FYZIOTERAPIA
MUDr. Richard Smíšek Vás srdečne pozýva na odborný kurz
Téma kurzu:
Metóda SM-Systém časť I. + II.
Lektor kurzu:
Mgr. Andrea Chrenková
MUDr. Richard Smíšek je autorom metódy SMS, ktorá integruje: posilňovanie, preťahovanie a
nácvik koordinácie pohybu. Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosť
riadiť voľný pohyb a fixuje optimálne pohybové vzorce. Metóda nielen exaktne definuje svalové
zreťazenie s ktorými pracuje, ale vie ich aktívne posilňovať a tak dosiahnuť na chrbtici jedinečný efekt
centralizácie chrbtice - vyrovnanie chrbtice do stredného postavenia a trakcia chrbtice pretiahnutie chrbtice smerom nahor. Tento efekt otvára celkom nové možnosti aktívnej liečby
protrúzie, hernie disku, skoliózy a iných porúch chrbtice.
V posledných 21 rokoch vo svojom rehabilitačnom centre MUDr. Smíšek vyliečil touto
metódou 5000 pacientov s vertebrogennými chorobami.
Dátum
Miesto konania:
25. - 26. 4. 2014
Začiatok kurzu:
Cena:
13:00 hod.
Trenčín, polyfunkčný dom Termion, I. poschodie,
Šoltésovej 1995
110,- eur
Termín uzávierky prihlášok:
18. 4. 2014
Prihlášky zasielajte na adresu:
Informácie:
Poplatok:
e-mailom: [email protected]
Fakturačné podmienky:
Andrea Chrenková, 0904 291 147
úhrada na č.ú. 0653148002/5600
/ po tel. dohode aj priamo na kurze/
faktúra Vám bude vystavená po skončení
kurzu
bližšie informácie Vám budú zaslané na e-mail
............................................................................................................................................................................................
PRIHLÁŠKA
Záväzne sa prihlasujem na odborný kurz, ktorý sa koná v dňoch 25. a 26. 4. 2014
Meno a Priezvisko: ………………..........................................………..……………………………………………................................….
Adresa: ………………………………………………….……………..………………………………………......................................................
IČO(RČ): …………………………………..….......
Tel.: ……………..........………...........………………………..
Email: ………………………………………………
Uhradené dňa: …………………………............………….
Podpis a pečiatka: ………………………………………
Na kurz si doniesť: pohodlné športové oblečenie – tričko, legíny, mikinu, teplé
ponožky, ženy dvojdielne plavky alebo športovú podprsenku
Upozornenie: Na tento kurz bude nadväzovať kurz Metóda SM-Systém časť III. a IV.
Prakticky Vás zoznámime s manuálnymi technikami a zopakujeme si prevedenie
jednotlivých cvikov. Manuálna terapia má za cieľ odstrániť zvýšené svalové
napätie vo svaloch, ktoré bránia optimálnemu prevedeniu pohybu. Používame
predovšetkým cielenú anatomickú masáž s pretiahnutím svalov, manuálnou
trakciou a jemné mobilizačné techniky.
Kurzy budú mať obmedzený počet účastníkov.
Informácia : Bude požiadané o kreditné hodnotenie komory fyzioterapeutov.
Obchodné podmienky:
1. Storno kurzu zo strany záujemca:
 do 21 dní pred potvrdením termínu neúčtujeme storno poplatky,
 14 až 20 dní pred potvrdením termínu účtujeme storno poplatok vo výške 25% z ceny kurzu,
 7 až 13 dní pred potvrdením termínu účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny kurzu,
 1 až 6 dní pred potvrdením termínu účtujeme storno poplatok vo výške 75% z ceny kurzu.
2. Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov (napr. choroba lektora) zmeniť termín konania
kurzu. V takom prípade Vám bude na e-mailovou adresu uvedenú v záväznej prihláške poslaná ponuka
náhradného termínu a po dohode s odberateľom je možné kurz buď presunúť alebo zrušiť bez storno
poplatku.
3. Prehlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienkou pre vystavení Osvedčenia/Potvrdenia o
absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu je zverejnenie mena, priezviska a dátumu
narodenia účastníka. Osobné údaje obsiahnuté v prezenčnej listine budú v súladu so zákonom č.
122/2013 Z.z.. spracované len organizátorom akcie v rozsahu nutnom pre účely zaistenia výučby v
rámci vzdelávacej akcie a pre potreby evidencie vzdelávacích akcií a účasti na nich. Tieto osobné údaje
nesmú biť poskytované tretím osobám ani využívané k iným účelom.
4. Záujemca sa zaväzuje vykonávať prax cvičením SM-systému s originál elastickými lanami od MUDr.
Smíška.
Download

Metóda SM-Systém časť I. + II. - fyzio