Základné údaje
Periodicita:
Náklad:
Rozsah:
Farebnosť:
Formát:
Sadzobný obrazec:
Druh tlače:
Papier:
Cenník inzercie
platný od 1. 1. 2011
týždenník
275 000 (denník Nový Čas v sobotu)
48 strán a viac
4+4
205 x 280 mm
188 x 252 mm
hĺbkotlač
52 g/m2 SC
2/1 šírka
2/1 šírka
1/1 výška
1/1 výška
1/2 šírka
410 x 280 mm
392 x 252 mm
205 x 280 mm
188 x 252 mm
205 x 134 mm
12 100 €
12 100 €
6 600 €
6 600 €
3 600 €
1/2 šírka
1/2 výška
1/2 výška
1/3 výška
1/3 výška
1/3 šírka
188 x 124 mm
102 x 280 mm
92 x 252 mm
70 x 280 mm
60 x 252 mm
205 x 90 mm
3 600 €
3 600 €
2 700 €
2 700 €
1/3 šírka
1/4 výška
1/4 výška
1/4 výška
1/4 výška
188 x 80 mm
102 x 134 mm
92 x 124 mm
54 x 280 mm
44 x 252 mm
3 600 €
2 700 €
2 250 €
2 250 €
2 250 €
Krížovka
TV program
TV program
TV program
80 x 51 mm
153 x 78 mm
75 x 158 mm
75 x 78 mm
430 €
1 350 €
1 350 €
1 350 €
2 700 €
2 250 €
Logo v TV programe
(38x10 mm):
Inzercia v GLOSSE
(75x29 mm):
2. strana obálky:
3. strana obálky:
4. strana obálky:
Junior Page (145x200):
590 €
590 €
7 000 €
6 800 €
7 500 €
5 900 €
Inzertné podmienky
Atypické formy inzercie
vkladanie:
vlepovanie:
všívanie:
fóliovanie:
opáskovanie:
0,07 €/ks
0,08 €/ks
0,05 €/ks
0,09 €/ks
0,09 €/ks
Obsah vkladania, prípadne vlepovania
Vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu vkladanej
a vlepovanej inzercie s možnosťou odmietnuť jej vydanie.
Doručenie vzorov
Pri objednaní takejto formy inzercie treba vydavateľovi doručiť vzor
vkladanej, resp. vlepovanej inzercie a to najneskôr do 14 dní pred
termínom uverejnenia.
Prirážky
15 % za požadované umiestnenie. Požiadavky na konkrétne
umiestnenie inzerátu akceptujeme len od plochy 1/2 a väčšej.
Zľavy
Zľava za finančný objem
13 300 - 23 300 €
3%
23 301 - 29 900 €
5%
29 901 - 39 900 €
7%
viac ako 39 900 €
10 %
Zľava za opakovanie
3 až 5
3%
6 až 8
5%
9 až 12
7%
13 a viac 10 %
Zľavy sa vzťahujú (pre tituly Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.)
na finančný objem, resp. opakovania uvedené na jednej objednávke
a nie je možné ich kombinovať, t. j. uplatňuje sa len 1 forma zľavy:
za finančný objem, alebo za opakovanie. Uvedené ceny sú bez DPH.
Stornopoplatky
7 dní pred uverejnením: 100 % z ceny
14 dní pred uverejnením: 50 % z ceny
Podmienky pre príjem inzertných podkladov
Podmienky pre príjem hotových inzertných podkladov
1. Finálne inzertné podklady sa prijímajú iba vo formátoch PDF,
v ktorých sa už nerobia žiadne korekcie.
2. Podrobné nastavenia a zásady súvisiace s tvorbou PDF sú
uvedené v samostatnom dokumente na internetovej stránke
vydavateľstva www.ringier.sk. Nastavenie PDF musí byť bezpodmienečne dodržané – inak nie je možné zaručiť, že inzerát bude
správne vytlačený.
3. Rozmery inzerátov musia zodpovedať presným cenníkovým formátom v [mm]. V prípade spadavkových formátov musí byť čistý
rozmer jednoznačne vymedzený orezovými značkami. Spadavkový presah – min 5 mm. Všetko, čo nesmie byť odrezané, musí
byť vzdialené od orezu aspoň 5 mm.
4. Farebnosť musí byť definovaná v CMYK-u a podklady nesmú
obsahovať žiadne priame farby.
5. Pre dodržanie správnej farebnosti inzerátu je nutné dodať farebný nátlačok. Farebný nátlačok musí byť vyhotovený z identických
podkladov a musí zodpovedať súčasným štandardom.
6. Písma: Pri jednofarebných textoch je minimálna veľkosť bezpätkových fontov 4 body a pri použití pätkových fontov 5 bodov.
V prípade negatívneho textu následne o 1 bod viac. (čiže bezpätkový font 5 bodov a pätkový font 6 bodov). Pri viacfarebných
textoch alebo negatívnych textoch vo farebnej ploche nesmie byť
písmo menšie ako 8 bodov.
7. Doručovanie podkladov: e-mail, FTP - pri uložení dát na FTP, je
vždy nutné informovať o tom oddelenie výroby inzercie.
8. Pri odosielaní podkladov odporúčame uvádzať dátum uverejnenia a názov titulu, do ktorého je inzerát určený.
Podmienky pre príjem podkladov na výrobu inzercie
1. Podklady na výrobu inzercie sa prijímajú iba v elektronickej
podobe.
2. Podklady musia byť doručené v primeranej kvalite. Platforma
MAC. Farba CMYK. Vektorové objekty (logá): AI, EPS, PDF. Bitmapové objekty (obrázky, fotografie) TIF, BMP, JPG s rozlíšením
300 dpi. Texty: DOC, TXT.
3. Doručovanie podkladov: e-mail, FTP - pri uložení dát na FTP, je
vždy nutné informovať o tom oddelenie výroby inzercie.
4. Pri odosielaní podkladov odporúčame uvádzať dátum uverejnenia a názov titulu, do ktorého je inzerát určený.
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.,
Prievozská 14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Poštová adresa:
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., P. O. Box 47, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 (0)2 5822 7880, 5822 7814 Fax: +421 (0)2 5822 7250
Adresa pre doručovanie podkladov: [email protected]
Každú výnimku z uvedených podmienok konzultujte
s oddelením inzertnej výroby na tejto adrese.
V opačnom prípade neručíme za textovú, grafickú
a farebnú správnosť inzerátu.
Zadávanie podkladov je najneskôr 7 prac. dní
pred uverejnením.
Internet: www.ringier.sk
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Č. účtu: 1423109002/1111
IČO: 00678155
IČ DPH: SK2020299424
Download

Inzertné podmienky