B. Cenník inzercie pre:
formát na spadávku
(platný od 1. januára 2014)
ROČENKY
TREND TOP v cestovaní
TREND TOP v reklame a médiách
TREND TOP v zdravotníctve
1/1 – 183 x 254
3 960 €
1/2h – 183 x 124
1 980 €
1/1 – 210 x 280
3 960 €
1/2v – 88 x 254
1 980 €
PRÉMIOVÉ UMIESTNENIA
4. str. obálky
2. a 3. str. obálky
1. a 2. str. vnútra
1. pravá str. (v redakčnej časti)
€
9 900
6 732
6 732
5 940
CENY ODLIŠNÝCH FORMÁTOV
2/1 vnútro
2/1 rozkladacia obálka pred titulkou
1 cm2
€
6 340
9 700
15
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 420 x 280*
(spadávka) 408 x 280*
* pri odlišných formátoch je potrebná konzultácia
1/3h – 183 x 80
1 320 €
1/4h – 183 x 59
990 €
1/3v – 55 x 254
1 320 €
1/4v – 88 x 124
990 €
ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
4- až 8-krát
9- až 15-krát
16- až 25-krát
26- a viackrát
5%
8%
11 %
15 %
ZĽAVY ZA OBJEM
22 500 až 59 000 €
59 001 až 111 000 €
111 001 € a viac
Zľava na inzerciu, ktorá propaguje akciu,
na ktorej sa TREND zúčastňuje ako mediálny partner.
5%
10 %
15 %
50 %
Pri uplatnení zľavy sa priznáva len jedna zľava výhodnejšia pre klienta.
PRÍPLATKY (POTREBNÁ KONZULTÁCIA)
Požadované umiestnenie
Reklamný článok – viac ako 1/3 plochy inzerátu tvorí reklamný text
50 %
10 %
Grafický návrh pre reklamný článok musí byť viditeľne odlišný od redakčného layoutu.
Odporúčame min. 9-bodové písmo.
1/6h – 183 x 37
660 €
1/6v – 55 x 124
660 €
STORNO POPLATKY
6 a viac dní po uzávierke objednávok
1 – 5 dní po uzávierke objednávok
TECHNICKÉ PODMIENKY
Formát na spadávku
1/8h – 116 x 42
495 €
1/8v – 88 x 59
495 €
1/12 – 55 x 59
330 €
100 %
50 %
• pred orezom
• po oreze
220 x 290 mm
210 x 280 mm
Sadzobný obrazec
183 x 254 mm
Tlač
rotačný ofset
Papier
• obálka TREND TOP
115 g/m2
• obálka TREND ŠPECIÁL
90 g/m2
• obálka TREND FOCUS
90 g/m2
• vnútro
57 g/m2
Grafické predlohy
PDF, text v krivkách
Grafické predlohy pre štvorfarebnú tlač kompozitný PDF súbor na 300 DPI v CMYKU
+ digitálny nátlačok
Pri nedodaní nátlačku nie je možná reklamácia.
ceny sú uvedené bez DPH, v – vertikálne, h – horizontálne
Platba sa vyžaduje vopred.
KONTAKT
TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 2
Tel.: (02) 2082 2350, fax: (02) 2082 2246, e-mail: [email protected], www.etrend.sk
Download

B. Cenník inzercie pre: