Štandardizovaná inzercia pre realitné projekty
E. Cenník inzercie pre
eXtra reality
(platný od 1. januára 2015)
ŠTANDARDIZOVANÁ INZERCIA PRE REALITNÉ PROJEKTY
FORMÁT
€
1/1
1 290
1/1 – 183 x 254
1 290 €
Na cenu štandardizovanej inzercie sa nevzťahujú objemové zľavy.
Plošná inzercia
formát na spadávku
1/1 – 183 x 254
4 440 €
1/1 – 210 x 280
4 440 €
PLOŠNÁ INZERCIA
FORMÁT
1/1
1/1
1/2h
1/2v
1/3h
1/3v
1/4h
1/4v
1/6h
1/6v
1/8h
1/8v
1/12
€
4 440
4 440
2 430
2 430
1 680
1 680
1 260
1 260
840
840
630
630
420
PRÉMIOVÉ UMIESTNENIA
4. str. obálky
2. a 3. str. obálky
1. a 2. str. vnútra
1. pravá str. (v redakčnej časti)
1/2h – 183 x 124
2 430 €
1/3h – 183 x 80
1 680 €
1/2v – 88 x 254
2 430 €
1/3v – 55 x 254
1 680 €
€
11 100
7 548
7 548
6 660
(mm)
183 x 254
(mm)
(spadávka) 210 x 280
183 x 254
183 x 124
88 x 254
183 x 80
55 x 254
183 x 59
88 x 124
183 x 37
55 x 124
116 x 42
88 x 59
55 x 59
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 210 x 280
ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
2- až 4-krát
5- až 9-krát
10- až 14-krát
15- a viackrát
Zľava na inzerciu, ktorá propaguje akciu,
na ktorej sa TREND zúčastňuje ako mediálny partner.
5%
8%
11 %
15 %
50 %
PRÍPLATKY (potrebná konzultácia)
Požadované umiestnenie
Reklamný článok
– viac ako 1/3 plochy inzerátu tvorí reklamný text
50 %
10 %
Grafický návrh pre reklamný článok musí byť viditeľne odlišný od redakčného layoutu.
Odporúčame min. 9-bodové písmo.
1/4h – 183 x 59
1 260 €
1/4v – 88 x 124
1 260 €
STORNO POPLATKY
6 a viac dní po uzávierke objednávok
1 – 5 dní po uzávierke objednávok
TECHNICKÉ PODMIENKY
Formát na spadávku
1/6h – 183 x 37
840 €
1/8h – 116 x 42
630 €
1/6v – 55 x 124
840 €
1/8v – 88 x 59
630 €
1/12 – 55 x 59
420 €
ceny sú uvedené bez DPH, v – vertikálne, h – horizontálne
Platba sa vyžaduje vopred.
100 %
50 %
• pred orezom
• po oreze
220 x 290 mm
210 x 280 mm
Sadzobný obrazec
183 x 254 mm
Tlač
rotačný ofset
Papier
• obálka
90 g/m2
• vnútro
57 g/m2
Väzba
V1
Grafické predlohy
PDF, text v krivkách
Grafické predlohy pre štvorfarebnú tlač
kompozitný PDF súbor (verzia 1.3)
na 300 DPI v CMYKU + digitálny nátlačok
Pri nedodaní nátlačku nie je možná reklamácia.
KONTAKT
TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 2
Tel.: (02) 2082 2350, fax: (02) 2082 2246, e-mail: [email protected], www.etrend.sk
Download

E. Cenník inzercie pre eXtra reality