Jméno autora
Mgr. Jiří Kozák
Datum vytvoření
Říjen 2011
Ročník
7.
Vzdělávací
oblast
obor
tematický okruh
Člověk a společnost
Dějepis
Křesťanství a středověká Evropa
Téma – název
Sámova říše
učebního materiálu
Anotace
Pomocí prezentace s výkladem zpracovávají poznámky a získávají
vědomosti o prvním státním útvaru na našem území
Sámova říše
Mapa střední Evropy v 7.století
Francký kupec
• Sjednotil slovanské kmeny proti
a Avarům.
Frankům
Dagobert
• Francký král,který
vyslal poselstvo k
Sámovi.
Odmítnuté poselstvo
Vogastisburk
Rok 631
Údajné Sámovo sídlo,dodnes jej
neumíme lokalizovat (nevíme
přesně,kde byl)
Vogastisburk
Rok 631
Fredegar
Francký kronikář
O všem
víme díky
jeho
kronice,z
našeho
území
neexistují
písemné
prameny.
Závěr
Po Sámově smrti po dobu 150 let
neexistují žádné písemné
prameny,takže nevíme
N I
C
Odkazy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.2zskolin.cz/panovnici/01/Image44.gif
http://www.davidmikolas.cz/dejepis/mapy/samova_rise.gif
http://en.valka.cz/attachments/11345/dagobert.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-O2_IqrKshzU/TWly0HHf8I/AAAAAAAAALg/MjfZlqpb2hY/s1600/Wogastisburg.jpg
http://www.e-vsudybyl.cz/originaly/clanek/2424_38124_original.jpg
http://mm.denik.cz/66/93/samo_nakl_denik_clanek_solo.jpg
ww.homeofourfathers.com/lisbeth/phpimages/arkkingmerovechoffra
nce1.jpg
. http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/data/editor/313cs_9_big.jpg
http://www.perunuvstin.cz/sites/default/files/images/01Bojovnici.preview.jpg
http://www.lovecpokladu.cz/img/2008/viky/viky20081209-2.jpg
Download

Samova rise