Cenník inzercie
v dvojtýždenníku PROFIT
(platný od 1. januára 2014)
formát na spadávku
1/1 – 183 x 254
3 200 €
1/2h – 183 x 124
1 660 €
1/1 – 210 x 280
3 200 €
1/2v – 88 x 254
1 660 €
FORMÁT
1/1
1/1
1/2h
1/2v
1/3h
1/3v
1/4h
1/4v
1/6h
1/6v
1/8h
1/8v
1/12
€
3 200
3 200
1 660
1 660
1 150
1 150
880
880
590
590
450
450
300
PRÉMIOVÉ UMIESTNENIA
4. str. obálky
2. a 3. str. obálky
1. a 2. str. vnútra
1. pravá str. (v redakčnej časti)
€
8 000
5 440
5 440
4 800
CENY ODLIŠNÝCH FORMÁTOV
Rozkladacia obálka pred titulkou
2. strana obálky + 1. strana vnútra
2/1
1 cm2
€
7 950
7 550
5 780
9
Pri odlišných formátoch je potrebná konzultácia.
1/3h – 183 x 80
1 150 €
1/3v – 55 x 254
1 150 €
(mm)
(spadávka) 210 x 280
183 x 254
183 x 124
88 x 254
183 x 80
55 x 254
183 x 59
88 x 124
183 x 37
55 x 124
116 x 42
88 x 59
55 x 59
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 408 x 280
(spadávka) 420 x 280
(spadávka) 420 x 280
VKLADANÁ INZERCIA (POTREBNÁ KONZULTÁCIA)
Hmotnosť do 20 g
Hmotnosť od 20 g – 50 g
Páska okolo PROFITU
Vlep na presne určené miesto
ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
2- až 3-krát
4- až 8-krát
9- až 15-krát
16- a viackrát
1/4h – 183 x 59
880 €
1/4v – 88 x 124
880 €
0,12 €/ks
0,14 €/ks
0,18 €/ks
0,18 €/ks
5%
8%
11 %
15 %
ZĽAVY ZA OBJEM
7 200 až 18 000 €
18 001 až 36 000 €
36 001 € a viac
Zľava na inzerciu, ktorá propaguje akciu,
na ktorej sa PROFIT zúčastňuje ako mediálny partner.
5%
10 %
15 %
50 %
Pri uplatnení zľavy sa priznáva len jedna zľava výhodnejšia pre klienta.
1/6h – 183 x 37
590 €
1/6v – 55 x 124
590 €
PRÍPLATKY (POTREBNÁ KONZULTÁCIA)
Realizácia rozšírenej vrstvy / 1 vizuál
Požadované umiestnenie
Reklamný článok – viac ako 1/3 plochy inzerátu tvorí reklamný text
Grafický návrh pre reklamný článok musí byť viditeľne odlišný od redakčného layoutu.
Odporúčame min. 9-bodové písmo.
STORNO POPLATKY
15 dní pred uverejnením
21 dní pred uverejnením
TECHNICKÉ PODMIENKY
Formát na spadávku
1/8h – 116 x 42
450 €
1/8v – 88 x 59
450 €
1/12 – 55 x 59
300 €
ceny sú uvedené bez DPH, v – vertikálne, h – horizontálne
Platba sa vyžaduje vopred.
60 €
50 %
10 %
100 %
50 %
• pred orezom
• po oreze
220 x 290 mm
210 x 280 mm
Sadzobný obrazec
183 x 254 mm
Tlač
rotačný ofset
Papier
• obálka
115 g/m2
• vnútro
60 g/m2
Väzba
V1
Grafické predlohy
PDF, text v krivkách
Grafické predlohy pre štvorfarebnú tlač
kompozitný PDF súbor (verzia 1.3)
na 300 DPI v CMYKU + digitálny nátlačok
Pri nedodaní nátlačku nie je možná reklamácia.
KONTAKT
TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 2
Tel.: (02) 2082 2350, fax: (02) 2082 2246, e-mail: [email protected], www.eprofit.sk
Cenník inzercie
v dvojtýždenníku PROFIT
pre oznámenia
(o konaní valných zhromaždení, emisii
cenných papierov, účtovné závierky a pod.)
(platný od 1. januára 2014)
formát na spadávku
1/1 – 183 x 254
1 280 €
1/1 – 210 x 280
1 280 €
1/2h – 183 x 124
670 €
1/2v – 88 x 254
670 €
Cenník sa vzťahuje výhradne pre oznámenia o konaní valných zhromaždení, emisii
cenných papierov, účtovné závierky a pod.
Grafický návrh pre oznámenie musí byť viditeľne odlišný od redakčného layoutu.
Odporúčame min. 9-bodové písmo.
FORMÁT
1/1
1/1
1/2h
1/2v
1/3h
1/3v
1/4h
1/4v
1/6h
1/6v
1/8h
1/8v
1/12
€
1 280
1 280
670
670
460
460
360
360
240
240
180
180
120
CENY ODLIŠNÝCH FORMÁTOV
2/1
1 cm2
€
2 312
4
(mm)
(spadávka) 210 x 280
183 x 254
183 x 124
88 x 254
183 x 80
55 x 254
183 x 59
88 x 124
183 x 37
55 x 124
116 x 42
88 x 59
55 x 59
(spadávka) 420 x 280
Pri odlišných formátoch je potrebná konzultácia.
1/3h – 183 x 80
460 €
1/3v – 55 x 254
460 €
PRÍPLATKY (POTREBNÁ KONZULTÁCIA)
Požadované umiestnenie
STORNO POPLATKY
15 dní pred uverejnením
21 dní pred uverejnením
TECHNICKÉ PODMIENKY
Formát na spadávku
1/4h – 183 x 59
360 €
1/4v – 88 x 124
360 €
1/6h – 183 x 37
240 €
1/6v – 55 x 124
240 €
50 %
100 %
50 %
• pred orezom
• po oreze
220 x 290 mm
210 x 280 mm
Sadzobný obrazec
183 x 254 mm
Tlač
rotačný ofset
Papier
• obálka
115 g/m2
• vnútro
60 g/m2
Väzba
V1
Grafické predlohy
PDF, text v krivkách
Grafické predlohy pre štvorfarebnú tlač
kompozitný PDF súbor (verzia 1.3)
na 300 DPI v CMYKU + digitálny nátlačok
Pri nedodaní nátlačku nie je možná reklamácia.
KONTAKT
TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 2
Tel.: (02) 2082 2350, fax: (02) 2082 2246, e-mail: [email protected], www.eprofit.sk
1/8h – 116 x 42
180 €
1/8v – 88 x 59
180 €
1/12 – 55 x 59
120 €
ceny sú uvedené bez DPH, v – vertikálne, h – horizontálne
Platba sa vyžaduje vopred.
Cenník inzercie
v dvojtýždenníku PROFIT
pre charitatívnu inzerciu
(platný od 1. januára 2014)
formát na spadávku
1/1 – 183 x 254
670 €
1/1 – 210 x 280
670 €
Cenník sa vzťahuje výhradne na charitatívnu inzerciu s podmienkou, že v nej nie je
propagovaný komerčný subjekt v akejkoľvek forme (logo, názov, projekt a pod.).
Inzerciu nie je možné objednať bez predchádzajúcej konzultácie a nie je možné
uplatňovať akékoľvek zľavy ani agentúrne provízie.
Grafický návrh pre reklamný článok musí byť viditeľne odlišný od redakčného
layoutu. Odporúčame min. 9-bodové písmo.
FORMÁT
1/1
1/1
1/2h
1/2v
1/3h
1/3v
1/4h
1/4v
1/6h
1/6v
€
670
670
350
350
240
240
185
185
125
125
PRÍPLATKY (POTREBNÁ KONZULTÁCIA)
Požadované umiestnenie
1/2h – 183 x 124
350 €
1/2v – 88 x 254
350 €
STORNO POPLATKY
15 dní pred uverejnením
21 dní pred uverejnením
TECHNICKÉ PODMIENKY
Formát na spadávku
1/3h – 183 x 80
240 €
1/3v – 55 x 254
240 €
(mm)
(spadávka) 210 x 280
183 x 254
183 x 124
88 x 254
183 x 80
55 x 254
183 x 59
88 x 124
183 x 37
55 x 124
50 %
100 %
50 %
• pred orezom
• po oreze
220 x 290 mm
210 x 280 mm
Sadzobný obrazec
183 x 254 mm
Tlač
rotačný ofset
Papier
• obálka
115 g/m2
• vnútro
60 g/m2
Väzba
V1
Grafické predlohy
PDF, text v krivkách
Grafické predlohy pre štvorfarebnú tlač
kompozitný PDF súbor (verzia 1.3)
na 300 DPI v CMYKU + digitálny nátlačok
Pri nedodaní nátlačku nie je možná reklamácia.
1/4h – 183 x 59
185 €
1/4v – 88 x 124
185 €
1/6h – 183 x 37
125 €
1/6v – 55 x 124
125 €
ceny sú uvedené bez DPH, v – vertikálne, h – horizontálne
Platba sa vyžaduje vopred.
KONTAKT
TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 2
Tel.: (02) 2082 2350, fax: (02) 2082 2246, e-mail: [email protected], www.etrend.sk
Cenník vkladanej inzercie
v dvojtýždenníku PROFIT
(platný od 1. januára 2014)
NÁKLAD
HMOTNOSŤ
€/ks
Celý náklad
do 20 g
0,12
Celý náklad
od 20 do 50 g
0,14
ROZMER PÁSKY
€/ks
dĺžka cca 430 mm,
šírka max. 50 mm
0,18
Rozmer vkladanej inzercie: max. šírka 200 mm, max. výška 280 mm,
minimálny počet vkladanej inzercie je 2 000 ks
PÁSKA OKOLO TRENDU (NEVYHNUTNÁ KONZULTÁCIA)1
Celý náklad
1
Pásku je potrebné dodať zlepenú alebo dodať hotové pdf na výrobu. Ceny výroby pásky poskytneme na vyžiadanie.
ŠPECIFICKÝ VKLAD
HMOTNOSŤ
€/ks
do 20 g
0,18
Vlepovanie na presne určené miesto (nevyhnutná konzultácia)
PRÍPLATKY
Vkladanie na presne určené miesto
Exkluzivita v jednom vydaní (platí iba pre celý náklad)
€/ks
0,03
200 %
Ceny sú uvedené bez DPH
NA VKLADANÚ INZERCIU SA NEVZŤAHUJÚ OBJEMOVÉ ZĽAVY.
GARANTUJEME VYLÚČENIE KONKURENCIE NA PRODUKT, NIE NA KLIENTA, VZORKA VKLADANEJ INZERCIE NEVYHNUTNÁ.
VZORKU VKLADANEJ INZERCIE JE NEVYHNUTNÉ DODAŤ NA INZERTNÉ ODD. POSLEDNÝ ŠTVRTOK PRED UVEREJNENÍM.
KONTAKT
TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 2
Tel.: (02) 2082 2105, fax: (02) 2082 2246, e-mail: [email protected], www.etrend.sk
MIESTO DODANIA
Expedičné stredisko LKP, Hattalova 12, 831 03 Bratislava, p. Dritomská, tel.: (02) 4911 1204
Materiály spolu s dodacím listom je potrebné dodať 4 pracovné dni (tj. štvrtok do 11.00 h) pred vyjdením.
Download

Cenník inzercie