CENNÍK CMO 1/ 2014 , platný od 1. februára 2014
Kód
1390
Názov výkonu/operácie
Operácia sivého zákalu
s implantáciou VOŠ:
Samoplatca
Úhrada pacienta
Úrada pacienta
VšZP
UNION
Dôvera
nadštandard
nadštandard
nadštandard
550,- EUR
+ cena VOŠ
VOŠ:
Tecnis,Sensar,Superflex,Acrysof nat.
AcrySof IQ
AcrySof Restor
Tecnis Miultifocal
Tetraflex HD
7011C diabetická
IQ Toric
AT LISA Tri 839MP
1111
a)
Úhrada pacienta
50,- EUR
160,- EUR
700,- EUR
620,- EUR
425,- EUR
50,- EUR
340,- EUR
815,00 EUR
50,- EUR
160,- EUR
690,- EUR
550,- EUR
425,- EUR
50,- EUR
340,- EUR
805,00 EUR
50,- EUR
150,- EUR
650,- EUR
550,- EUR
365,- EUR
50,- EUR
280,- EUR
765,00 EUR
30 dňová pooperačná starostlivosť o
sietnicu
20,- EUR
20,- EUR
20,- EUR
20,- EUR
b)
90 dňová pooperačná starostlivosť o
sietnicu
50,- EUR
50,- EUR
50,- EUR
50,- EUR
1391
Sekundárna implantácia VOŠ do PK
alebo SC
450,- EUR
+ cena VOŠ
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
Tecnis,PMMA Oii AC 60 , AcrySof
MN60AC
Iris claw –Artisan afakická VOŠ
7011C diabetická
1392
Sekundárna implantácia VOŠ s
transsklerálnou fixáciou
Tecnis
500,- EUR
+ cena VOŠ
Kód
1393
1394
1395
Názov výkonu/operácie
Operácia sekundárnej katarakty
a operácia sekundárnej katarakty
YAG laserom
Repozícia implantovanej VOŠ
Implantácia fakickej VOŠ (CLE)
AcrySof Phacic Cachet
Iris claw fakická VOŠ
Staar ICL – tórická IOL
Staar ICL – sférická IOL
8701
8704
8706
8707
8708
8709
Plastické operácie na mihalniciach
(ektropium, entropium,
blefarochaláza, ptóza)
Samoplatca
Úhrada pacienta
Úhrada pacienta
Úhrada pacienta
VšZP
UNION
Dôvera
nadštandard
nadštandard
nadštandard
100,-EUR
100,- EUR
100,- EUR
50,- EUR
50,- EUR
50,- EUR
365,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
1.500,- EUR
1.500,- EUR
1.500,- EUR
1.300,- EUR
400,- EUR
500,- EUR
400,- EUR
500,- EUR
300,- EUR
500,- EUR
400,- EUR
500,- EUR
300,- EUR
450,- EUR
Excimer-laserová operácia rohovky
(bez ohľadu na použitú operačnú
techniku)
500,- EUR
Filtračná operácia glaukómu
Operácia pterýgia (ablácia+ plastika)
Operácia nádorov mihalníc
Operácia nádorov spojovky
450,- EUR
350,- EUR
350,- EUR
350,- EUR
1 500,- EUR
Individuále možná
spoluúčasť poisťovne
na základe žiadosti
CMO
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
len v prípade
zdravotnej
indikácie
(rozhodnutie RL ZP
pred operáciou !)
500,- EUR
Dg.:
Anizometropia
Rohovkové lézie
Doplatok: 170,- EUR
len v prípade
zdravotnej
indikácie
len v prípade
zdravotnej
indikácie
500,- EUR
doplatok: 335,- €
Dg.:
Anizometropia
Rohovkovvé lézie
Myopia -8,5D
Doplatok :180,- EUR
500,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
Dg.
Anizometropia
PTK
Doplatok: 240,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
Kód Názov výkonu/operácie
8710
Keratoplastika
- predná a perforujúca keratoplastika
- zadná lamelárna keratoplastika
8711
8718
8719
8720
8722
8730
9603
9998
Operácia slzných bodov a slz. ciest
CXL-corneal cross linking – a) bez
abrázie
b)
s abráziou
IAK- incízna astigmatická
keratotómia
Intranstromálna implantácia
distenčných prstencov
(myoring, keraring)
Explantácia a reimplantácia umelej
VOŠ
Laserová koagulácia sietnice
Operácia chalázea
PRELEX – refrakčná výmena
šošovky
Samoplatca
550,- EUR
+ cena
transplantátu
250,- EUR
350,- EUR
Úhrada pacienta
Úhrada pacienta
Úhrada pacienta
VšZP
UNION
Dôvera
nadštandard
nadštandard
Nadštandard
100,- EUR
400,- EUR
100,-EUR
bez doplatku
100,- EUR
400,- EUR
100,- EUR
bez doplatku
500,- EUR
500,- EUR
100,- EUR
bez doplatku
330,- EUR
330,-EUR
bez doplatku
bez doplatku
bez doplatku
1.265,- EUR
550,- EUR
+ cena
implantátov
100,- EUR
100,- EUR
550,- EUR
+ cena VOŠ
30
120,- EUR
550,- EUR
+ cena implantátu
ReStor
Tecnis, ReZoom
Tecnis Toric
AT LISA Tri839MP
100,- EUR
100,- EUR
100,- EUR
Bez doplatku
120,- EUR
Bez doplatku
120,- EUR
Bez doplatku
0,- EUR
1.300,- EUR
1.150,- EUR
850,- EUR
825,00 EUR
1.375,- EUR
1.300,- EUR
1.150,- EUR
850,- EUR
825,- EUR
1.375,- EUR
1.300,- EUR
1.150,- EUR
850,- EUR
825,- EUR
1.375,- EUR
Individuálne
možná spoluúčasť
poisťovne na základe
žiadosti CMO
Kód Názov výkonu/operácie
9999
Ostatné malé operácie na okolí oka
– bez šitia
- so šitím
vrátane iridoplastiky
Názov
výkonu/vyšetrenia/ošetrenia
Infúzna liečba
Vyšetrenie ultrazvukom (biometria)
Rohovková topografia GALILEI,
pachymetria
OCT
Vyšetrenie – diagnostika glaukómu
Vyšetrenie perimetrom
Injekčné podanie lieku
Predoperačné vyšetrenie
s konzultáciou
Kompletné očné vyšetrenie
s konzultáciou
Cielené očné vyšetrenie
Konzultácia s lekárom bez
vyšetrenia (do 20 minút)
Predpis korekcie+zmeranie
vnútroočného tlaku
Samoplatca
120,- EUR
165,- EUR
Úhrada pacienta
Úhrada pacienta
Úhrada pacienta
VšZP
UNION
Dôvera
nadštandard
nadštandard
Nadštandard
120,- EUR
165,- EUR
120,- EUR
165,- EUR
120,- EUR
165,- EUR
VšZP nehradí
UNION nehradí
Dôvera nehradí
plná úhrada
pacienta
plná úhrada
pacienta
Plná úhrada pacienta
85,- EUR
15,- EUR
20,- EUR
85,- EUR
15,- EUR
20,- EUR
85,- EUR
15,- EUR
20,- EUR
85,- EUR
15,- EUR
20,- EUR
40,- EUR
85,- EUR
15,- EUR
2,- EUR
+ cena lieku
50,- EUR
40,- EUR
85,- EUR
15,- EUR
2,- EUR
+ cena lieku
50,- EUR
40,- EUR
85,- EUR
15,- EUR
2,- EUR
+ cena lieku
50,- EUR
40,- EUR
85,- EUR
15,- EUR
2,- EUR
+ cena lieku
50,- EUR
70,- EUR
70,- EUR
70,- EUR
70,- EUR
50,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
20,- EUR
30,- EUR
30,- EUR
30,- EUR
30,- EUR
Samoplatca
Preventívna očná prehliadka pre
zamestnancov – organizovaná
a hradená zamestnávateľom
Kontrolné očné vyšetrenie (po
operácii v CMO)
Pohovor pred aplikáciou kontaktných
šošoviek
Odber biologického materiálu
25,- EUR
25,- EUR
25,- EUR
25,- EUR
15,- EUR
15,- EUR
15,- EUR
15,- EUR
30,-EUR
30,- EUR
30,- EUR
30,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
10,- EUR
Upozornenie:
Doplatky za nadštandard pacient hradí v prípade, že výkon/operácia je hradená zdravotnou poisťovňou. V prípade, že na
tento výkon nemá CMO so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu, hradí si pacient operáciu v plnej výške.
Nadštandard zahŕňa výber termínu operácie, výber operatéra, výber implantátu aj nad rámec úhrady zdravotnou
poisťovňou, občerstvenie, umožnenie pobytu s doprovodom v pooperačnej miestnosti, pooperačná 24 hodinová služba
lekára na mobilnom telefóne.
V cene výkonu 8704 (excimer laserová operácia rohovky ) je zahrnutá 12 mesačná pooperačná starostlivosť.
Download

Stiahnuť cenník vo formáte PDF