TOP GASTRO & HOTEL
7. mezinárodní veletrh gastronomie a zařízení pro hotely a restaurace
7th International Fair of Gastronomy and Equipment for Hotels & Restaurants
závěrečná zpráva 2013
final report 2013
2013
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRzích
BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIRS
NÁZEV AKCE:
TOP GASTRO & HOTEL 2013
7. mezinárodní veletrh gastronomie a
zařízení pro hotely a restaurace
NAME OF THE EVENT:
TOP GASTRO & HOTEL 2013
7th International Fair of Gastronomy
and Equipment for Hotels & Restaurants
MÍSTO KONÁNÍ:
Výstaviště PRAHA – Holešovice
Levé křídlo, Křižíkův pavilon B
PLACE:
prague exhibition grounds
Left wing, Křižík`s pavilion B
termín KONÁNÍ:
7. - 10. 2. 2013
DATES:
February 7 - 10, 2013
Počet přímých
vystavovatelů:
166
NUMBER OF direct
EXHIBITORS: 166
Zastoupené země:
ČR, Itálie, Makedonie, Německo, Polsko,
Rakousko, Rumunsko, Řecko, SR,
represented countries:
Czech Republic, Italy, Macedonia, Germany, Poland,
Austria, Romania, Greece, Slovakia
Výstavní plocha:
2 310 m2
EXHIBITION AREA
2 310 m2
Počet návštěvníků:
33 356
NUMBER OF VISITORS:
33 356
Záštita:
Odborní partneři:
AUSPICES:
ProfessionAl partners:
Mediální partneři:
Výstava TOP GASTRO & HOTEL proběhla společně s 22. ročníkem veletrhu
cestovního ruchu Holiday World a veletrhem Golf Show. Veletrh TOP GASTRO &
HOTEL je v České republice jednou z nejvýznamnějších akcí ve svém oboru, která
v posledních letech zaznamenává dynamický nárůst. O této skutečnosti svědčí
i fakt, že jsme i letos zaznamenali nárůst ve všech sledovaných ukazatelích –
počet přímých vystavovatelů, pronajatá výstavní plocha i počet návštěvníků.
Sedmý ročník veletrhu se přesunul z Křižíkových pavilonů do Levého křídla
Průmyslového paláce, tato změna se jednoznačně setkala s pozitivními ohlasy.
Programový pavilon GASTRO TOUR zůstal stejně jako v loňském roce v Křižíkově
pavilonu „B“.
Media partners:
The TOP GASTRO & HOTEL fair was held in parallel with the 22nd annual Holiday
World tourism fair and with the Golf Show fair. The TOP GASTRO & HOTEL fair
is one of the most important gastronomy events in the Czech Republic and
has seen dynamic growth in recent years. This is also confirmed by the fact
that this year we once again registered increases in all of the indicators that
we monitor: the number of direct exhibitors, leased exhibition space as well as
the number of visitors.
The seventh fair moved from Křižík’s Pavilions to the Left Wing of the Industrial
Palace and this change received very positive feedback. Like last year, the
GASTRO TOUR program pavilion remained in Křižík’s Pavilion “B”.
Tematicky byl veletrh TOP GASTRO & HOTEL rozdělen následovně:
The TOP GASTRO & HOTEL fair was divided according to the following themes:
PROFI ZÓNA (Levé křídlo Průmyslového paláce) - prezentace firem se
zaměřením na vybavení hotelů, penzionů, restaurací, vybavení a zajištění
gastroprovozů
PROFI ZONE (Left Wing of the Industrial Palace) – presentations of companies
specializing in equipment and furnishing for hotels, pensions and restaurants,
and in equipment and furnishing for gastro establishments and their operation.
DRINK & DELICACIES ZÓNA (Levé křídlo Průmyslového paláce) - prezentace
firem a distributorů alkoholových a nealkoholových nápojů, produktů české
a mezinárodní gastronomie
DRINK & DELICACIES ZONE (Left Wing of the Industrial Palace) – presentations
of companies and distributors of alcoholic and non-alcoholic beverages, and of
products of Czech and international gastronomy
TOP CAFÉ & BAR ZÓNA (Levé křídlo Průmyslového paláce) - ukázky přípravy
kávy a kávových nápojů, degustace kávy, prezentace řady značek káv, technologií
přípravy kávy a prezentace vybavení pro bary. Novinkou letošního ročníku byly
atraktivní juniorské a profesionální barmanské show a soutěže - „HAVANA CZECH FLAIR TEAM®“, „AMUNDSEN VODKA BARTENDERS CUP 2013“, „MISTR
KÁVY® – TOP GASTRO 2013“, které zajišťovala Česká barmanská asociace.
TOP CAFÉ & BAR ZONE (Left Wing of the Industrial Palace) – demonstrations
of the preparation of coffee and coffee beverages, coffee tastings, presentations
of a number of coffee brands, coffee preparation technologies as well as
presentations of bar equipment. New this year were attractive junior and
professional bartenders’ shows and competitions: “HAVANA - CZECH FLAIR
TEAM®”, “AMUNDSEN VODKA BARTENDERS CUP 2013”, “COFFEE MASTER® –
TOP GASTRO 2013”, which were organized by the Czech Bartenders Association.
GASTRO TOUR (Křižíkův pavilon „B“) - zde proběhlo ve spolupráci s Asociací
kuchařů a cukrářů České republiky soutěž týmů GOURMET TEAM CHALLENGE
„O pohár prezidenta AKC ČR“ a CUKRÁŘ ROKU 2013. Ve spolupráci s odborným
partnerem, společností T&M Creative, s.r.o. proběhl speciální gastronomický
program, který se věnoval české i mezinárodní kuchyni.
GASTRO TOUR (Křižík’s Pavilion “B”) – hosted the GOURMET TEAM
CHALLENGE “AKC ČR President’s Cup” team competition and 2013 PASTRY
CHEF OF THE YEAR competition, which were held in partnership with the
Association of Chefs and Pastry Chefs of the CR. A special gastronomy program
that covered Czech and international cuisine was also held in partnership with
professional partner T&M Creative, s.r.o.
2013
V rámci veletrhu se kromě již tradičních vystavovatelů prezentovala řada
nových firem. Vystavující firmy představily na veletrhu zajímavosti a novinky
z oblasti technologií a vybavení pro gastronomii, provozního vybavení pro
gastronomii a hotely, vybavení interiérů a exteriérů gastroprovozů a hotelů,
potraviny a nápoje. Nechyběly rovněž odborné časopisy a knihy.
Novinkou letošního ročníku byla prezentace Asociace hotelů a restaurací
společně s agenturou Czech Tourism, která v rámci veletrhu prezentovala
projekt CZECH SPECIALS – kuchařskou show zaměřenou na speciality z české
kuchyně.
Agrární komora České republiky představila projekt „Regionální potravina“
– v rámci expozice se představily jako specifická nabídka pro restauratéry
a hoteliéry nejlepší produkty z jednotlivých regionů ČR. Cílem této prezentace
bylo větší prosazení kvalitních domácích potravin do restaurací a tím také
zvýšení nabídky tradiční české kuchyně na jídelních lístcích.
Besides the traditional exhibitors, the fair also saw presentations by a number
of new companies. The exhibiting companies presented attractive innovations
in technology and equipment for gastronomy, operating equipment for
gastronomy and hotels, equipment and furnishings for the interiors and
exteriors of gastro establishments and hotels, and in foods and beverages.
Specialized magazines and books were also presented.
New this year was a joint presentation by the Association of Hotels and
Restaurants and the Czech Tourism agency, which presented the CZECH
SPECIALS project at the fair – a culinary show focused on specialties of Czech
cuisine.
The Agrarian Chamber of the Czech Republic introduced its “Regional Food”
project, where the best products from individual Czech regions were presented
as specific offers for restaurant and hotel operators. The general aim of the
presentation was to promote greater use of high-quality domestic foods in
restaurants, thereby also improving the offering of traditional Czech cuisine on
restaurant menus.
doprovodné akce
accompanying events
Čtyřdenní odborný gastronomický program, pořádaný ve spolupráci se
společností T&M Creative, probíhal v Křižíkově pavilonu „B“ souběžně na třech
tematicky oddělených pódiích – „CREATIVE CULINARY“, „CAFÉ & PATISSERIE“
a „HOTREQ FÓRUM“. Odborné přednášky, výukové programy, semináře spojené
s degustacemi byly určené pro registrované profesionály. Prezentovali se zde
různé gastronomické koncepty a gastrotechnologie, nové produkty na trhu
formou živých kuchařských a cukrářských prezentací s řízenými degustacemi
v rámci restauračního a kavárensko-cukrárenského provozu.
The four-day professional gastronomy program, organized in partnership with
T&M Creative, was held in Křižík’s Pavilion “B” on three thematically separated
stages: “CREATIVE CULINARY”, “CAFÉ & PATISSERIE” and “HOTREQ FORUM”.
The professional lectures, learning programs and seminars with tastings
were designated for registered professionals. Presented here were various
gastronomy concepts and gastro technologies, as well as new products on
the market in the form of live cooking and pastry cooking presentations with
managed tastings within restaurant and café-confectioner’s operations.
Ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR proběhly v průběhu veletrhu
soutěže „Gourmet Team Challenge“ a „Cukrář ČR 2013“.
The “Gourmet Team Challenge” and “2013 Pastry Chef of the CR” competitions
were held during the fair in partnership with the Association of Chefs and
Pastry Chefs of the CR.
Výsledky soutěže:
GOURMET TEAM CHALLENGE 2013:
1. Hotel Intercontinental Praha
2. ARAMARK
3. SOŠ a SOU Polička
4. FRESH FOOD Catering
Competition results:
GOURMET TEAM CHALLENGE 2013:
1. Hotel Intercontinental Praha
2. ARAMARK
3. Polička Secondary Technical School and Secondary Vocational School
4. FRESH FOOD Catering
Cukrář ČR 2013:
1. Lukáš Skála - Hotel Intercontinental Praha
2. Božena Zahálková - SOŠ a SOU Polička
3. Martin Janoušovec - Aramark
4. Solomia Volytská - Fresh Food Catering
2013 Pastry Chef of the CR:
1. Lukáš Skála - Hotel Intercontinental Praha
2. Božena Zahálková - Polička Secondary Technical School and Secondary
Vocational School
3. Martin Janoušovec - Aramark
4. Solomia Volytská - Fresh Food Catering
Víkendové dny byly věnované široké veřejnosti. Zaostřeno bylo například
na výběrové čokolády. Probíhaly jejich degustace, ale také zajímavé ukázky
přípravy čokoládových pralinek. Návštěvníci se dozvěděli, že zmrzlina nepatří
jen k létu, měli možnost proniknout do tajů kopečkové i točené zmrzliny.
Milovníci kávy nebo čaje se mohli seznámit s netradičními způsoby domácího
pražení kávy, přípravy kávy. Čajová škola představila „čajový svět“ a přípravu
tohoto kvalitního lahodného nápoje.
The weekend was dedicated to the general public. The spotlight was on fine
chocolates, among other things. Visitors had the opportunity to enjoy tastings
as well as interesting demonstrations of how chocolate pralines are prepared.
They learned that ice cream is not only for the summer and also had the
opportunity to uncover the secrets of scooped and whipped ice cream. Lovers
of coffee and tea had the opportunity to discover non-traditional methods of
home coffee roasting and coffee preparation. The Tea School presented “Tea
World” as well as methods of preparing this high-quality and delicious beverage.
2013
Seznam zúčastněných firem
Prodcom - Legume Fructe • 1. Press Real Group, spol. s r.o. (časopisu SVĚT
H&G, Svět horeca) • 3M Česko, spol. s r.o. • A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. •
Abasto • Able Electric, spol. s r.o. / Řídící systémy, spol. s r.o. • AGNIS s.r.o.
• Agrární komora ČR • Agricultural Association Union of Kavala • AKO S.A. •
ALL 4 HOTEL.com • ALMECO, s. r. o. • ALPO Nábytek HORECA s.r.o. • Amerex
trade s.r.o. • Asociace hotelů a restauraci České republiky o.s. • Asociace
kuchařů a cukrářů České republiky • ASP CZECH s.r.o. • Atin - ca • ATREA, s. r. o.
• BaSys CS, s.r.o. • Bevande s.r.o. • BEVERAGE & GASTRONOMY - WPremium
event, s.r.o. • Bidvest Czech Republic s.r.o. • BIMBO • BLANCO • CS CZ •
Blue 88, a.s. • Bohemilk, a.s. • Budžak s.r.o. • BUKOTEC - Nábytek -24.cz •
BunaCafé - PROFNET s.r.o. • Caffé Moak • Candola CZ • Caretrade, s. r. o. •
Cidrerie s.r.o. • CK QUICKTOUR s.r.o. • COFFEE SOURCE s.r.o. • CZECH CARVING
STUDIO, s.r.o. • ČAJOMÍR • Česká barmanská asociace • Českomoravský svaz
minipivovarů • Český svaz včelařů, o. s. • D.R.E.G.S., spol. s r.o. • Delkof • Design
Agency TwoHeads • DESTILA, s.r.o. • Dimenza a.s. • DUB INTERNATIONAL s.r.o
• E. M. Group International • FOMI • Frigotherm • Fruitisimo • GAIA GROUP
• GASTRO & HOTEL • GASTRO KAFE CB • GASTRO PLUS • GASTROART
CZ, spol. s r.o. • GO IN • GOZ GASTRO, s. r. o. • GPT, s.r.o. • HALBERŠTÁT
- servis, s.r.o. • HAVLÍK OPAL • Honey • HORECA SERVICE Sp. z o.o. • HORKAN
KLIMA s.r.o. • HOTEL TIME • Chaudry&Goraya • ILLE Papír Service s.r.o. • Indiana •
INKU International, s.r.o. • INPHA, s.r.o. • InterGast a.s. • J.J. Darboven •
Jana STŘELBOVÁ - VELKOOBCHOD • JIPA CZ, s. r. o. • JPLUS • KAFE KODÓ
• KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. • Kávová asociace • Kochblume CZ & SK •
Kratochvíl Jan • LCI CZ, s.r.o. • LODOS • LUNA zmrzlina ČR spol. s r.o.
• M - Centrum • MAJVEJ 2012, s.r.o. - CULINARY art Living • MAKRO Cash &
Carry ČR s.r.o. • Marc Gouzer - Franc. Lahůdky • Media ST • M-ex Production s.r.o.
• MLÉKÁRNA HLINSKO, s. r. o. • MONTYCON Gastro, s.r.o. • Moravia Decor
s.r.o. • MTC CZ • My Gastro • NEKTAR NATURA s.r.o. • NEW PROJECT SK, s.r.o.
• NHcz Trading s.r.o. • Niob Fluid s.r.o. • OLD HEROLD, s. r. o., organizační
složka • ORS • PAPILLONS a.s. • Pavel Bradác • Pavel Hajn - výroba kožené
galanterie • Pivovar FERDINAND, a.s. • Pivovary Staropramen a.s. • POGRA s.r.o.
• PPM-WATER SERVICE s.r.o. • PRIMÁTOR a.s. • Proficook • Resch&Frisch Gastro
GmbH • RETIGO s.r.o. • Rieber & Son Chef Club • S & K KONTAKT • S & M, spol. s r. o. •
SAHM s.r.o. • SCHELLEX, spol. s r.o. • SCHÖNWALD • Slezák Jaroslav •
SoftINES s. r. o. • SPOOOn & CO. s.r.o. • STEVEN INVEST, s.r.o. • SYMMETRIA, s.r.o. •
T&M CREATIVE, s. r. o. • TEDMARK Sp. z o.o. • TKG TRADE GROUP s.r.o. •
TOMGAST Czech Republic s.r.o. • TON a.s. • TPC • Ubrousky s.r.o. • UCS - CZ s.r.o. •
VALHALLA s.r.o. • VECTRON SYSTEMS CZ, s. r. o. • VENETA ACCIAI SRL • VERROGLASS zmrzlinové poháry • Víno Blatel, a.s. • Vitana • WALASKI MARCEL •
Winterhalter Gastronom s.r.o. • WM PROFI s.r.o. • ZEDA s.r.o.
List of participating companies
INfORMACE O dALŠíM ROČNíKu /
INfORMATION AbOuT THE NExT EdITION
TOP GASTRO & HOTEL
8. mezinárodní veletrh gastronomie a zařízení pro hotely a restaurace
8th International Fair of Gastronomy and Equipment for Hotels & Restaurants
20. - 23. 2. 2014
Výstaviště Praha - Holešovice
Prague Exhibition Grounds
INCHEBA PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7 - Holešovice, Czech Republic
Marcela BENEŠOVÁ T +420 220 103 491 F +420 220 103 492 M +420 724 183 008 E [email protected]
Janica CIGLIANOVÁ T +420 220 103 471 F +420 220 103 492 M +420 724 589 269 E [email protected]
www.top-gastro.cz
www.incheba.cz
Download

2013 - Top Gastro & Hotel