Rundum Zuhause betreut
Train to Care
Vzdelávací program pre samostatné opatrovateľky
a opatrovateľov
Záväzná prihláška
Ja:
..................................................................................................................................
Tel:
..................................................................................................................................
Mail: ..................................................................................................................................
sa záväzne prihlasujem na vzdelávací/ie program/y:
Komunikácia a starostlivosť o
osoby trpiace demenciou /
Bratislava: 1. Teil: 16. + 17.04.2015 / 2.Teil: 11. + 12.06.2015
Liptovský Mikuláš: 1. Teil: 09. + 10.04.2015 / 2. Teil: 18. + 19.06.2015
Validácia




Kinestetika v opatrovateľskej
činnosti (základný kurz)
Bratislava: 09. + 10.09.2015 + 26.10.2015
Spišská Nová Ves: 02. + 03.07.2015 + 07.09.2015
Vylepšenie znalosti nemčiny vo
vedení dokumentácie a
komunikácia v opatrovaní
Bratislava: 22. + 23.04.2015
Liptovský Mikuláš: 21. + 22.10.2015


Konflikty v opatrovaní a ich
Bratislava: 24.04.2015
riešenia
Liptovský Mikuláš: 23.10.2015


Starostlivosť v poslednej fáze
života
Bratislava: 25. + 26.06.2015
Liptovský Mikuláš: 05. + 06.11.2015


Kurzy sa konajú vždy od 9.00-17.30. V prípade zmeny miesta konania, alebo termínu Vás budeme včas informovať.
Príspevok na kurz: Súhlasím so zaplatením príspevku za prihlásenie vo výške 5,- € za deň na občerstvenie a učebný
materiál. Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej činnosti“ je dodatočný poplatok 30,- €. Náklady na dopravu
a ubytovanie znáša účastník sám.
Dátum:............................................
Podpis.....................................
Dôležité upozornenie: Účasť na kurze je možná iba po zaplatení príspevku (prostredníctvom šeku, banky príp.
Internetbankingu), odovzdaní písomnej prihlášky a potvrdení účasti na kurze (telefonicky alebo mailom)
najneskôr týždeň pred začatím kurzu. Ak sa kurzu nemôžete zúčastniť, informujte nás prosím bezpodmienečne,
aby sa kurzu mohli zúčastniť iní záujemci.
Ďalšie vzdelávanie je spoluprácou Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity.
Download

Stiahnuť Prihláška