May 30-31, 2014 Samsun TURKEY
Samsun Ondokuz Mayıs University & American Society of Breast Disease (ASBD)
Collaboration
30-31 Mayıs 2014
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi & Amerikan Meme Hastalıkları Derneği İşbirliği
“Management of High Risk Breast Cancer; Personalized Screening and Treatment”
and “Oncoplastic Surgery”
“Meme Kanserinde Yüksek Risk Durumunda Kişiye Özel Takip ve Tedavi” ve
In Collaboration with: University of Pittsburgh and Turkish Federation of Breast Diseases Societies
Pittsburgh Üniversitesi ve Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonunun Katkılarıyla
Place: Metropolitan Municipality Atakum Arts Center; May 30, 2014, Friday, 9:00-12:00
Ondokuz Mayıs University Medical Faculty Meeting Rooms; May 31, 2014, Saturday, 8:00-18:45
Yer: Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi (Yeşilyurt AVM Yanı); 30 Mayıs 2014, Cuma, 9:00-12:00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dekanlık Toplantı Salonu; 31 Mayıs 2014, Cumartesi, 8:00-18:45
Scientific Committee/ Bilimsel Kurul
Honorary Presidents/ Onursal Başkanlar
Hüseyin Akan
Rector of Ondokuz Mayıs University
Haydar Şahinoğlu
Dean of Medical Faculty
Kenan Erzurumlu
President of Surgical Science
Bülent Alıç
Turkish Federation of Breast Diseases Societies, President
Ankara University, General Surgery
Chair of Symposium/Sempozyum Başkanı
Ayfer Kamalı Polat
Samsun Ondokuz Mayıs University, General Surgery
ASBD North Sea Regional Representative
Co-Chair of Symposium/Sempozyum Eşbaşkanı
Atilla Soran
USA, University of Pittsburgh, Surgical Oncology
ASBD International Committee Affairs, Chair
Scientific Committee/ Bilimsel Kurul
Mithat Kerim Arslan
Trabzon, Karadeniz Technical University, Farabi Hospital, General Surgery
Kemal Atahan
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Hospital
Köksal Bilgen
Ordu University, General Surgery
Neslihan Cabıoğlu
İstanbul University İstanbul Medical Faculty, General Surgery
Nuh Zafer Cantürk
Kocaeli Üniversitesi, Genel Cerrahi
Varol Çelik
İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, General Surgery
Ahmet Demir
Samsun Ondokuz Mayıs University, Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery
Seher Demirer
Ankara University, General Surgery
Murat Sinan Engin
Samsun Ondokuz Mayıs University, Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery
Lütfi Eroğlu
Samsun Ondokuz Mayıs University, Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery
Bülent Güngör
Samsun Ondokuz Mayıs University, General Surgery
Naci Karacaoğlan
Medipol Üniversity, Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery
Ayhan Kayaoğlu
Tokat Gaziosmanpaşa University, General Surgery
İlknur Kepenekçi
Ankara University, General Surgery
Savaş Koçak
Ankara, Breast and Endocrine Surgery
İsmail Küçüker
Samsun Ondokuz Mayıs University, Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery
Kandace McGuire
USA, University of Pittsburgh, Surgical Oncology
Selçuk Özbalcı
Samsun Ondokuz Mayıs University, General Surgery
Serdar Özbaş
Ankara Güven Hospital, Breast and Endocrine Surgery
Nuraydın Özlem
Samsun Educational and Research Hospital, General Surgery
Vahit Özmen
İstanbul University İstanbul Medical Faculty
Ahmet Veysel Polat
Samsun Ondokuz Mayıs University, Radiology
Cafer Polat
Samsun Ondokuz Mayıs University, General Surgery
Tekin Şimşek
Samsun Ondokuz Mayıs University, Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery
Jules Sumkin
USA, University of Pittsburgh, Radiology
Ercüment Tarcan
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Hospital
Serhan Tuncer
Ankara, Gazi University, Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery
Naki Ulusoy
Samsun Ondokuz Mayıs University, General Surgery
Ferah Yıldız
Ankara, Hacettepe University, Radiation Oncology
Rasih Yılmaz
İzmir, Ege Üniversity General Surgery
Akın Yücel
İstanbul, Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery
Program
30.05. 2014
Panel
“Breast Cancer Awareness of Public Meeting”/ “Meme Kanseri Farkındalığını Artırma”
9:00-9:45
9:45-10:00
10: 00-12:00
12:00-14:00
31.05.2014
8:00
8:15
8:35
11:20
11:30
12:00
12:20
12:45
13:30
14:30
14:40
15:40
Welcome cocktail/ Açılış Kokteyli
Introduction / Açılış Konuşması
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Panel Sessions/ Panel Oturumları
Samsun Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü “Samsun Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi”
Meme Kanserinde Türkiye’de neredeyiz?
Meme Kanseri ve Erken Tanı
Kapanış ve Temenniler
Place/Yer: Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi (Yeşilyurt AVM Yanı)
Social Events/Sosyal Program
Speaker/Konuşmacı
Ayfer Kamalı Polat
Hüseyin Akan
Hülya Aksoy
Hatice Öz
Vahit Özmen
Atilla Soran
Symposium/Sempozyum
Registration/Kayıt
Welcome and Introduction / Açılış Konuşması
American Society of Breast Disease (ASBD) International Committee Affairs Chair/
ASBD Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı
Turkish Federation of Breast Diseases Societies, President/
Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Başkanı
Dean of Medical Faculty/Dekan
Rector of Ondokuz Mayıs University/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Atilla Soran
Bülent Alıç
Haydar Şahinoğlu
Hüseyin Akan
Live Surgery- Presentation /Canlı Ameliyat
Moderator: Ayfer Kamalı Polat, Murat Sinan Engin
Coffee Break/ Kahve arası
Updates of High risk Breast Cancer Patients; The concept of Personalized Screening and genetic
counseling/ Meme Kanseri Riski Yüksek Hastalar; Genetik Danışmanlık ve Kişiye Özel Tarama
Konsepti
Moderator: Naki Ulusoy, Neslihan Cabıoğlu
Speaker: Kandace McGuire
Genetic counceling (BRCA1 and 2), Oncotype-Dx (GENEKOR®)
Lunch/Öğle yemeği
Imaging strategies; “Personalized Screening”, and emerging concepts; tomosynthesis.
Kişiye özel tarama yöntemleri ve görüntülemede yenilikler; tomosentez.
Moderator: Varol Çelik, Kemal Atahan
Speaker: Jules Sumkin
Risk reduction surgery/Risk Azaltıcı Cerrahi
Moderator: Kenan Erzurumlu, İlknur Kepenekçi
Prophylactic Surgery (CPM)/Profilaktik Cerrahi
Atilla Soran
Nipple Sparing Mastectomy/Meme Başı Koruyucu Mastektomi
Kandace McGuire
Coffee Break/Kahve Arası
Radiotherapy and Oncoplastic Breast Surgery/ Onkoplastik Meme Cerrahisi ve Radyoterapi
Moderator: Bülent Alıç, Serdar Özbaş
Onkoplastik Meme Cerrahisi
Savaş Koçak
Onkoplastik Meme Cerrahisi ve Rekonstruksiyon Sonrası Radyoterapi
Ferah Yıldız
Coffee Break/Kahve Arası
Program
15:50
18:00
18:45
20:00
Reconstructive Surgery/ Rekonstruktif Cerrahi
Moderator: Naci Karacaoğlan, Tekin Şimşek
Autologous Reconstruction/ Özdoku Kaynaklı Meme Rekonstrüksiyonu
Implant Reconstruction/ Protez ile Meme Rekonstrüksiyonu
Nipple-Areolar Reconstruction/ Meme Ucu ve Başı Rekonstrüksiyonu
Immediate vs. Delayed Reconstruction; Plastic Surgeons Perspective/
Plastik Cerrah Gözüyle Eş Zamanlı mı Geç Rekonstrüksiyon mu?
The Importance of Teamwork in Reconstruction Surgery/
Meme Rekonstrüksiyonunda Ekip Çalışmasının Önemi ve Yeri
Case Discussion / Vaka Sunumu
Serhan Tuncer
Akın Yücel
Lütfi Eroğlu
Ahmet Demir
Ayfer Kamalı Polat
İsmail Küçüker
Challenges in Imaging after Oncoplastic Surgery and Reconstruction. SEED localization/ Onkoplastik
Cerrahi ve Rekonstruksiyon Sonrası Görüntülemedeki Zorluklar. SEED lokalizasyon
Moderator: Bülent Güngör, Ahmet Veysel Polat
Speaker: Jules Sumkin
Closing Remarks/Kapanış
Bülent Alıç, Kenan Erzurumlu, Savaş Kocak, Akın Yücel
Dinner/Akşam yemeği
Registration and Housing/ Kayıt ve Konaklama
§
Registration is free before May 19, 2014./ Kayıt 19 Mayıs 2014’e kadar ücretsizdir.
Registration is 40$ after May 19, 2014 or on site / 19 Mayıs 2014 sonrası ve Sempozyum günü kayıt ücreti 40$’dır.
Please click here to fill out the registration form. http://bidb.omu.edu.tr/sempozyum/
Kayıt formunu doldurmak için lütfen tıklayınız.
http://bidb.omu.edu.tr/sempozyum/
Discounted accommodation fees are listed below. Please indicate the name of the meeting," Breast Symposium" while
booking. /Talep edenler için otellerden alınan indirimli konaklama ücretleri aşağıda belirtilmiştir. Yer ayırtırken toplantının
adını“ Meme Sempozyumu”olarak belirtiniz.
Housing/Konaklama
Grand Atakum Hotel
http://www.grandatakumhotel.com/
Konaks Hotel
http://konaksotel.com
Amisos Grand deluxe Hotel http://www.amisoshotels.com/
Omtel Deniz Hotel
http://www.omtelotel.com/
Ondokuz Mayıs University (OMU) Guest house OMU Konukevi
http://konukevi.omu.edu.tr/
*Room per night, breakfast included/ Kahvaltı dahil gecelik oda ücreti
*Single/Tek kişi
60$
55$
50$
40$
30$
*Double/Çift kişi
85$
75$
75$
65$
45$
Symposium Secretariat/Sempozyum Sekreteryası
Asst.Prof.Selçuk Özbalcı Ondokuz Mayıs University, Department of General Surgery
[email protected]
Asst.Prof. İsmail Küçüker Ondokuz Mayıs University, Department of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery
[email protected]
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı
[email protected]
Hesap Sahibi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
Banka: Vakıfbank OMÜ Şubesi
IBAN No: TR90 0001 5001 5800 7300 2622 63
Açıklama: Meme Sempozyumu, Samsun 2014
Chair of Symposium /Sempozyum Başkanı
Please contact for any questions/Sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.
Assoc.Prof.Ayfer Kamalı Polat, MD FACS
Ondokuz Mayıs University, Department of General Surgery
[email protected]
Download

Broşür ve program için tıklayınız