CENNÍK SAMOSTATNÝCH VYŠETRENÍ:
4D analýza zdravia s konzultáciou u lekára.....................................65 EUR
3D EKG vyšetrenie............................................................................. 30 EUR
Digitálna mamografia......................................................................... 49 EUR
Termoskríning celého tela.................................................................. 80 EUR
Termoskríning jednej časti tela.......................................................... 30 EUR
(Hlava a krk, chrbát, hrudník, brucho, horné končatiny,
dolné končatiny, štítna žľaza)
NO-terapia
Vstupná prehliadka k NO terapii........................................................ 30 EUR
Super-fyzio terapia ................................................................................ 30 EUR
(aplikácia plazmatického NO s fyzioterapiou 30min.)
Ošetrenie otvorených rán................................................... 30,00 EUR/končatina
(diabetické nohy, vredy predkolenia)
Samostatná aplikácia plazmatickým NO.............................20,00 EUR/končatina
Cenník platný od: 1.11.2013
VITARE Košice s r.o., Moyzesova 50, 04001 Košice
Tel: +421 907 911 911, E-mail: [email protected]
IČO: 46 854 487
Bankové spojenie: SLSP, a.s., č. účtu: 5034163484/0900
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:30792/V
Download

aktuálny cenník v pdf