kOMeRČnÍ PŘÍLOHA SPOLeČnOStI MeDIAPLAnet
kvĚTEN 2013
Prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře.
PŘedcHÁZeJTe
karcINOMU PrOSTaTY
pravidelnými návštěvami lékaře
a zdravou životosprávou
NecHTe Se VYŠeTŘIT
V MaMOGraFIckÉM ceNTrU
PHOTO: LUKÁŠ HAUsENBLAs
nejlepší šanci na vyléčení dává
včasný záchyt diagnózy
cHrONIckÁ OBrSTrUkČNÍ
PLIcNÍ NeMOc
nepodceňujte příznaky onemocnění
PrEvENCE
JE ZÁkLAD
Tonya Graves: „Pozitivní mysl
je půlka vítězství.”
3
TIPY
PrO
PreVeNcI
rAKOVINY
2 · květen 2013
kOMeRČnÍ PŘÍLOHA SPOLeČnOStI MeDIAPLAnet
vÝZvy
Bez pozornosti médií a zpočátku i laické veřejnosti byl koncem roku 2002
spuštěn program screeningové (preventivní) mamografie.
■ autor článku: mUDr. miroslava Skovajsová, PhD, BREAST UNIT PRAGUR, Mamma centrum Háje
DOPORUčUJEME
Český celonárodní screening nádorů prsu
je úspěšný: Prokázal snižování úmrtnosti českých
žen, které ho navštěvují.
P
o deseti letech
můžeme na
existujících
prověřených
datech Národního onkologického registru (dále NOR) sledovat
snižování úmrtnosti na karcinom prsu u žen, které docházejí pravidelně do akreditovaných screeningových
center jednou za dva roky na
preventivní mamografii.
Včasná diagnostika
Preventivní program si klade za cíl nacházet u žen bez
příznaků minimální známky
nádorového ložiska, ideálně
v době, kdy jde jen o nemoc
lokální, tedy jen malého
objemu prsní žlázy. K nálezu
malého zhoubného ložiska
se obvykle váže pro pacientku
další příznivá zpráva, a to,
že se nemoc nerozšířila do
spádových uzlin ani jiných
orgánů. Výhodnost této kombinace si obvykle v počátku
uvědomuje jen diagno-
stikující lékař, během času
jej docení i pacientka, která
se plně uzdravená často po
nenáročné léčbě vrací zpět
do života o plné kvalitě. V posledních letech onemocní
v ČR nově přibližně 6 500 žen
na nádor prsu ročně, k tomu
je zapotřebí přičíst dalších
minimálně 400 případů
neinvazivní formy nádoru prsu, tzv. carcinoma in situ. Každoroční biologický
nárůst incidence (výskyt
nových případů) karcinomu prsu v 5mil populaci žen
se podle každoroční publikace ÚZIS průměrně pohybuje
okolo 150 nových případů.
V 90.letech však nastoupil
trend vyššího nárůstu incidence než v předchozích
80.letech. Vysvětlením bylo
a je provádění preventivních
mamografií u žen bez klinických příznaků nádoru
prsu, z důvodu užívání hormonální substituční terapie, kdy je negativita mamografie požadavkem k předepisování léčby pro ženy
s obtížemi v menopauze.
Trend vysokého nárůstu
přetrvává i po roce 2000,
dále se zvyšuje souběžně
s probíhajícím screeningem, kdy jsou vyšetřovány
ženy bez příznaků nádorové nemoci z důvodu prevence mamografem. Laikovi se může vysoký nárůst
nových případů zhoubných
nádorů prsu jevit jako fatální
neřešitelná situace. Pravda
je však opačná. Při screeningové mamografii jsou odhalovány nádory včas.
Screeningový program
Šance na úplné uzdravení je
vysoká, léčba není provázena
ztrátou prsu a často se obejde
bez obávané chemoterapie
a s tím spojenou přechodnou
ztrátou vlasů. Překvapivě se
na ztrátu vlasů pacientky
ptají dříve, než na to, zda se
mohou z nemoci uzdravit.
Začíná laická povědomost
o tom, že z nádoru prsu je
možné se úplně nebo na velmi dlouhou dobu uzdravit,
VEDOUCÍ FIRMA V DIAGNOSTICKÉ TECHNICE
PŘEDSTAVUJE ULTRAZVUKOVÝ DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTROJ
NEJVYŠŠÍ VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE
• Přístroj určený pro nejnáročnější aplikace
• Vynikající ergonomie přístroje
• Programovatelný a výškově stavitelný ovládací panel
• 19“ LCD monitor nejvyšší kvality
• Velkoplošný dotykový displej pro snadné ovládání
• Nejvyšší dostupná rozlišovací schopnost
• Elastografie s kvantifikací • Detekce mikrokalcifikací
• CEUS včetně kvantifikace • 4D zobrazení
• Jednotlačítková optimalizace zobrazení
• Flexibilní možnosti uložení dat
• Široká nabídka ultrazvukových sond
VÝHRADNÍ OBCHODNÍ A SERVISNÍ ZASTOUPENÍ
AUDIOSCAN s.r.o., Oldřichova 107 / 50, 128 00 Praha 2
Tel.: 222 560 111, Fax: 222 560 112, E-mail: [email protected], www.audioscan.cz
a tak se u neodborné veřejnosti udržuje větší strach
z přechodných následků léčby než z nemoci samé. Sledování dat NOR potvrdilo,
že preventivní mamografie
nejprve prováděná v 90.letech v rámci neorganizovaných vyšetření a od ledna
2003 v akreditovaných centrech (www.mamo.cz)v rámci screeningu je důvodem,
proč se úmrtnost českých žen
na nádor prsu začala rapidně
snižovat. Screeningový program trvá deset let, proto
můžeme poprvé vyhodnocovat pětileté přežití, každý
další rok přinese nová data.
léčebný úspěch
Přestože se pravidelného
screeningu zatím účastní jen
nanejvýš 54% žen ve věku od
45 do 69 let, došlo k navýšení
pětiletého přežití o 30% ve
srovnání se situací před 30
lety. Jde o převratný úspěch,
kterému se zatím v jiných
nádorových diagnózách nepodařilo přiblížit.
SPIRULINA
Unikátní genomický test
Oncotype dX
StRAnA 11
test používaný
k vyšetření 21 genů
u časného karcinomu
prsu s pozitivními hormonálními receptory
We make our readers succeed!
BOJUJeMe PROtI RAkOvIně
3. vYDÁnÍ, 27. květen 2013
Projektový manažer:
Jan Fencl
Tel.: +420 222 999 689
e-mail:
[email protected]
Grafické zpracování:
vratislav Pecka
redaktor: Anna Burdová
Business developer:
Juraj Fekiač
editor: Ivona Pecková
foto: Shutterstock,
Lukáš Hausenblas
Distribuce: Lidové noviny,
27. květen 2013
meDIAPlANeT czech s.r.o.
Tel.: +420 222 999 692
e-mail: [email protected]
Posláním Mediaplanet je vytvářet
svým klientům nové zákazníky.
Prostřednictvím odborných
článků motivujeme naše čtenáře.
10
příro0%
prod dní
u
k
t
• nabízí unikátní výživu, posílení a ochranu organismu
• obsahuje přírodní balík
vitaminů, minerálů
a speciálních živin
• pomáhá se zvýšením
imunity, snížením vysokého
krevního tlaku, při cukrovce
• působí protivirově
a protizánětlivě
• patří k nejúčinnějším přírodním
prostředkům na podporu hubnutí
• příznivě ovlivňuje trávení
• podporuje detoxikaci krve, jater a ledvin
• přispívá ke zlepšení krvetvorby
• dodává energii a přispívá k duševní pohodě
V nabídce také Chlorella Pura a Chlorella Pura
Cosmetics. Více na www.chlorellacentrum.cz
kOMeRČnÍ PŘÍLOHA SPOLeČnOStI MeDIAPLAnet
3 · květen 2013
Nádorové onemocnění prsu se
netýká pouze starších žen
Nejvíce sice postihuje ženy
ve věku nad 50 let, ale v poslední době se bohužel objevuje stále více případů
u žen mladších a výjimkou
nejsou ani ty ve věku pod 30
let. Ačkoliv není nádor prsu u žen ve věku od 20 do 35
let tak častý, i tak jich ročně
onemocní kolem 120 a do
40 let pak žen s nádorem prsu začíná přibývat. I když se
tedy screening nádorů prsu týká pouze žen od 45 let,
neznamená to, že by na preventivní vyšetření neměly
ženy začít chodit už dříve.
rizikové faktory
To platí především pro ty
ženy, které jsou ohroženy
různým stupněm zvýšeného
rizika výskytu karcinomu
prsu,tedy těch,jejichž matky
nebo jiné přímé příbuzné
onemocněly (zvláště pak
v mladém věku) karcinomem
prsu, nebo nositelek genové
mutace BRCA1 či BRCA2. Ty
by měly být rozhodně sle-
sVĚŘTE sE DO PÉčE ODBORNÍKŮ
PHOTO: MAMMACENTRUM
Karcinom prsu
je nejčastějším
závažným nádorovým
onemocněním u žen.
dovány (dispenzarizovány)
a pravidelně vyšetřovány.
Existují ale i další rizikové
faktory, které se týkají v podstatě všech žen. Jedním
z nich je i vliv zevního prostředí. Je však velmi pravděpodobné, že hlavní rizikové faktory jsou vnitřní,
zejména typ prsní žlázy, hormonální stav organismu
a celkový biologický a imunologický profil. Přesné příčiny vzniku rakoviny prsu
(kromě genových mutací)
však zatím nejsou známé.
Mladé ženy bohužel přicházejí často nejen s agresivními typy nádorů, ale
mnohdy i s nádory pokro-
INZ_204x93_mamacentrum_2013-05_04.indd 1
■■MUdr. alena
Bílková, Ph.d
Mamma
centrum
Zelený pruh,
mammacentrum.cz
„
Onemocnění zhoubným
nádorem prsu již
není tou nejhorší
diagnózou. Platí však,
že nejlepší šanci na
vyléčení přináší jeho
(její) včasný záchyt.
čilými. Důvodů pozdního
záchytu je jistě více, ale
nejčastějším je skutečnost,
že se v mladém věku na tuto
diagnózu zkrátka nemyslí.
mamografie nebo
ultrazvuk?
Mamografie není pro mladé ženy do 40 let jako pre-
■■MUdr.
Václav Pecha
Onko centrum
Zelený pruh,
onko-centrum.cz
ventivní vyšetřovací metoda vhodná, neboť v prsu
bývá větší množství žlázy,
a to způsobuje, že prs je špatně přehledný. Patologické
změny tak mohou s bohatou
mléčnou žlázou splývat.
Doporučenou metodou je ultrazvuk, který je snadno proveditelný, bezbolestný a je
schopen o prsu přinést důležité informace.
Jak vybrat vhodné
pracoviště?
Doporučujeme vybrat si
zařízení, které má dostatečnou zkušenost s diagnostikou, resp. léčbou nádorů
prsu. Pro diagnostiku jsou
ideální akreditovaná screeningová mamografická centra, kde se vyšetří hodně
žen a lékaři v těchto centrech mají tedy pro diagnostiku onemocnění prsu dostatečnou erudici.
Také při výběru vhodného
zařízení pro léčbu platí pravidlo „kde se hodně léčí,
tam se dobře léčí.“ Dobré je
i doporučení jiných pacientek nebo pacientských organizací jako je např. Mamma
HELP.
A co je potřeba
mít na paměti?
Nikdo není před diagnózou zhoubného nádoru prsu chráněn a proto je potřeba každé podezření v jakémkoliv věku co nejrychleji vyvrátit nebo potvrdit
a pak případně bezodkladně
zahájit odpovídající léčbu.
Onemocnění zhoubným
nádorem prsu již ale zdaleka není tou nejhorší možnou
diagnózou. Platí však, že
nejlepší šanci na vyléčení
dává její včasný záchyt.
09.05.13 19:21
4 · květen 2013
kOMeRČnÍ PŘÍLOHA SPOLeČnOStI MeDIAPLAnet
TIP
1
INSPIRACE
Otázka: Ambasadorkou Avon pochodu proti rakovině je letos
i Tonya Graves. Co je dle známé zpěvačky základem prevence?
Odpověď: Především informovanost. I sebemenší aktivita
a propagace může pomoci.
POzITIVNÍ
mYSl
Tonya Graves bojuje
za zdravá prsa!
ROZHOVOR
Avon Pochod proti rakovině prsu
se blíží! Již 8. června budou tisíce
lidí pochodovat za zdravá prsa.
Přidá se k nim i zpěvačka Tonya
Graves, které jsme v souvislosti
s tímto jedinečným projektem
položili několik otázek.
Proč jste se
rozhodla stát se ambasadorkou Avon Pochodu proti rakovině prsu?
Avon Pochodu se osobně
neúčastním poprvé, podporuji
tuto akci již několikátý rok, ale až
letos jsem se stala ambasadorkou.
Této příležitosti si moc vážím,
protože každá,i kdyby sebemenší
aktivita a propagace,může pomoci.A prevence je to nejdůležitější.
Tato nemoc může postihnout
kteroukoliv z nás a je dobré vědět,
že se máte kam obrátit.
má někdo z Vašich
blízkých s touto nemocí zkušenost?
Bohužel znám více žen, než bych
chtěla, které s touto nemocí musely bojovat,ale nastěstí své bitvy
vyhrály!
Velmi důležitá
je prevence.
Spatřujete v tomto směru
rozdíl mezi Amerikou a
Českou republikou?
Rozdíl tu ještě pořád je. V Americe dostávají informace o této nemoci holky na školách, dbá se na
prevenci. Dokonce na gymnáziu
nás při hodině tělocviku učili,
PROFiL
Tonya
Graves
■■ se narodila 17.12.1969
v Peekskill
ve státě New
York.
■■ V české
republice žije
od roku 1995
a od roku
2000 působí
jako zpěvačka
skupiny Monkey Business.
■■ s manželem
má dvouletého syna
sebastiana
Ferdinanda.
jak provádět samovyšetření prsou, což je velmi důležité. Na mamograf či sono chodí ženy daleko
nižšího věku než v České republice a ve většině případech jim to
platí pojišťovny. Moje zkušenost
je taková, že ženy, které znám
a potýkaly se s touto nemocí,byly
mladší 30 let…
Jak byste dodala
naději nemocným
ženám?
Zůstaňte pozitivní. Vím, že je to
kolikrát strašně těžké, ale pozitivní mysl je půlka vítězství! To
tak platí všeobecně.
co nového chystáte
pro své příznivce?
Kromě vystoupení na Avon Pochodu, kde zahraji se svojí kape-
Avon Pochod je
8.června, což je jen
krůček od prázdnin. Kam
se chystáte v létě?
Budu hodně pracovat,ale ráda bych se, mezi festivaly, dostala i na
pár dní k moři.Všem přeji krásné
léto a těším se 8.6. na viděnou na
Avon Pochodu.
více informací o Avon
Pochodu proti rakovině
prsu najdete na
www.zDrAVAPrSA.cz
!
BETAGLUKAN FORTE
POMÁHÁME
VÁM PŘEKONAT
VÁŽNOU DIAGNÓZU
250
KLINIKA CLT NABÍZÍ
PREVENTIVNÍ
SCREENINGOVÉ
PROGRAMY
www.ladyplus.cz
www.zdravi.cz
lou písničky ze sólového alba I´m
The Only Me, chystám během
léta kocerty na různých akcích
a festivalech, více informací najdete na mém FB profilu facebook.com/tonyagravesfanpage.
, 30 t.b.l.k
...l.ěk st..v .bs. .jí.í .ří..d.í
b.t. l.k.. . vit. í. C, kt..ý .řis.ív. k ... .l.í
f..k.i i ..it.í . s sté . B.t. l.k.. js.. kv.s.i..é . .ův.d.
v. v s.ké 70% .ist.tě
Objednejte se ke specialistovi
na tel: 417 977 800
nebo emailem:
[email protected]
Obs. .ktiv.í. sl.ž.k v 1 ž.l.ti..vé t.b.l...
356 mg 70% betaglukanu (tj. 250 mg přírodního Beta-1,3/1,6 D-Glukanu),
80 mg vitamínu C.
Klinika CLT, spol. s r.o.
Císařské lázně, 3. patro
Laubeho nám. 2, 415 01 Teplice
Bohatým zdrojem informací o betaglukanech je internet. Stačí, když do
vyhledávače (www.seznam.cz, www.google.com) napíšete betaglukan.
www.klinikaclt.cz
.................cca 210,-Kč. Žádejte ve své lékárně
GYNPHARMA s . .
kOMeRČnÍ PŘÍLOHA SPOLeČnOStI MeDIAPLAnet
5 · květen 2013
www.dialab.cz
Spolehlivý
screening
“POzITIVNÍ mYSl Je PŮlKA
VÍTězSTVÍ”, říká zpěvačka Tonya
Graves a ženám s karcinomem
prsu radí, přestože je to těžké, aby
především zůstaly pozitivní.
Photo: LukÁŠ hAuseNBLAs
sPRÁVNÁ VÝŽiVA POMŮŽE ONKOLOGiCKÝM PACiENTŮM
rovou kachexii, trpí už při
stanovení diagnózy.
Správná výživa
Odborníci proto doporučují
ještě před operací nebo zahájením chemoterapie či
radioterapie hlídat vývoj
tělesné hmotnosti a výživu
pacienta konzultovat s nutričním odborníkem. Zpomalit, nebo dokonce zabránit rozvoji nádorové kachexie mohou i výživové
doplňky speciálně určené
onkologickým pacientům.
Nejen, že svým složením
zvyšují příjem potřebných
látek, ale navíc napomáhají
tlumit záněty a produkci
nežádoucích látek v těle,
upravují metabolické pochody a zlepšují tak využití
přijímaných živit. Jedině
správná výživa dodá tělu
pacientů dostatek síly čelit
nemoci a podpořit účinky
léčby.
Pupalka
Pupalkový olej pro zdravý vzhled pokožky
a hormonální rovnováhu.
Olej z pupalky dvouleté
je bohatým zdrojem
nenasycených mastných kyselin.
V kombinaci s vitamínem E
s antioxidačními účinky.
www.noventis.cz
Vysoce citlivý screeningový test okultního krvácení ve stolici již používají
ve 20 zdravotnických centrech v ČR.Citlivý a přesný
imunochemický test pro
screening kolorektálních
tumorů však nabízí přesné vyšetření i praktickým lékařům.
Optimálně nastavená cut-off pozitivita-50ng/ml
- byla ověřena
v mnoha evropských studiích.
Žádejte screeningový test okultního krvácení u svého praktického lékaře!
Síla k boji s rakovinou
s vitamínem E
doplněk stravy
Pomoc odborníka
Pro pacienty s nechtěnou ztrátou hmotnosti
EPA
kyselina
eikosapentaenová
Potravina pro zvláštní lékařské účely
1-8
s klinicky ověřenými výsledky:
 snížuje produkci látek podílejících se na rozvoji
nádorové kachexie
 zlepšuje snášenlivost a omezuje potřebu
přerušení onkologické léčby
 zvýšuje fyzickou sílu a kvalitu života
 podporuje přírůstek hmotnosti a svalové hmoty
Doporučená terapeutická dávka ProSure®
 2 balení (2,2 g EPA) denně minimálně 3-4 týdny9
Další informace na www.prosure.cz
Používejte na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované
v oblasti výživy lidí nebo farmacie.
Evidence Based Nutrition
PRO/01/13/05/400
Tzv. nádorová kachexie neboli chorobná podvýživa,
velmi často provází nádo-
rová onemocnění. Nemocní
ubývají na váze, ztrácejí
svalovou hmotu (což se týká i svalstva srdečního
a dýchacího) a jsou fyzicky i psychicky vyčerpaní.
Už samotný nádor je příčinou výrazných metabolických změn. Stav pacientů pak zhoršují i vedlejší
účinky agresivní onkologické léčby. Nezřídka však
nemocní obtížemi, předznamenávajícími nádo-
Literatura: 1. Fearon K. at al.:Gut.2003;52:1479-1486. 2. Barber M at al.:Brit J Can.1999; 81:80-86. 3. von Mayenfeldt M at al.: Proc
Am Assoc Clin Oncol.2002;21:385A. 4. Moses A at al.:Br J Can. 2004;90:996-1002. 5. Davidson W at al.:Clin Nutr. 2004;23:239-247.
6. Tisdale MJ at al.:Biochem Pharmacol. 1991;41:103-107. 7. Wigmore SJ at al.: Nutrition. 1996;96:27-30. 8. Wigmore SJ at al.:Br J
Canacer 1997; 75:106-109. 9. Abbott, Data on file.
Úbytek tělesné
hmotnosti a svalové
hmoty, snížení
účinnosti léčby –
to jsou komplikace,
na které umírá 2040 % onkologických
pacientů. Správná
výživa ale může toto
riziko odvrátit.
Nejspolehlivější screeningové testy japonské kvality jsou ověřeny pilotní
studií ve dvou fakultních
nemocnicích v ČR a jsou
primárním testem Masarykova onkologického
centra. Stabilita testů dosahuje nejvyššího stupně.
6 · květen 2013
komerční příloha společnosti mediaplanet
INSPIRACE
■■Vzájemně si pomáhat, vyhledávat a šířit informace, spojovat nemocné, jejich blízké,
lékaře, motivovat lidi, kteří se po těžkých zkouškách vracejí do normálního života.
POMÁHÁME PACIENTŮM
S LYMFOMEM
Dostávám tu nejlepší léčbu,
jak zvládnu chemoterapii,
jak dlouho bude léčba trvat
a uzdravím se úplně, budu
moci mít ještě svoje vlastní
děti? S takovými a dalšími
podobnými otázkami se potýkají pacienti s maligním
lymfomem. Mnozí se totiž
z relativně dobrého zdraví
ocitají u lékaře, který jim
oznamuje: Máte maligní
lymfom.
významného prodloužení
života bez příznaků onemocnění či úplného vyléčení
nemocným šanci na návrat
do běžného života, což bylo
mestrální studijní pobyt v Dánsku, bojovat o ŽIVOT s každou
chemoterapií… Dnes už mohu
říct, že to je zkušenost k nezaplacení. Sama jsem se divila, že
jem, že nic nemá smysl. Psychicky to bylo rozhodně daleko náročnější období než celá chemoterapie… Nakonec jsem vše zvládla
a získala svůj ŽIVOT zpět.
PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ LYMFOMEM
2
1
nebolestivé zvětšení
lymfatických uzlin
přetrvávající horečka
nad 38°c, jinak
nevysvětlitelná
Včasné vyšetření
Velká z nich v tu chvíli ještě
netuší, že se jedná o nádorové onemocnění vznikající z buněk mízních uzlin,
tzv. lymfocytů (jeden druh
bílých krvinek), které jsou
v lidském těle zodpovědné
za imunitu a tvoří tzv. lymfatickou tkáň přirozeně se vyskytující ve všech částech
těla (proto se i tento druh rakoviny může objevit kdekoliv v těle a není vázán na
určitý konkrétní orgán). Součástí jsou i mízní uzliny, jejichž zvětšení bývá jedním
z nejčastějších příznaků tohoto onemocnění. Doporučuje se proto každou zvětšenou uzlinu (bulku), která se
objevila kdekoliv na těle bez
zřejmé souvislosti s předchozí infekcí, nechat lékařsky vyšetřit.
Diagnóza
Pacientům s maligním lymfomem však značnou naději
dává především včasná
a správná diagnóza spolu
s vhodně zvolenou léčbou
a novými léčebnými postupy jako je např. zavedení
cílené léčby, která je svým
účinkem namířena přímo
na rakovinné buňky a neničí
okolní zdravé. Současná léčba tak poskytuje z hlediska
4
3
noční pocení, mnohdy s nutností výměny
ložního prádla
větší úbytek hmotnosti a déletrvající
slabost
6
5
kašel či dušnost
svědění kůže
■■ v České republice onemocní 3-4 pacienti denně
■■ včasná diagnóza a dekvátní léčba = cesta zpět do života
■■ 5. nejčastější onkologické onemocnění na světě
■■ častější výskyt než leukémie
■■ nepodceňujte příznaky signalizující onemocnění
Příběh Jany H.
V roce 2004 jsem prošla šokem
z oznámení diagnózy Hodgkinův
lymfom, musela přerušit dvouse-
se mi nakonec vše dařilo brát
s humorem. K mému velkému
překvapení však to vůbec nejtěžší
období přišlo až po ukončení
léčby. Zjistila jsem totiž, že
vůbec nevím, jak si ten ŽIVOT,
o který jsem se tak prala, vlastně
představuji. Během léčení jsem
pořád měla něco před sebou,
a přesto, že jsem se nemohla dočkat konce toho trápení, ŽIVOT
měl pro mě ohromný smysl. Pak
byla terapie u konce a já měla do-
Sdružení proto své aktivity zaměřuje zejména na
zlepšení informovanosti veřejnosti (osvětové projekty
Představy o naději, Život na
druhou, Dar Naděje) i pacientů (provozování webové
stránky lymfomhelp.cz,
vydávání informačních
bulletinů a informačních
příruček pro pacienty, konzultace navržené léčby)
a vytvoření zázemí a zdroje
pomoci pro ty, kteří léčbou
procházejí anebo jsou na
cestě zpět do svého života.
Nový impuls
O nemoci
ještě před deseti lety téměř
nepředstavitelné. Pacienti
však během onkologické
léčby nebojují jen s fyzickými potížemi, rakovina velmi zatěžuje i jejich psychiku
a sociální kontakty.To je i případ dnes již 33leté Jany H:
iniciativy nemocných. Impulsem pro jeho vznik byl
nejen velký nárůst počtu nemocných s touto diagnózou,
ale také špatná dostupnost
informací o onemocnění,
diagnostických postupech
a možnostech léčby.
Informovanost
Nejrůznější otázky, nejistota,
strach či obavy totiž provází
téměř všechny pacienty s maligním lymfomem.
Kromě podpory, které se jim
zpravidla dostává od jejich
rodiny, přátel a blízkého
okolí se o bezplatnou pomoc mohou obrátit i na pacientské sdružení LYMFOM
HELP,o.s.,které bylo založeno
již v roce 2005 a to z vlastní
Chuť nečekat pasívně na
to, co přijde, vzít své zdraví
do vlastních rukou, najít po
úspěšném vyléčení nový impuls k dalším životním aktivitám – to je velká výzva pro
všechny ty, kteří onemocní
rakovinou.
KONTAKTY:
Lymfom Help
Arménská 14,
101 00 Praha 10
e-mail:
[email protected]
pacientská
telefonní linka:
724 370 065
Pro další informace o nemoci
a její léčbě navštivte náš web:
www.lymfomhelp.cz
Lykopen, nejsilnější známý antioxidant rostlinného původu, je
považován za jednu z nejlepších složek funkční diety omezující
množení nádorových buněk. Působí preventivně proti nádorovému bujení plic, jater, žaludku, prostaty, prsou, děložního
hrdla, slinivky, střev a proti onemocněním krevního oběhu.
JAKÝM ZPŮSOBEM LYKOPEN
OVLIVŇUJE NÁDORY?
Lykopen omezuje výskyt nádorového bujení předáváním svých
elektronů volným radikálům (které představují hlavní příčinu
výskytu většiny nádorů), které tak neutralizuje předtím, než
začnou škodit buňkám organismu. Volný radikál je částice, která
má minimálně jeden nespárovaný elektron. Lykopen, který je donorem elektronu, může volné radikály neutralizovat. Jak ukazuje
řada vědeckých studií, je pro tento účel výjimečně účinný.
Nápoj Lycolife obsahuje koncentrovaný lykopen (minimálně 30
mg) v láhvi. Je organismem 100% vstřebatelný. Dostupny ve
čtyřech příchutích, dokonale doplní dietu pro zdravý životní styl.
K zakoupení:
v lékárnách, které zásobuje firma
Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
v prodejnách zdravé výživy
na www.napoje-lycolife.cz nebo www.schellex.cz
Prodávající:
SCHELLEX, spol. s r.o.,
Nerudova 1113, 537 01 Chrudim
Tel.: +420-469 622 384
www.schellex.cz
www.napoje-lycolife.cz
komerční příloha společnosti mediaplanet
8 · květen 2013
novinky
■■Rakovina prostaty představuje nejčastější mužské nádorové onemocnění, když dle posledních údajů
onemocnělo touto chorobou v roce 2010 v České republice více než 6700 mužů.
rakovina prostaty
O
nemocnění
postihuje
nejčastěji
muže vyššího věku,
není však
úplnou vzácností i u jedinců
mladších, někdy i do 50ti
let. Jednoznačnou příčinu
vzniku neznáme. Existuje zřejmě souvislost s dietními zvyklostmi, hlavně
nadbytkem živočišných
tuků, přesný mechanizmus
však zatím popsán nebyl,
a proto ani není možné
rakovině účinně předcházet.
Vzácněji, asi u 10 % nemocných,může být sklon ke vzniku onemocnění dědičný.
Záchyt onemocnění
Rakovina prostaty probíhá
dlouhou dobu bez jakýchkoliv příznaků. Příznaky se
objevují obvykle až ve chvíli,
kdy se nádor rozšíří do
dalších orgánů, hlavně kostí. Velmi cenným faktorem,
který nás na nádor prostaty
může upozornit, je zvýšená
hodnota tzv. prostatického
specifického antigenu (PSA)
Mé problémy
začaly tím, že jsem
chodil častěji
na záchod jak
ve dne, tak
i v noci.
v krvi. V případě, že urolog
zachytí zvýšenou hodnotu
PSA, doporučí odběr vzorku
tkáně prostaty (tzv. biopsii),
která definitivně potvrdí
diagnózu rakoviny. Důležitá
je skutečnost, že hodnota
PSA bývá vyšší již u nádorů
v časném stádiu, kdy je ještě
vysoká šance na vyléčení.
Proto dnes doporučujeme
návštěvu urologa a testování PSA již u mužů, kteří
přesáhnou věk 50 let.
Možnosti léčby
Způsob léčby rakoviny prostaty závisí na rozsahu onemocnění. Šance na vyléčení
je nejvyšší u nádorů, které
jsou ohraničené pouze na
prostatu.Takové nádory léčíme operačně, případně ozářením. Operační léčba spočívá v úplném odstranění prostaty,hovoříme o tzv.radikální prostatektomii. Je možné
ji provést různým způsobem,
klasicky formou otevřené
operace, využívána je i laparoskopie a nejmodernějším
způsobem je výkon za pomoci tzv. operačního robo-
ta. Robotická technika je
vlastně vylepšená laparoskopie. Bylo prokázáno, že ve
srovnání s otevřenou operací
přináší menší krevní ztrátu
a umožňuje kratší hospitalizaci, šance na vyléčení se
však u jednotlivých typů
operace neliší. Dnes je
zřejmé, že největší význam pro dosažení dobrého
výsledku mají zkušenosti
a schopnosti operujícího urologa. Ozáření prostaty obvykle probíhá formou zevního ozáření, u vybraných
pacientů však lze aplikovat
radioaktivní částice přímo
do prostaty (tzv. brachyterapie). Ozáření je vhodným
postupem například u starších nemocných, u kterých
by byl operační výkon spojen s příliš velkým rizikem.
Ozáření vyžaduje nejmodernější technologické zařízení, které je v ČR zajištěno
Prof. MUDr.
Marek
Babjuk CSc.
Předseda
České
urologické
společnosti
hlavně v síti onkologických
center.
Pokročilé nádory
Vytvoří-li nádor metastázy
v jiných orgánech, nejčastěji
v mízních uzlinách nebo
v kostech, používá se jako
první volba léčba hormonální. Jejím cílem je zamezení účinku mužských
pohlavních hormonů na
nádor. Léků, které umožňují
dosáhnout tohoto efektu,
je řada, a liší se navzájem
mechanizmem účinku. Je
přitom důležité, aby lékař
při volbě preparátu uvažoval
pouze medicínská kritéria
a nikoliv další faktory,
například ekonomického
rázu. Hormonální léčba
dokáže velmi účinně ovlivnit
chování nádoru, efekt může
být poměrně dlouhodobý
a přetrvávat několik měsíců,
případně i let, onemocnění
však v této fázi již zcela
vyléčitelné není. U pacientů,
kde již hormonální léčba
přestala být účinná, nastupuje možnost podání chemoterapie. Současně se sna-
žíme zabránit komplikacím
onemocnění, například
předcházet zlomeninám
kostí v případě metastáz,
ovlivnit bolesti apod. V poslední době je této pokročilé
fázi onemocnění věnována
velká pozornost. Během několika let se objevila řada
nových možností léčby, které postupně vstupují nebo budou vstupovat do rutinní praxe. Jedná se o léky
s novými mechanizmy hormonálního účinku, o nové
druhy chemoterapie, o léky
na bázi radioaktivních zářičů
nebo o imunoterapii. Byť
úplného vyléčení docílit nemohou, představuje i prodloužení přežití pro pacienty významný pokrok. Je
potěšující, že si tyto moderní
druhy terapie postupně nacházejí cestu i do ČR. Velmi
důležité je, aby léčbu v kterékoliv její fázi prováděl erudovaný odborník. Velkou roli
v poslední době přisuzujeme
také mezioborové spolupráci,
proto by zvláště složitější
případy měly být posouzeny
ve specializovaném centru.
kOMeRČnÍ PŘÍLOHA SPOLeČnOStI MeDIAPLAnet
9 · květen 2013
TIP
Alternativní přístup k onkologické
léčbě: Mýtus, nebo účinná pomoc?
Alternativní medicína
je oborem, v němž
jedna skupina lidí
(lékařů i pacientů)
hledá spásu a druhá
ji zatracuje pro nedostatek podkladů
o její účinnosti.
Kde je pravda se u jednotlivých metod dozvíme až časem – až věda přinese skutečně hodnověrné výsledky.
Co se ale například podpůrné
léčby bioaktivními fosfolipidy při nádorových onemocněních týče, dosavadní
poznatky dávají pacientům
určitou naději.
ko ‚šidítka‘, jejichž produkcí
se výrobci obohacují, aniž
by skutečně mohli vědecky
doložit jejich účinek.Není ale
řečeno, že by pacienti měli
účinkem mohl být vyráběn
průmyslově. Řada předních
českých onkologů uvádí
bioaktivní látky jako účinnou
podpůrnou léčbu, zejména
fosfolipidů (BAF), které podle
dosavadních poznatků mají
v mnoha směrech pozitivní účinek, nemají však
schopnost přímé likvida-
PODle léKAřŮ sehrávají doplňky s obsahem biologicky
aktivních fosfolipidů poměrně významnou roli, neboť se
celkově podílejí na zlepšení zdravotního stavu – zlepšují
činnost imunitního systému, urychlují regeneraci organizmu a potlačují vedlejší nežádoucí účinky léčby.
Photo: shutterstock
zázraky nečekejme
Když lékař vyřkne diagnózu život ohrožující nemoci,
snaží se pacient i jeho okolí odvrátit nejhorší tím, že
hledá pomoc, kde se dá. Pokud se jedná o prostředky,
jejichž účinnost zatím není
doložena řadou lékařských
studií, ale přitom je dostatečně prokázáno, že doplněk
nemá negativní vedlejší
účinky, pak nemocný nic
neriskuje, ale ani nemůže čekat zázraky. Ty ale, celkově
vzato, neumí dělat ani běžné
medicínské postupy.
Užívat, či neužívat?
Stává se však, že když pacienti u lékařů hledají ‚požehnání‘ k vyzkoušení doplňku léčby, nebo rovnou
odpověď, zdali má jeho užívání smysl, setkávají se
s protichůdnými reakcemi.
Lékaři se na užívání podobných preparátů ne vždy
shodnou. Jedni jsou alternativní medicíně otevření
a hledají všemožné prostředky, jak podpůrnou léčbou
pomoci vážně nemocným
pacientům a vědě, která na
výsledcích jejich pozorování
v budoucnu může stavět.
Druhá skupina lékařů ale
tyto prostředky vnímá jen ja-
alternativní prostředky zatracovat. Například v oblasti onkologické léčby se
u některých preparátů jejich
podávání dlouhodobě jeví
jako prospěšné.
Bioaktivní látky
Vědečtí pracovníci Československé akademie věd se již
od roku 1982 věnovali výzkumu substancí s protinádorovými účinky získanými
z kuřecích embryí. Na svůj
objev nakonec dostali patent a přípravek s obsahem
bioaktivních látek se selektivním protinádorovým
„
pak ale jako prostředek
vhodný k prevenci vzniku
nádorových onemocnění.
„Je třeba dbát na
dostatečný a vyvážený
příjem živit a z hlediska
prevence vzniku
závažných onemocnění se
zároveň vyhýbat i rizikovým
faktorům, především
dodržovat zásady
zdravého životního stylu.
Na trhu jsou běžně k sehnání
doplňky stravy s obsahem
tzv. biologicky aktivních
ce nádorové buňky. Nádorové onemocnění,a následně
i standardní léčebné postupy (operace, chemoterapie, radioterapie) jsou pro
organizmus velkou zátěží.
Nastupuje fyzické vyčerpání, nevolnosti, deprese a řada dalších komplikací, které mají zásadní vliv na
průběh léčby. I zde podle
lékařů sehrávají doplňky
s obsahem biologicky aktivních fosfolipidů poměrně
významnou roli, neboť se
celkově podílejí na zlepšení
zdravotního stavu – zlepšují
činnost imunitního systé-
2
AlTerNATIVNÍ
meDIcÍNA
mu, urychlují regeneraci organizmu a potlačují vedlejší
nežádoucí účinky léčby.
Vědecký výzkum
Živiny jsou pro fungování
našeho organizmu nezbytné.
Dělí se na dvě skupiny:
makroživiny,jež jsou zdrojem
energie (tuky, bílkoviny, sacharidy), a mikroživiny,
které plní důležité funkce
v mnoha tělesných procesech (vitamíny,minerály,stopové prvky, enzymy). Mezi
mikroživiny patří i bioaktivní
fosfolipidy.
Studiem souvislostí mezi
nedostatečným přísunem živin a vznikem jistých onemocnění se většinu své kariéry zabýval světově uznávaný
lékař MUDr. Matthias Rath.
V současnosti vede Výzkumný a vývojový ústav výživy a buněčné medicíny
a spolu se svým vědeckým
týmem se zabývá studiem
prospěchu mikroživin pro
zdraví v boji proti různým
nemocem, rakovinu nevyjímaje. Zjistili například,
že primární příčinou onemocnění, jako je arterioskleróza, osteoporóza, mnoho forem rakoviny a další, je
právě chronický nedostatek
mikroživin. Z toho vyplývá,
že je třeba dbát na dostatečný
a vyvážený příjem živit
a z hlediska prevence vzniku
závažných onemocnění se
zároveň vyhýbat i rizikovým
faktorům – to znamená především dodržovat zásady
zdravého životního stylu.
U onkologických pacientů je
dostatečný přísun živin také
velmi důležitý, protože mají
pozitivní vliv na jejich imunitu a fyzickou kondici, a tedy i schopnost čelit nemoci a vyrovnat se s vedlejšími
účinky léčby.
aNNa BUrdOVÁ
[email protected]
komerční příloha společnosti mediaplanet
10 · květen 2013
novinky
Předejděte rakovině prostaty
a nečekejte, až nemoc udeří!
Bolesti, stres,
zdlouhavá léčba to vše může potkat
muže, kteří podcení
prevenci rakoviny
prostaty.
Vsaďte na přípravky,
které kombinují
jedinečné vlastnosti
aktivních složek:
Výtažky z palmy Saw
Palmetto pomáhají
udržovat normální močové funkce a zabraňují přeměně testosteronu na dihydrotestosteron, jehož
zvýšená hladina vede k hyperplazii prostaty.
1
Ta je přitom jednoduchá:
pravidelná návštěva lékaře,
správná životospráva a užívání vhodných léků.
Látky z kopřivy dvoudomé mají podobné
účinky jako Saw Palmetto
a studie prokazují,že jejich
spojením lze dosáhnout
stejného účinku jako
u syntetických léků, ale
přírodní cestou a bez
vedlejších účinků.
2
Časté onemocnění
Rakovina je jednou z nejčastějších příčin úmrtí.
Karcinom prostaty má asi
čtyřprocentní podíl na celkovém počtu nádorových
onemocnění. Příčinou vzniku rakoviny prostaty je nadprodukce testosteronu, riziko však zvyšuje i nesprávná
životospráva (nadměrná konzumace tučných jídel, alkoholu, kouření) a dědičnost.
Prvotním symptomem nemoci jsou potíže s močením (přerušované močení, noční nucení, pocit nevyprázdněného měchýře).
Projevují se však až v pokročilejším stádiu. První fáze nemoci jsou bez příznaků.
Přírodní látky
prostatě
pomáhají
navštěvujte pravidelně lékaře. Včasné odhalení nemoci zvyšuje úspěšnost následné léčby.
Photo: shutterstock
Prevence
Nejdůležitější je správná životospráva. Vyhýbejte se tučným jídlům,alkoholu a především cigaretám. Nezanedbávejte pravidelné návštěvy
lékaře! Včasné odhalení nemoci zvyšuje úspěšnost
následné léčby. K účinné prevenci patří i užívání vhodných
léčivých doplňků. Zde se stále
více osvědčují tzv. fytofar-
maka - přípravky na přírodní
bázi. Jsou vysoce účinné
a bez vedlejšího působení.
K osvědčeným přípravkům
patří ty s obsahem zinku,
výtažků z kopřivy dvoudomé a plodů palmy zvané saw
palmetto.
Ženy, dohlížejte!
Většina žen jistě potvrdí, že
ne všichni muži o své zdraví
pečují. Nelze tedy, než apelovat na dámy, aby na dodržování výše uvedených
zásad u svých partnerů dohlédly. Investice času a financí do prevence se vyplatí
a je rozhodně lepší než případná operace či onkologická
léčba.
Zinek u mužů pomáhá udržovat normální hladinu testosteronu v krvi a má významnou
roli ve vývoji a fungování
prostaty. Právě nedostatek zinku ve tkáni prostaty může být jednou z příčin
rozvoje nemoci.
3
redakce
redakce
[email protected]
[email protected]
kOMeRČnÍ PŘÍLOHA SPOLeČnOStI MeDIAPLAnet
11 · květen 2013
Genomický test Oncotype DX:
sci-fi se stává skutečností
■ autor článku: mUDr. martin Vaněk, více informací najdete na www.xeneo.cz
PHOTO: sHUTTERsTOCK
O CO JDE?
! Unikátní genomický test Oncotype DX
Oncotype DX je test
používaný k vyšetření 21
genů u časného karcinomu
prsu s pozitivními
hormonálními receptory.
Tento test určuje tzv. Skóre recidivy
(RS – Recurrence Score) sloužící jako odhad odpovědi na chemoterapii
a pravděpodobnosti recidivy během 10 let od diagnózy. Oncotype
DX určuje, jaká je úroveň aktivi-
ty konkrétních genů v nádorovém
vzorku.Díky tomu pomáhá rozlišovat
mezi nemocnými, pro které může
být kombinace chemoterapie + hormonální léčba přínosem, oproti těm,
kterým postačuje samotná hormonální terapie..
Výsledky testu
Nádorová tkáň je v parafínovém
bloku fixovaná formalínem a vzorky
jsou vyhodnocované centrálně v USA.
Věc, která byla ještě
nedávno z důvodu
nedostatku informací
o lidském genotypu
a dopadu chyb
(mutací) jednotlivých
genů na naše zdraví
nemyslitelná, je nyní
realitou.
Jedním z průkopníků tohoto novátorského přístupu je
Oncotype DX – unikátní genomický diagnostický test,
který napomáhá ošetřujícímu lékaři v rozhodování,
jak optimálně postupovat
v další léčbě konkrétního pacienta s nádorem prsu.
Šokující rozhodnutí hollywoodské hvězdy Angeliny
Jolie Voight nechat si preventivně amputovat prsa na
základě nalezené mutace genu BRCA1 je důkazem toho,
jak radikálně se promítá
pokrok v testování lidských
genomů do nejmodernějších
postupů v léčbě nádorových
onemocnění.
To ale není všechno – současná medicína už dokonce umí hledat správné cesty při léčbě pacientů s již diagnostikovaným nádorem.
Genetická konzultace
Asi 5–10 % všech nádorů prsu je podmíněno chybou
v genech BRCA. Osoba takto
postižená má asi pětkrát
vyšší riziko, že se u ní objeví
během života karcinom prsu. Pokud lékař pojme podezření, že se v rodině může
jednat o dědičnou dispozici k nádorům prsu související s mutací BRCA, měl by
doporučit genetickou konzultaci. Jestliže je tato dědičná dispozice potvrzena,
pravděpodobnost předání
Výsledky testů jsou známé během
7–10 dnů. Test přiřadí pacientovi,
resp.vzorku nádorové tkáně,hodnotu
RS mezi 0–100. Nižší číselná hodnota
indikuje nižší pravděpodobnost recidivy a slabší účinek chemoterapie,
vyšší čísla naopak naznačují zvýšené
riziko opětovného výskytu nádoru
a vyšší pravděpodobnost pozitivního
účinku chemoterapie.
chybného genu do další generace je 50 %. Prevence nádorů
je tedy důležitá u všech členů rodiny, kde se prokáže
dědičná dispozice – v rámci
preventivních opatření může dojít i na odstranění ohroženého orgánu a v případě,
že tím orgánem jsou prsa,
jejich nahrazení implantáty. Na konkrétním příkladu
jsme tedy demonstrovali
ohromný přínos současných
genetických výzkumů v onkologii. To ale není všechno
– umíme už dokonce hledat správné cesty při léčbě
pacientů s již diagnostikovaným nádorovým onemocněním!
chemoterapie
Pokud je již odhalen karcinom prsu v časném stadiu, doporučí lékař pravděpodobně jeho chirurgické
odstranění. Jeden z důvodů,
proč je léčba rakoviny prsu
tak náročná, je možnost, že
se onemocnění může vrátit.
To je důvod, proč je operace
často následována dalšími
postupy – například chemoterapií, hormonální nebo radiační léčbou či jejich
kombinacemi. Má-li být pro
každou nemocnou vybrán
nejvhodnější léčebný postup, měl by lékař spolu s pacientkou zvážit konkrétní
důsledky různých procedur.
Chemoterapie sice může
léčit rakovinu prsu efektivně,
má ale také závažné vedlejší
účinky. Je známo, že z ní nemají užitek všechny ženy
ve stejné míře. Klinické studie například prokázaly, že
v průměru méně než desetina pacientek s tzv. estrogen receptor-pozitivním
(ER+) časným karcinomem
prsu a negativními (bez
přítomnosti nádoru) uzlinami, léčených hormonální
terapií, má reálný užitek
z přidání chemoterapie.
léčba na míru
Než se tedy rozhodnete, zda
je chemoterapie,jako kombinace k hormonální léčbě, pro
vás to pravé, je třeba, abyste
spolu s vaším lékařem zvážili,
jaká je pravděpodobnost, že
se může rakovina prsu vrátit
a jak velký užitek můžete mít
zrovna vy z přidání chemoterapie k hormonální léčbě.
Právě nové poznatky z oblasti genomiky napomáhají
v hledání správné cesty při
léčbě nemocných s již diagnostikovaným nádorem.
Oncotype DX (viz rámeček) je
unikátní test, který pomáhá
rozlišit mezi nemocnými,
kterým chemoterapie může
pomoci a naopak těmi,
u kterých chemoterapie
není přínosem, jen zbytečně
zatěžuje jejich organismus
a výrazně navyšuje náklady na zdravotní péči. Oncotype DX analyzuje některé
geny přímo z nádorové tkáně
u rakoviny prsu a pomáhá
pochopit, jak spolu tyto geny
vzájemně reagují a fungují.
Nový test díky tomu přináší
údaje o tom, jak nádor rychle
poroste a jak bude případně
odpovídat na léčbu – získané
informace tedy mohou pomoci „ušít léčbu na míru“
každé pacientce s rakovinou
prsu. Využití testu Oncotype DX bylo potvrzeno ve 14
rozsáhlých klinických studiích na více než 14 000 pacientkách s nádorem prsu.Na
základě takto rozsáhlých pozitivních důkazů a vědecké
evidence z klinických studií se stalo použití Oncotype
DX součástí významných
odborných doporučení pro
diagnostiku a léčbu karcinomu prsu.
kOMeRČnÍ PŘÍLOHA SPOLeČnOStI MeDIAPLAnet
12 · květen 2013
NOvINky
Kolorektální karcinom
(KrK), zhoubný nádor
tlustého střeva
a konečníku, patří
v současnosti mezi
vážná civilizační
onemocnění.
Jeho výskyt souvisí
s nezdravým životním
stylem a nesprávnou
životosprávou.
Je smutnou skutečností, že
ČR zaujíma 3. místo ve výskytu tohoto onemocnění
v evropských statistikách.
Kolorektální karcinom je v ČR
nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a celkově
je druhým nejčastějším nádorem u obou pohlaví hned za
karcinomem prostaty u mužů a prsu u žen. Ročně je
v ČR nově diagnostikováno
7800–8100 pacientů s tímto
onemocněním a 3700–4200
pacientů zemře.
Screeningový program
Onemocnění v časném stádiu
probíhá nenápadně. Mezi
příznaky patří krev ve stolici,
střídání průjmu a zácpy, pocit
nedokonalého vyprazdňování
či stužkovitá stolice. Většina
karcinomů (cca 80%) vzniká
z přednádorových lézí v tlustém střevě, tzv. adenomových polypů. Tyto polypy
se postupem času mohou
přeměnit ve zhoubný nádor
vlivem genetických mutací
a faktorů zevního prostředí.
Doba přeměny je relativně
dlouhá, cca 7-10 let, což nám
umožňuje v rámci preventivního vyšetření zachytit časná stádia nádoru,
která jsou vyléčitelná. Za
účelem včasného zachycení
nádorů tlustého střeva byl
v ČR od roku 2000 zahájen celonárodní preventivní (screeningový) program. Podstatou
tohoto programu je provádění
celoplošného vyšetřování
bezpříznakové populace na
skryté (tzv. okultní) krvácení
do stolice u osob ve věku nad
50 let.
TOKS
Tento test (TOKS) spočívá
v odběru vzorku stolice pomocí testovací tyčinky do speciální nádobky, ve které lze
chemicky odhalit i mikroskopické množství krve. Test je
nabízen praktickými lékaři
a gynekology. U osob ve věku
50-54 let je prováděn jednou
ročně. V případě pozitivity
testu se proto provádí kolonoskopie, vyšetření tlustého
střeva pomocí ohebného
přístroje. Pozitivní výsledek testu nemusí znamenat
přítomnost nádoru, krev ve
stolici může být způsobena
jinýmí nezhoubnýmí chorobami jako jsou hemorhoidy,
polypy, záněty aj. Ve věku nad
55 let je možnost pokračovat
ve vyšetřování stolice ve dvouletém intervalu, nebo absolvovat tzv. primární screeningovou kolonoskopii, tedy kolonoskopii bez předchozího
TOKS, která je v případě negativního nálezu zopakována
po 10 letech. Z dosavadních
výsledků lze konstatovat, že
screeningový program kolorektálního karcinomu v ČR je
funkční. Každoročně dochází
k zvyšování počtu preventivních kolonoskopií s časným
odstraněním nezhoubných
polypů, nebo je zachycen
nádor v časném stádiu, který
má lepší prognózu na vyléčení.
Každý jedinec nad 50 let, by se
měl účastnit pravidelných
preventivních prohlídek
u praktického lékaře. V mnoha případech může test na
okultní krvácení a kolonoskopie zachránit život.
PHOTO: sHUTTERsTOCK
kolorektální
karcinom – screening
ŘEčÍ čÍsEL
TIP
3
ScreeNING
rOČNĚ JE v ČESkÉ rEPUBLICE
NOvĚ DIAGNOSTIkOvÁNO DIAGNOSTIkOvÁNO
7800-8100
PACIENTŮ S rAkOvINOU TLUSTÉHO STŘEvA.
3. největší generická farmaceutická
společnost na světě
zastoupení ve více než
60 zemích světa
18 center výzkumu a vývoje
široké spektrum léčivých přípravků
(generické léky na předpis, volně
prodejné léky a biosimilars) z mnoha
terapeutických skupin
www.actavis.cz
komerční příloha společnosti mediaplanet
13 · květen 2013
Proč se vyplatí
pečovat o naše střeva?
Péčí o své vnitřní
orgány prospíváme
nejen celému organismu, ale také
psychice.
Detoxikací zažívacího ústrojí
můžeme předejít kožním,
vylučovacím a zažívacím
problémům,infekcím,bolestem kloubů, ale i migrénám
či poruchám koncentrace.
Funkce imun. systému
3700-4200
PACIENTŮ V ČR PAK NA TOTO ONEMOCNĚNÍ ZEMŘE.
Tlusté střevo je nejdůležitější
vylučovací orgán v našem
organismu. Má za úkol zbavit tělo veškerých jedovatých, kvasících a hnijících
odpadních látek. Hraje nezastupitelnou roli ve fungování imunitního systému.
Zanedbaná péče o střeva vede k hromadění odpadních
látek, které jsou zdrojem
patogenů. Ty oslabují imunitní systém a způsobují
infekce, jež mohou poškozovat orgány a funkční
systémy těla. Abychom
se nemocí zbavili nebo
jim raději předcházeli,
je nezbytná pravidelná
očista střev. Jednobuněčná
mikroskopická řasa chlorella je jednou z nejstarších
forem rostlinného života na
Zemi. Je mimořádně ceněna
jako bohatý komplex živin
a vzácných fytonutrientů,
které podporují přirozené
obranné schopnosti organismu,jeho detoxikaci i výživu.
Je nejbohatším přírodním
zdrojem chlorofylu, který je
jednou z nejvýznamnějších
substancí pro čištění střev,
jater a krve. Odvádí toxiny
z vnitřních orgánů těla
a tkání, vykazuje antibakteriální účinky a potlačuje růst
patogenních anaerobních
bakterií. Význam chlorelly
pro trávicí ústrojí výstižně
shrnul doktor Michael Rosenbaum v jedné ze svých
prací o výzkumu této řasy:
Chlorella
„Detoxikace střev a péče
o jejich stav jsou doménou
chlorelly. Její buněčná stěna tvořená nestravitelnou
vlákninou má významný
vliv na funkci střev: stimuluje růst aerobních, zdraví
prospěšných bakterií, absorbuje jedy a navozuje zdravou peristaltiku střev,
která zajišťuje vylučování
odpadních látek. Řádná
pohyblivost střev je prevencí
proti zácpě a také zabraňuje
reabsorpci toxického materiálu ze stolice do krevního
oběhu. (William H. Lee, R.Ph.
Ph.D. a Michael Rosenbaum,
MD)
Nutriční podpora
Tato řasa je navíc bohatá
na minerály, které organismus používá na neutralizaci kyselého prostředí, ve kterém se patogenní bakterie,
viry a plísně dobře množí.
Svým zásaditým působením
snižuje překyselení organismu. Kromě vlivu na
pročištění zažívacího ústrojí
má chlorella řadu dalších
klinicky ověřených efektů.
Především doplňuje tělu
důležité živiny, které při
nevhodném způsobu stravování postrádá.Její nutriční
podpora je vynikající pro lidi s oslabeným organismem,
pro dlouhodobě nemocné či
v rekonvalescenci. Výrazně
posiluje imunitní systém organismu a mírní nežádoucí
účinky antibiotik. Je ideální
při půstu i dietách. Jako
preventivní prostředek je
vhodná pro všechny věkové
kategorie, od kojenců po seniory.
CHLORELLA JAPAN S LACTOBACILLEM
Bílkoviny v Chlorelle podporují růst
a udržení svalové hmoty a udržení
zdravých kostí. Železo a vitamin B12 které
jsou v Chlorelle obsažené podporují tvorbu
červených krvinek, normální funkce
imunitního systému a energetického
metabolismu a přispívají ke snížení míry
únavy a vyčerpání. Vitamin B12 také
přispívá k normální činnosti nervové
soustavy, psychické činnosti a k zachování
normálního metabolismu homocysteinu.
Kyselina listová přispívá k normální psychické
činnosti, krvetvorbě a normální funkci
imunitního systému.
www.healthlink.cz
tel.: 585 207 095, [email protected]
Doplněk stravy Chlorella Japan s lactobacillem
nabízejí lékárny a prodejny zdravé výživy.
Chlorella_Japan_s_Lactobacillem_1 1
Hlavní složení výrobku
• Chlorella – chlorofyl, růstový faktor CGF, veškeré
esenciální aminokyseliny, vláknina, vitaminy a minerály
• Prebiotikum – podpora bifidobakterií
• Probiotikum – lactobacillus sporogenes – odolné vůči
žaludečním šťávám a vysoké teplotě
23.5.2013 10:48:18
14 · květen 2013
kOMeRČnÍ PŘÍLOHA SPOLeČnOStI MeDIAPLAnet
INSPIRACE
Plicní karcinom by se dal nazvat chorobou se špatnou pověstí, a to z několika
důvodů: jde o nádor, který si většina pacientů (zhruba 80 až 90 %) způsobí
sama jako důsledek kouření, bohužel může však jít i o pasívní kuřáctví.
zhoubný karcinom
Z celosvětového hlediska je
plicní karcinom nejčastějším
nádorem,který je každým rokem diagnostikován u 1,6
milionu lidí. Jen 15,8 %
pacientů přežije pět a více
let od stanovení diagnózy
plicního karcinomu, a pokud
je nemoc rozpoznána v pozdním stadiu (III až IV) pak pět
let přežije jen 7 % nemocných. V ČR bylo v roce 2010
diagnostikováno 6 532 nových plicních karcinomů,
lekulární podstatou. Známeli molekulární změny nádoru, můžeme na ně zacílit
léčbu.
léčba
Dostupné metody léčby
V posledních letech přibývá nových případů, které
jsou poznány velmi pozdě. Je-li choroba rozpoznána
v časných stadiích, lze nádor chirurgicky odstranit a následnou léčbou lze
zachránit, nebo alespoň
prodloužit život. V pokročilých stádiích, kdy není
možné nádor pro velikost
a prorůstání do okolních
orgánů vyjmout,a/nebo když
už jsou vytvořena druhotná
ložiska (metastázy) je šance
na přežití nižší.
Největší pokrok v současnosti znamená testování genetických změn (mutací)
nádorových buněk u plicního
adenokarcinomu. Tyto mutace mají totiž vliv na to, zda
budou fungovat moderní
(cílené) léky, především tzv.
inhibitory tyrozin-kináz.
Jde o „malé molekuly“, které umí zablokovat spuštění
nitrobuněčných dějů, které vedou k růstu, množení
a šíření nádorových buněk, aniž by poškodily
buňky zdravé. Zajímavé je,
že se liší typy mutací
u kuřáků, bývalých kuřáků a nekuřáků. Podle odborníků se tak donedávna zcela beznadějné
onemocnění – plicní karcinom – stává „vzorovým
Věda však činí pokroky
a v současnosti jsou objevy
u plicního karcinomu naprosto průlomové – zjistilo
se, že jde o skupinu různých
onemocnění,které se liší mo-
výzkumným modelem“ pro
ostatní onkologická onemocnění. Všechny moderní
testovací metody jsou v ČR
dostupné. Testování mutací
by mělo být provedeno co
nejdříve, aby pacient nečekal
na svou diagnózu a aby nemusela být
odložena
účinná
léčba.
PHOTO: sHUTTERsTOCK
O
z čehož bylo 75 % poznáno již
v pozdním stadiu. Na plicní
karcinom zemřelo v témže
roce 5 345 nemocných.
Jak přestat
kouřit?
V Čr v důsledku
kouření denně
zemře 65 lidí, ročně
pak 23 000 lidí. Stojí
taková závislost
za to?
Rakovina plic
vzorovým onemocněním
nemocnění
je nejčastěji
zachyceno
v pozdním
stadiu (III
a IV), pro
něž je charakteristická krátká doba přežití i přes intenzivní terapii. Díky pokrokům
v diagnostice a léčbě se
pravděpodobně v nejbližší
budoucnosti tato pověst plicní rakoviny již změní.
tIP PRO kUŘÁkY
Kouření má zásadní vliv na
zdraví kuřáka i jeho okolí.
Nejen zdraví, ale např. i finance nebo vyčlenění ze
společenského života hrají
roli při rozhodnutí přestat
kouřit. Zbavit se závislosti
je ale boj.
Pomoc odborníka
Jak přestat kouřit? Nespoléhejte se na svou vůli,
jen málokdo ji má tak silnou,aby závislost přemohl.
Vyhledejte odborníka. Pomoct vám může farmakologická léčba, odvykací
programy (např. po telefonu), akupunktura nebo
hypnóza.
Investovat čas a peníze
do odvykacích procedur
se vyplatí. Poznáte to na
zdraví, psychické pohodě
i vztazích s okolím.
aNNa BUrdOVÁ
[email protected]
chronická obstrukční
plicní nemoc (cHOPN) je
veřejnosti lépe známá pod
názvy svých vyhraněných
forem jako chronická
bronchitida nebo
emfyzém plic.
Obě tyto jednotky jsou ale spolu s dalšími v různém poměru
přítomny u každého nemocného.
CHOPN je one-mocněním velmi
častým; trpí jím až 8% populace.
Přehlížení příznaků
Počet diagnostikovaných a léčených nemocných je ale mnohem nižší, protože příznaky
onemocnění, mezi které patří
především kašel s vykašláváním
a pozvolna narůstající dušnost,
jsou nemocnými zprvu přehlíženy a bagatelizovány. Podstatou
onemocnění je zánět dýchacích
cest, vyvolaný vdechovanými
škodlivinami, z nichž zdaleka největší vliv má cigaretový
kouř. Jedním z důsledků tohoto
zánětu je zúžení průdušek - bronchiální obstrukce, která je diagnostikována vyšetřením plicní
funkce.
Diagnóza a vyšetření
Vyšetření počítačovou tomografií umožní posoudit rozsah
a závažnost přítomného emfyzému plic. Diagnóza je definitivně
potvrzena po doplnění dalších
nutných vyšetření a současně je
stanovena i závažnost onemocnění. Základem léčby CHOPN jsou
režimová opatření, především
nekouření a prevence pobytu
v zakouřeném prostředí. Vzhledem k tomu, že dosud nemáme
léky působící cíleně proti příčině
onemocnění,léčíme jeho následky
- bronchiální obstrukci pomocí
bronchodilatačních léků.
rehabilitace a očkování
U některých nemocných se
dobře uplatní i kortikosteroidy,ovšem pouze v inhalační
formě. Nemocným s nedostatkem kyslíku v krvi je možné jej dodávat
z vnějších zdrojů. U všech
nemocných je velmi
vhodná cílená rehabilitace, očkování proti chřipce
a pneumokokové infekci.
U vhodných pacientů v nejvíce pokročilých stádiích je
možné zvážit možnost chirurgického zákroku včetně
transplantace plic.
ERsTO
CK
sHUT T
Chronická obstrukční
plicní nemoc
15 · květen 2013
PHOTO
:
kOMeRČnÍ PŘÍLOHA SPOLeČnOStI MeDIAPLAnet
věda nezná způsob, jak
CHOPN zcela vyléčit, je
možné významně ovlivnit
rychlost zhoršování zdravotního stavu a výskyt komplikací. Velký díl úspěchu
závisí především na spolupráci nemocného, jeho ochotě
přestat kouřit a dodržovat další
doporučení lékaře.
aNNa BUrdOVÁ
[email protected]
Spolupráce pacienta
Je ale nutné zdůraznit, že
i když současná lékařská
Správný lék pro správného
pacienta ve správný čas
ŠIROKÉ PORTFOLIO SPOLEČNOSTI
I
I
I
I
I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NOVARTIS V ČESKÉ REPUBLICE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
IIIIIE IIIIIIII I IIIIII IIII IIII IIIIIIIIII IIIIIIEIIIII IEIIIIIIEIIII I IIIIIIIIIIIIII IIIIIII
SIIIIIE IIIIII IIIIIIII I IIIIII IIIIIIII EIIIIIIII IIIIII I IIIIIIIIIII
CZ1305104711/05/2013
Onemocněl(a) jste Vy nebo někdo z Vašich blízkých závažným nádorovým onemoněním?
Vyčerpal(a) jste standardní možnosti léčby vašeho nádorového onemocnění?
Trápily Vás v průběhu standardní protinádorové léčby závažné vedlejší
nežádoucí účinky spojené s touto léčbou?
Pokud na tyto otázky odpovíte kladně, pak Vás možná zaujme
aktivita nadačního fondu Modrá kotva, který věnuje maximální
úsilí pro pomoc právě Vám. Tento nadační fond podporuje
možnosti využití imunoterapie v léčbě vybraných nádorových
onemocnění. Imunoterapie zjednodušeně znamená aktivaci
vlastního imunitního systému, který je oslaben nádorovou
chorobou. Aktivace imunitního systému lze dosáhnout
kombinací speciálně připravených vakcín a léčebných přípravků
napomáhajících regeneraci poškozené imunity v průběhu
standardní léčby nádorů.
Více informací lze najít na webových stránkách Nadačního fondu
Modrá kotva www.modrakotva.cz a také na webových stránkách
Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii
www.iccti.eu
Vaše dotazy týkající se možností léčby s využitím
protinádorových vakcín zašlete prosím na:
[email protected]
PharmDr. Jana Doleželová, Miss ČR 2004
Člen správní rady Nadačního fondu Modrá kotva
Výzkum je naděje,
naděje na vyléčení!
Podpořte společně s námi výzkum protinádorových vakcín!
www.modrakotva.cz, č. ú. 2679444001/5500
Untitled-1 1
5/17/13 11:12 AM
Download

Příloha MF Dnes 27.5. - AVON proti rakovině prsu