ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Sezgin UZUN Anısına
“TÜRKİYE ÖRTÜALTI SEBZE TARIMI” ÇALIŞTAYI
Merhum hocamız, Trabzon’un Araklı ilçesi Pervane köyünde doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1982 yılında Ondokuz
Prof. Dr. Ahmet BALKAYA
yılında fakülte birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Ondokuz Mayıs
Çalıştay Sekreteri
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek
Yrd. Doç. Dr. Dilek KANDEMİR
Lisans öğrenimime başladı. 1988 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.
Düzenleme Kurulu Üyeleri
1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN
Prof. Dr. Bilal CEMEK
Yrd. Doç. Dr. Fikret ÖZKARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Harun ÖZER
Zir. Yük. Müh. Şeyma SARIBAŞ
Zir. Yük. Müh. Melek ÖZKAPLAN
Öğretim Kurulu tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi adına Doktora
öğrenimi görmek üzere İngiltere’nin Reading Üniversitesi Bitki Bilimleri
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne gönderildi. Bu Üniversitede ‘Sıcaklık ve
Işığın Domates ve Patlıcanın Büyüme, Gelişme ve Verimi Üzerine Kantitatif
Haziran
2014
SAMSUN
Etkileri’ konulu Doktora çalışmasını tamamlayarak Nisan 1996 tarihinde yurda
döndü. Haziran 1996’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 24 Kasım 2000’de Doçent
oldu. 2006 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümüne Profesör olarak atandı. Dokuz Yüksek Lisans ve dört Doktora
öğrencisinin tez danışmanlığını tamamlamıştır.
Örtüaltı sebze yetiştiriciliği ve organik sebze yetiştiriciliği alanlarında
hocamızın anısına düzenlenecektir.
OTEL
Yrd. Doç. Dr. Harun ÖZER
O.M.U. Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Kurupelit-SAMSUN
Tel: 0 (362) 312 19 19
Gsm: 0 533 611 08 07
Dahili: 1422
[email protected]
Katılımcılar
Ön kayıtları kabul edilen katılımcıların kayıtlarını
tamamlayabilmeleri için, Vakıf Bankası Samsun Şubesi
SZF Turizm Otelcilik Reklam ve Org. Ltd. Şti. adlı
TR17 0001 5001 5800 7301 3137 9630 IBAN no’lu
hesaba kişi başına 200TL (öğrenci 150 TL) kayıt
ücretini yatırıp, dekontu taratıp ilgili e-posta adresine
göndermeleri rica olunur.
Konaklama ve rezervasyon için irtibat Ufuk KARA
Tel: 0 (542) 525 10 98
e-posta: [email protected]
Çalıştay 30 kişi ile sınırlı tutulacaktır.
akademik hayata ve üreticiye değerli katkıları olan Prof. Dr. Sezgin UZUN
hocamız 4 Ocak 2014 tarihinde vefat etmiştir. Bu çalıştay saygı değer
OMTEL
Başkan
Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü kazandı ve 1986
Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1991’de, Yüksek
18-19
Çalıştay Düzenleme Kurulu
İletişim
Katılımlarınız ve katkılarınızla değerlenecek olan çalıştayımıza
göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder saygı ve sevgilerimizi sunarız.
Konuşmacılar
Prof. Dr. Ayşe GÜL “Topraksız Tarım”
Prof. Dr. Ahmet KÜRKLÜ “Sera Teknolojilerindeki Son Gelişmeler”
Dr. Savaş TİTİZ “Türkiyede Örtüaltı Tarımının Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri”
Prof. Dr. Yusuf DEMİR “Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde İklim ve Çevrenin Etkisi”
Prof. Dr. Ahmet BALKAYA “Sebzelerde Aşılı Fide Teknolojisi”
Prof. Dr. Bilal CEMEK “Seracılıkta Yapay Zeka Uygulamaları”
Katılımcıların, ön kayıt olmaları için başvurularını 15 Nisan 2014 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.
Download

Prof. Dr. Sezgin UZUN Anısına “TÜRKİYE ÖRTÜALTI SEBZE