XX. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ
OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Termín: 23.-25. október 2014__Miesto konania: Grand Hotel
Bellevue, Horný Smokovec
ŠTVRTOK 23.10.2014
15:00 Zasadnutie Výboru SOS
17:30 - 19:30
Bellevue sála I.
Edukačný program,grant spoločnosti Allergan, Ewopharma
PIATOK 24.10.2014
Bellevue sála I.
8:15 – 10:15
Refrakčná chirurgia:
Predsedníctvo: Peško, K., Janek, M., Veselý, P.
1. Výber pacientov pre implantáciu multifokálnej VOŠ.
Záhorcová, M., Smorádková, A., Piovarči, R.
Očná klinika NeoVízia, Bratislava
2. Riešenie presbyopie pomocou rohovkového implantátu.
Záhorcová, M., Sokolová, K., Smorádková, A., Konušiaková, E.
Očná klinika NeoVízia, Bratislava
3. „Akomodační“ čočka Kellan Tetraflex po 10 letech
Janek, M.
Oční centrum Praha
4. Bifokální nitrooční čočka SBL-3 LensTec
Janek, M., Zugar, R., Zúberová, A.
Oční centrum Praha
5. Korekcia malého astigmatiznu implantáciou torických VOŠ pri chirurgii katarakty.
Molnárová, M., Ďuranová, M., Zelníková, M., Dučová, L.
Vikom, Žilina
6. Torické šošovky - správna cesta
Smorádková, A., Záhorcová, M., Piovarči, R., Sokolová, K., Schreinerová, P.
Očná klinika NeoVízia, Bratislava, Slovenská republika
7. Chirurgická korekcia presbyopie trifokálnymi vnútroočnými šošovkami Fine Vision a AT Lisa 839.
Trizuljaková, E., Kucharová, M.
Považská Bystrica
8. Torické implantáty pri extrakcii šošovky.
Kuriš, P., Veselý, F., Veselý, P.
VESELY | Očná Klinika.
9. Potrebujeme aj na malom oku navigáciu.
Veselý, P., Kuriš, P., Veselý, F.
VESELY | Očná Klinika.
10. Katarakta a RLE retrospektívne
Škrovinová, D. a kol.
Doftall - Žilina, JAS Pov. Bystrica
11. Kategorizácia vnútroočných šošoviek – krok správnym smerom k individualizácii a predvídateľnosti
refrakčných výsledkov kataraktovej chirurgie.
Vodrážková,E.
Očná klinika SZU a UNB Bratislava
Diskusia: 9:45 – 10:15
Prestávka 10:15 – 10:45
Bellevue sála I.
10:45 – 11:45
Slávnostné otvorenie kongresu
Obedná prestávka 11:45 – 13:30
Bellevue sála I.
12:00 – 13:00
Edukačný program grant spoločnosti Novartis
Bellevue sála I.
13:30 – 15:30
Katarakta:
Predsedníctvo: Izák, M. G. J., Piovarči, R., Škrovinová, D.
1. Stav katarakty, refrakčnej chirurgie a chirurgie rohovky na Slovensku za r. 2013
Škrovinová, D., Černák, A. a kol.
Doftall - Žilina, Očná klinika FNsP SZU – Bratislava
2. 35. jubileum implantácie umelej vnútroočnej šošovky na Slovensku
Izák, M.G.J.
IVC Banská Bystrica
3. Desať
rokov operácie sivého zákalu na očnej klinike Veni - Vidi
Potocký, M.
Veni - Vidi sro, Bratislava
4. Implantácia vnútroočnej šošovky v podmienkach úzkej zrenice.
Bohm, P.
Očné centrum – Bratislava
5. Multifokálne umelé vnútroočné šošovky a autofluorescencia
Molnárová, M.
Vikom, Žilina
6. Maligný melanóm vráskovca, dúhovky a cievovky – Katarakta – Segment umelej dúhovky – Nie vždy všetko
dopadne tak, ako by sme chceli
Izák, M.G.J., Izáková, A., Žiak, P.
IVC Banská Bystrica, JLF Martin
7. Neobvyklá opacita nitroočních čoček
Novák, J., Adámková, H.
Oční oddělení PKN a.s., Pardubice, Česká republika
8. Efektívnosť a presnosť operácie katarakty pomocou počítačového navádzacieho systému
Piovarči, R., Smorádková, A., Schreinerová, P., Záhorcová, M., Sokolová, K.
Očná klinika NEOVÍZIA Bratislava
9. Je chirurgie katarakty rizikem pro syndrom suchého oka?
Hlinomazová, Z.
EOK Lexum, LF UK Hradec Králové
10. Naše skúsenosti s vnútroočnou šošovkou Lentis Comfort v chirurgii katarakty.
Kucharová, M., Trizuljaková, E.
Považská Bystrica
11. Včera, dnes a zajtra ...
Veselý, P.
VESELY | Očná Klinika.
12. Polyfokálna vnútroočná šošovka WIOL-CF – návrat po rokoch
Ilavská, M.
Medilux – Očné centrum Galanta, NSP Sv. Lukáša Galanta a.s., Očná JZS
Diskusia 15:10 – 15:30
Prestávka 15:30 – 15:45
Bellevue sála I.
15:45 – 17:00
Rohovka:
Predsedníctvo: Žiak, P., Smorádková, A., Hlinomazová, Z.
1. Novinky v liečbe keratokonusu
Smorádková, A., Záhorcová, M., Piovarči, R., Schreinerová, P., Sokolová, K.
Očná klinika NeoVízia, Bratislava, Slovenská republika
2. Syndróm Urrets-Zavalia
Izák, M.G.J., Izáková, A., Žiak, P.
IVC Banská Bystrica, JLF Martin
3. RELEX Smile - ročné skúsenosti
Piovarči, R., Smorádková, A., Schreinerová, P., Záhorcová, M., Sokolová, K.
Očná klinika NEOVÍZIA Bratislava
4. DMEK - ambulantní chirurgie
Hlinomazová, Z.
EOK Lexum, LF UK Hradec Králové
5. DMEK áno, alebo nie?
Peško, K.
Klinika oftalmológie LFUK a UNB
6. Korekcia zvyškovej chyby po implantácii multifokálnych šošoviek excimerovým laserom.
Veselý, F., Veselý, P., Kuriš, P.
VESELY | Očná Klinika.
7. Ako správne postupovať pri liečbe keratokonusu?
Veselý, P.
VESELY | Očná Klinika.
8. Anizometropia a jej riešenie WFO - kazuistika
Škrovinová, D. a kol.
Doftall - Žilina
Diskusia 16:50 – 17:00
Prestávka 17:00 – 17:15
Bellevue sála I.
17:15 – 18:00
Edukačný program grant spoločnosti Bayer
PIATOK 24.10.2014
Bellevue sála II.
8:15 – 10:15
Sietnica chirurgicky:
Predsedníctvo: Krásnik, V., Chicarro, D., Jančo, L.
1. Endothelial cell loss after pars plana vitrectomy
Chicharro, D.S.
Univerzitná nemocnica Martin-UNM
2. Macular hole treatment options - 14 min.
Chicharro, D.S.
Univerzitná nemocnica Martin-UNM
3. Retinal detachment surgery with 25ga
Chicharro, D.S.
Univerzitná nemocnica Martin-UNM
4. Aj zázraky sa dejú... kazuistika
Koľveková, M., Káčerik, M.
Očná klinika, FN Trenčín
5. OZURDEX® in loco atypico
Forgáč, F.
Očná klinika FN Nitra
6. Criswick-Schepens syndróm – kazuistiky
Javorská, L., Michalková, M.
Očné oddelenie JZS, Poprad
7. Kombinovaná
operácia odlúpenia sietnice – kazuistika
Jančo, L., Bartoš, M., Ondrejková, M., Vida, R., Mesárošová, M., Tkáčová-Villemová, K.
II.Očná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
8. Laserová terapia sklovcových zákalov – prvé skúsenosti
Žiak, P., Katuščáková, I., Králik, M.
UVEA Mediklinik, Martin, Očná klinika JLF UK a UNM Martin
9. Functional MRI after internal limiting membrane peeling for symptomatic lamellar macular hole and macular
pseudohole surgery
Jan Lestak1,2,3, Jaroslav Tintera1, Jan Kalvoda4, Zuzana Svata1 , Bohdana Kalvodova4 , Ivan Karel1
, Pavel Rozsival3
1JL Clinic, V Hůrkách 1296/10, Prague, Czech Republic
2Czech Technical University in Prague (Faculty of Biomedical Engineering), Sitna 3105, Kladno,
Czech Republic
3Charles University (Faculty of Medicine in Hradec Králové), Simkova 870, Hradec Kralove,
Czech Republic
4Charles University in Prague (Department of Ophthalmology, First Faculty of Medicine and
General University Hospital in Prague), U nemocnice 2, Prague, Czech Republic
Diskusia: 9:45 – 10:15
Prestávka 10:15 – 10:45
Bellevue sála I.
10:45 – 11:45
Slávnostné otvorenie kongresu
Obedná prestávka 11:45 – 13:30
Bellevue sála I.
12:00 – 13:00
Edukačný program grant spoločnosti Novartis
Bellevue sála II.
13:30 – 15:30
Sietnica konzervatívne:
Predsedníctvo: Štefaničková, J., Javorská, L., Lešťák, J.
1. „Nutrition and Vision: implications for diseasedand non-diseased eyes.“ - 15 min.
Kirby, M.
Macular Pigment Research Group / MPRG-Ireland/
2. Dvojročné výsledky liečby diabetického edému makuly ranibizumabom
Štefaničková, J., Hrdá, Ľ., Števánková, I., Krajčová, P., Hasa, J.
Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava
3. Role of inflammation in the pathogenesis of macular edema
Chicharro, D.S.
Univerzitná nemocnica Martin-UNM
4. Využitie kortikosteroidov v liečbe diabetického edému makuly
Štefaničková, J.
Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava
5. Functional Magnetic Resonance Imaging in Patients with the Wet Form of Age-Related
Macular Degeneration
Jan Lestak1,2,3, Jaroslav Tintera1, Ivan Karel1, Zuzana Svata1 , Pavel Rozsıval3
1JL Clinic, V Hu°rka´ch 1296/10, Prague, Czech Republic,
2Faculty of Biomedical Engineering, Czech Technical
University in Prague, Prague, Czech Republic,
3Faculty of Medicine in Hradec Kra´love´, Charles University, Hradec Kralove, Czech Republic
6. Retinálna angiomatózna proliferácia
Jurčák, M., Javorská, L.,
Očná ambulancia Poprad, Očné oddelenie JZS Poprad
7. Liečba chronickej CSCHR anti-VEGF
Javorská, L., Michalková, M., Jurčák, M.
Očné oddelenie JZS Poprad, Očná ambulancia Poprad
8. Prvé skúsenosti s liečbou cievnych oklúzií sietnice ranibizumabom.
Štefaničková, J., Svetlošáková, Z., Valášková, J., Krásnik, V.
Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava
9. Dystrofie
čapíkov
Mikulášová, M., Miková, H.
Očné oddelenie, Nemocnica sv.Michala, a.s.
10. Bilaterálna chorioideálna ischémia sietnice pri preeklampsii-kazuistika.
Adamková, M.
Oční oddělení, Pardubická krajská nemocnice
11. Gassova choroba
Miková H., Mikulášová M.
Očné oddelenie, Nemocnica sv.Michala, a.s., Bratislava
Diskusia 15:10 – 15:30
Prestávka 15:30 – 15:45
Bellevue sála II.
15:45 – 17:00
Onkooftalmológia:
Predsedníctvo: Furdová, A., Gerinec, A., Jecková, M
1. Tumorózna manifestácia malígnej hemopoézy v orbite dieťaťa
Nigrovičová, P., Gerinec, A., Szépe, P.
Klinika detskej oftalmológie DFNsP – LFUK Bratislava, Martinské bioptické centrum, s.r.o.
2. Neskorá diagnostika retinoblastómu
Jecková, M., Rychlý, B., Gerinec, A.
Klinika detskej oftalmológie DFNsP - LF UK Bratislava, Cytopathos, spol. s.r.o.
3. Prvé
skúsenosti s opakovanou stereotaxiou u pacientov s melanómom choroidey
Furdová, A.1, Krčová, I.1, Horkovičová, K.1, Krásnik, V.1, Šramka, M.2, Chorváth, M.2
1. Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov, Bratislava
2. Klinike stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
4. Nutrienty v liečbe ochorení makuly (vekom podmienená degenerácia makuly, postradiačná makulopatia)
Furdová, A.
Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov, Bratislava
5. Liečba uveálnych melanómov jednodňovou stereotaktickou rádiochirurgiou
Furdová, A.1, Krčová, I.1, Horkovičová, K.1, Krásnik, V.1, Šramka, M.2, Chorváth, M.2
1.
Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov, Bratislava
2
. Klinika stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
6. Komplikácie liečby vnútroočných nádorov jednodňovou stereotaktickou rádiochirurgiou v oblasti makuly
Furdová, A.1, Svetlošáková, Z.1, Krčová, I.1, Horkovičová, K.1, Krásnik, V.1, Šramka, M.2, Chorváth, M.2
1. Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov, Bratislava
2. Klinike stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava
7. Indikácia exenterácie očnice pre bazocelulárny karcinóm
Furdová, A., Krčová, I., Horkovičová, K., Peško, K., Krásnik, V.
Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov, Bratislava
Diskusia 16:50 – 17:00
Prestávka 17:00 – 17:15
Bellevue sála I.
17:15 – 18:00
Edukačný program grant spoločnosti Bayer
SOBOTA 25.10.2014
Bellevue sála I.
08:15 – 09:15
Edukačný program grant spoločnosti Geodis
Bellevue sála I.
09:15 – 10:30
Zápalové ochorenia:
Predsedníctvo: Hlaváčková. K., Ďurej, V., Čepilová, Z.
1. Prevencia
endoftalmitídy - vieme už všetko ?
Potocký, M.
Veni - Vidi sro, Bratislava
2. Kontrola zápalu – bezpečne a efektívne
Hlaváčková, K.
Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava
3. Pseudomonádové keratitídy
Solníková, V. a kol.
Očná klinika FN Trenčín
4. Mykotická keratouveitída po refrakčnom zákroku
Ďurej, V., Čerman, P., Bieliková, A., Čepilová, Z., Timko, J., Ondrašíková, K.,
ÚVN Ružomberok
5. Akantamébová keratitída – kazuistika
Justusová, P., Lipková, B., Štubňa, M., Alexík, M., Herle, D.
Očné oddelenie Žilina
6. Doba bez terapie infekce v oftalmologii
Karásek, V., L.
Praha
7. Aspergilová keratouveitída liečená vorikonazolom- kazuistika
Fabianová, J., Čepilová, Z., Králiková, A., Porubská, M.
Očné oddelenie , NÚTPCHa HCH , Vyšné Hágy
Diskusia 10:15 – 10:30
Prestávka 10:30 – 10:45
Bellevue sála I.
10:45 – 12:15
Varia:
Predsedníctvo: Černák, A., Gabrielová, Z., Činčálová, G.
1. Liečba neustupujúceho cystoidného edému makuly po komplikovanej operácii katarakty.
Černák, A., Jamrichová, Z.
Očná klinika SZU a UNB Bratislava
2. Je rtg lebky ešte indikovaná diagnostická metóda pri úrazoch hlavy.
Černák, A., Drmota, M.
Očná klinika SZU a UNB Bratislava
3. Nová rizika civilizační džungle
Adámková, H., Novák, J.
Oční oddělení PKN a.s., Pardubice, CZECH REPUBLIC
4.AAION- Arteritická forma prednej ischemickej neuropatie optiku - kazuistika
Kováčiková, L., Sedláček, T. a kol.
Očná klinika FNTN (Trenčín)
5. Metabolické poškodenie zrakového nervu.
Gabrielová, Z., Hlaváčková, K.
Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava
6. ARNOLD CHIARIHO malformácia /kazuistika/
Činčalová, G.
Očná ambulancia, Trenčín
7. Lateral tarsal strip
Anwarzai, J.
Očná klinika FN Trenčín
Diskusia 12:00 – 12:15
Bellevue sála I.
12:15
Slávnostné ukončenie kongresu
SOBOTA 25.10.2014
Bellevue sála I.
08:15 – 09:15
Edukačný program grant spoločnosti Geodis
Bellevue sála II.
09:15 – 10:30
Glaukóm:
Predsedníctvo: Vodrážková, E., Ferková, S., Eliášová, M.
1. Kritéria výberu liečby glaukómu.
Vodrážková, E., Majtánová, N.
Očná klinika SZU a UNB Bratislava
2. Kombinácia antiglaukomatík v liečbe glaukómu
Vodrážková, E., Majtánová, N., Trnavec, B.
Očná klinika SZU a UNB Bratislava
3. 2 roky v glaukóme.
Ferková, S. L.
Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Bratislava Ružinov
4. Rodina je dôležitá
Sedláčková, D.
Trenčín
5. ProVens® v léčbě glaukomu a oční hypertenze
Eliášová1,, M., Kuběna2., T., Pešková3., H., Mlčák4., P., Fryšák4., Z, Marešová4., K., Karhanová4.,
1
Oční oddělení Litomyšlské nemocnice a.s.
2
Oční ordinace Zlín
3
Oční ordinace Praha
4
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Diskusia 10:15 – 10:30
Prestávka 10:30 – 10:45
Bellevue sála II.
10:45 – 12:15
FAN
Predsedníctvo: Štubňa, M., Alexík, M.
1.Prínos FAG k mamažmentu intermediárnej uveitídy
Králiková, A., Čepilová, Z., Fabianová, J., Porubská, M.
Očné oddelenie, NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
2. Patologická myopia vo FAG obraze
Sonntag, L.
Očné oddelenie JZS Poprad
3. Patern dystrofie
Jurčák, M.
Očná ambulancia Poprad
Serpiginous-like choroiditis , predpokladaná TBC etiológia – kazuistika
Čepilová, Z., Fabianová, J., Králiková, A., Porubská, M.
Očné oddelenie NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
4.
5. Tri krátke kazuistiky
Miková, H.
H
Očné oddelenie, Nemocnica sv. Michala, a.s.
6. "Compressis manibus sedere"
Alexík, M.
Očné oddelenie, Žilina
7. „A confusing choroiditis"
Chicharro, D.S.
Univerzitná nemocnica Martin-UNM
8. Retinal and choroidal folds
Javorská, L.
Očné oddelenie JZS Poprad
Diskusia 12:00 – 12:15
Bellevue sála I.
12:15
Slávnostné ukončenie kongresu
Download

xx. výročný kongres slovenskej oftalmologickej spoločnosti