıdır. Okul
sınırları içinde kapalı olarak muhafaza edilir. Ancak acil bir durumda bir idareci veya öğretmenden izin
alarak açılıp kullanılabilir. Okul içinde izinsiz telefon kullanılması veya telefonunu açık bulundurulması
suç teşkil eder ve yaptırıma tabidir.
YEMEKHANE VE BAHÇE: Öğrencilerin doğru davranışlarının sınıfta olduğu kadar,
yemekhane ve bahçede de sürmelidir. Okula ait eşyaların, objelerin korunması; çevrenin temizliği,
konuşma tonunun ve tarzının öğrencinin kendisi tarafından denetlenmesi gereken davranışlardır. Yemek
yerken ‘Afiyet olsun’ dileğinde bulunmak, servis yapan ilgililere ‘Teşekkür ederim’ ‘Elinize sağlık’ demek
terbiye geleneğinin sergilenmesi ve olumlu izlenimi geliştirmek için bir fırsattır.
Yemekhaneye girmeden önce eller sabunla yıkanmalıdır. Yemekhanede sıraya girmek başkalarının sırasına
saygı göstermek, toplu yaşama uyum kurallarından birisi ve öğrencilerden beklenen davranışlardır. Yemek
almak için sıraya girildiğinde, başkaları için sıra tutmak, başkasını bu işe görevlendirmek kabul edilemez.
Yemeklere sınıfça toplu olarak çıkılır ve yemekten sonra tabaklar yıkama servisine bırakılır. Sınıflarda, sıra
altlarında ve dolaplarda yiyecek ve içecek bulundurulmaz.
OKUL SERVİSLERİ: Doğru davranış kuralları, okul servislerinde de sürmelidir. Güvenli bir
şekilde okula gidiş-geliş için, servis öğretmenlerinin uyarılarına dikkat etmek gerekir. Öğrenciler sabahları
servis saatinden beş dakika önce duraklarında olmak zorundadırlar. Durağına erken gelen servis, her
zamanki saatine kadar öğrenciyi bekler. Durağında hazır bulunmayan öğrenciyi servis beklemez.
Servislerin zamanında okula gelebilmesi için uygulanan bu sistemde, öz disiplin çok önemlidir.
SINIF YAPISI: Öğrenciler izinsiz oldukları durumlar dışında derse zamanında girmek
zorundadırlar. Sınıfta gürültü yapmak, ders esnasında sınıfta gezinmek, camlardan dışarıya her hangi bir
şey atmak, dışarıdaki insanlarla ders saatleri içerisinde sözlü iletişim kurmak, camlardan sarkmak
öğrencilerin göstermemeleri gereken davranışlardır.
DAVRANIŞ, DÜZEN VE KIYAFET KURALLARI
DAVRANIŞ: Öğrenciler temiz giyimli ve iyi davranış içinde olmalıdırlar. Sıradan ve düzeysiz davranış ve
konuşmalar; diğer öğrencilerin öğrenme hakkını engelleyen sınıf içi düzensizlik ve kuralsızlıklar
öğrencilerinden beklenmeyen ve olması durumunda ciddi uyarıları gerektiren yanlış davranışlardır.
KİŞİSEL BAKIM:
Öz bakım, çağdaş bir insanın en önemli özelliğidir. Beden temizliğine özen gösterilmeli; Yaş
grubu yükseldikçe beden temizliğini koruyacak yardımcı malzemeler kullanılmalıdır. Ancak, tüm yardımcı
kozmetiklerin esas temizlik gerçekleşmedikçe faydasız olduğu hatırlanmalıdır. Hijyen, sağlığı korumanın ve
bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yoludur. Bu amaçla, yemeklerden önce ve sonra, tuvalete
girmeden önce ve sonra eller sabunla yıkanarak temizlenmelidir.
Öğrencilerin gerek kişisel, gerek okul ve arkadaşlarına ait eşya, kitap, araç ve gerece özen
göstermesi gerekir Sahibi bulunmayan eşyalar, ihtiyaç sahiplerine gönderilir. Öğrencilerin kaybolan eşyaları
konusunda müdür yardımcılarına başvurmaları kendi sorumluluklarıdır.
OKULUN YAPISI
Okulumuz 2500 m2 lik bir alana kurulu olup, okulumuzda; 1 voleybol sahası, 1basketbol sahası,
1fen laboratuarı, 1 kütüphane(Ödeneği alınmış yeni kurulacak olan Z kütüphane), 1 çok amaçlı salon ve
1yemekhane bulunmaktadır.
YARDIMCI PERSONEL
ADI SOYADI
GÖREVİ
Nuri DEMİRAL
VHKİ
AYNUR KOLTUK
Hizmetli
Aslı ŞAHİN
İşkur Personeli
Fatma KARAMAN
İşkur Personeli
‘İnsan ancak çalıştığını kazanır.’
Hz. Mevlana
OKUL - AİLE BİRLİĞİ
Eğitim öğretim faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için okul aile birliği arasındaki
bütünleşmeyi, gerçekleştirmek ve güçlü bir iletişim ağı kurmak gereklidir. Okul Aile Birliği bu bağı
oluşturmak, öğrenci veli arasındaki işbirliğini gerçekleştirmek, okul aktivitelerinde aktif rol almak,
öneriler sunarak okulun gelişimine ve tanıtımına dair ve örnek öneriler sunmak üzere çalışmalar
yapar.
ADI SOYADI
GÖREVİ
Nurcan ATACAN
Okul Aile Birliği Başkanı
Nuri DEMİRAL
Başkan Yardımcısı
Meryem BEKÇİ
Üye
Melek GÜLDAL
Üye
Meryem ATACAN
Üye
ÖĞRETMENİN SORUMLULUKLARI
Tarih boyunca öğretmenin sorumluluklarının neler olduğu tartışılmıştır. İnsan bir fabrika kurabilir, aya
çıkabilir… ama iyi yetişmiş bir insan birçok fabrikalar kurabilir, gezenlerde seyahatleri hayal edebilir.
Mesele bu kadar önemli olunca öğretmene yüklenen misyonda bu denli ağır olmuştur.
Bazı öğretmenlerimiz okulun binasını, temizliğini dahi yaptıklarını anlatırlar. Öğrenciler bazen evde
bulamadıkları şefkati öğretmenlerinin kollarında ararlar.
Öğretmen toplumsal kalkınma için bireylerin eğitimi için çalışır. Örnek tavır ve davranışlarıyla öğrenciler
için model olurlar.
 Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde planlanan dersleri okuturlar.
 Öğrencilerine yeni ufuklar kazandırırlar.
 Öğrencilerine bireysel farklılıklarına göre hedefler verirler.
 Toplum kuralları ve bunlara nasıl uyulacağını öğrencilerine benimsetirler.
 Yönetmeliklere göre sınavları yaparlar.
 Öğrencilerin başarıları için velilerle işbirliği yaparlar.
 Okul sınırları içinde öğrencilerin davranışlarını takip eder
Öğretmenlerin Nöbet Görevi
Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu gibi durumları göz önünde bulundurularak okul
müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin nöbet tutmaları sağlanır.
Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez.(İhtiyaç
duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. )
Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.
Yoklama Fişi
Öğretmen derse girdiğinde ilk beş dakika içerisinde yoklama yapar, gelmeyenlerin okul
numarasını yoklama fişine yazar. Yoklama fişine numarası yazılan öğrenci o derse girmemiş
sayılır. Yoklama fişleri son dersten sonra, sorumlu müdür yardımcısına teslim edilir. Müdür
yardımcısı, e-okul sistemine günlük yoklama bilgilerinin girişini yapar.
Sınıf Defterinin Doldurulması
Öğretmen derse girdiğinde o gün işleyeceği dersin konusunu, etkinliğin adı ve kazanımla birlikte
yıllık plana göre sınıf defterine yazar. Ders defteri son ders saatinden sonra sorumlu müdür
yardımcısına teslim edilir. Sorumlu müdür yardımcısı ders defterini kontrol ettikten sonra
onaylar.
Boş Derslerin Doldurulması
Okulumuzda boş ders bulunmamaktadır. Öğretmenlerin sevkli ya da raporlu olduğu durumlarda,
okul idaresinin bilgisi dahilinde , öğretmeni olmayan sınıflara, nöbetçi öğretmenler derse
girerler.
FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU/ORTAOKULU ZAMAN ÇİZELGESİ
KIŞ DÖNEMİ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
1. DERS
08:30
09:10
1. TENEFÜS
09:10
2.DERS
YAZ DÖNEMİ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
1. DERS
08:30
09:10
09:30
1.TENEFÜS
09:10
09:30
09:30
10:10
2.DERS
09:30
10:10
2.TENEFÜS
10:10
10:20
2.TENEFÜS
10:10
10:25
3.DERS
10:20
11:00
3.DERS
10:25
11:05
3.TENEFÜS
11:00
11:10
3.TENEFÜS
11:05
11:20
4.DERS
11:10
11:50
4.DERS
11:20
12:00
ÖĞLE ARASI
11:50
12:40
4.TENEFÜS
12:00
13:00
5.DERS
12:40
13:20
5.DERS
13:00
13:40
5.TENEFÜS
13:20
13:30
5.TENEFÜS
13:40
13:50
6.DERS
13:30
14:10
6.DERS
13:50
14:30
6.TENEFÜS
14:10
14:20
6.TENEFÜS
14:30
14:40
7.DERS
14:20
15:00
7.DERS
14:40
15:20
7.TENEFÜS
15:00
15:10
7.TENEFÜS
15:20
15:30
8.DERS
15:10
15:50
8.DERS
15:30
16:10
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35.maddesine göre Zümre öğretmenler
kurulu, okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı
okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı
alanın öğretmenlerinden oluşur.Bu ilgili yönetmeliğin ilk maddesidir.
Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması
durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında
yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.
Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve
öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri
arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.
Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve
teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç
gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.
Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu
kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.
OKUL ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU
Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim
ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde okul veya kurum müdürünün
çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir.
Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine okul veya kurum
müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün
onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
Okul zümre başkanları kurulunda;
Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının
artırılması,
Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli
önlemlerin alınması,
Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında hizmet içi
eğitime alınmalarının kurum müdürlüğüne önerilmesi,
Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş
birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
Millî eğitim müdürleri ihtiyaç duyulması hâlinde okul zümre başkanlarıyla toplantı yapabilir.
OKULUMUZDA OLUŞTURULAN KURULLAR VE TOPLANTILAR
Öğretmenler Kurulu; Okul yöneticileri ve öğretmenlerden oluşur. Gerektiğinde okul yönetimince
öğrenci temsilcisi ve okul-aile birliği temsilcileri de kurul toplantılarına gözlemci olarak katılmaları
sağlanabilir. Yıl içerisinde en az üç defa toplanır.
Okulumuz da oluşturulan diğer kurullar; Sınıf /şube öğretmenler kurulu, Zümre öğretmenler Kurulu,
Okul zümre başkanları kurulu, Disiplin kurulu, Onur kurulu, Davranış değ. Kurulu, Sosyal etkinlik
kurulu, Yazı inceleme ve değerlendirme kurulu, Öğrenci disiplin ve onur kurulu, Bilim, danışma, sanat
proje vb. diğer kurullar oluşturulmuştur.
Okulumuzda oluşturulan kurullar, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimini artırmak, okul ve
çevre işbirliğini gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Okulumuzda oluşturulan kurullar, eğitimöğretim yılı içerisinde mevzuat hükümlerine göre toplantılar yapmakta, toplantıda alınan kararlarla
ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır
BAYRAK TÖRENİ VE RESMİ TÖRENLER
Bayrak törenleri, Okul Müdürünün denetim ve gözetiminde müdür yardımcısı, beden eğitimi
öğretmeni ve müzik öğretmeni ile diğer görevli öğretmenlerce hazırlanıp yürütülür.
Törenlerde; Okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ile tören alanında bulunan diğer
görevliler kılık kıyafet yönetmeliğine uygun bir şekilde hazır ol duruşunda katılırlar.
Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir.
Törenlerde komutlar, beden eğitim öğretmeni veya okul yönetimince görevlendirilen öğretmen
tarafından verilir.
İstiklal Marşı’nın ilk kıtası, usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş
sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen
yönetiminde; törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.
Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bir şekilde direğe çekilir.
Okulumuz da her pazartesi 08:15’te ile Cuma günleri 14:15’te İstiklal Marşı eşliğinde bayrak törenleri
yapılır. Bunun dışında resmi törenler de, resmi tatilden bir önceki gün 14:15’te ve resmi tatilden sonraki
ilk iş günü sabah 08:15’te İstiklal Marşı eşliğinde bayrak törenleri düzenlenir.
*‘Düşünmek ve söylemek kolaydır fakat yapmak ve bilhassa muvaffakiyetle neticelendirmek
çok güçtür.’
Ziya GÖKALP
ANMA KUTLAMA GÜNLERİ
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim
Atatürk Haftası
10 – 16 Kasım
Öğretmenler Günü
24 Kasım
Sivil Savunma Günü
28 Şubat
İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif
Ersoy’u Anma Günü
12 Mart
Çanakkale Zaferi
18 Mart
Kutlu Doğum Haftası
20 – 26 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs
KILIK KIYAFET DÜZENİ
Okulumuzda belirlenmiş okul kılık-kıyafet düzeni uygulanır.
Öğrencilerimiz kendi yaş gruplarına göre düzenlenmiş okul giysilerini giyer. Baharla
birlikte öğrencilerimizin yaz kıyafet uygulamaları okul yönetimi tarafından kendilerine
bildirilir.
Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise
etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyer. Ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye
zorlanamaz.
Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar
takamaz. (yüzük, künye, zincir, küpe, bilezik ve abartılı tokalar)
Öğrencilerimiz belirli dönemlerde okul yönetiminin vereceği karara göre okula serbest
kıyafet veya eşofman ile gelir.
İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez,
Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,
Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz
tişört ve kolsuz gömlek giyemez,
Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta
ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık
ve sakal bırakamaz,
Okul öncesi eğitim ve ilkokulda okul içinde baş açık bulunur.
DERS ZİYARETLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Okul Müdürümüz Ahmet TORUN Eğitim Öğretim yılı içerisinde ders ziyaretleri gerçekleştirmektedir.
Okulumuz idareci ve öğretmenleri, alanlarıyla ilgili düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmalarına
katılmaktadır.
KAYIT KABUL İŞLEMLERİ
Kayıtlar, çalışma takviminde belirlenen süreler içinde yapılır.
Okulumuzun İlk okul ve ortaokul kayıt ve kabul işlemleri elektronik ortamda yapılır. Bununla ilgili usul ve
esaslar Bakanlıkça belirlenir.
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Okulumuzda ders programları mevcut öğretmen kadrosu esas alınarak, seçmeli derslerde velilerin de
görüşleri alınarak okul idaresi tarafından eğitim öğretim dönemlerinin başında uygun bir şekilde hazırlanır.
2012/2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
2014 / 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ve GÖREVLİ
ÖĞRETMENLER
FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU/ORTAOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİ
İLKOKUL
Spor Kulübü: Salih VURAL
Sivil Savunma Kulübü: Cüneyt ÖZTÜRK
Trafik Kulübü: Resmiye TÜRKKAN
Çocuk Hakları Kulübü: Özlem BAYIROĞLU
Sağlık Temizlik Beslenme ve Kızılay Kulübü: Harun KAYA
Bilinçli Tüketici Kulübü: Gürsel HIZLI
Yeşilay Kulübü:Telat MEMİÇ
Resim Kulübü: Özgür TEKİN
Bilişim Teknolojileri Kulübü: R. Tanju YILMAZ
ORTAOKUL
Spor Kulübü: Murat TURAN
Sivil Savunma Kulübü: Uğur TOPÇU
Kültür Edebiyat Kulübü Ve Basın Yayın Kulübü: Sevim MIDIK
Matematik Kulübü: Esra BİRİNCİ
Sağlık Temizlik Beslenme ve Kızılay Kulübü: Meryem SEMİZ
Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü: Fatih YAY
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokulun bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin
her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99
olanlar "Teşekkür" , 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir“ belgesi ile ödüllendirilir.
İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;
a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,
b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar Belgesi“ ile
ödüllendirilir.
c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul da
ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir.
ç) İftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İlkokullarda okul yönetiminin olur tarih ve sayısı,
ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası belgenin tarih
ve numarası olarak kabul edilir.
İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu
öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve Takdir
Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere
verilir.
DİSİPLİN YAKLAŞIMIMIZ
Okulumuzdaki disiplin anlayışımız; “Saygı”, “Sorumluluk” ve “Adil Olmak” değerleri esasına
dayandırılmıştır.
Aile, eğitimin etkin bir parçasıdır. “Eğitim ailede başlar, ailenin desteği ile okulda sürer.”
ilkesinden hareketle, velilerimizin de bu sürecin içerisinde kaynak kişi ya da çözüm
sürecinin aktif bir katılanı olarak yer almaları söz konusudur.
Öğrenci başarısı ve davranışlarının izlenmesinde, öğrencilerin olumlu yönlerinin fark
edilmesi esastır. Hiçbir öğrencinin kimliği ve kişiliğine yıkıcı eleştiride bulunulmaz.
Disiplin yaptırımlarının takibinde süreklilik ve tutarlılık gereklidir. Bu yaptırım ve sonuçlar
izlenir, sonuçlar uygulanırken adil davranılır.
Öğrencilere yönelik ödüllendirme ve yaptırımların herkes tarafından iyi anlaşılması
önemlidir.
Öğrencilerin davranışlarının niteliklerine göre:
a) Uyarma,
b) Kınama ,
c) Okul Değiştirme yaptırımlarından biri uygulanabilir.
DEVAM-DEVAMSIZLIK
Okula Devamsızlık:
Her öğrencinin okula devamı esastır. Devamsızlık durumunda Okul Öncesi Eğitim ve
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yönergeleri takip edilir.
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında çocukların devamsızlıkları, e-Okul sistemine işlenir ve
öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir.
Okul öncesi eğitim kurumlarında;
a) Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması
esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam
sürelerinde esneklik sağlanır.
b) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile
uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen çocukların kaydı silinir.
Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.
İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.
a) İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile okul yönetimleri,
il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.
b) Normal ve ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz
olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır.
c) İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi
bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-Okuldaki devam bölümüne
zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip
edilir.
ç) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt
dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya yurt dışında adresi
tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar e-Okul sisteminde pasif
hâle getirilir.
d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı
içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir.
(4) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık
kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.
KAYBOLAN EŞYALAR
Kimi zaman dikkatsizlikten kimi zaman art niyetli kişiler yüzünden okul içerisinde araç gereçler veya
öğrencilerin kişisel eşyaları kaybolabilmektedir. Bu tarz bir durumla karşılaşan kişilerin sınıf içerisine veya
eşyayı en son hatırladığı yere iyice bakmalı daha sonra okul idaresine haber vermelidir. Çünkü çoğu
zaman kaybolduğunu zannettiğimiz şey en yakın yerden çıkar. Etraflıca arama yapıldıktan sonra eşyanın
kaybolduğuna kanaat getirdiysek dediğimiz gibi okul idaresine başvurulmalıdır. Daha sonra idarede
okuldaki diğer personele haber verir temizlik esnasında eşyanın görülüp görülmediğini sorar ve etraflı bir
arama daha yapılır.
Herhangi bir eşya kaybolduğu zaman okuldaki personel ile toplantı yapılır. Okula değerli eşyaların
getirilmemesi konusunda öğrencilere uyarılarda bulunulur.
OKULUMUZDA SİVİL SAVUNMA UYGULAMALRI
Okulumuz; yangına karşı acil durum tatbikatları, yangın eylem planı, her katta mevcut
olan yangına müdahale ekipmanları, söndürme fıskiyeleri; her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen deprem
ve
acil durum tatbikatları, depreme dayanıklı ve kolay tahliye edilebilir yapısı ile öğrencilerinin okul dışı
belirlenmiş emniyetli alanlara geçişini güven içinde sağlayacak olanaklara sahiptir.
Web Sitesi Adreslerimiz
İlkokul:
http://fatihsultanmehmetilkokulu.meb.k12.tr/
Ortaokul
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/28/11/739631/
Kurumsal Facebook Sayfamız:
Kurumsal facebook sayfamız, bu yıl, sosyal medya aracılığı ile paydaşlarımızı ve siz değerli velilerimizi aktif
kılmak üzere kullanılmaya başlanmıştır.
Adres; https:[email protected]
Sayfamızı beğen butonuna tıkladığınızda, tüm güncel bilgilere facebook sayfanızdan
ulaşabileceksiniz.
E-okul:
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmî okullarda kullanılması zorunlu dijital
öğrenci takip sistemidir. Öğretmenlerimiz tarafından K12 net’e girilmiş bilgiler gerekli
kontrollerin ardından e okul’a aktarılır. Öğrencilerimizin karne, ara karne, öğrenci
gözlem formları, devamsızlıkları e –okul’dan takip edilir.
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ
Okulumuz kütüphanesi çok yakında hizmete girecektir
ÖĞRENCİ ULAŞIM HİZMETLERİ
Okulumuzda 464 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunların 390 tanesi
kendi imkanlarıyla okulumuza gelmektedir. Geriye kalan 74 öğrenci 7
yerleşim biriminden 7 taşıma aracıyla okulumuza taşınmaktadır.
SERVİS GÜZERGAHLARI
Rutin ev-okul arası servis güzergahı haricinde dershane veya herhangi bir sebepten dolayı araçtan inmek
isteyenin beyanı dikkate alınmaz. Sadece öğrenci velilerinin imzalı dilekçe ile öğrencisinin istediği yerde
indirilmesini isteyenlerin yazılı beyanları dikkate alınmaktadır.
NO
ADI SOYADI
TELEFON
GÜZERGAH
1
Veli YAVUZ
5462278847
EDE- AKINCILAR
2
Recep CAN
5354364656
KARASAKAL-KARADEMİR
3
Turan ŞAHİN
5376108056
YALIKÖY-CİVİL-KERİMLİ
4
Zafer ŞAHİN
5443138873
KARADEMİR-SAHİL
5
Fahri KERTMEN
5358770265
DEMİRCİ MAHALLESİ
6
Halil KÜÇÜK
5363924862
ÖZLÜ-YUKARI MAH.
7
Ahmet YANIKÖMER
5334320823
ÖZLÜ ORTA MAHALLE
YEMEK HİZMETLERİ
Öğrencilerimiz yemek ihtiyaçlarını kantinden gidermektedirler. Taşımalı gelen öğrencilere
tabldot yemek dağıtılmaktadır. Kantin ayda bir Okul idaresi öğretmen ve okul aile birliği üyesinden
oluşan komisyon tarafından denetlenmektedir.
FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU/ORTAOKULU
İLETİŞİM BİLGİLERİ :
Adres:Demirci Mahallesi Şehit Halil Doboğlu Sokak No29 Tirebolu/GİRESUN
Telefon:04544292136
Web: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/28/11/739631/
http://fatihsultanmehmetilkokulu.meb.k12.tr/
/
Download

Okul el kitabı - GİRESUN - TİREBOLU