TIŠTĚNÉ SAMOLEPKY S TVAROVÝM OŘEZEM – PŘÍPRAVA DAT NA OPTICKÝ PLOTR pro
zakázkovou výrobu SRP s.r.o.
Optický plotr slouží pro ořez tištěných samolepek - samolepka zůstává na původním archu a je odstraněn pouze odpadový materiál
vlastní samolepky, podkladový papír zůstává vcelku. Tím je umožněno snadnější odlepování samolepky před vlastním polepem na
určené místo. Pro výrobu je třeba správně připravit jednotlivý objekt a připravit jejich montáž na arch. Montáž objektů pro
výrobu si může zákazník připravit sám nebo si tuto službu objednat na produkci v hodinové sazbě DTP prací. Pokud montáž nebude
nachystána podle parametrů viz níže, bude klient produkčním upozorněn.
Bez správně připravené archové montáže dat není možné zahájit výrobu.
Příprava jednotlivého objektu:
Všem ořezávaným objektům nechat spad nejméně 3mm, vyjma motivů na prořez. Barevný prostor CMYK, nejsou přípustné
PANTONE ani PŘÍMÉ barvy, tyto budou převedeny do CMYKu bez záruky dodržení barevnosti.
Příprava montáže na arch:
Maximální velikost archu pro řezání je 1300 x 2000 mm. V případě malých objektů (pod 100 x 100 mm) doporučujeme max.
rozměr 600 x 500 mm. Jiné rozměry (větší) po dohodě s produkčním.
Všechny objekty musí být uvnitř pomyslného ohraničujícího obdélníku. Velikost pasovacích značek se mění v závislosti na velikosti
celého dokumentu – viz tabulka pod obrázkem. Ořezová cesta a pasovací značky tl. 0,85pt v barvě černé – 100% K. Pasovací bod
musí být vložen proto, aby při řezání byla jasná orientace objektů na archu a nedošlo k otočení tištěného motivu na řezacím plotru.
POZOR na více čar na stejném místě (stroj by zbytečně řezal vícekrát na stejném místě, tím vznikne vícenáklad) – takže například
obdélníky na prořez nechystat jako samostatné obdélníky, ale udělat linky (řezy mezi obdélníky) na celý rozměr archu.
Výsledkem přípravy jsou dva soubory:
SOUBOR č. 1 - tiskový: PDF verze 1.3 obsahuje vlastní grafiku samolepek + pasovací značky + pasovací bod
SOUBOR č. 2 - ořezový: AI nebo EPS max. verze 10 obsahuje ořezovou cestu samolepek + pasovací značky + pasovací bod
Příklad montáže na arch.
Download

TIŠTĚNÉ SAMOLEPKY S TVAROVÝM OŘEZEM