9
10
11
MOMO Tajnička
12
13
14
MOMO Tajnička
15
ČO MÁ ZELENINA A OVOCIE?
PRETO JE ZDRAVÉ ICH JESŤ
ČO MÁ ZELENINA A OVOCIE?
2
POMÔCKA K TAJNIČKE
2
3
4
3
5
1.
2.
9.
10.
3.
11.
4.
5.
12.
13.
6.
7.
14.
8.
15.
4
6
7
!
1
1
5
Meno a priezvisko: .......................................................................................
Adresa: ….................................................................................................. PSČ: ......................, telefón: …..........................
8
Meno a priezvisko:
......................................................................
Adresa:
......................................................................
PSČ:
......................................................................
Telefón:
......................................................................
6
9
7
10
8
11
12
9
13
14
15
10
11
12
13
PRETO JE 14
ZDRAVÉ ICH JESŤ
!
15 POMÔCKA K TAJNIČKE
----------------------------------------------------------------tu odstrihnúť!-------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
Drahí rodičia a milé deti,
6.
7.
8.
tento rok otvárame v OC MADARAS v Spišskej Novej Vsi, DENNÝ LETNÝ TÁBOR, pre deti, ktoré si chcú užiť prázdniny plné
hier, zábavy, priateľstiev a nezabudnuteľných zážitkov.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Začínať budeme ráno o 7:30 a končiť o 17:00 hod, v dňoch od 1.7.2011 do 31.8.2011.
Deti budú rozdelené do skupín.Každá z týchto skupín bude mať individuálny program prispôsobený veku dieťaťa.
Každý deň v týždni bude venovaný rôznym aktivitám s neopakovateľným programom, ako napr. tvorivé ručné dielničky, divadelné a
PRETO
JE ZDRAVÉ
ICH okolo
JESŤ
animované predstavenia, šmýkanie sa, skákanie
na trampolíne,
mini golf, korčuľovanie
mini golfu, tancovanie, cvičenie,
Meno a priezvisko: .......................................................................................
návštevy
ZOO, knižnice, galérie, múzea, výstupy na vežu kostola, návštevy dopravného ihriska a výlety do prírody spojené so
Adresa: …..................................................................................................
PSČ: ......................, telefón: …..........................
!
spoznávaním
nášho okolia.
V prípade záujmu vyplňte prosím túto prihlášku, kde
si
ľubovoľne
môžete zvoliť a aj vopred naplánovať denný letný tábor
POMÔCKA K TAJNIČKE
pre Vašu ratolesť.
Cena je1.
7€/deň za 1 dieťa,
cena je 6€/deň5.za 1 dieťa, vrátane
obeda v7.reštaurácií Stodola,
pitného režimu
2. pri nahlásení
3. s kupónom 4.
6.
8.
počas dňa a čerstvého ovocia – olovrant.
Poldenný pobyt bez nároku na obed – cena 3 € za 1 dieťa.
Týmto prihlasujem svoje dieťa do DENNÉHO LETNÉHO TÁBORA na tieto dni:
Meno a9.
priezvisko: …...............................................................................
10.
11.
12.
13.
14.
Dátum narodenia: …....................................
Bydlisko: ….................................................................................................................................
a priezvisko:
.......................................................................................
TelefónMeno
rodičov:
….............................…....................................
Dôležité upozornenie o dieťati a jeho zdravotnom stave ( lieky, alergie, obmedzenia):
15.
Júl
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
August
1
2
3
4
8
9
10
11
15
16
17
18
Adresa: ….................................................................................................. PSČ: ......................, telefón: …..........................
22
23
24
25
29
30
31
…...........................................................................................................................................................................
V Spišskej Novej Vsi, dňa ......................... 2011
Vyplnenú prihlášku doručte do Detského sveta.
1
8
15
22
29
.............................................
Podpis rodiča
Každú stredu bude vopred uverejnený program aktivít denného letného tábora v Detskom svete MADARAS, OD Spišan,
www.facebook.com, www.ocmadaras.sk, alebo aj na vyžiadanie mailom [email protected]
5
12
19
26
Download

MOMO Tajnička ČO MÁ ZELENINA A OVOCIE?