VY_32_INOVACE_VO1.VM7
Naše vlast - kulturní bohatství
Metodický list
práce s interaktivní tabulí - definice, rozlišení kulturních památek
práce s tabulí a do sešitům podklady ke kopírování - křížovka
námět pro přípravu a hledání na internetu s prezentací
Obecné informace k řadě pracovních listů Člověk a společnost - Člověk ve
společnosti.
Výukové materiály jsou určeny převážně pro práci na interaktivní tabuli nebo
prezentaci prostřednictvím projektoru. Část materiálů obsahuje testy nebo úlohy
určené k množení a samostatnému doplnění.
Každý výukový materiál obsahuje v úvodu klíčové otázky, které
seznámí žáky s účelem práce a mohou být využity jako poklad pro
testování znalostí a dovedností žáků.
Části označené touto ikonou jsou určeny ke shrnutí poznatků a lze je
využít jako zápis do sešitů nebo k ucelení opakované látky.
Výukové materiály navazují na řadu učebnic Občanská výchova 6-9 s blokem
Rodinná výchova: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia nakladatelství
Fraus.
Každý úkol je srozumitelně popsán. Řešení, pokud jsou nutná, jsou uvedena v
závěru výukového materiálu jako příloha.
Výukový materiál č. 7 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Člověk ve společnosti - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO1.VM7
NA KONCI HODINY DOKÁŽU ODPOVĚDĚT, KDYŽ SE NĚKDO ZEPTÁ:
Vlastními slovy popiš, co je to kulturní památka.
Na mapě naší vlasti ukaž a pojmenuj pět významných kulturních památek. Řekni,
čím jsou vzácné.
Řekni, co je to UNESCO a jakým způsobem zasahuje do ochrany památek na
našem území.
Výukový materiál č. 7 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Člověk ve společnosti - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO1.VM7
PRÁCE S TABULÍ A DO SEŠITU
Oprav pravopisné chyby v následujícím sdělení. Opravené sdělení přepiš do sešitu.
Kulturňý památkou v české republyce rozumýme movytou
nebo nemovytou (budova) vjec, která významním spůsobem
dokládá historycký vývoj nebo spůsob žyvota od
nejztarších dob na našem ůzemí.
Zakroužkuj všechny obrázky, na kterých by mohla být kulturní památka. (POZOR,
zatím se nejedná o konkrétní památky, pouze o symboly)
Výukový materiál č. 7 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Člověk ve společnosti - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO1.VM7
PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ A SEŠITEM
Poznáš města na obrázcích? Zapiš správně jejich jména do křížovka. Města
zaznamenej do mapy ČR. Křížovku a mapu vlep do sešitů.
Pokud dokážeš určit i jak se jmenuje stavba (nebo stavby) na obrázku, získáš
body navíc do celkové klasifikace.
1
2
CH
3
4
5
6
7
8
9
A
Výukový materiál č. 7 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Člověk ve společnosti - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO1.VM7
obr.2
obr.1
obr.3
obr.4
obr.5
obr.7
obr.6
obr.8
Výukový materiál č. 7 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Člověk ve společnosti - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
obr.9
VY_32_INOVACE_VO1.VM7
NÁMĚT NA DOMÁCÍ PŘÍPRAVU NEBO PRÁCI S INTERNETEM
Vyhledej libovolnou městskou nebo vesnickou památkovou zónu nebo rezervaci.
Vytvoř jednoduchou prezentaci, ve které bude:
- jméno kulturní památky
- její umístění na mapě ČR
- základní informace o místě (proč je cenné, z jaké je doby)
Vyhledej, co znamená zkratka UNESCO a vlep do sešitu nakopírovaný znak
obr.10
Výukový materiál č. 7 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Člověk ve společnosti - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO1.VM7
SHRNUTÍ
Kulturní památkou může být budova nebo část města, i celá vesnice. Mohou jí být i
technické stavby, jako například vodojem nebo přehrada.
Může být chráněna jednotlivě, nebo v památkové zóně nebo památkové rezervaci.
Při opravách v těchto místech se musíme poradit s odborníky z památkového úřadu.
Po celém světě pomáhá s ochranou památek UNECSO (část organizace OSN)
Výukový materiál č. 7 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Člověk ve společnosti - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO1.VM7
Literatura a zdroje obrázků
KOLEKTIV AUTORŮ, Občanská výchova pro 6.ročník ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1997. 143 s. ISBN 80-7182-036-9
KOLEKTIV AUTORŮ. Občanská výchova 7 s blokem Rodinná výchova: učebnice pro základní školy a
víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 128 s. ISBN 80-7238-325-6
Neoznačené obrázky - Clipart pro Corel 8 a jejich modifikace
Zdroje obrázků a fotografií mimo Corel 8
obr.1 Domažlice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Domazlice_namesti.jpg
autor: Ondrej.konicek
licence: Creative Commons
obr.2 Terezín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terezin_CZ_Memorial_Cemetery_01.
JPG
autor: User: Miaow Miaow
volné dílo
obr.3 Liberec - Ještěd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jested.jpg
autor: Bernd Gutte
licence: Creative Commons
obr.4 Třeboň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trebon1024b.jpg
autor: René Mihula
licence: Creative Commons
obr.5 Telč
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tel%C4%8D.jpg
autor: Mr Hyde
volné dílo
obr.6 Písek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:M%C4%9Bsto_P%C3%ADsek_S
tar%C3%BD_Most.jpg
autor: Cryoman
volné dílo
obr.7 Kutná Hora - chrám sv.Barbory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kutna_Hora_CZ_St_Barbara_Cat
hedral_front_view_02.JPG
autor: Miaow Miaow
licence: Creative Commons
obr.8 Český Krumlov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ceskykrumlov.JPG
autor: Ondřej Koníček
licence: Creative Commons
obr.9 Mariánské Lázně
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marienbad-Brunnen.jpg
autor: Walter J. Pilsak, Waldsassen
licence: Creative Commons
obr.10
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_UNESCO.svg
znak nebo insignie
volné dílo
Výukový materiál č. 7 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Člověk ve společnosti - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO1.VM7
PODKLADY KE KOPÍROVÁNÍ
1
2
CH
3
4
5
6
7
8
9
A
1
2
CH
3
4
5
6
7
8
9
A
1
2
CH
3
4
5
6
7
8
9
A
Výukový materiál č. 7 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Člověk ve společnosti - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO1.VM7
ŘEŠENÍ K VYBRANÝM CVIČENÍM
Oprav text
Kulturní památkou v České republice rozumíme movitou nebo nemovitou (budova)
věc, která významným způsobem dokládá historický vývoj nebo způsob života od
nejstarších dob na našem území.
KŘÍŽOVKA
1 Domažlice
2 Terezín
3 Liberec
4 Třeboň
5 Telč
6 Písek
7 Kutná Hora
8 Český Krumlov
9 Mariánské Lázně
Výukový materiál č. 7 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Člověk ve společnosti - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
Download

Metodický list Naše vlast - kulturní bohatství