E2. Cenník inzercie pre
TREND Focus, TREND eXtra
(platný od 1. januára 2015)
formát na spadávku
1/1 – 183 x 254
1 290 €
1/2h – 183 x 124
670 €
1/3h – 183 x 80
450 €
1/1 – 210 x 280
1 290 €
1/2v – 88 x 254
670 €
1/3v – 55 x 254
450 €
PLOŠNÁ INZERCIA
FORMÁT
1/1
1/2h
1/2v
1/3h
1/3v
1/4h
1/4v
1/6h
1/6v
€
1 290
670
670
450
450
370
370
250
250
PRÉMIOVÉ UMIESTNENIA
4. str. obálky
2. a 3. str. obálky
1. a 2. str. vnútra
€
9 900
6 732
6 732
Ceny odlišných formátov
2/1
€
7 980
(mm)
183 x 254
183 x 124
88 x 254
183 x 80
55 x 254
183 x 59
88 x 124
183 x 37
55 x 124
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 210 x 280
(spadávka) 210 x 280
366 x 254
Pri odlišných formátoch je potrebná konzultácia.
ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
2- až 4-krát
5- až 9-krát
10- až 14-krát
15- a viackrát
5%
8%
11 %
15 %
PRÍPLATKY (potrebná konzultácia)
Požadované umiestnenie
Reklamný článok – viac ako 1/3 plochy inzerátu tvorí reklamný text
50 %
10 %
Grafický návrh pre reklamný článok musí byť viditeľne odlišný od redakčného layoutu.
Odporúčame min. 9-bodové písmo.
STORNO POPLATKY
6 a viac dní po uzávierke objednávok
1 – 5 dní po uzávierke objednávok
TECHNICKÉ PODMIENKY
Formát na spadávku
1/4h – 183 x 59
370 €
1/4v – 88 x 124
370 €
1/6h – 183 x 37
250 €
1/6v – 55 x 124
250 €
100 %
50 %
• pred orezom
• po oreze
220 x 290 mm
210 x 280 mm
Sadzobný obrazec
183 x 254 mm
Tlač
rotačný ofset
Papier
• obálka
90 g ONL,
jednostranné
lakovanie
• vnútro
57 g LWC
Väzba
V1
Grafické predlohy
PDF, text v krivkách
Grafické predlohy pre štvorfarebnú tlač
kompozitný PDF súbor (verzia 1.3)
na 300 DPI v CMYKU + digitálny nátlačok
Pri nedodaní nátlačku nie je možná reklamácia.
KONTAKT
TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 2
Tel.: (02) 2082 2350, fax: (02) 2082 2246, e-mail: [email protected], www.etrend.sk
ceny sú uvedené bez DPH, v – vertikálne, h – horizontálne
Platba sa vyžaduje vopred.
Download

E2. Cenník inzercie pre TREND Focus, TREND eXtra