KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
2014 SONBAHAR DÖNEMİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMI
5 Eylül 2014 Cuma
MAKALE: Dr. İkbal Ovalı
12 Eylül 2014 Cuma
MAKALE: İntern
MAKALE: Dr. Gökhan Pösteki
19 Eylül 2014 Cuma
SEMİNER: Yrd. Doç. Tonguç Utku Yılmaz (Kolon CA’nın KC metastazlarına
yaklaşım)
MAKALE: İntern
26 Eylül 2014 Cuma
SEMİNER: Doç. Dr. Nagihan İnan Gürcan (Karaciğer kistik lezyonları)
MAKALE: İntern
3 Ekim 2014 Cuma
SEMİNER: Prof. Dr. Salih Topçu (Akciğer grafisinin değerlendirilmesi)
MAKALE: Dr. Mehmet Ali Baran
10 Ekim 2014 Cuma
SEMİNER: Yrd. Doç. Dr. S. Ata Güler (MKC ve MRM ne zaman? Hangisi?)
MAKALE: İntern
17 Ekim 2014 Cuma
SEMİNER: Doç. Dr. Murat Öztürk (Rekürren sinir yaralanmaları)
MAKALE: İntern
24 Ekim 2014 Cuma
SEMİNER: Yrd. Doç. Dr. Oktay Yirmibeşoğlu (?)
MAKALE: İntern
31 Ekim 2014 Cuma
SEMİNER: Doç. Dr. Tonguç İşken (Onkoplastik meme cerrahisi)
MAKALE: İntern
7 Kasım 2014 Cuma
SEMİNER: Prof. Dr. Mine Solak (Lokal anestezikler)
MAKALE: Dr. Ömer Yavuz
14 Kasım 2014 Cuma
SEMİNER: Yrd. Doç. Dr. Tonguç Utku Yılmaz (Pankreas tümörleri)
MAKALE: İntern
21 Kasım 2014 Cuma
SEMİNER: Doç. Dr. Murat Tekin (Postoperatif ağrı yönetimi)
MAKALE: İntern
28 Kasım 2014 Cuma
SEMİNER: Yrd. Doç. Dr. S. Ata Güler (Primer hiperparatiroidizme yaklaşım)
MAKALE: İntern
5 Aralık 2014 Cuma
SEMİNER: Prof. Dr. N. Zafer Utkan (Mastaljiye yaklaşım)
MAKALE: Saffet ?
12 Aralık 2014 Cuma
SEMİNER: Prof. Dr. Yavuz Gürkan (Sinir blokajları)
MAKALE: İntern
19 Aralık 2014 Cuma
SEMİNER: Prof. Dr. Berrin Çetinarslan (Cerrahi hastada kan şekeri
regülasyonu)
MAKALE: İntern
26 Aralık 2014 Cuma
ASİSTAN SINAVI (Konu: HPB Cerrahisi)
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. N. Zafer Utkan
Download

programı görmek için lütfen tıklayınız