I. BLOK – SIETNICA
16. apríl 2015
14:30 hod.
Millennium II
Predsedníctvo – Gajdošová M., Bajaček J.
1. Balhárková I., Justusová P., Herle D., Štubňa M. (Očné oddelenie FNsP Žilina):
(Ne)Bezpečný pohľad na slnko - Retinopathia solaris
2. Halička J., Balhárková I., Lipková B., Justusová P., Herle D., Štubňa M. (Očné oddelenie
FNsP Žilina):
Kombinovaná tromb-embólia ACR a VCR s uzáverom cilioretinálnej artérie
3. Kusenda P., Mikulášová M., Hlaváčková K. (Očné oddelenie, Nemocnica sv. Michala,
Bratislava):
Familiárne dominantné drúzy (kazuistika)
4. Šustykevičová Z., Solníková V. (Očná klinika FN Trencín):
Krátkodobá pseudomyopia u mladých žien - kazuistiky
5. Hlôška B., Gašparová Z. (RETINA s.r.o., Očné odd. FNLP, Košice):
Olympionici z našej kartotéky
6. Sanchez Chicharro D. (Univ. Nem. Martin UNM):
Spontaneous vitreous hemorrhage management in a young healthy patient. A case report
7. Ondrejková M., Jančo L., Vida R., Bartoš M., Mesárošová M., Rybáriková M. (II.Očná
klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica):
PPV pri diabetickom edéme makuly
8. Gajdošová M. (OFTAL s.r.o, Špecializovná nemocnica v odbore oftalmológia Zvolen):
Výsledky chirurgie makuly s použitím 25G+ pars plana vitrektómie
9. Herle D., Lipková B., Alexík M., Štubňa M. (Očné oddelenie FNsP Žilina):
Makulárna diera z pohľadu medzinárodnej klasifikácie chorôb vitreomakulárneho rozhrania
10. Bajaček J., Bieliková A., Cárachová J., Ferková N. (Očná klinika ÚVN SNP FN,
Ružomberok):
Výsledky ročnej liečby afliberceptom pri vlhkej forme VPDM
11. Gajdošová M., Ondrejková M., Pernišová K., Štúrová L., Svetlošáková Z., Valášková J.,
Klánek D., Koľveková M., Lipková B., Vančová Ľ., Lešková V., Bajáček J., Javorská L.,
Kučerová A., Popovcová M., Maťúšová G., Mruzková P., Miňová M., Siváková Z.
(Špecializovná nemocnica v odbore oftalmológia OFTAL Zvolen, Očná klinika SZU a UNB nemocnica svätého Cyrila a Metoda Bratislava, Klinika Oftalmológie LF UK a UNB Bratislava Ružinov, Očná klinika FN Trenčín, Očné oddelenie FNsP Žilina, Očná klinika UN Martin, Očná
klinika FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Oftalmologická klinika ÚVN SNP Ružomberok,
Očné oddelenie JZS Nemocnica Poprad, Oddelenie oftalmológie FNsP J. A. Reimana Prešov,
Očná klinika UN L. Pasteura pracovisko Trieda SNP 1 Košice, Očná klinika UN L. Pasteura
pracovisko Rastislavova 43 Košice):
Výsledky liečby edému makuly pri venóznych oklúziách sietnice intravitreálnym implantátom
dexametazonu na Slovensku
12. Komenda I., Komenda I. (Askin):
Novinky v OCT zobrazení
II. BLOK – GLAUKÓM, ORBITA
16. apríl 2015
16:30 hod.
Millennium II
Predsedníctvo – Pitrová Š., Vodrážková E.
13. Praženicová M. (II.Očná klinika SZU, FNsP FDR Banská Bystrica):
Keď pacient učí lekára
14. Vodrážková E., Majtánová N. (Očná klinika SZU a UNB Bratislava):
Kombinovaná liečba glaukómu a očnej hypertenzie
15. Vodrážková E., Trnavec B. (Očná klinika SZU a UNB Bratislava):
Prostaglandínový derivát versus prostaglandínový derivát
16. Pitrová Š., Nutterová E., Lešták J. (Privátní oční klinika JL, Praha):
Ex-Press® Version P-200 v dlouhodobém klinickém sledování
17. Pura M., Kentoš P., Panisová J., Ščerbíková M. (Endokrinologická ambulancia, Poliklinika
Novamed, Banská Bystrica):
Endokrinná orbitopatia z pohľadu endokrinológa - teória a prax
18. Ščerbíková M., Panisová J., Bieliková A., Ďurej V. (očná klinika ÚVN Ružomberok):
Endokrinná orbitopathia v ambulantnej praxi oftalmológa
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
16. apríl 2015
18:30 hod.
Millennium II
III. BLOK – OKRÚHLY STÔL – KERATOREFRAKČNÁ CHIRURGIA
17. apríl 2015
8:00 hod.
Millennium I
Moderátor – Ďuranová M.
Hostia:
1. MUDr. Jana Kacerovská (Oční klinika Horní Počernice)
2. MUDr. Martin Kacerovský (Oční klinika Horní Počernice, Oční centrum Somich)
3. MUDr. Radovan Piovarči (Očná klinika NeoVízia, Bratislava)
4. MUDr. Juraj Urminský, PhD. (Oční oddelení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín)
5. MUDr. Pavol Veselý (Očná klinika Vesely, Bratislava)
Témy:
1. Rohovková refrakčná chirurgia
a. PRK vs FS LASIK
b. ReLEx SMILE
2. Vnútroočná refrakčná chirurgia
a. Fakické šošovky
b. Presbyopia
3. Keratokonus
a. Možnosti chirurgickej liečby
4. Refrakčná chirurgia u detí
IV. BLOK – OKRÚHLY STÔL – SURGICAL RETINA
17. apríl 2015
8:00 hod.
Millennium II
Moderátor – Lipková B.
Hostia:
1. MUDr. Mikuláš Alexík, FEBO (Očné oddelenie FNsP Žilina)
2. MUDr. Jan Ernest, PhD. (Oční klinika, ÚNV Praha)
3. MUDr. Ladislav Jančo (II. Očná klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica)
4. Doc. MUDr. Petr Kolař, PhD. (Oční klinika FN Brno)
5. Doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD. (Očná klinika LF UK a UN Bratislava-Ružinov)
6. MUDr. Diego Ignatio Sanchez, PhD. (Očná klinika JLF Martin)
Témy:
1. Dilémy pri operácii:
a. Amócie sietnice
b. Diery makuly
c. Edému makuly
d. Epiretinálnej membrány
e. Úrazu oka
f. Proeliferatívnej diabetickej retinopatie
2. Dilémy pri liečbe:
a. Endoftalmitídy
V. BLOK – ROHOVKA, NAVIGÁCIA
17. apríl 2015
9:30 hod.
Millennium I
Predsedníctvo – Žiak P., Veselý P.
19. Lallemand F., Daull Ph., Garrigue J-S. (Santen, 1 rue Pierre Fontaine, 91000 Evry, France):
Keď nanotechnológie stretne oftalmológia
20. Ďurčová T., Sisková E., Černák A., Siska V., Černák M. (Očné laserové centrum EXCIMER,
Bratislava- Karlova Ves):
20.výročie činnosti Očného laserového centra EXCIMER Bratislava
21. Zelníková M., Ďuranová M., Urminský J., Molnárová M. (VIKOM s.r.o):
Liečba keratokonu pomocou akcelerovaného corneal cross linkingu - naše skúsenosti
22. Smorádková A., Piovarči R., Záhorcová M., Schreinerova P. (Očná klinika NeoVízia,
Bratislava):
Implantácia rohovkových prstencov pri keratokonuse s použitím femtosekundového laseru,
naše 2-ročné skúsenosti
23. Veselý P., Kuriš P., Veselý F. (VESELY | Očná Klinika):
Chirurgické riešenie refrakčných chýb u pacientov trpiacich keratokonusom
24. Veselý P., Veselý F., Kuriš P., Veselá Ľ. (VESELY | Očná Klinika):
Transplantácie rohovky v ambulantnej praxi
25. Vlasák O., Kalandrová V. (NeoVize):
Využití obrazem řízeného navigačního systému při operaci katarakty s implantací torické IOL
1, 2
1
1
2
26. Žiak P. , Šesták M. (Očná klinika JLF UK a UNM Martin , UVEA Mediklinik, Martin ):
Porovnanie dvoch na trhu dostupných navigačných systémov - ktorý je lepší ?
27. Molnárová M., Ďuranová M., Zelníková M., Dučová L. (VIKOM, 1. Žilinské očné centrum,
Žilina):
Refrakčná chirurgia katarakty s VERION a CENTURION. Prvé skúsenosti
28. Fric E., Drábek J., Krist P., Tokošová E., Opltová D. (Oční oddělení Nemocnice Kyjov):
Korekce astigmatismu implantací torické čočky
VI. BLOK – OKRÚHLY STÔL – MEDICAL RETINA
17. apríl 2015
9:30 hod.
Millennium II
Moderátor – Molnárová M.
Hostia:
1. MUDr. Jan Ernest, PhD. (Oční klinika, ÚNV Praha)
2. MUDr. Jaroslav Hasa, PhD. (1. Oftalmologická klinika UNB Bratislava)
3. Doc. MUDr. Petr Kolař Petr, PhD. (Oční klinika FN Brno)
4. MUDr. Blandína Lipková, PhD. (Očné oddelenie FNsP Žilina)
5.
6.
7.
8.
Doc. MUDr. Matuš Rehák, PhD. (Charité-Universitätsmedizin Berlin)
MUDr. Diego Ignatio Sanchez, PhD. (Očná klinika JLF Martin)
Doc. MUDr. Jan Studnička, PhD. (Oční klinika FN Hradec Králové)
MUDr. Jana Štefaničková, PhD. (1. Oftalmologická klinika UNB Bratislava)
Program:
1. Úvod - história medical retina
2. Diskutované témy:
a. VPDM
b. DEM
c. Edém MK pri oklúzii v.c.r.
d. Niektoré zriedkavé ochorenia sietnice
e. Porovnanie diagnostiky a liečby ochorení sietnice v Európe, ČR a SR
najnovšie poznatky, vlastné skúsenosti, milé i nemilé prekvapenia pri liečbe ochorení makuly
a sietnice
3. Záver
VII. BLOK – EDUKAČNÝ PROGRAM SPOLOČNOSTI ALCON
17. apríl 2015
11:30 hod.
Millennium I
VIII. BLOK – EDUKAČNÝ PROGRAM SPOLOČNOSTI BAYER
17. apríl 2015
11:30 hod.
Millennium II
IX. BLOK – TUMORY
17. apríl 2015
14:00 hod.
Millennium II
Predsedníctvo – Furdová A., Rehák M.
29. Michalková M., Javorská L. (Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad a.s.):
Raritný karcinóm Merkel-buniek vs. recidivujúci chalaseon
1
1
1
2
1
30. Justusová P. , Veselovský M. , Melišíková D. , Furdová A. , Štubňa M. (Očné oddelenie
1
2
FNsP Žilina , Očná klinika LF UK a UN Bratislava-Ružinov ):
Prichádza pacient s MMCH neskoro ?
31. Rehák M., Joussen A. (Univerzitná očná klinika Charité Berlín):
Moderné trendy v diagnostike a liečbe maligného melanómu uvey. Výsledky liečby 2300
pacientov
1
2
32. Furdová A. , Doležal P. (1. Klinika oftalmológie LF UK a UNB, nemocnica Ružinov,
1
2
Bratislava , Katedra ORL LFSZU, ORL oddelenie Nemocnica sv. Michala ):
Možnosti epitetického krytia defektov v oblasti očnice
1
1
1
2
33. Furdová A. , Furdová A. , Horkovičová K. , Krčméry V. (Klinika oftalmológie LF UK a UN
1
Ružinov, Bratislava , Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava, Katedra tropickej medicíny
2
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava ):
Prvé skúsenosti s vyšetrením očného pozadia pomocou smartfónu a Volkovej šošovky v
krajinách tretieho sveta
X. BLOK – ČO VY NA TO KOLEGOVIA ?
17. apríl 2015
15:00 hod.
Millennium II
Koordinátori – Výborný P. (česká sekce), Molitorová M. (slovenská sekcia)
34. Eliášová M. (oční odd. nemocnice Litomyšl):
Estrogeny a glaukom
35. Studnička J. (oční klinika LF UK a FN Hradec Králové):
Aflibercept
36. Veselá Flórová Z. (Augenklinik Triangulum, Geinhausen, Frankfurt):
High pressure yoga a související problematika
37. Výborný P. (oční klinika 1.LF UK a ÚVN Praha):
Vasodilatační léčba - ale co VPMD ?
1
2
2
3
1
1
38. Furdová A. , Šramka M. , Chorváth M. , Králik G. , Horkovičová K. , Krásnik V. (Klinika
1
oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov, Bratislava , Klinika
2
stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA a VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava , Ústav klinickej fyziky
3
SZU a OÚSA, Bratislava ):
Súčasný pohľad na liečbu uveálnych melanómov žiarením
39. Hlaváčková K., Miková H., Kusenda P. (Očné oddelenie, Nemocnica sv. Michala, a.s,
Bratislava):
Autoimunitné okultné chorioretinopatie
40. Krásnik V. (Klinika oftalmológie Lekárskej fakulty UK a Univerzitná nemocnica, Ružinov):
Kazuistiky
41. Vodrážková E., Kurilová V. (Očná klinika SZU a UNB Bratislava):
Vnútroočný tlak a intravitreálna liečba
42. Hanzelová M., Durmisová I. (Psychiatrické oddelenie FNsP Žilina):
Oči - okno do duše ?
XI. BLOK – EDUKAČNÝ PROGRAM SPOLOČNOSTI ALFAWASSERMANN
17. apríl 2015
17:00 hod.
Millennium I
XII. BLOK – EDUKAČNÝ PROGRAM SPOLOČNOSTI NOVARTIS
17. apríl 2015
17:00 hod.
Millennium II
XIII. BLOK – EDUKAČNÝ PROGRAM SPOLOČNOSTI CMI
17. apríl 2015
17:00 hod.
Vision
SPOLOČENSKÝ VEČER
17. apríl 2015
20:00 hod.
Millennium
XIV. BLOK – ŠOŠOVKA I.
18. apríl 2015
8:00 hod.
Millennium II
Predsedníctvo – Ondrejková M., Urminský J.
43. Hlaváčková K. (Očné oddelenie Nemocnica sv. Michala, a.s, Bratislava):
Racionálna antibiotická terapia v oftalmológii
1
1
1
2
44. Nováková E. , Kompaníková J. , Vladárová M. , Pitlová P. (Ústav mikrobiológie
1
a imunológie JLF Martin UK Bratislava , Katedra marketingovej komunikácie FMK UCM
2
Trnava ):
Aktuálne problémy etiologickej diagnostiky infekcií oka
45. Kardos L., Murgašová Z., Bakošová Z. (Očné oddelenie Medicentrum Dzurilla Nitra):
Význam dôkladného vyšetrenia vitreoretinálneho rozhrania pred operáciou katarakty
46. Kucharová M., Trizuljaková E. (Vistamet, Považská Bystrica):
Nekomplikovaná operácia katarakty a cystoidný makulárny edém
47. Ondrejková M., Petrášová B. (OFTAL s.r.o, Špecializovná nemocnica v odbore oftalmológia,
Zvolen):
Nové možnosti prevencie a liečby pooperačnej bolesti a zápalu v súvislosti s operáciou
katarakty
48. Ondrejková M., Siváková Z. (OFTAL s.r.o., Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia,
Zvolen):
Vplyv krátkodobého vysadenia alfa1 blokátorov pred operáciou katarakty na výskyt IFIS
49. Urminský J., Dugová E., Novotný T. (Oční oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín):
Řešení traumatické katarakty a iridoplegie aniridickou čočkou
50. Káčerik M. (Očná klinika FN Trenčín):
Traumatická mydriáza - úprava jednotlivým stehom
XV. BLOK – ŠOŠOVKA II.
18. apríl 2015
10:00 hod.
Millennium II
Predsedníctvo – Murgašová Z., Novák J.
51. Piovarči R. (Očná klinika NEOVIZIA Bratislava):
Nespokojný pacient po operácii katarakty - máme riešenie ?
52. Smorádková A., Záhorcová M., Piovarči R., Sokolová K. (Očná klinika NeoVizia,
Bratislava):
Katarakta u ľudí v produktívnom veku a dnešné možnosti
53. Trizuljaková E., Kucharová M. (Očné centrum VISTAMET, Považská Bystrica):
PRELEX s implantáciou tórických multifokálnych VOŠ
54. Škrovinová D., a kol. (Doftall, s.r.o. - Žilina):
Monofokálny alebo multifokálny implantát - spokojnosť ?
55. Murgašová Z., Kardos L., Bakošová Z. (Očné oddelenie - Medicentrum Dzurilla):
Možnosti výberu a kombinácie multifokálnych VOŠ u pacientov operovaných na kataraktu
56. Trizuljaková E., Kucharová M. (Očné centrum VISTAMET, Považská Bystrica):
Amblyopia a multifokálne vnútroočné šošovky - áno či nie ?
57. Veselý P., Kuriš P., Veselý F. (VESELY | Očná Klinika):
Tecnis Symfony - prvé skúsenosti
58. Kalandrová V., Vlasák O. (NeoVize, oční klinika Brno):
Zkušenosti s řešením astigmatismu při nitroočních operacích
59. Piovarči R. (Očná klinika NEOVIZIA Bratislava):
Laserom asistovaná operácia katarakty s uvoľneným závesom šošovky
60. Novák J., Stoy V., Adámková H., Žídek O., Vlček M. (NPK a.s. Nemocnice Pardubice):
Explantace jedné hydrofobní čočky
61. Urminský J., Novotný T. (Oční odd. KNTB a.s., Zlín):
Materiálové vlastnosti nitroočních čoček - glistening vs. Kalcifikace
XVI. BLOK – POSTERY
16. - 18. apríl 2015
Millennium
62. Bartovic V. (ocna amb.nzz trnava):
Nevanac v praxi
1
1
1
2
1
1
63. Studnička J. , Langrová H. , Rencová E. , Bláha M. , Breznayová J. , Stepanov A. ,
2
3
1
Lánská M. , Bláha V. (Oční klinika FN a LF UK Hradec Králové , IV. interní hematologická
2
klinika FN a LF UK Hradec Králové , III. interní gerontometabolická klinika FN a LF UK Hradec
3
Králové ):
Změny junkce vnitřních a zevních segmentů fotoreceptorů u pacientů se suchou formou
věkem podmíněné makulární degenerace léčených rheohemaferézou
1
2
1
1
2
1
64. Štubňa M. , Pitlová P. (Očné oddelenie FNsP Žilina , Katedra marketingovej komunikácie
2
FMK UCM Trnava ):
Epiretinálna membrána, neočakavaný priebeh – fotoesej
65. Štubňa M. , Pitlová P. (Očné oddelenie FNsP Žilina , Katedra marketingovej komunikácie
2
FMK UCM Trnava ):
Ruptúra bulbu, “vzdať sa“ alebo “bojovať“ ? – fotoesej
UKONČENIE
18. apríl 2015
11:30 hod.
Millennium II
Download

I. BLOK – SIETNICA 16. apríl 2015 14:30 hod. Millennium II