Strana 1/3
Cenník reklamy na portáloch TREND.sk, platný od 1.1.2015
TREND.sk navštevuje v priemere viac ako 400.000 reálnych užívateľov za mesiac. Ako prvý spravodajský web na Slovensku používa plne responzívny dizajn. Návštevníkom
poskytuje, bez ohľadu či na web pristupujú z mobilu, tabletu alebo PC, vždy čitateľné, presné, overené a komplexné informácie pre správne rozhodovanie v práci a vo
svojom osobnom živote. Technické a obchodné podmienky uverejňovania inzercie nájdete na 3. strane cenníka.
Formát
Rozmer
Predloha
Umiestnenie
Cena CPT
Mobil 1 (M1)
max. 320 x 50 (px)
10 KB (.GIF, .JPG)
Smartfón - všetky podstránky (hore)
45 €
Tablet 1 (T1)
max. 768 x 100 (px)
10 KB (.GIF, .JPG)
Tablet - všetky podstránky (hore)
45 €
Mobil 2 (M2)
max. 320 x 320 (px)
10 KB (.GIF, .JPG)
Smartfón + Tablet - všetky podstránky
45 €
Zvýhodnený balík týždenných kampaní (pondelok až nedeľa) pre formáty M1 + T1 + M2 v smartfónoch a tabletoch
Hlavná stránka + podstránky (floating, M1 + T1) výhodné
Počet garantovaných
zobrazení (IMP)
25 000
Cena za
týždeň
750
Približný
počet UV
4500
Hlavná stránka + podstránky (floating, M2) výhodné
25 000
750
4500
Umiestnenie a poznámky
Zľava z CPT
CPT po zľave
33%
30 €
33%
30 €
Formát
Screen
Rozmer
Predloha
Umiestnenie
max. 1100 x 200 (px)
40 kB (.SWF, .GIF, .JPG)
hlavná stránka + podstránky (hore)
Zvýhodnený balík týždenných kampaní (pondelok až nedeľa) pre formát Screen
Počet garantovaných
Cena za
Približný
Umiestnenie a poznámky
Zľava z CPT
zobrazení (IMP)
týždeň
počet UV
výhodné
100 000
3 800
50 000
51%
hlavná stránka + podstránky (floating)
hlavná stránka
50 000
2 200
35 000
43%
Cena CPT
77 €
CPT po zľave
38 €
44 €
Ekonomika + Firmy + Financie + Podnikanie
40 000
1 700
35 000
45%
43 €
Technológie + Auto + Relax
25 000
1 000
20 000
48%
40 €
eProfit
25 000
1 000
10 500
48%
40 €
TREND Reality
45 000
1 800
23 000
48%
40 €
TREND Reštaurácie a Delikatesy.sk
20 000
800
14 500
48%
40 €
Mediálne
50 000
2 000
32 500
48%
40 €
Formát
Square
Rozmer
Predloha
Umiestnenie
300 x 300 (px)
35 kB (.SWF, .GIF, .JPG)
hlavná stránka + podstránky (vpravo)
Zvýhodnený balík týždenných kampaní (pondelok až nedeľa) pre formát Square
Počet garantovaných
Cena za
Približný
Umiestnenie a poznámky
Zľava z CPT
zobrazení (IMP)
týždeň
počet UV
výhodné
100 000
3 000
50 000
50%
hlavná stránka + podstránky (floating)
hlavná stránka
50 000
2 250
35 000
25%
Cena CPT
60 €
CPT po zľave
30 €
45 €
Ekonomika + Firmy + Financie + Podnikanie
40 000
1 800
35 000
25%
45 €
Technológie + Auto + Relax
25 000
1 100
20 000
27%
44 €
eProfit
25 000
1 100
10 500
27%
44 €
TREND Reality
45 000
2 000
23 000
26%
44 €
TREND Reštaurácie a Delikatesy.sk
20 000
850
14 500
29%
43 €
Mediálne
50 000
2 000
32 500
33%
40 €
Formát
Halfpage
Rozmer
Veľkosť
Umiestnenie
300 x 600 (px)
30 kB (.SWF, .GIF, .JPG)
hlavná stránka + podstránky
Zvýhodnený balík týždenných kampaní (pondelok až nedeľa) pre formát Halfpage
Počet garantovaných
Cena za
Približný
Umiestnenie a poznámky
Zľava z CPT
zobrazení (IMP)
týždeň
počet UV
100 000
2 200
50 000
45%
hlavná stránka + podstránky (floating) výhodné
hlavná stránka
50 000
1 250
35 000
38%
Cena CPT
40 €
CPT po zľave
22 €
25 €
Ekonomika + Firmy + Financie + Podnikanie
40 000
1 000
35 000
38%
25 €
Technológie + Auto + Relax
25 000
625
20 000
38%
25 €
TREND Reštaurácie a Delikatesy.sk
20 000
500
14 500
38%
25 €
Mediálne
50 000
1 250
32 500
38%
25 €
Formát
Rectangle
Rozmer
Veľkosť
Umiestnenie
480 x 300 (px)
35 kB (.SWF, .GIF, .JPG)
podstránky pod článkami
Zvýhodnený balík týždenných kampaní (pondelok až nedeľa) pre formát Rectangle
Počet garantovaných
Cena za
Približný
Umiestnenie a poznámky
Zľava z CPT
zobrazení (IMP)
týždeň
počet UV
výhodné
100 000
2 500
50 000
50%
podstránky (floating)
Ekonomika + Firmy + Financie + Podnikanie
40 000
1 080
35 000
46%
Cena CPT
50 €
CPT po zľave
25 €
27 €
Technológie + Auto + Relax
25 000
675
20 000
46%
27 €
eProfit
25 000
675
10 500
46%
27 €
TREND Reality
30 000
810
23 000
46%
27 €
TREND Reštaurácie a Delikatesy.sk
20 000
540
14 500
46%
27 €
Mediálne
40 000
850
32 500
58%
21 €
Cenník reklamy portálov TREND.sk, platný od 1.1.2015
Strana 1/3
Strana 2/3
Ceny pre neštandardné bannerové reklamné formáty
Formát
Skin (Branding, Gate)
Rozmer
Veľkosť
Umiestnenie
1100 x 100 + 2* 160 x 800
40 kB + 40 kB + 40 kB
hlavná stránka + podstránky
Zvýhodnený balík týždenných kampaní (pondelok až nedeľa) pre formát Skin (Branding)
Počet garantovaných
Cena za
Približný
Umiestnenie a poznámky
Zľava z CPT
zobrazení (IMP)
týždeň
počet UV
150 000
5 300
50 000
54%
hlavná stránka + podstránky (floating) výhodné
výhodné
45
000
1
800
15
000
49%
TREND Reality
TREND Reštaurácie
výhodné
21 500
850
14 500
Cena CPT
77 €
CPT po zľave
35 €
40 €
49%
Rozmer
Veľkosť
Umiestnenie
dohodou
40 kB
hlavná stránka + podstránky
Zvýhodnený balík týždenných kampaní (pondelok až nedeľa) pre formát Interstitial *
Počet garantovaných
Cena za
Capping
Umiestnenie a poznámky
Zľava z CPT
(obmedzenie)
zobrazení (IMP)
týždeň
výhodné
40 000
2 500
1x UV / 12 h
43%
floating
40 €
Formát
Interstitial *
Formát
iLayer + banner *
Expand + banner *
Active Pilot Plus *
Rozmer
dohodou
(napr. 500 x 400 px + banner)
Cena CPT
110 €
CPT po zľave
63 €
Veľkosť
Umiestnenie
Cena CPT
35 kB + 40 kB
hlavná stránka + podstránky
90 €
Zvýhodnený balík týždenných kampaní (pondelok až nedeľa) pre formát iLayer + b.* / Expand + b.* / APP * / (Out of the Box *)
Počet garantovaných
Cena za
Capping
Umiestnenie a poznámky
Zľava z CPT CPT po zľave
(obmedzenie)
zobrazení (IMP)
týždeň
80 000
5 500
1x UV / 12 h
24%
69 €
floating výhodné
Formát
Active Pilot *
Rozmer
Veľkosť
Umiestnenie
180 x 180 (px)
30 kB
hlavná stránka + podstránky
Zvýhodnený balík týždenných kampaní (pondelok až nedeľa) Active Pilot *
Počet garantovaných
Cena za
Capping
Umiestnenie a poznámky
Zľava z CPT
(obmedzenie)
zobrazení (IMP)
týždeň
výhodné
80 000
1 800
1x UV / 12 h
62%
floating
150 000
3 100
1x UV / 12 h
65%
floating výhodné
Cena CPT
59 €
CPT po zľave
23 €
21 €
Ceny pre textové (PR, mailing) a špecifické reklamné formáty
Formát
Rozmer
Cena
Obdobie
Umiestnenie a poznámky
Reklamný článok (1)
text + obraz
830 €
deň
Fotoavízo na hlavnej stránke Etrend.sk
(označené ako inzercia).
Reklamný článok (2)
text + obraz
400 €
deň
Fotoavízo v sekcii Ekonomika alebo Firmy alebo Financie alebo
Podnikanie (označené ako inzercia).
Reklamný článok (3)
text + obraz
265 €
deň
Fotoavízo v sekcii Technológie alebo Auto alebo Relax alebo
eProfit alebo Mediálne alebo TRENDreality alebo
TRENDreštaurácie
(označené ako inzercia).
Špecifikácia: Titulok max. 45 znakov vrátane medzier, podtitul max. 70 znakov vrátane medzier, dĺžka textu nie je obmedzená. Obrázok vo formáte 3:2 (napr. 600 x 400 px,
vo veľkosti do 70 kB), maximálne 2 ks. PR článok je zároveň zaradený v tematicky zodpovedajúcej rubrike medzi redakčným obsahom, je zaradený do najbližšieho denného
aj týždenného mailingu - upozornení na nové články z TREND.sk. Po uplynutí objednaného času zostáva minimálne 3 mesiace dostupný v rubrikovom zozname a tiež je
zaradený do fulltextového vyhľadávania.
Formát
Rozmer
Cena
Obdobie
Umiestnenie a poznámky
Mailing (1)
text
0,12 €
1x e-mail
Exkluzívny reklamný odkaz umiestnený na začiatku
e-mailovej správy so zoznamom nových článkov. Možnosť
umiestnenia v dennom alebo týždennom mailingu.
Mailing (2)
text
0,08 €
1x e-mail
Reklamný odkaz umiestnený na začiatku e-mailovej správy
so zoznamom nových článkov. Možnosť umiestnenia v
dennom alebo týždennom mailingu. Bez záruky
exkluzivity, maximálne však 2 reklamné odkazy v jednej
správe.
Mailing (3)
468 x 60 (px) formát .GIF,
max. 30 kB
0,17 €
1x e-mail
Bannerový reklamný odkaz umiestnený v e-mailovej
správe nad zoznamom nových článkov. Možnosť
umiestnenia v dennom alebo týždennom mailingu.
Špecifikácia: Krátky reklamný odkaz (max. 200 znakov vrátane medzier) umiestnený v e-mailovej správe nad zoznamom nových článkov. Denný mailing sa rozosiela 6x do
týždňa o 6 h, týždenný mailing sa rozosiela každý pondelok o 6 h. Jedno alebo viac slov reklamného odkazu môžu byť linky.
Cenník reklamy portálov TREND.sk, platný od 1.1.2015
Strana 2/3
Strana 3/3
Technické a obchodné podmienky pre uverejňovanie reklamy na portáloch TREND.sk:
Dodanie podkladov: najneskôr 2 pracovné dni pred uverejnením
Bannerové formáty je potrebné dodať vo formáte . GIF, .JPG alebo .SWF v predpísanej veľkosti (uvedené pri jednotlivých formátoch).
Preklik vo formáte .SWF (definícia):
getURL(_root.clickthru,"_blank");
Capping (obmedzenie zobrazovania banneru): príplatok + 20% pre capping 1x UV na kapaň. Príplatok neplatí pre formáty označené * .
Capping nie je možné objednať pri nákupe zvýhodnených balíkov týždenných kampaní.
Dáta nad limit: príplatok +10% za každých začatých 10 kB.
Video a/alebo Zvuk: príplatok +20%. Každá takáto reklama musí obsahovať štandardné ovládacie prvky STOP / PLAY / PAUSE.
Zobrazovanie reklamy sa riadi Pravidlami pre internetovú reklamu podľa IAB Slovakia dostupných na http://www.iabslovakia.sk .
Storno poplatok vo výške 100% pri zrušení inzercie od 14 dní pred uverejnením.
* Reklamné formáty, ktoré prekrývajú alebo zasahujú do obsahu stránky, musia umožniť reklamu preskočiť alebo vypnúť.
Trvanie formátov, ktoré prekrývajú obsah stránky (expandable, ilayer, over the page a pod.) max. 6 sekúnd.
Ide predovšetkých o formáty Inerstitial, Active Pilot, Active Pilot Plus, Out of the Box, iLayer alebo expandujúce formáty z bannerov.
Ako banner je možné vybrať štandardný bannerový formát z aktuálnej ponuky v cenníku.
Cena dohodou sa stanovuje pre formáty alebo špecifické požiadavky, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku.
Reklamné články: Text je potrebné dodať zvlášť a obrázky zvlášť. Titulok môže mať max. 45 znakov (vrátane medzier) a podtitul max. 70 a
podtitul max. 70 znakov (vrátane medzier). Obrázky je potrebné dodať vo formáte 3:2 (napr. 600 x 400 px) vo veľkosti 70 kB (.JPG, .GIF).
Cena reklamného článku zahŕňa:
> pútanie počas prvých 24 hodín na nezmenej pozícii
> zaradenie v príslušnej obsahovej sekcii (Ekonomika, Technologie a pod. alebo TRENDreality alebo Medialne alebo EPROFIT a pod.)
> po 24 hodinách zostáva v zozname článkov príslušnej obsahovej sekcii a jeho pozícia postupne klesá s pribúdajúcim obsahom
> zaradenie v najbližšom dennom a týždennom mailovom upozornení na nové články (na viac ako 10.000 adries)
Mailing: Textový reklamný odkaz (max. 200 znakov vrátanie medzier) umiestnený v e-mailovej správe nad zoznamom nových článkov.
Kontakt: TREND Representative, s.r.o., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 2
IČO: 43824706, DIČ: 2022494287, IČ DPH: SK2022494287
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, pod vložkou číslo: 49039/B
Tel.: (02) 2082 2163, (02) 20822139, fax: (02) 2082 2246, e-mail: [email protected], [email protected]
Cenník reklamy portálov TREND.sk, platný od 1.1.2015
Strana 3/3
Download

Cenník inzercie na portáloch TREND.sk