NĚKTERÉ ASPEKTY A PŘÍKLADY
VYUŽITÍ GENOMIKY V PRAXI
Vladimir Novotny1,4, Jan Nevoral2, Tomáš Novotný3
1MTS
spol. s r.o., Jinolice 48, 506 01 Jicin
2Czech
University of Life Sciences Prague, Department of
Veterinary Sciences, Kamycka 125, 165 00 Praha 6-Suchdol
3Czech
University of Life Sciences Prague, Faculty of Agrobiology,
Food and Natural Resources, Kamycka 125, 165 00 Praha 6Suchdol
[email protected]
Uvedení GENOMICKÉHO HODNOCENÍ do praxe je v oblasti plemenářské práce
skotu považováno za největší pokrok od zavedení umělé inseminace….
•
Dokončení analýzy sekvence genomu v roce 2004
•
Metoda Illumina Bovine SNP50TM Chip
–
58,000 genetických markerů (2007), dále pokračuje vývoj i výzkum, počet dále roste
–
39,835 z nich již využito pro stanovení genomických PH (*2011)
–
LD Chips (6909 SNPs) + imputace, BOVINE NP50 Chip (54609 SNPs) – základ hodnocení,
HD Chips (777962 SNPs)
Postup zmapování populace:
-
zjištění genomu (SNP – single nucleotide polymorphism) u prověřených býků (tzv. referenční
soubor)
-
porovnání SNP se známými stanovenými PH (u 26 vlastností OPH) a stanovení korelací a
vztahů k zpětné predikci PH na podkladě mapy genomu
-
stálé pokračování mapování genetických markerů i mapování populace (jalovice, krávy, noví
býci a jalovice)
-
Postupné zpřesňování vazeb mezi stále početnějším REFERENČNÍM SOUBOREM a
ROZPROVĚŘENÝMI či dosud NEPROVĚŘENÝMI JEDINCI populace
-
REFERENČNÍ SOUBOR – soubor doprověřených jedinců (býků se spolehlivostí hodnot OPH
99%) a se známým genomickým hodnocením. Počet jedinců referenčního souboru v čase
neustále roste.
-
Rodokmenové hodnoty (RH) neprověřených jedinců či PH rozprověřených, se stanovují na
podkladě porovnání jejich genomického profilu, s profilem doprověřených býků a jejich profilu
odpovídající hodnotě OPH pro každou sledovanou vlastnost. V souvislosti s tím se stanovuje
obecně vyšší spolehlivost OPH.
-
ONE STEP (ČR), TWO STEPS metoda výpočtu OPH
OBECNÉ PŘÍNOSY A NÁROKY
- zkrácení generačního intervalu (intenzivní využití testantů a jalovic pro šlechtění
(OB – otci býků, MB – matky býků)
- zvýšení genetického pokroku o 30 – 50 % (dle vlastnosti)
- snížení průměrného věku počátku plemenářského využití jedince
- rozšíření možností pro další směry šlechtění (RED HOLSTEIN, BEZROHOST)
- rozšíření selekční základny a zvýšení selekční diference (o plemenice z velkých
komerčních chovů, bez původu, PK)
- přechod na americký index TPI (total performance index) jako na hlavní kritérium
porovnání jedinců a marketingu
- souběžná akcelerace biotechnologií (ET, klonování) a průmyslu podporujícího
management top stád (výživa)
- ověřování původu
- rostoucí význam individuálního připařovacího plánu (korekce, prevence PP,
genetických vad)
ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD PŘÍNOSU GENOMIKY DO PRAXE
JE V ZPŘESNĚNÍ OPH A ZVÝŠENÍ JEHO SPOLEHLIVOSTI
Vyšší spolehlivost znamená možnost selektovat na vlastnosti
(především fitness, plodnost apod.) mnohem dříve.
TESTANT, JALOVICE
U PRODUKCE DŘÍVE
33% – 40%
S využitím GENOMIKY
65% - 76%
U EXTERIÉR DŘÍVE
30% - 37%
S využitím GENOMIKY
60% - 70%
ZNAKY ZDRAVÍ, FITNESS*
25% - 30%
S využitím GENOMIKY
60% - 65%
MLADÝ BÝK
75% – 80%
80% - 90%
70% - 80%
80% - 90%
50% - 70%
75% - 80%
DOPROVĚŘENÝ
98% - 99%
98% - 99%
97% - 99%
98% - 99%
95% - 99%
95% - 99%
Nárůst spolehlivosti u Net Meritu po zavedení genomiky
100
Reliability (%)
90
Twist
Observer
Edward
Robust
Mauser
Bookem
Erdman
Alta NetWorth
Trad avg
80
70
Genomická SPOL
60
50
Tradiční SPOL
40
30
Období od narození do prvního prověření
Impact of Genomics on Genetic Improvement, Paul VanRaden, 2014
PRINCIP ZVYŠOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MODELU OPH V ČASE
(dvoukroková metoda)
10000
Predictor
8000
Predictee
6000
Young
4000
2000
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1970
0
1950
Number of Animals
Zdroj: Gassaway, přednáška ČR 2011
Ye ar of Birth
100
Reliability
80
3K
50K
500K
3K to 500K
60
40
20
0
PA only
2 500
10 000
25 000
Number of Bulls
100 000
Prorověření (>50K) 2013
(22 tis. býků)
Počty genotypovaných jedinců (2013) – v číslech
HOLSTEIN
>= 50K
PROVĚŘENÍ
Lower Density (< 50K)
TESTACE
PROVĚŘENÍ
Imputed* (býci)
TESTACE
CELKEM
PLEMENICE PROVĚŘENÍ TESTANTI
JEN
JEN BÝCI PROVĚŘENÍ
OBDOBÍ
BÝCI
PLEMENICE
BÝCI
PLEMENICE
BÝCI
PLEMENICE
BÝCI
6.2009
7883
3049
11459
2974
0
0
0
0
0
0
25365
19342
7883
6.2010
9958
6118
17507
10713
0
0
0
0
2004
0
46300
29469
11962
6.2011
15376
6721
25552
18594
3
2762
1956
27038
2615
0
100617
45502
17994
6.2012
18516
12378
38971
26125
14
8359
4047
82505
2474
979
194368
65001
21004
6.2013
22925
16114
46696
34534
19
22048
14102
177660
2760
1215
338073
87717
25704
5.2014
25276
22094
51122
38182
24
48552
35639
294875
2983
1394
520141
116438
28283
Zdroj: CDCB (Council of Dairy Cattle Breeding (USDA), 2013
Efekt ? Postupné zpřesňování genomického OPH…..
PH
PARAMETR
Reliability (%)
Traditional
average
380
Difference1
Net merit ($)
Genomic
average
376
Genomic
average
89
Traditional
average
83
Difference1
-5
Standard
deviation
53
Milk (pounds)
849
867
-18
157
94
91
3
Fat (pounds)
40.1
40.9
-0.8
5.4
94
91
3
Protein (pounds)
28.5
29.3
-0.7
4.2
94
91
3
Productive life (months)
2.3
2.3
0
0.7
84
74
10
Somatic cell score
2.85
2.85
0
0.06
90
85
5
Daughter pregnancy rate (%)
0.1
0
0.1
0.5
83
71
11
Final score
1.77
1.78
-0.02
0.23
90
83
8
Sire calving ease
7.6
7.6
0
0.4
91
89
3
Daughter calving ease
6.7
6.7
0
0.5
80
73
7
6
Zdroj: CDCB (Council of Dairy Cattle Breeding (USDA), 2013
Možnosti dalšího zpřesňování genomického OPH
na úrovni populace…..
•
Kombinace genotypizace s tradiční testací (v 5 letech spolehlivost 98%) a
její náběh v čase
•
Genotypizace dalších nabíhajících býků v čase
•
Využití dat s ostatních zemí
•
Vyšší zapojení HD chipů pro výpočet OPH
•
Práce s celou sekvencí genomu (odhalení mutací a jejich příčin)
Zdroj: China Emerging markets Program Seminar, Wiggans, 2013
Zpřesňování genomického OPH na úrovni jedince
PH PŘED GENOMIKOU
2 SLOŽKY (původ, KD)
PH
PH PO ZAVEDENÍ GENOMIKY
3 SLOŽKY (genomický profil, původ, KD)
PŮVOD PO ZAVEDENÍ GENOMIKY:
Rodokmenová hodnota :
- spolehlivost OPH předků
- složka genomiky
PŮVOD PŘED GENOMIKOU:
Rodokmenová hodnota :
- PA či PI
- spolehlivost OPH předků
otec
otec
otce
Durham
1/4
Zenith
Mandel x
Sexation
1/2
1/4
testant
matka
otce
testant
Morty
matka
1/4
1/2
Patron x Thor
matka
otec
matky
1/4
matka
matky
- některé geny se postupně selekcí vytrácejí, jiné přibývají obojí v důsledku aditivního efektu genetiky kvantitativních znaků
GENOMICKÁ SLOŽKA:
Nová součást OPH Zpřesnění OPH, ale nepřeceňovat….
Efekt GS pro PHB (h2 = 0.30)
Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013
Původ má v OPH v průměru váhu informací o cca 7 dcerách z KD….
Genomická složka původů má v OPH v průměru váhu informací o dalších cca 34 dcerách z KD.
Genomický původ má tedy v OPH v průměru u PHB váhu informací o cca 41 dcerách z KD….
Informacím z KD o kolika dcerách se bude v průměru rovnat váha genomického původu pro DPR (plodnost dcer)?
Efekt GS pro DPR (h2 = 0.04)
134….
Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013
K dosažení spol. 99% jich potřebujeme tisíce, zatímco u PHB jen stovky…
Okamžité dopady na šlechtění…
AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU (zpřesnění OPH)
– součást genotypizace
ZKRÁCENÍ PRODUKČNÍHO ŽIVOTA PLEMENÍKŮ
TESTANT
Produkce v 13 měsících.
PŘED
GENOMIKOU
PO ZAVEDENÍ
GENOMIKY
Rodokmenová
hodnota
- spolehlivost cca
36%
- ekvivalent cca 7
dcer
Genomická RH
- spolehlivost cca
76%
- ekvivalent cca 41
dcer
PROVĚŘENÝ
BÝK
Stáří cca 4.5 - 5 roku
Plemenná hodnota
- spolehlivost cca
85%
- KD (cca 80 dcer)
DOPROVĚŘENÝ
BÝK
Stáří cca 8 let
Plemenná hodnota
- spolehlivost 99%
- KD (stovky dcer)
PROVĚŘENÝ BÝK = DOPROVĚŘENÝ
BÝK
Okamžité dopady na šlechtění….
TESTACE - totéž, ale v selektovaných testačních stádech a souběžně s odstupem volný prodej
- či upuštění od testace
TESTANT
•
•
•
•
•
•
•
DCERY
VĚK (rok, měsíc) - KROK V PROGRAMU
1
Odběr semene u plemeníka
1¾
Narození prvních synů
2¾
Odběr semene prvních synů
3½
Narození prvních vnuků
4½
odběr semene prvních vnuků
5¼
Narození prvních pravnuků
Atd.
Dříve bychom se dozvěděli první OPH
POROVNÁNÍ S VRSTEVNICEMI
(cíl 120 dcer v 100 stádech) - První OPH ve stáří
cca 5 let
TESTANTI V POZICI OTCE BÝKŮ, JALOVICE V POZICI MATEK BÝKŮ
FIRMA
ABS
Accelerated
CRI
SELECT SIRES
SEMEX
ZEMĚ
USA
USA
USA
USA
KANADA
Zdroj: HI: 1.2013
% OTCŮ BÝKŮ
75
95
97
55
75
% MATEK BÝKŮ
75
80
50
75
60
Vývoj ve světě – vznik spolupracujících aliancí
– North America (US (116438), Canada, UK, Italy (21041)
– Ireland, New Zealand
– Netherlands, Australia (5314)
– Eurogenomics (Denmark/Sweden/Finland (23961), France (24313),
Germany (25624), Netherlands/Belgium (23047), Spain, Poland (3174)
•
Interbull genomic multitrait across-country evaluation (GMACE)
Zdroj: China Emerging markets Program Seminar, Wiggans, 2013
Genomika neslouží jen k výpočtu OPH u holštýna…
PLEMENA
HOLŠTÝN
(býci + plemenice)
520 141 ks
JERSEY
(býci + plemenice)
66 882 ks
BROWNSWISS
(býci +
plemenice)
9 377 ks
AYRSHIRE
(býci +
plemenice)
2 097 ks
Zdroj: CDCB (Council of Dairy Cattle Breeding (USDA), 2013
GENETICKÉ VADY
APAF1 (HH1) – Spontaneous abortions in Holstein cattle (Adams et al., 2012)
CWC15 (JH1) – Early embryonic death in Jersey cattle (Sonstegard et al., 2013)
Weaver syndrome – Neurological degeneration and death in Brown Swiss cattle
(McClure et al., 2013)
Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013
ŘEŠENÍ OTÁZKY PREVENCE PŘÍBUZENSKÉ PLEMENITBY
•
•
•
Zaměření výzkumu na:
- sledování stupně inbreedingu u aktivní populace býků (7.9% - 18.2%)
- je efekt projevu inbreedingu důsledkem působení celého genomu či se liší dle úseků genomu?
Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013
MAPOVÁNÍ EFEKTŮ MARKERŮ NA JEDNOTLIVÉ VLASTNOSTI
Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013
Genotyp:
Informace o počtu kopií
zděděných alel
VYJÁDŘENÍ GENOMICKÉ PH POMOCÍ EXPRESE HAPLOTYPŮ
Haplotype – informace o umístění jednotlivých alel na jednotlivých chromosomech
Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013
https://www.cdcb.us/CF-queries/Bull_Chromosomal_EBV/bull_chromosomal_ebv.cfm
VYUŽITÍ V PRAXI…..
Býk s 23 pozitivními chromosomy
Býk s 19 negativními chromosomy
Ideální býk (Net Merit +2314)……
Nejhorší býk (Net Merit -2139)……
Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013
ŠLECHTĚNÍ NA NOVÉ VLASTNOSTI….
Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013
Průměrné spolehlivosti některých PH býků pro vlastnosti zdraví počítaných z informace
o původu a genomického hodnocení, včetně nárůstu spolehlivosti díky genomice
Event
EBV Reliability
GEBV Reliability
Gain
Displaced abomasum
0.30
0.40
+0.10
Ketosis
0.28
0.35
+0.07
Lameness
0.28
0.37
+0.09
Mastitis
0.30
0.41
+0.11
Metritis
0.30
0.41
+0.11
Retained placenta
0.29
0.38
+0.09
Další vlastnosti, jež jsou předmětem výzkumu…

Age at first calving (Cole et al., 2013)

Dairy cattle health (Parker Gaddis et al., 2013)
JEJICH BUDOUCÍ VYUŽITÍ:

Methane production (de Haas et al., 2011)
- postupně

Milk fatty acid composition (Bittante et al., 2013)
-zprvu jako součást selekčního indexu

Persistency of lactation (Cole et al., 2009)

Rectal temperature (Dikmen et al., 2013)

Residual feed intake (Connor et al., 2013)
- využití vlastností s vysokou korelací
Zdroj: Cole J.B, USDA – New tools in genomic selection of dairy cattle, 2013
KONKRÉTNÍ DOPADY GENOMIKY NA PRAXI…
Intenzita genotypování roste…
Wiggans, USDA, 2013
400,000
Young imputed
350,000
Old imputed
300,000
Male Young <50K
Female Old <50K
250,000
Male Old <50K
Female Young >=50K
200,000
Male Young >=50K
150,000
Female Old >=50K
Male Old >=50K
100,000
50,000
0
Jun
A
O
Jan
F
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Jan
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Jan
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Jan
F
M
A
M
J
J
A
S
Animals genotyped (no.)
Female Young <50K
2011
2012
Evaluation date
2013
Průměrný věk při genotypování klesá…
Wiggans, USDA, 2013
30,000
Holstein male
Frequency (no)
25,000
Holstein female
20,000
15,000
10,000
5,000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24- 36- 4835 47 59 60
Age (mo)
Trh s inseminačními dávkami se mění (USA)…
Cole.J.B.New tools for genomic selection in dairy cattle.2013
Trh s inseminačními dávkami se mění (ČR)…
% of inseminations based on category
100%
90%
80%
70%
60%
GYS Czech
Dom proven - no gen
50%
GYS foreign
40%
Sampling - import
Proven - import
30%
Domestic YS, no gen
20%
10%
0%
2009
2010
2011
2012
2013
Breeding year
Czech HA, Annual report 2013
USA 2013
PROVĚŘENÍ 51%
G. TESTANTI 49%
ČR 2013
PROVĚŘENÍ 71%
G. TESTANTI 27%
Genetický pokrok ale není závislý jen na genetice….
Nezanedbatelnou a stále rostoucí roli hrají reprodukční biotechnologie….
Tempo pokroku se přitom stále zrychluje…
Major advances associated with reproduction of cattle - Moore et al. (2006)
1780 – first A.I. (Spallanzani) … < 150 years >…1930 – A.I. at practice .. (1953) Frosty (FS)
1890 – first semen sexing (Johnson) … < 116 years >…2006 - sexed semen at practice
1890 – first ET (Heape) … < 70 years >…1960 – ET at practice ... (1972) frozen embryos
1980 – PGD (preimplantation genetic diagnosis) … < 31 years > 2011 – biopsy + genotyping
1959 – first IVF (Chang) … < 27 years >…1986 – first live calf … (1988) OPU in practice
1986 – first cloned cells (Willadsen) … < 26 years >…1997 – first born calf ...
…. 2012 semen from cloned bulls available in routine practice
1983 – method for DNA testing (Beckman, Soller) … < 26 years > 2004 – DNA sequence known
… 2009 genomics part of EBV
REPRODUKČNÍ BIOTECHNOLOGIE
POKROK VE ŠLECHTĚNÍ
Reprodukční biotechnologie vždy stály za každým
pokrokem v šlechtění skotu…
Umělá inseminace
Embryotransfer (ET)
- superovulace, synchronizace
Nejmodernější postupy:
Ovum pick-up (OPU)
In vitro fertilization (IVF)
Genomika
Snaha o stále intenzivnější využití genetického potenciálu (produkce, reprodukce)
OVUM PICK UP + IN VITRO FERTILIZACE
Zvýšení příjmu firem, stád, ET teamů, populace…
TŘI KROKY:
1. OPU – ovum pick-up (jalovice, krávy)
transvaginální aspirace (vysátí nezralých oocytů
z ovariálních folikulů dutou jehlou přes poševní stěnu)
– pod kontrolou sonografu
2. IVF - in vitro oplození
zrání v laboratoři (24 hod) – následné oplození – kultivace embryí (7 dní)
3. PŘENOS do recipientek či zmrazování pro pozdější přenos
dosud lepší výsledky při přenosu nezmražených embryí
- ve vlastních zařízeních (formou ustájení)
- na farmách (stimulace donorky FSH, sortování oocytů, omývání, příprava pro přepravu)
- převoz oocytů v kontrolovaném prostředí (24 hod.)
- oplození sexovaným či normálním semenem, kultivace embryí
- přenos čerstvých embryií do recipientek (vlastních, pronajatých)
- zmražená embrya pro větší vzdálenosti, prodej či na export
OPU + IVF versus ET…
Životaschopnost embryí vyšší u klasického ET, kompenzováno mnohonásobnou
opakovatelností OPU
Životaschopnost embryí vyšší u klasického ET, proto vhodnější přímý přenos
do recipientek (dostupnost)
Provádí se obvykle již před 12. měsícem věku, 2 – 3x před zapuštěním jalovice
a dále po zjištění březosti (mezi 30 a 110 dnem březosti), výjimečně i déle,
dokud na ovariu rostou folikuly a jsou dostupné
Počet opakování není limitován – teoreticky při každém 21-denním cyklu (2-3x), před i po zapuštění
Oproti klasickému ET není nutné donorku hormonálně stimulovat
(úspora, různá odezva při ET (20%)
Lze již od 6 měsíce věku jalovice (tzn. její potomstvo z IVF rychleji na světě než její tele)
Na rozdíl od ET efektivní i v kombinaci se sexovaným semenem (1 ID na více donorek).
Při jednom IVF lze oplodnit oocyty více různými býky či použít nedostatkové sperma na více plemenic
V kombinaci se sexovaným semenem produkce požadovaného pohlaví telete a lepší
ekonomika použití sexovaného semene, než při běžném použití
NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOST V PRAXI ?
=> Biopsie embryí (oocytů, spermií), genotypizace embryí
BIOPSIE A GENOTYPIZACE EMBRYÍ
Zdroj: I.E.T.S.
Odsátí buněk DNA
pro následnou genotypizaci
Dopady? Přenos jen geneticky nejlepších embryí….
Model plemenářské práce ve stádě….
1) Genotypizace jalovic
2) OPU u nejlepších jalovic
3) IVF s použitím sexovaného semene různých býků
4) Biopsie a genotypizace embryí (zatím nelze)
5) ET - přenos do recipientek či cryo-conservace pro prodej a pozdější použití
Funguje to již v praxi?
Trend narozených telat z ET v USA
Calves born from ET (tsnds.)
50
45
Narozené jalovičky
40
Narození býčci
35
30
25
20
15
10
5
0
Birth year
Impact of Genomics on Genetic Improvement, Paul VanRaden, 2014
PŘÍKLADY VYUŽITÍ V PRAXI - USA
PŘÍKLAD: TOP PLEMNÁŘSKÁ FARMA DE-SU
Celý článek na www.mtssro.cz
- od roku 1994 jsme zvětšili stádo ze 70 dojnic na 1300 ks….nákup, ale především ET a IVF
- ET? Ročně vyplachujeme cca 40 - 50 jalovic, 3 - 4x. Pak je připustíme a pak je ještě
„vyplachujeme“ pro IVF. Každou jalovičku s rodokmenovou hodnotou NM600 a výše nechám
genotypovat. To je cca 50 testů měsíčně. Vše co má gTPI nad 2400 vyplachujeme. Výjimkou ohledně
této hranice gTPI jsou outcrosové jalovice, tam jdu u gTPI i níže….
-hlavními býky, používanými v tomto období jsou jen top genomičtí testanti .
Že používám jen genomické testanty? Základem je použít jich skupinu. Ano, někteří mezi
nimi se časem propadnou, ale to bylo i u prověřených býků…
PŘÍKLAD: TOP KOMERČNÍ FARMA RUANN & MADDOX DAIRY
- rodinná farma – již v 1985 ročně 600 výplachů, dnes dvě stáje (4000 embryí ročně):
- RuAnn – 1400 krav, včetně 300 Red Holstein (11 800 – 3.8 – 3.3, 205 EX, 650 VG),
produkce 300 – 400 embryí měsíčně (6.5 ks na výplach)
- Maddox – 4100 krav (11 385 – 3.6 – 3.1, 85 EX, 876 VG, SB 97 tis., ins. index - 2.2), top 10%
procent plemenic inseminace, ostatní recipientky
- Indidviduální PP sami. Býci? Na 13% plemenic genomičtí testanti.
Zdroj: HI 1/2013
PŘÍKLADY VYUŽITÍ V PRAXI - EU
ULTIMATE Combination of ET Experience and Breeding Passion -HI 4/2014, page 46
Tirsvad Holsteins v Dánsku. 150 DNA testovaných jalovic, 60 ve vlastní donor stáji,
50 nasmlouvaných dojnic na různých farmách, 200 nasmlouvaných recipientek.
- „established an OPIU/IVF center….since the arrival of genomics in 2009 the number of
Ets has grown“…I find a privalge to be active in the current genomic era. What is
particulary fascinating to me is the speed“…“as a breeder you can accomplish a lot i a
short amount of time these days“..
Breeding Investments Provide a High Returns – Holstein International 5/2014, page 36
Niermann farm v Německu. Počet krav – 90 (60% z toho recipientky). Produkce 9000 kg.
- „genomika pro nás je spásou“… „jsme nadšeni z variability výsledků genotypizace i u
pravých sourozenců ve stádě“…“stanžíme se vytvořit podmínky, abychom z každé vybrané
plemenice dostali přes IVF a ET maximum“…Pro ekonomiku farmy je to neskutečný přínos, o
zkvalitnění stáda nemluvě“.
PŘÍKLAD VYUŽITÍ FIRMOU - USA
WWW.TRANSOVA.COM
- Založeno 1980 jako tým pro ET
- dnes nabízíme komerčně následující reprodukční technologie:
- ET
- IVF
- sexování semene
- klonování
- donorky ustájeny v našem zařízení v Trans Ova Genetics nebo práce jejich aspirace na
farmách, která k romu mají zbudovaná zařízení a laboratoř pro IVF
- zákazník si může vybrat mezi konvenčním a sexovaným semenem
- satelitní pobočky v 16 státech USA
PŘÍKLAD VYUŽITÍ FIRMOU - USA
Centrum firmy v Iowě, regionální pobočky v Marylandu, Texasu, Missoury a
satelitní pobočky v dalších 12 státech
PŘÍKLAD VYUŽITÍ FIRMOU - USA
- Produkce sexovaného semene od roku 2004
- Třídění spermií průtokovým cytometerem na "X„ a "Y“
- ET, IVF
- dnes dodávají technologii a know-how po celém světě:
2005 - Holland Genetics - Brazil
2006 - Select Sires, ABS (USA)
2007 - Holland Genetics – Netherlands, CRI – Genex (USA), Alta Genetics (USA)
2008 - ST TWG (Trans World Genetics) , Accelerated Genetics (USA)
2009 – Umotest – France, Semen Italy, Sexing Technologies - New Zealand
2011 - Sexing Technologies - Australia
PŘÍKLAD VYUŽITÍ FIRMAMI – USA + EU
embryo webshop …
PŘÍKLAD VYUŽITÍ FIRMAMI – USA + EU
PŘOČ TO ZATÍM NEJDE U NÁS???
PRODUKCE?
2013 - 350 tis. ks v KU
2013 – užitkovost 305 dní = 9246 kg
2013 – nejlepší farma 13 153 kg – 3.70%F – 3.24%P (687 ks, 305 dní)
řada farem nad 12 tis. kg
2013 – nejlepší dojnice nad 20 tis. Kg, mnoho nad 15 tiss. kg
TYPE?
2013 – standard, WHFA, hodnocená populace roste
2013 – zatím ne země s opravdovými „SHOW“
DATA?
2013 – standard,, WHFA, ICAR, Interbull,
2013 – % krav v KU vysoké
2013 – velká stáda, dobrý management, bez preferenční péče
GENOTYPIZACE A GENOMICKÉ PH?
- lze přes HAUSA, Eurogenes, HA ČR
- TPI, EU PH – hlavní prodejní informace
- vývoj domácích „genomických“ PH (přínos pro domácí programy)
PŘOČ TO ZATÍM NEJDE U NÁS???
-Jazykový handicap?
- veterinární situace?
- vlastnická struktura farem a jejich malá specializace?
- absence nabídky OPU/IVF formou komerční služby? (zájem již je..)
- negativní závislost farem na dotacích?
- nutnost prosadit jako program uvnitř HA?
- nedostatečná priorita (finance) na školách a ve výzkumu?
DOPADY?
Pokud do tohoto šlechtitelského rychlíku nenastoupíme aspoň opožděně:
-zaostávání za genetickým pokrokem v zemích, které jsme již téměř dohnali
- ekonomické ztráty (farmy, populace) a trvalá závislost na cizích programech
- napořád chudí příbuzní a pouzí odběratelé…
GENETICKÝ POKROK VE STÁDĚ V ČASECH UMĚLÉ INSEMINACE
MATKA BÝKŮ – SYN
GENETICKÝ POKROK VE STÁDĚ V ČASECH ET
MATKA BÝKŮ + DONORKA EMBRYÍ
GENETICKÝ POKROK VE STÁDĚ V ČASECH GENOMIKY A OPU/IVF + ET
DONORKA OOCYTŮ
RECIPIENTKA EMBRYÍ
CELÝ MODEL
MOTIVOVAT VYTVOŘENÍ SYSTÉMU GENOMIKA – ET-OVU/IVF - GENOMIKA
EMBRYA NA PRODEJ
(do EU i ČR)
JALOVICE STÁDA
PRO VLASTNÍ STÁDO
(tvorba rodin)
ET, OPU/IVF (domácí, zahraniční firmy)
GENOMICKÉ
HODNOCENÍ
(USA, EU, …ČR)
OPĚTOVNÝ GENOMICKÝ
SCREENING
TOP PLEMENÍCI
(SEXOVANÉ SPERMA)
NEJLEPŠÍ – PRO
VÝPLACH
(NEJHORŠÍ – JEN JAKO
RECIPIENTKY)
(vlastní, cizí)
=> IPP
TOP DOJNICE STÁDA
EKONOMIKA CHOVU
Download

Stáhnout materiál (PDF)