atrium cennik 2014_Atrium cennik 2009 29. 10. 2013 11:41 Page 1
2
3
4
5
6
7
Obsah
základné informácie a redakcia
ATRIUM
edičný plán
cenník inzercie
formáty
technické parametre
bývanie
záhrada
architektúra
dizajn
edičný plán 2014 a cenník inzercie platný od 1. januára 2014
atrium cennik 2014_Atrium cennik 2009 29. 10. 2013 11:41 Page 2
6x ročne
Ríl,
FEBRUáR, Ap
T,
Jún, AUGUS
okTóBER,
dEcEMBER
vydavateľ:
Albatros Group, spol. s r.o.
Ing. Ivan Mičko, riaditeľ
Tallerova 10, 811 02 Bratislava
[email protected]
redakcia:
Tallerova 10
811 02 Bratislava
T +421 2 5296 2550
F +421 2 5296 2553
www.atriummagazin.sk
Šéfredaktor:
Ing. Ivan Mičko
T 0903 / 72 35 32
[email protected]
editorka:
Mgr. Soňa Juríková
[email protected]
koordinátorka
inzercie:
Erika Moravcová
T 0903 / 46 47 81
[email protected]
cena: 4 €
náklad: 10 000 ks
bývanie
záhrada
architektúra
dizajn
atrium cennik 2014_Atrium cennik 2009 29. 10. 2013 11:41 Page 3
3
aké je atriUM
Čisté, zásadové a presvedčivé:
ATRIUM je spoľahlivou platformou na získavanie najnovších informácií o špičkovom dianí v dizajne
a architektúre. Časopis je slovenskou licenčnou verziou rovnomenného švajčiarskeho magazínu s viac než
20-ročnou tradíciou, ktorý patrí k medzinárodne uznávaným printovým médiám o bývaní a architektúre.
napriek tomu, že ATRIUM mapuje najnovšie dianie na svetovej architektonickej a dizajnérskej scéne,
celý obsah licenčného vydania sa koncipuje výhradne v slovenskej redakcii za výdatnej spolupráce so
zahraničnými fotografmi a autormi textov. ATRIUM sa zároveň koncentruje na sledovanie a podporu domácej
architektonickej a dizajnérskej tvorby, ktorá sa tak dostáva do zaujímavého kontextu so širším geografickým
i kultúrnym záberom.
V súlade s precízne vyberaným obsahom každého čísla je rovnako prísne nastavená aj kvalita grafického
spracovania a tlače. Architektonické a dizajnérske diela, o ktorých ATRIUM píše predstavujú najvyššie
a najmä nadčasové výkony svojich autorov a tomu zodpovedá aj trvácnosť či aktuálnosť každého vydania.
ATRIUM preto patrí k časopisom, ktoré si čitatelia odkladajú a zbierajú po jednotlivých ročníkoch.
ATRIUM neskrýva, že je určené pre náročné publikum s dobrou orientáciou v histórií i súčasnosti modernej
architektúry a dizajnu. na svoje si príde každý, kto doceňuje význam kvality bývania a zámerne vyberá
len to najlepšie.
bývanie
záhrada
architektúra
dizajn
atrium cennik 2014_Atrium cennik 2009 29. 10. 2013 11:41 Page 4
4
edičný plán
ČÍSLO
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
hLavnÉ tÉMY
– rUbrika eXtra
home office,
stolovanie
záhrada, terasa,
bazén
kúpeľňa,
Milánsky salón nábytku,
steny a podlaha / obklady,
dlažby, tapety, koberce
kuchyňa – nábytok
a spotrebiče
osvetlenie,
inteligentný dom
atriUM - šesťkrát ročne pestrý koktail
- napínavé príbehy dizajnérskych hviezd
- fascinujúca architektúra
- najnovšie vychytávky
- najkrajšie záhrady
bývanie
záhrada
architektúra
dizajn
terMÍn
vYdania
Uzávierka
inzercie
redakČná Uzávierka
03. 02. 2014
17. 01. 2014
10. 01. 2014
02. 04. 2014
14. 03. 2014
07. 03. 2014
03. 06. 2014
16. 05. 2014
09. 05. 2014
29. 07. 2014
11. 07. 2014
04. 07. 2014
29. 09. 2014
12. 09. 2014
05. 09. 2014
02. 12. 2014
14. 11. 2014
07. 11. 2014
atrium cennik 2014_Atrium cennik 2009 29. 10. 2013 11:41 Page 5
5
cenník inzercie
ceny
ObáLka
2. strana
3. strana
4. strana
vnútrO
2/1
1/1
1/2
1/3
1/4
1/6
4320 €
4320 €
4980 €
PLOŠná inzercia
6310 €
3660 €
1830 €
1230 €
930 €
640 €
Pr
2660 €
1330 €
900 €
670 €
470 €
+ 20% príplatok za výrobu inzercie
rekLaMný banner na www.atriummagazin.sk
square
1000 € / 2 mesiace
+ 20% príplatok za výrobu inzercie
Uvedené ceny sú bez dpH.
bývanie
záhrada
architektúra
dizajn
atrium cennik 2014_Atrium cennik 2009 29. 10. 2013 11:41 Page 6
6
FOrMátY inzercie dO SadzObnÉhO ráMČeka v mm (šírka x výška)
Formáty
FOrMátY rekLaMných bannerOv
na www.atriUMMagazin.Sk
www.atriummagazin.sk
2/1 dvojstránka
430 x 265
1/1
200 x 265
1/2 výška
98 x 265
1/2 šírka
200 x 128
square
284 x 284 pixelov
1/3 výška
64 x 265
1/3 šírka
200 x 85
1/4 výška
47 x 265
1/4 šírka
200 x 63
FOrMátY inzercie na SPadávkU (uvedený formát + 3 mm spadávka)
2/1 dvojstránka
460 x 297
1/3 výška
79 x 297
bývanie
záhrada
architektúra
dizajn
1/1
1/2 výška
1/2 šírka
1/3 šírka
1/4 výška
1/4 šírka
230 x 297
230 x 97
113 x 297
62 x 297
230 x 147
230 x 76
atrium cennik 2014_Atrium cennik 2009 29. 10. 2013 11:41 Page 7
7
Technické
parametre
Formát
Papier
Povrchová
úprava obálky
Počet strán
celkom
väzba
Farebnosť
Separácie
raster vnútro
raster obálka
Uhly rastrov
po oreze 230 mm x 297 mm, na spadávku pridať +3 mm na každej strane
obálka 250g krieda s ušľachtilým matným povrchom
vnútro 115g ušľachtilý natieraný matný BlAck lABEk SIlk
lesklé lamino
128 (základ)
V-2
plná farba (4 + 4)
cMYk
60 liniek/cm
70 liniek/cm
nastavenie pre offset
ParaMetre POdkLadOv Pre hOtOvú inzerciU
1. len v elektronickej podobe.
2. Upravené na presný rozmer časopisu.
3. V dátovom formáte pdF composit (nie separovaný!) vo farbách cMYk, s orezovými znakmi,
s rozlíšením obrázkov 300 dpI.
4. na nosičoch cd-RoM alebo e-mail: [email protected] s názvom predmetu ATRIUM.
5. Správnu farebnosť inzercie možno garantovať iba pri dodaní chemigrafického nátlačku.
ParaMetre POdkLadOv Pre SPracOvanie inzercie
Grafický návrh rozkreslený 1 : 1
obrazový materiál v elektronickej podobe (na nosičoch cd-RoM alebo e-mailom) °
s rozlíšením obrázkov 300 dpI, vo formáte JpG, TIFF alebo EpS
Text v elektronickej podobe (na nosičoch cd-RoM alebo e-mailom) vo formáte Word
Farebnosť vyznačená v % zo škály cMYk
ParaMetre POdkLadOv Pre rekLaMnÉ bannerY na www.atriummagazin.sk
bývanie
záhrada
architektúra
dizajn
dátový formát JpG, GIF, HTMl, FlASH
Maximálna veľkosť 50 kB
Download

cenník inzercie, tematický plán