INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ
SALAŠ U VELEHRADU
www.kancisalas.cz
INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ SALAŠ
... expeduje pouze čerstvé inseminační dávky. Až objednáte, vyberete si svého kance
a zvolíte typ ředidla, teprve začneme pro vás vyrábět.
Nic neděláme do zásoby...
Jsme tu pro vás a jsme rádi, že objednáváte u nás na Salaši. Není nám nic zatěžko a vše se snažíme řešit k oboustranné spokojenosti. Chceme, abyste měli co nejlepší výsledky a každý váš úspěch a zlepšení je zároveň i naším úspěchem. Uděláme maximum, kdo nás znáte ,víte to.
Všichni chcete inseminační dávky co nejdříve. Chápeme, doba je rychlá, nároky na zvířata i lidi, kteří na chovech
pracují, se neustále zvyšují. Chovů, kde se pracuje na dvě směny ubývá. Hodně podniků v naší blízkosti ukončilo chov prasnic a my jezdíme čím dál větší vzdálenosti za těmi, kteří ještě fungují. Proto musíme vyjet dřív.
PROGRAM SEMINÁŘE
PREZENCE
8.00 hod. - 9.00 hod.
ZAHÁJENÍ
9.00 hod. - 9.10 hod.
Jak vypadá situace v našich chovech prasat 9.10 - 9.40 hod.
9.40 - 10.40 hod.
10.40 - 11.40 hod.
11.50 - 12.50 hod.
Současný stav chovu prasat u nás Dotace pro chov prasat v roce 2012
12.50 - 13.50 hod.
Praktické zkušenosti poradce v oboru reprodukce prasat
Problematika prasniček pro obnovu základního stáda
Milan Janeček, HEMA Malšice s.r.o.
Abychom mohli splnit váš požadavek a v daném čase být u vás, vy musíte včas objednat!
V nabídce máme 9 plemen a 4 typy ředideL podle doby použitelnosti. Přestože naši profíci již vědí, kdy asi budete
objednávat, nemohou spolehlivě odhadnout plemeno a zároveň ředidlo, v jakém si budete inseminační dávky přát. Dokud
toto nevíme, nemůžem si nic dopředu nachystat. Musíme počkat na vaši objednávku.
Prosím, dodržujte časový limit, nevolejte nám pozdě!
Jinak nebudem schopni splnit, co nabízíme, typy ředidel budeme muset omezit.
Ing. Jaroslav Hajda, CSc.,Milotický hospodář, a.s.
10 min. přestávka
Zlepšování úrovně zdraví stáda prasnic - náš společný cíl
Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., FVL VFU Brno.
Ing. Jan Stibal, Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
Mobil: 774 253 264
Na mobil paní Magdálkové můžete volat již před sedmou, nebo pokud se
nemůžete dovolat na obsazené obě linky, můžete poslat SMS a nezapomeneme
na vás!
Telefon: 572 571 222
pevná
pouze do laboratoře, na objednávky
Telefon: 572 571 472
OBĚD
pevná
je přenosný, může se předat požadované osobě,
plemenáři nebo odběrovému technikovi
Děkujeme za pochopení i za to,
že objednáváte u nás!
w w w. k a n c i s a l a s. c z
14.00 hod.
ZÁVĚR SEMINÁŘE
Hotel u Velehradu
24. dubna 2012
w w w. k a n c i s a l a s. c z
SEZNAM KANCŮ ISK SALAŠ
duben 2012
SEZNAM KANCŮ ISK SALAŠ
duben 2012
SYNTETICKÁ POPULACE 34
BÍLÉ UŠLECHTILÉ
Vlastní užitkovost
Plemenný
kanec
Datum
narození
Číslo
Otec
linie
Otec matky
Badyán
22.10 2011
1399 Badyán 34
Atol 94
775
1349
65,0
Babylon
18.9. 2011
1498 Babylon29
Fredy 36
828
1450
Fatym 60
28.5. 2011
1376 Fatym 50
Atol 94
775
Badyán 34
11.9. 2010
1399 Badyán 27
Alzir 24
Fatym 50
27.7. 2009
1376 Fatym 27
Blesk 49
11.5. 2009
1279 Blesk 25
% TOP za PH
%
str MHS
TOP Přír. % LM repro
CPH
SoCPH
0,65
2221
2,1
5
1
1
60
78
NN
63,6
0,73
2113
1,8
5
5
80
35
87
NN
1365
63,2
0,86
2049
1,5
10
20
15
25
88
NN
873
1473
61,9
0,87
2250
2,6
1
1
5
75
88
NN
Fandy 21
737
1196
63,8
0,69
1694
0,8
65
100
50
10
98
NN
Debut 110
810
1417
64,6
0.56
1278
-1,2
90
45
10
100
88
NN
Přír.(g) Test(g) %LM
Tuk
LANDRAS
BÍLÉ OTCOVSKÉ x DUROC
CPH
SoCPH
% TOP za PH
%
str MHS
TOP Přír. % LM repro
0,82
68
0,2
45
80
10
65,0
0,63
15
0,0
55
65
35
1368g
66,8
0,45
317
1,3
10
40
5
786g
1333g
65,6
0,61
220
0,9
20
45
10
Alt 52
741g
1186
67,4
0,40
204
0,7
25
45
20
9034 Druid 64
Alt 52
804g
1329g
67,6
0,41
298
1,2
15
30
25
11. 3. 2010
9034 Druid 64
Botanik 30
669g
1121g
65,6
0,69
103
0,4
35
65
20
Hybor 248
11. 3. 2010
9034 Druid 64
Botanik 30
690g
1172g
65,4
0,67
118
0,4
34
60
20
Číslo
Otec
linie
Vlastní užitkovost
Přír.(g) Test(g) %LM Tuk
Plemenný
kanec
Datum
narození
Hybor 52
17.12. 2007 9034 Druid 64
Agro 25
648g
1000g
66,0
Hybor 96
19.12. 2007 9034 Druid 64
Alt 52
686g
1086g
Hybor 145
19.11. 2008 9034 Druid 64
Alt 52
800g
Hybor 146
19.11.2008
9034 Druid 64
Alt 52
Hybor 239
14. 3. 2009
9034 Druid 64
Hybor 242
29.10.2009
Hybor 247
Otec matky
Fanatic 1530
24.6. 2011
6002 Fanatic 30
Luis 1
837
1313
64,3
0,58
1317
90
90
95
45
88
RP
Hybor 258
5. 6. 2010
9034 Druid 64
Agro 25
783g
1279g
67,1
0,45
295
1,3
10
35
10
Fanatic 1527
2. 4. 2011
6002 Fanatic 30
Sony 51
786
1230
64,3
0,71
1408
80
100
95
30
87
RP
Hybor 260
2. 6. 2010
9034 Domek 80
Alt 52
808g
1393g
65,4
0,59
32
0,1
45
50
55
Loran 1505
18.6. 2010
6002 Loran 21
Luis 21
843
1387
65,0
0.60
1310
90
80
95
60
77
RP
Hybor 261
2. 6. 2010
9034 Domek 80
Alt 52
712g
1164g
66,8
0,52
-7
0,0
55
75
25
Skippy 1493
7. 2. 2010
6002 Skippy 22
Derby 44
772
1262
63,5
0,76
1730
35
50
65
35
87
RP
Hybor 272
18. 9. 2010
9034 Domek 81
Botanik 30
752g
1191g
67,1
0,47
288
1,2
15
50
5
Esmer 1282
4.11.2006
6002 Esmer 34
Ladan 1
775
1321
66,2
0,57
952
100
80
30
100
77
RP
Hybor 273
16. 9. 2010
9034 Domek 81
Omarfi 2
730g
1186g 66,5%
0,52
302
1,4
10
55
5
Ladan 1130
24.9. 2005
6002 Ladan 1
Esmer 1
745
1143
64,3
0,72
558
100 100
100
100
78
RP
Hybor 274
16. 9. 2010
9034 Domek 81
Omarfi 2
723g
1169g 66,9%
0,48
320
1,4
5
55
1
Hybor 281
24. 9. 2010
9034 Domek 81
Alt 52
789g
1367g 65,4%
0,71
252
1,0
20
35
15
Hybor 300
7. 1. 2011
9034 Domek 80
Botanik 30
802g
1589g 64,5%
0,64
247
1,1
15
5
95
PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ
Wiskont 27
13.1. 2005
1111 Wiskont 16
Sokolík 279
548
59,9
1,09
77
NN
Hybor 302
2. 4. 2011
9034 Domek 81
Omarfi 2
786g
1313g
67,4
0,36
232
1,3
10
35
10
Akoga 28
16.4. 2008
897
Pirat 18
516
60,1
1.04
88
NN
Hybor 303
14. 4. 2011
9034 Domek 81
Omarfi 2
773g
1242g
67,7
0,42
160
0,9
20
55
10
Hybor 307
2.4. 2011
9034 Domek 81
Omarfi 2
750g
1206g
66,0
0,48
49
0,2
35
60
35
Hybor 308
23.7.2011
9034 Domek 81
Botanik 30
870g
1536g
65,9
0,56
216
1,2
15
10
45
Hybor 309
23.7.2011
9034 Domek 81
Botanik 30
761g
1286
64,8
0,63
8
0,0
55
50
50
Akoga 25
BÍLÉ OTCOVSKÉ
Altan 57
15.5. 2010
1220 Altan 55
Botanik 36
871
1324
66,6
0,65
1766
1,8
5
20
5
67
NN
Capitan 30
9.10. 2010
1446 Capitan 1
Dulop 29
816
1269
65,1
0,49
1641
0,6
35
15
75
66
NN
Domek 86
12. 3. 2011
630
Dulop 29
779
1180
65,4
0,56
1666
0,7
30
30
55
77
NN
Dulop 38
4. 4. 2011
1317 Dulop 30
Druid 57
871
1381
69,0
0,41
1870
1,2
5
35
15
76
NN
DUROC
Domek 82
DÁNSKÝ DUROC
SYNTETICKÁ POPULACE 38
DUROC x PIETRAIN
Hybor 768
6.2. 2008
9038 Nivet 1
Dekret 44
691g
1076g 66,2%
0,54
-83
-0,6
75
75
65
Hybor 798
18.11.2008
9038 Tartan 22
Domek 40
731g
1246g 66,1%
0,63
105
0,5
35
30
60
Hybor 816
19.6. 2008
9038 Nivet 1
Dinar 48
736g
1200g 66,6%
0,63
43
0,2
45
65
20
Hybor 817
19.6. 2008
9038 Nivet 1
Dinar 48
681g
1117g 66,6%
0,66
-65
-0,4
70
90
25
SYNTETICKÁ POPULACE 48
Registr kance
Datum
narození
Index
Sales 4
6.3. 2010
Sales 7
Parametry vlastní užitkovosti
Otec
(-30)
(-100)
Matka
(-30)
(-100)
% Lean
%Lean
(-30)
(-100)
%Lean
114
470,6
1236
59,9
15.3. 2010
108
439,4
1233
59,3
945
10.3. 2011
111
357,1
937
61,1
1145
60,9
322,2
1043
62,3
960
11.3. 2011
110
405,8
1048
60,9
1163
60,4
422,5
937
62,1
992
15.3. 2011
108
388,9
1079
61,4
1163
60,4
379,7
965
62,3
1055
26.3. 2011
107
365,9
1056
61,4
1171
62,5
2578
10.4. 2011
100
340,9
1059
60,7
972
60,5
388,8
1186
61,1
w w w. k a n c i s a l a s. c z
BÍLÉ OTCOVSKÉ x PIETRAIN
Hybor 1503 21.3. 2008
9048 Platon 28
Market 1
706g
1121g 66,3 %
0,58
-298
-1,8
100
95
95
Hybor 1505
20.3. 2008
9048 Platon 28
Botanik 24
701g
1091g 67,7 %
0,53
-198
-1,3
90
95
75
Hybor 1618
29.12.2008
9048 Piknik 24
Alt 52
713g
1063g 67,2 %
0,54
82
0,4
40
60
15
Hybor 1818
27.9. 2010
9048 Natal 23
Botanik 30
806g
1367g 67,1 %
0,51
250
1,5
10
10
45
Hybor 1836
1.3. 2011
9048 Natal 23
Omarfi 2
760g
1294g 67,1 %
0,56
42
0,4
35
45
35
w w w. k a n c i s a l a s. c z
Myslíte, že je možné dosahovat až 100 % v zabřezávání prasnic?
S POMOCÍ PROGRAMU VIP TO LZE!
Program VIP je systém inseminace prasnic pro nejlepší výsledky ve Vašem chovu.
NĚKOLIK ZÁSAD, KTERÉ SE OSVĚDČILY
Všechny činnosti co nejvíc zjednodušit:
Důležitá je pravidelnost, minimalizovat vyjímečné případy, (např. odstav v jiný den než obvykle)
Zodpovědné a důležité činnosti nenechávat na víkend!
Co je to program VIP?
Systém inseminace prasnic, kdy je inseminační dávka pomocí speciálního zavaděče VIP zapravena ZA DĚLOŽNÍ KRČEK do děložních rohů.
Nazývame ho proto intrauterinní. Zakladem je zavaděč VIP s univerzální pěnovou hlavicí a pod ní v trubici zavaděče vloženou membránou s přehybem.
V sobotu a neděli jen to nezbytné!
Odpolední dobu krmení posunovat podle potřeby. Pokud je více vybraných prasnic a bude se hodně zapouštět,
raději nakrmíme dřív, ještě před polednem, aby na inseminaci byl čas a lidé nespěchali.
Zavaděč VIP vždy zlepšuje stávající výsledky klasické inseminace.
Zavaděč VIP je nadstavbou pro dosažení nejlepších výsledků, které klasickou inseminací nelze zajistit
Zavaděč VIP je nejvyšší stupeň umělé inseminace prasnic
Odstavujeme-li ve čtvrtek, vybírat říjící prasnice až v pondělí. Je lepší v neděli do odstavu vůbec nejít, maximálně
projít s kancem, aby ho prasnice viděly. I kdyby některá stála, nechat ji tam, nevybírat, jen označit. Nic se nezmešká, spíš opačně.
Jak program VIP funguje?
Doprava spermii do dělohy je řešena unikátním patentovaným systémem, kdy v trubici zavaděče je vložena tenká nespermicidní membrána.
Tato membrána je specialně přeložena, aby byla při tlaku rukou na inseminačni dávku protlačena přes zahyby děložního krčku. Membrána funguje
jako potrubí, ktera dopraví spermie za děložní krček. Za děložním krčkem dojde k rozlití spermií do děložních rohů.
V pondělí ráno udělat pečlivý, 100% výběr. Snažit se vybrat co největší počet prasnic,není dobré počítat jen
s „tutovkama“. Raději si s prasnicí dáme práci a „přemluvíme ji“. Je to lepší, než ji nechat „na potom.“
Výběr u prasnic provádět jen 1x denně, ráno. Odpoledne prasnice vůbec nevybírat. Odpoledne vybíráme jen
prasničky a ihned zapustíme (říje je krátká). Ráno reinseminujeme.
Přínosy programu VIP!
Konstrukce zavaděče VIP zajišťuje naprosto bezpečný přenos inseminační dávky přímo do dělohy. Nehrozí poranění vnitřních pohlavních orgánů,
membrána je měkká. Zavaděč VIP je balen individuálně - tím je zaručeno dodržení vysoké úrovně hygieny inseminace. Spermie jsou dopraveny
čistou cestou do pohlavních orgánů (přes potrubí membrány). Membrána se vysunuje zevnitř ven, takže nemůže dojít k přenosu nečistot z vnějšku.
Spermie neprochází imunitní bránou v děložním krčku, nedochází k selekci, k oplodnění se dostávají všechny spermie z aplikované inseminační
dávky. Velmi jednoduchá metoda, rychle se ji naučí i nezkušený pracovník (po krátkem odborném zaškolení).
Nejvíce fungující způsob inseminace je tento: ráno vybrat, odpoledne zapustit (13.00 - 14.00 hod.)
Reinseminaci udělat následující den ráno (8.00 - 9.00 hod.) tj. po 18 hodinách. Je jen malá pravděpodobnost, že se netrefíme.
Reinseminace po 24 hodinách je vždy riziko, je vyšší pravděpodobnost výskytu „hluchých míst“, kdy u některých prasnic probíhá
ovulace, ale žádné živé spermie tam nejsou.
Ekonomické:
Vysoké procento zabřezavaní a vysoké procento oprašených prasnic znamená stabilitu výroby vepřoveho masa, je důležité i pro
maximální využití porodních míst a míst ve výkrmu, což znamená stabilní tržby a tok peněz.
Snížení počtu přeběhlých prasnic přináší snížení počtu jalových dní (jeden neproduktivní den prasnice stojí v nákladech cca 80 Kč)
Snížení výkyvů v zabřezávání mezi inseminačními turnusy přinaši stabilizaci vysledků
Organizační:
Inseminační systém se upravuje na specifika farmy
Snižuje se časová náročnost na práce spojené s vlastní inseminací. Inseminace u prasnice s dobře vyhledanou říjí trvá cca 1 min
Odpadá manipulace s kancem při vlastní inseminaci
Program VIP není náročný na časový odstup mezi inseminacemi, vzniká zde prostor pro organizační změny.
Ve všech případech, kdy byl program VIP uplatněn s informacemi HEMY, došlo ke zlepšení výsledků
První inseminace dle programu VIP je doporučeno provádět po jednoduchém zaškolení inseminačních techniků a za dozoru konzultanta HEMY.
Proč jsou vždy výsledky lepší s pomocí programu VIP než klasickou metodou inseminace?
1. Protože spermie z inseminační dávky jsou vpraveny přímo do dělohy prasnice. (Při klasicke metodě je místem vpravení ZAČÁTEK
děložního krčku. V prostoru děložního krčku musí spermie při cestě do dělohy překonat imunitní bariéru vytvořenou organismem prasnice.
Zde je velke procento spermii zlikvidováno či poškozeno, je tak značně snížen jejich počet určený k oplození vajíček)
2. Protože u programu VIP spermie z inseminační dávky neprochazí imunitní bariérou, k oplodnění vajíček zůstavá maximum dobrých spermií.
3. Protože tím máme k dispozici více kvalitních spermií k oplození vajíček, které zapravujeme hlouběji do pohlavních organů, přímo do dělohy.
4. Proto musí být vyšší procento oplozených prasnic a vyšší počet všech narozených selat s pomocí programu VIP než při použití klasické
metody inseminace.
(zdroj - Hema, 2012)
w w w. k a n c i s a l a s. c z
w w w. k a n c i s a l a s. c z
INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ
Salaš 144, 687 06 Velehrad
Tel.: +420 572 571 222
+420 572 571 472
Fax: +420 572 571 222
Vedoucí střediska a hlavní šlechtitel Ing. Alena Otáhalová
Mob.: +420 737 870 218
Jiří Picek Mob.: +420 731 734 264
Poradenství v oblasti reprodukce
Ing. Jiří Otáhal
Mob.: +420 737 671 917
Kontrola užitkovosti v rozmnožovacích a šlechtitelských chovech
Ing . Jiří Soukup Mob.: +420 721 481 273
Expeditor, řízení a organizace odběrů Libor Magdálek
Mob.: +420 774 252 261
Vedoucí laboratoře, příjem objednávek
Adéla Magdálková Mob.: +420 774 253 264
Laborantka, výroba inseminačních dávek
Marie Odstrčilíková
Mob.: +420 774 600 267
Stálý veterinární dohled
MVDr. Alois Jaroš ml.
Mob.: +420 603 866 071
Provozní vedoucí
Školení inseminačních techniků. Zjišťování březosti
přístrojem DOPPLER. Měření výšky špeku přístrojem SONO.
Označování plemenných prasniček vrubováním a tetováním.
Měření výšky špeku přístrojem SONO.
Download

INSEMINAČNÍ STANICE KANCŮ