Firma
ROZHOVOR
Vždy čerstvý okamih
Zväčša prinášame rozhovory, ktoré sa týkajú priamo cestných dopravných firiem. Dnes sme
oslovili obchodno-výrobnú spoločnosť, ktorá si prepravy realizuje vo svojej réžii vlastnými
vozidlami. Ich vizáž a slogan „Vždy čerstvý okamih“ je nezameniteľný. Rozprávali sme sa
s Patrikom Filistovom (35), vedúcim logistiky v spoločnosti FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r. o.
Ako by ste predstavili spoločnosť
Fornetti Slovakia?
Naša spoločnosť vyrába a predáva
mrazené pekárenské polotovary. Bola založená v roku 1999, kedy zakladateľ spoločnosti Ing. František Ambrovics zakúpil master licenciu od
spoločnosti Fornetti Kft. sídliacej
v maďarskom Kecskeméte. Práve tam
vznikol systém predaja čerstvých pekárenských výrobkov Fornetti Franchise. Značka Fornetti patrí v súčasnosti medzi najväčšie európske
franchise systémy a jej master licencie fungujú v 17 krajinách. Spočiatku
Fornetti Slovakia len distribuovala
mrazenú produkciu z Maďarska. Neskôr spustila vlastnú výrobu, aj vďaka nej sa od roku 2000 celý český trh
zásobuje zo slovenskej produkcie.
18 - Truck&business 1/2013
V Českej republike sú vybudované
len skladovacie priestory. Potrebnú
prepravu a logistiku si na Slovensku
a do Česka spoločnosť zabezpečuje
prevažne vo vlastnej réžii.
Čo musí zabezpečiť vaša preprava?
V ponuke máme momentálne 120 rôznych položiek výrobkov, mesačne treba prepraviť pre obchodných partnerov približne 850 ton mrazeného
tovaru, doviezť suroviny na výrobu.
V zásade robíme rozvoz podľa toho,
ako máme rozdelený trh na dva segmenty – franchise a gastro. Franchise
trh charakterizujú predajné miesta
fungujúce pod značkou Fornetti. Naši obchodní partneri tu pracujú na princípe pečenia a následného predaja
čerstvých výrobkov, s využitím celko-
vej podpory spoločnosti Fornetti Slovakia vrátane marketingu a potrebného technologického a obchodného know-how. V súčasnosti touto
formou spolupracujeme s viac ako
230 zmluvnými partnermi. Druhou oblasťou, kde treba zabezpečiť dodávky tovaru, je gastro trh. Ide o obchodné siete, individuálne maloobchodné
jednotky, čerpacie stanice, zariadenia závodného stravovania a celý
segment HoReKa. V tomto segmente
máme viac ako 600 zmluvných partnerov, z ktorých časť je zásobovaná
individuále a časť prostredníctvom
centrálnych skladov.
Ako by ste charakterizovali autopark spoločnosti v začiatkoch, ako
dnes?
Všetky naše nákladné vozidlá majú
mraziarenskú nadstavbu, tovar sa
prepravuje v hlboko zmrazenom stave. Autopark v oblasti nákladných
vozidiel sa pritom vyvíjal postupne,
podľa toho, ako rástla spoločnosť
a čelila výzvam na distribúciu svojich
produktov. Začínali sme s dvomi 7,5tonovými vozidlami, ktoré jazdili po
Slovensku a predávali tovar, pričom
ešte nefungoval systém objednávok.
K výraznému rozšíreniu vozového
parku spoločnosti prišlo v roku 2009,
kedy sa v Dunajskej Strede spustila
nová linka na výrobu predpečených
výrobkov. Zatiaľ najvyšší počet nákladných vozidiel – 17 - sme mali
pred jeden a pol rokom, dnes ich máme dvanásť, deväť dvanásťtoniek, tri
návesové jazdné súpravy. Zníženie
HISTÓRIA
Fornetti Slovakia, spol. s r.o., vyrába a predáva mrazené pekárenské polotovary. V súčasnosti
sú všetky jej výrobné a administratívne priestory v Dunajskej Strede. V roku 2009 získala certifikát podľa normy ISO 22000:2005 – systému manažérstva bezpečnosti potravín a požiadaviek na organizáciu potravinového reťazca. V roku 2009 bol tiež konateľ spoločnosti Ing. František Ambrovics jedným z finalistov prestížnej súťaže Podnikateľ roka (Ernst & Young). V roku
2010 Fornetti Slovakia postúpila medzi 10 reprezentantov SR v súťaži European Business
Awards, ktorej organizátorom je HSBC banka. EBA oceňuje podnikateľské subjekty, ktoré zaznamenali výnimočný úspech v podnikaní v európskom kontexte. Spoločnosť sa umiestnila
viac razy tiež na popredných miestach súťaže Diamanty slovenského biznisu časopisu Profit. Za
tento rok značka Fornetti získala prestížne ocenenie Slovak Superbrands 2013. Nezávislí odborníci a slovenskí spotrebitelia rozhodli, že Fornetti patrí medzi najlepšie slovenské značky.
ŠTATISTIKA
OBJEM PREPRAVENÉHO TOVARU (V TONÁCH )
12 000
10 000
10 301
8 000
6 000
počtu vozidiel súvisí s tým, že najväčší odberatelia prešli na centrálne
zásobovanie, čím sa podstatne znížili nároky na počet vykládok, ale zase stúpla potreba dodať na jednu objednávku čo najväčšie množstvo
tovaru. Z tohto dôvodu zostalo päť
menších vozidiel nepotrebných, ale
zasa pribudla jazdná súprava.
Čo pre vás znamená mať vlastné vozidlá?
Je asi pochopiteľné, že sa na túto tému pýtate. Je logické si ju dávať aj
v našej spoločnosti. Určite inú úlohu
majú nákladné vozidlá v čisto do-
pravnej firme, kde sú nástrojom na
generovanie zisku, a inú v spoločnosti, kde sú podporou inej činnosti alebo doplnkom ďalšej služby. Pre
nás sú vozidlá v prvom rade zárukou,
že dodajú podľa potreby náš tovar
bezpečne a spoľahlivo zákazníkovi.
Iste, mohol by to spraviť teoreticky aj
niekto iný, otázkou zostáva za akú
cenu, s akým dosahom na zákazníka a systém vzťahov medzi nami
a zákazníkom. S vlastnými vozidlami a vlastným riadením máme lepšiu
kontrolu kvality dodávok a plnenie
objednávok podľa želania zákazníka. Sme viac zainteresovaní na dodávke. Systém s vlastnými vozidlami prešiel vývojom i posudzovaním
v spoločnosti, dovolím si tvrdiť, že
stále sú naše prepravy lacnejšie, ako
systém externých prepráv. A realizovať rozvážku potravinového tovaru
„pri každej malej vŕbe“ nie je zasa také ľahké. Náklady na prepravu tu nakoniec budú vždy, bez ohľadu na to,
akú budú mať formu a kde, pod akou
položkou, budú vykazované.
V tejto súvislosti sa spýtam, zaujímate sa, aké máte prepravné náklady? Nenúti vás to, že preprava
nemá cieľ zarábať k nehospodárnosti?
Samozrejme, že sa zaujímame o naše náklady. Neviem si predstaviť, že
dnes sa niekto vo firme nezaujíma,
9 943
7 963
4 000
2 000
0
2010
VOZIDLÁ: SÓLO/JAZDNÉ SÚPRAVY
9/3
2011
2012
ZAMESTNANCI/VODIČI:
280/16
V SKRATKE
NAJVYŠŠÍ PREDSTAVITEĽ:
ING. FRANTIŠEK AMBROVICS, KONATEĽ
HLAVNÉ SÍDLO:
MÚZEJNÁ 208/1,929 01 DUNAJSKÁ STREDA
HLAVNÉ KRAJINY PÔSOBENIA: VNÚTROŠTÁTNE PREPRAVY, ČR, MAĎARSKO
„V DOBREJ LOGISTIKE VŠETKO ZAPADÁ“
Patrik Filistov
Truck&business 1/2013 - 19
Firma
sklad. A všetky musia do seba zapadnúť.
kde má rezervy a čo by sa dalo vylepšiť. Náklady si sledujeme, analyzujeme a máme záujem ich optimalizovať.
Periodicky si napríklad prehodnocujeme zmluvy s dodávateľmi, hľadáme
priestor aj podľa vývoja na trhu. Možnosti optimalizácie máme aj pri počte a systéme rozvozov, síce menší, ale
môžeme byť efektívni aj tu.
ZLOŽENIE
■ VOZIDLOVÝ PARK:
MAN TGL s mraziarenskými nadstavbami
Lamberet, ťahače MAN TGA a TGX, osobné automobily Škoda, Citro¨en
■ PRÍPOJNÁ TECHNIKA:
Schmitz Cargobull
■ DODÁVATELIA POHONNÝCH LÁTOK
A MAZÍV:
OMV
■ PRIEMERNÝ VEK NÁKLADNÝCH
VOZIDIEL:
5 rokov
■ PRIEMERNÝ VEK PRÍPOJNÝCH
VOZIDIEL:
3,3 rokov
■ PRIEMERNÝ POČET
NAJAZDENÝCH KILOMETROV ZA ROK:
62 000 km
20 - Truck&business 1/2013
Využívate vôbec externú prepravu?
V štandardnej situácii nie, máme
systém nastavený tak, aby naše vozidlá a šoféri požiadavky na rozvozy zvládali. Môže však nastať núdzová situácia, keď sa nazbierajú
viaceré pre nás nepriaznivé faktory,
a vtedy si čiastočne pomáhame externou prepravou. Pre takýto prípad
máme overených niekoľko prepravných a dopravných firiem, s ktorými
spolupracujeme. Musím povedať,
že sú spoľahliví, nerieši sa zväčša
nepristavenie vozidla na nakládku,
ale skôr vykládka v určenom čase
zo strany skladu. V tom je zasa čaro logistiky. Sú tri subjekty: dodávateľ, objednávateľ a centrálny
Ako vyzerá u vás systém rozvážky?
Okrem výroby máme aj vlastné skladovacie priestory, z ktorých tovar distribuujeme podľa objednávok zákazníkov na ich centrálne sklady
alebo na jednotlivé predajné prevádzky. Slovensko máme rozdelené na regióny s určitým počtom zákazníkov a pridelenými vozidlami.
Zásobovanie centrálnych skladov
prebieha na dennej báze, rozvozy
jednotlivým prevádzkam pod značkou Fornetti podľa regiónu a zákazníkov. Rozvoz na východ Slovenska
je dvakrát do týždňa, s niektorými
zákazníkmi sme dohodnutí na troch
dovozoch za týždeň, Bratislavu
a okolie obsluhujeme na dennej báze. Vieme realizovať podľa potreby
aj extra rozvoz pre zákazníka. Niekedy ideme radšej na náš úkor, aby
sme uspokojili zákazníka, ktorému
sa darí a potrebuje tovar.
Ako riešite napríklad opravy a servis vozidiel, resp. dostupnosť prepravy?
Vozidlá sú samozrejme neustále na
ceste, stať sa môže všeličo. Aj ha-
vária. Máme vyčlenené vlastné pohotovostné vozidlá, ktoré v prípade
potreby nastupujú na prepravu. Starostlivosť o nákladné i osobné vozidlá nám zabezpečujú zmluvní
partneri. Nákladné vozidlá majú garantovanú 24-hodinovú mobilnú
servisnú službu. Ak vás zaujíma prípad snehovej kalamity, tu sa nedá
veľa čo robiť, nedá sa objednávať na
prepravu vrtuľník. Čo sa nedá prejsť
v daný okamih, obslúžime čo najskôr najbližší termín. Navyše, aj naši partneri sú chápaví a v prípade kalamitných stavov nikto nebúcha po
stole.
Aká je vaša politika v oblasti nákupu vozidiel? Kedy vozidlá obmieňate?
Okrem nákladných vozidiel máme aj
flotilu osobných. Tie máme obstarané z vlastných zdrojov. Na nákladné
vozidlá, ktoré sú oveľa drahšie, využívame finančný lízing. Tento rok
chceme vyskúšať pri osobných automobiloch aj operatívny lízing, aby
sme si odskúšali, ako to bude fungovať. Jeho výhody a nevýhody sú
známe, skúsenosti z firiem rôzne,
niektoré vyslovene tento spôsob financovania chvália, iné nie. Roz-
hodnutie a zodpovednosť sú však jedinečné pre každú firmu. Ak vozidlo
vlastníme, vieme vlastnou činnosťou
urobiť opatrenia, aby sme ho mali
k dispozícii, keď potrebujeme. Nie
som si istý, či pri operatívnom lízingu sa starostlivosť prispôsobí úplne
našim potrebám, pre nás nie je jedno, či nám auto chýba dnes alebo
zajtra. Pri osobných autách máme
viacero značiek, skúsime ich zjednotiť. Zastával som síce názor, že je
lepšie mať viacero značiek kvôli pozícii lepšieho vyjednávania, ale mať
jednu značku je zasa prehľadnejšie
a jednoduchšie. Osobné vozidlá obmieňame podľa počtu kilometrov
alebo rokov, máme pri nich nastavených cca 200 000 kilometrov.
Stredne ťažké vozidlá pri cca 350 tisíc kilometroch, alebo v závislosti od
ich stavu a možnej odkupnej ceny.
Ťahače máme najkratšiu dobu, tu
sme si zatiaľ nastavili ich využitie na
cca 600 000 km.
Aké máte skúsenosti so zamestnancami - vodičmi? Sledujete, akú
majú jednotlivci spotreby či ako
jazdia s vozidlom?
Máme vodičov od začiatkov vzniku
spoločnosti. Môžeme sa pochváliť
malou fluktuáciou. Snažíme sa o stabilné podmienky a obojstranne výhodný prístup. Prepúšťali sme len pri
znižovaní počtu vozidiel, ale firma
týmto pracovníkom ponúkla aj náhradnú prácu. Tak ako mnohé iné
spoločnosti využívame systém tankovania cez palivové karty, ktorý je
prepojený s on-line systémom GPS
monitorovania. Máme nastavené
svoje pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Ak by sa ukazovalo neštandardné správanie sa, vieme si analyzovať, čo sa stalo. Vodiči vedia, že
vieme skontrolovať ich zachovanie
a aj to vyriešiť, takže nastavené pravidlá a možnosti systému u nás pôsobia aj preventívne proti špekuláciám. Musím tiež spomenúť, že
„mraziaky“ majú špecifickú spotrebu kvôli agregátom, ktoré pracujú,
aby v nadstavbe udržali -22° C. Iná
spotreba je v zime, iná v lete. Vodič
u nás nemá v zásade prečo naťahovať rozvážku, všetci sú z okolia sídla
firmy a chcú byť čo najskôr doma. Samozrejme, že počas roka sú špecifické obdobia - hlavne počas letných
dovoleniek, keď sme si na určité obdobie nútení pomôcť aj formou brigádnikov, resp. pracovníkov na dohodu.
Ak sme vám dali možnosť vybrať si,
čo by ste zmenili, čo by vám uľahčilo prácu, čo by to bolo?
Z môjho pohľadu by som ocenil, ak
by sa legislatíva rýchlejšie prispôsobovala vývoju podnikania a technológiám, išla poruke s praxou. Ako príklad by som uviedol svojho času
problematiku elektronických kníh
jázd a záznamov GPS systémov. Navyše, aby sa všeobecne bralo do úvahy, že doprava je tepnou spoločenstva a nekládli sa na ňu také
podmienky, že bude vysychať a živoriť. Táto oblasť je navyše veľmi
kontrolovaná a v prípade chýb, ktoré nemusia byť napríklad zo strany
vodiča úmyselné, prísne finančne
postihovateľná.
Aké výzvy vidíte pre vás v tomto roku?
Raz niekto z praxe povedal, že v logistike nehľadaj kreativitu, ale zariaď
v nej fungujúci systém. Spoločnosť
plánuje expandovať v oblasti výroby
i skladových priestorov, čo sa odrazí i na počte vozidiel, takže chceme
zvládnuť tento rast a uviesť ho do
systému.
Text a foto: Roman Kment
FLEET MANAGEMENT
SERVIS:
Servis a opravy v značkových servisoch
dodávateľov
ZMLUVNÍ PARTNERI:
Dopravná technika
Nákladné vozidlá: NEOSPED, s. r. o.,
Osobné vozidlá: DS-CAR, s .r. o.
FINANCOVANIE:
Finančný lízing, vlastné zdroje
IT TECHNIKA:
GPS monitoring od spoločnosti Commander Systems, s. r. o.
Truck&business 1/2013 - 21
Download

Rozhovor - Vždy čerstvý okamih