CENNÍK
PLATNOSŤ OD 1. APRÍLA 2014
MOŽNOSŤ PLATBY NA SPLÁTKY
PRIJÍMAME PLATBY PLATOBNÝMI K ARTAMI
A
Z E L E N Á 1A , 0 3 6 01 M A R T IN
T
043 / 401 26 00
E
[email protected]
W
WWW.UVEA.SK
CENNÍK
LASEROVÉ REFRAKČNÉ ZÁKROKY
CENA ZÁKROKU
990 € / oko
FEMTO LASIK 6D HD
LASEK 6D
NO TOUCH TRANS
PRK 6D
PRK 6D
PRÍPLATKY
-
POPIS ZÁKROKU: Korekcia krátkozrakosti, astigmatizmu a ďalekozrakosti na mieru podľa
rohovkovej mapy femtosekundovým a excimerovým laserom s použitím najpresnejšieho 6D
sledovania pohybov oka počas operácie. Táto technika umožňuje dosiahnutie najlepšieho výsledku
s rýchlym návratom videnia. Pooperačné obdobie je bezbolestné a pacienti sa môžu veľmi skoro
vrátiť k bežným aktivitám.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
465 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Najbezpečnejšia a osvedčená metóda korekcie krátkozrakosti, astigmatizmu
a ďalekozrakosti excimerovým laserom s použitím mimoriadne presného 6D sledovania pohybov
oka počas operácie. Pacient vidí už niekoľko minút po zákroku, ale videnie je zahmlené – ako cez
vodu. Vyostrovanie je postupné, doba hojenia je 2-3 dni, počas ktorých môžete pociťovať mierne
dráždenie alebo pálenie, ktoré však po zahojení úplne odznie.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
465 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Korekcia krátkozrakosti, astigmatizmu a ďalekozrakosti výlučne excimerovým
laserom, bez dotyku oka s použitím najpresnejšieho 6D sledovania pohybov oka počas operácie.
Pacient vidí už niekoľko minút po zákroku, ale videnie je zahmlené - ako cez vodu. Vyostrovanie
je postupné, doba hojenia je 2-3 dni, počas ktorých môžete pociťovať mierne dráždenie alebo
pálenie, ktoré však po zahojení úplne odznie.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
395 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Korekcia krátkozrakosti, astigmatizmu a ďalekozrakosti excimerovým laserom
s použitím najpresnejšieho 6D sledovania pohybov oka počas operácie. Hojenie oka je približne
5 dní.
INTRACOR
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
1090 € / oko
–
POPIS ZÁKROKU: Korekcia presbyopie - zlepšenie videnia na blízko femtosekundovým laserom,
obvykle na jednom oku. Vhodné pre pacientov s ľahkou ďalekozrakosťou.
CENNÍK
KAMRA INLAY
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
1490 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Korekcia presbyopie - zlepšenie videnia na blízko vložením implantátu KAMRA
pod rohovkový lalok, vytvorený femtosekundovým laserom. Vykonáva sa obvykle na jednom oku.
PTK
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
295 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Vyrovanie nerovností rohovky excimerovým laserom.
FEMTO IAK
Operácia astigmatizmu
femtosekundovým
laserom
FEMTO CLE MULTI
Extrakcia šošovky
z refrakčných
dôvodov s použitím
femtosekundového
lasera, vrátane kvalitnej
asférickej multifokálnej
vnútroočnej šošovky
FEMTO CLE MULTI TORIC
Extrakcia šošovky
z refrakčných
dôvodov s použitím
femtosekundového
lasera, vrátane kvalitnej
asférickej multifokálnej
tórickej vnútroočnej
šošovky
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
880 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Korekcia zmiešaného astigmatizmu nárezmi rohovky femtosekundovým
laserom, výhodou je rýchlosť a presnosť výkonu. Možno kombinovať s operáciou sivého zákalu.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
1850 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Korekcia ďalekozrakosti alebo vysokej krátkozrakosti výmenou šošovky
s použitím najpresnejšieho femtosekundového lasera, výhodou je videnie na blízko a rýchle
obnovenie kvalitného videnia po operácií ako aj dlhoročná stabilita výsledku.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
2050 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Korekcia ďalekozrakosti alebo vysokej krátkozrakosti s astigmatizmom
výmenou šošovky s použitím najpresnejšieho femtosekundového lasera, výhodou je videnie na
blízko a rýchle obnovenie kvalitného videnia po operácií ako aj dlhoročná stabilita výsledku.
CENNÍK
Laserová dokorekcia
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
300 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Dokorekcia laserom pre pacientov, ktorí absolvovali refrakčnú laserovú
operáciu na inom pracovisku.
NELASEROVÉ REFRAKČNÉ ZÁKROKY
Operácia astigmatizmu
diamantovým skalpelom
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
320 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Korekcia zmiešaného astigmatizmu nárezmi rohovky diamantovým nožom.
Operácia astigmatizmu
diamantovým skalpelom
pri operácii šošovky
CLE - extrakcia šošovky
z refrakčných dôvodov
vrátane kvalitnej
monofokálnej
vnútroočnej šošovky
CLE - extrakcia šošovky
z refrakčných dôvodov
vrátane kvalitnej
asférickej multifokálnej
vnútroočnej šošovky
CLE - extrakcia šošovky
z refrakčných dôvodov
vrátane kvalitnej
asférickej tórickej
multifokálnej
vnútroočnej šošovky
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
150 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Korekcia astigmatizmu nárezmi rohovky diamantovým nožom v kombinácií s
operáciou sivého zákalu.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
850 € / oko
+ 700 € v prípade vykonania zákroku pomocou
femtosekundového lasera bez použitia noža
POPIS ZÁKROKU: Korekcia ďalekozrakosti alebo vysokej krátkozrakosti výmenou šošovky,
výhodou je rýchle obnovenie kvalitného videnia po operácií ako aj dlhoročná stabilita výsledku.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
1150 € / oko
+ 700 € v prípade vykonania zákroku pomocou
femtosekundového lasera bez použitia noža
POPIS ZÁKROKU: Korekcia ďalekozrakosti alebo vysokej krátkozrakosti výmenou šošovky,
výhodou je videnie na blízko a rýchle obnovenie kvalitného videnia po operácií ako aj dlhoročná
stabilita výsledku.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
1350 € / oko
+ 700 € v prípade vykonania zákroku pomocou
femtosekundového lasera bez použitia noža
POPIS ZÁKROKU: Korekcia ďalekozrakosti alebo vysokej krátkozrakosti s astigmatizmom
výmenou šošovky, výhodou je videnie na blízko a rýchle obnovenie kvalitného videnia po operácii
ako aj dlhoročná stabilita výsledku.
CENNÍK
Implantácia fakickej
vnútroočnej šošovky
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
1260 € / oko
+ 700 € v prípade vykonania zákroku pomocou
femtosekundového lasera bez použitia noža
POPIS ZÁKROKU: Korekcia vysokej krátkozrakosti implantáciou najbezpečnejších tzv. fakických
vnútroočných šošoviek - vhodné pre vysoké stupne krátkozrakosti.
Implantácia umelej
dúhovky
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
200 € / oko
+ cena implantátu
POPIS ZÁKROKU: Zo zdravotných dôvodov.
SIVÝ ZÁKAL
Operácia sivého zákalu
s použitím štandardnej
monofokálnej šošovky
Operácia sivého zákalu
s použitím kvalitnej
asférickej šošovky
Operácia sivého zákalu
s použitím kvalitnej
asférickej tórickej
šošovky
Operácia sivého zákalu
s použitím kvalitnej
multifokálnej šošovky
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
420 € / oko
+ 700 € v prípade vykonania zákroku pomocou
femtosekundového lasera bez použitia noža
POPIS ZÁKROKU: Operácia sivého zákalu cez malý rez bez šitia, s implantáciou kvalitnej
vnútroočnej šošovky.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
560 € / oko
+ 700 € v prípade vykonania zákroku pomocou
femtosekundového lasera bez použitia noža
POPIS ZÁKROKU: Operácia sivého zákalu cez malý rez bez šitia, s implantáciou kvalitnej asférickej
vnútroočnej šošovky - umožňuje vysokú kvalitu videnia na diaľku.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
770 € / oko
+ 700 € v prípade vykonania zákroku pomocou
femtosekundového lasera bez použitia noža
POPIS ZÁKROKU: Operácia sivého zákalu cez malý rez bez šitia, s implantáciou kvalitnej asférickej
tórickej vnútroočnej šošovky - umožňuje súčasnú korekciu predoperačného astigmatizmu vysokú kvalitu videnia na diaľku.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
890 € / oko
+ 700 € v prípade vykonania zákroku pomocou
femtosekundového lasera bez použitia noža
POPIS ZÁKROKU: Operácia sivého zákalu cez malý rez bez šitia, s implantáciou kvalitnej asférickej
multifokálnej vnútroočnej šošovky. Umožňuje vysokú kvalitu videnia na diaľku i blízko.
CENNÍK
Operácia sivého zákalu
s použitím kvalitnej
multifokálnej tórickej
šošovky
Operácia sekundárnej
katarakty
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
1100 € / oko
+ 700 € v prípade vykonania zákroku pomocou
femtosekundového lasera bez použitia noža
POPIS ZÁKROKU: Operácia sivého zákalu cez malý rez bez šitia, s implantáciou kvalitnej asférickej
tórickej multifokálnej vnútroočnej šošovky, umožňuje vysokú kvalitu videnia na diaľku i blízko
pri súčasnej korekcií predoperačného astigmatizmu - vrchol súčasných technických možností
operácie katarakty.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
250 € / oko
–
POPIS ZÁKROKU: Operácia sekundárnej katarakty (odsatie alebo discízia zadného puzdra).
Operácia sekundárnej
katarakty laserom
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
170 € / oko
–
POPIS ZÁKROKU: Operácia sekundárnej katarakty YAG laserom.
ZELENÝ ZÁKAL
Laserová iridotómia
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
170 € / oko
–
POPIS ZÁKROKU: Laserová iridotómia pre liečbu zeleného zákalu s úzkym uhlom. Zákrok
vykonávame na základe odporúčania lekára z glaukómovej ambulancie.
SIETNICA
Pars plana vitrektómia
- ochorenia sklovca
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
1050 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Operačné odstránenie skaleného sklovca malými rezmi bez potreby šitia oka.
CENNÍK
Pars plana vitrektómia
- ochorenia makuly
alebo amócie sietnice
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
1950 € / oko
-
POPIS ZÁKROKU: Operačné odstránenie sklovca a operácia v oblasti žltej škvrny alebo operácia
odlúpenej sietnice malými rezmi bez potreby šitia oka.
SKLOVEC
Laserová vitreolýza
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
665 € / oko
–
POPIS ZÁKROKU: Neinvazívny a bezbolestný zákrok, ktorý sa vykonáva špeciálnym YAG laserom
Ellex a slúži na odstránenie menších, priaznivo lokalizovaných zákalov v sklovci. Zákrok je pre
pacienta pohodlný a bezbolestný. Oko je pred zákrokom znecitlivené kvapkami. Celkové ošetrenie
trvá 45-60 minút a je potrebné ho zopakovať - cena obsahuje 5 sedení.
KERATOKONUS
Akcelerovaný
Crosslinking
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
340 € / oko
–
POPIS ZÁKROKU: Minimálne invazívna metóda, ktorej úlohou je spevniť oslabené tkanivo rohovky
a tým zastaviť progresiu ochorenia. Princíp spočíva v ožiarení tkaniva rohovky UV-A lampou
po nasýtení 0,1% riboflavínom (vitamín B2). Výkon je v lokálnej anestézií, čím sa zabezpečí
bezbolestný priebeh ošetrenia a maximálny komfort. Celý výkon trvá približne 60 minút.
CENNÍK
ESTETICKÉ VÝKONY
CENA ZÁKROKU
Blefaroplastika
horných viečok
(bez tukových teliesok)
400 €
450 €
Aplikácia Botoxu
PRÍPLATKY
–
POPIS ZÁKROKU: Operácii horných viečok predchádza konzultácia s operujúcim lekárom.
Samotný zákrok trvá približne 1 hodinu, je bezbolestný, vykonávaný ambulantne pri lokálnom
znecitlivení. Jeho podstatou je odstránenie kožného nadbytku na viečkach a odstránenie tukových
teliesok. Po zákroku pacient normálne vidí, opuch a hematóm pretrváva cca 7-14 dní. Výsledkom
je omladenie a osvieženie celej tváre.
CENA ZÁKROKU
Blefaroplastika
dolných viečok
–
POPIS ZÁKROKU: Operácii horných viečok predchádza konzultácia s operujúcim lekárom.
Samotný zákrok trvá približne 1 hodinu, je bezbolestný, vykonávaný ambulantne a pri lokálnom
znecitlivení. Jeho podstatou je odstránenie kožného nadbytku na viečkach. Výsledkom je
omladenie a osvieženie celej tváre. Po zákroku pacient normálne vidí, opuch a hematóm pretrváva
cca 7-14 dní.
CENA ZÁKROKU
Blefaroplastika
horných viečok
(s tukovými telieskami)
PRÍPLATKY
550 €
PRÍPLATKY
–
POPIS ZÁKROKU: Operácii dolných viečok predchádza konzultácia s operujúcim lekárom. Samotný
zákrok trvá približne 2 hodiny, je bezbolestný, vykonávaný ambulantne pri lokálnom znecitlivení.
Po zákroku pacient normálne vidí, opuch a hematóm pretrváva cca 7-14 dní. Výsledkom je
omladenie a osvieženie celej tváre.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
70 €
–
POPIS ZÁKROKU: Aplikácia botulotoxínu A (BOTOX) na redukciu mimických vrások (okolie očí,
glabela alebo čelo). Efekt trvá obvykle 3 mesiace.
Predlžovanie mihalníc
kvapkami
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
90 €
–
POPIS ZÁKROKU: Vyšetrenie a inštruktáž pred aplikáciou kvapiek predlžujúcich a zahusťujúcich
riasy, vrátane 1 balenia kvapiek.
CENNÍK
VYŠETRENIE
CENA
VYŠETRENIA
45 €
Komplexné vyšetrenie
pred operáciou
PRÍPLATKY
-
POPIS ZÁKROKU: Vyšetrenie refrakcie autorefraktometrom, zmeranie počtu endotelových
buniek spekulárnym mikroskopom, vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou skúšobných sklíčok
a foropterom, zmeranie vnútroočného tlaku tonometrom, vyšetrenie topografie rohovky, podľa
diagnózy wavefront analýza aberometrom, nasleduje biometria, test slzného filmu.
Ďalšie vyšetrenia sú vykonané v mydriáze pri rozšírených zreničkách - vyšetrenie zadných
a predných štruktúr oka pomocou OCT, autorefraktometria, vyšetrenie štrbinovou lampou,
vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom. V prípade potreby B-scan, vyšetrenie očného pozadia
fundus kamerou a fokometria - meranie dioptirí v okuliaroch.
Vyšetrenie obsahuje pohovor s lekárom. Na základe kompletne vykonaných vyšetrení a ich
výsledkov lekár navrhne vhodný operačný zákrok alebo liečbu. Platnosť vyšetrenia je 3 mesiace.
CENA
VYŠETRENIA
45 €
Podrobné vyšetrenie s
predpisom na okuliare
PRÍPLATKY
-
POPIS ZÁKROKU: Vyšetrenie refrakcie autorefraktometrom, vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou
skúšobných sklíčok a foropterom, zmeranie vnútroočného tlaku tonometrom, test slzného filmu.
Ďalšie vyšetrenia sú vykonané v mydriáze pri rozšírených zreničkách. Autorefraktometria,
vyšetrenie štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom. Obsahom vyšetrenia
je aj fokometria – meranie dioptrií v okuliaroch. V prípade potreby lekár vykoná ďalšie vyšetrenia
B-scan, wavefront analýza aberometrom, vyšetrenie zadných a predných štruktúr oka pomocou
OCT, vyšetrenie očného pozadia fundus kamerou, vyšetrenie topografie rohovky.
Vyšetrenie obsahuje predpis na okuliare a pohovor s lekárom.
Vyšetrenie očného
pozadia u dieťaťa
do 1 roka
CENA
VYŠETRENIA
PRÍPLATKY
15 €
–
CENA
VYŠETRENIA
PRÍPLATKY
25 €
Preplach a sondáž
slzných kanálikov
+ 10 € za následné preplachy
POPIS ZÁKROKU: Zákrok sa vykonáva ambulantne v lokálnom znecitlivení, u detí a v indikovaných
prípadoch v celkovej anestézii. Po rozšírení slzného bodu lokalizovaného vo vnútornom kútiku sa
prevedie preplach slzných ciest.
V prípade, že sa zistí nepriechodnosť, pokračuje sa sondážou pre zistenie miesta nepriechodnosti.
Následne sa opatrne prepichnutím snažíme prekážku odstrániť. Niekedy je potrebné sondáž a
preplach opakovať.
CENNÍK
Meranie vnútroočného
tlaku bezkontaktným
tonometrom vrátane
pachymetrie
Špecializované
vyšetrenia
Vyšetrenie a diagnostika
glaukómu
CENA
VYŠETRENIA
PRÍPLATKY
10 €
–
CENA
VYŠETRENIA
PRÍPLATKY
20 €
-
POPIS ZÁKROKU: (cena zahŕňa jedno z uvedených vyšetrení)
Biometria - presné zmeranie dĺžky oka a zakrivenia rohovky
Perimetria - vyšetrenie rozsahu a kvality zorného poľa (periférneho videnia)
Rohovková topografia prístrojom Scout alebo Sirius
B-scan – ultrasonografické vyšetrenie oka
OCT (optická koherentná tomografia) - vyšetrenie zadných a predných štruktúr oka
Vyšetrenie predného segmentu oka prístrojom Sirius
Vyšetrenie očného pozadia fundus kamerou VISUCAM 500
CENA
VYŠETRENIA
PRÍPLATKY
45 €
–
POPIS ZÁKROKU: Podrobné očné vyšetrenie vrátane špecializovaných vyšetrení - OCT RNFL,
počítačového perimetra, vyšetrenia predného segmentu prístrojom Sirius.
Následné kontroly
potrebné á 2-3 mesiace
CENA
VYŠETRENIA
PRÍPLATKY
10 €
–
POPIS ZÁKROKU: Vyšetrenie na štrbinovej lampe, alebo vyšetrenie tlaku, alebo vízus.
Aplikácia kontaktných
šošoviek
Vyšetrenie očného
pozadia na odporučenie
neurológa, internistu,
diabetológa
CENA
VYŠETRENIA
PRÍPLATKY
15 €
+ cena za kontaktné šošovky a roztoky podľa cenníka
CENA
VYŠETRENIA
PRÍPLATKY
25 €
–
POPIS ZÁKROKU: Vyšetrenie refrakcie autorefraktometrom, vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou
skúšobných sklíčok, zmeranie vnútroočného tlaku tonometrom, vyšetrenie štrbinovou lampou a
vyšetrenie očného pozadia.
CENNÍK
Operačné odstránenie
tumorovitých útvarov
(bradavice, zamienka,
cysty, elektrokoagulácia
veruky, excochleácia
chalazea)
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
30 - 250 €
+ histologické vyšetrenie 1 útvaru 13 €
POPIS ZÁKROKU: Vykonáva sa po predošlej konzultácií s lekárom, v lokálnej anestézií, čím sa
zabezpečí bezbolestný priebeh ošetrenia a maximálny komfort. Po zákroku pacient odchádza
domov, stehy sa vyberajú na 7 deň. Cena a dĺžka výkonu závisí od typu, veľkosti a množstva nálezu.
PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ V RÁMCI PZS
CENA
VYŠETRENIA
Vyšetrenie pre vodičov
motorových vozidiel, pre
prácu so zobrazovacími
jednotkami, pre prácu
vo výškach
30 €
PRÍPLATKY
+ predpis na okuliare 15 €
+ ďalšie vyšetrenie podľa potreby 15 €
POPIS ZÁKROKU: Vyšetrenie refrakcie autorefraktometrom, vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou
skúšobných sklíčok, vyšetrenie farbocitu, zmeranie vnútroočného tlaku tonometrom, vyšetrenie
počítačovým perimetrom. Ďalšie vyšetrenia sú vykonané v mydriáze pri rozšírených zreničkách
- autorefraktometria, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného
pozadia oftalmoskopom.
V prípade potreby lekár vykoná ďalšie vyšetrenia B-Scan, vyšetrenie topografie rohovky, vyšetrenie
predných a zadných štruktúr oka pomocou OCT, vyšetrenie očného pozadia fundus kamerou.
ĎALŠIE VÝKONY
Extrakcia povrchového
cudzieho telesa
Operácia
v celkovej anestézii
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
15 €
-
POPIS ZÁKROKU: Zákrok obsahuje vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou.
Vykonáva sa na povrchu rohovky po predchádzajúcom lokálnom znecitlivení kvapkami.
CENA ZÁKROKU
PRÍPLATKY
300 €
-
POPIS ZÁKROKU:
Download

Cenník všetkých zákrokov na stiahnutie v PDF