Reklamné formáty na portáloch
TREND.sk
(od 1.1.2014)
1
Bannerové formáty pre tablety a smartfóny
T1 : 768 x 100 px
(.GIF, .JPG)
Cielená reklama na mobilné zariadenia –
smartfóny a tablety. TREND.sk poskytuje od
roku 2013 ako prvé médium plne responzívny
obsah - čitateľom zobrazuje obsah v čitateľnej
podobe bez ohľadu na to, z akého zariadenia
na portál prichádzajú.
M1 : 320 x 50 px
(.GIF, .JPG)
M2 :
320 x 320 px
(.GIF, .JPG)
2
Bannerové a textové formáty na hlavnej stránke
Screen : max. 1100 x 200 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Square:
300 x 300 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Reklamný článok (1)
Halfpage:
300 x 600 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Bližšia technická špecifikácia a ceny
jednotlivých reklamných formátov sú
dostupné v aktuálnom cenníku na rok 2014.
Formát Halfpage sa posúva spolu s obsahom
stránky.
3
Bannerové a textové formáty v sekciách
Screen : max. 1100 x 200 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Reklamný článok (2)
alebo Reklamný článok (3)
Square:
300 x 300 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Halfpage:
300 x 600 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Cena Reklamného článku (2) alebo (3) je
závislá od pútania vo vybranej sekcii (napr.
Ekonomika, Firmy alebo Podnikanie, Auto,
Reality , eProfit a pod.)
Formát Halfpage sa posúva spolu s obsahom
stránky.
4
Bannerové formáty v článkoch
Screen : max. 1100 x 200 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Square:
300 x 300 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Formáty Screen a Square sú v článkoch a hlavnej stránke TREND.sk a jej sekciách viditeľné
pri načítaní obsahu stránky. Tieto formáty je možné použiť aj pri neštandardných formátoch
ako iLayer alebo Expand. Podrobnosti sú uvedené na stánke 9.
5
Bannerové formáty v článkoch
Halfpage:
300 x 600 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Rectangle:
480 x 300 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Formát Halfpage sa posúva spolu s obsahom
stránky. Na veľkej ploche je v zornom poli
návštevníka počas doby čítania článku.
Rectangle umožňuje upútať pozornosť
návštevníka, keď dočíta obsah článku.
6
160 x 800 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Skin – pravý banner:
160 x 800 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
Skin – ľavý banner:
Neštandardné bannerové formáty
Skin – horný banner:
1100 x 100 px (.GIF, .JPG, .SWF )
7
Neštandardné bannerové formáty
X
Zatvárací krížik
Interstitial:
Pred načítaním obsahu sa reklama zobrazí na celú šírku a výšku obrazovky
po dobu max. 6 sekúnd.
Reklamu je možné preskočiť a musí obsahovať zatvárací krížik .
Preskočiť stránku
(www.TREND.sk)
Formát Interstitial je neštandardný formát, ktorý sa zobrazí na celú šírku obrazovky ešte pred
načítaním obsahu. Tento formát je možné použiť na hlavnej stránke a podstránkach TREND.sk.
8
Neštandardné bannerové formáty
Screen
Zatvárací krížik
X
iLayer + banner
Expand + banner
Active Pilot Plus
(Tieto formáty vždy vychádzajú zo
štandardného bannera ako napr. Screen,
Square, Active Pilot a pod. Úvodná fáza vždy
prekrýva obsah stránky, a preto musí
obsahovať zatvárací krížik. Rozmer úvodnej
fázy je možné stanoviť dohodou. Trvanie
úvodnej fázy max. 6 sekúnd.)
Square
Active Pilot:
180 x 180 px
(.GIF, .JPG, .SWF )
9
Textové a špecifické formáty
Mailing: (max. 200 znakov vrátane medzier)
Mailing je bezplatná služba pre registrovaných úžívateľov TREND.sk. Ráno o 6:00 je odosielaný
denný a vždy v pondelok aj týždenný mailing s upozornením na nové články z TREND.sk. Technická
špecifikácia a ceny pre rôzne varianty sú uvedené v aktuálnom cenníku na rok 2014.
10
Textové a špecifické formáty
Reklamný článok (3)
Reklamný článok (3)
11
Download

Ukážky reklamných formátov