Jednoduchá úprava webových
stránok so systémom Lepšíweb.sk
Úprava obsahu web stránky so systémom Lepšíweb.sk je naozaj hračka. Aby sme vám prácu s vašou novou web
stránkou ešte viac uľahčili, pripravili sme pre vás tento dokument, ktorý vás bude krok za krokom sprevádzať a radiť
vám, ako postupovať pri úpravách a zmenách na stránke. Po obdržaní e-mailu s url adresou a prihlasovacími údajmi
vašej novej stránky sa teda môžete pustiť do úprav.
OBSAH
Začíname prihlásením sa do administrácie stránky ................................................................................................... 2
Editor stránky ..................................................................................................................................................................................... 3
Hlavná ovládacia lišta ..................................................................................................................................................... 6
Objekty ........................................................................................................................................................................ 6
Stránka ........................................................................................................................................................................ 6
Obsah .......................................................................................................................................................................... 6
Ostatné ....................................................................................................................................................................... 7
Vzhľad webu ............................................................................................................................................................ 8
Nastavenia .................................................................................................................................................. 8
Vzhľad stránok ........................................................................................................................................... 8
Obsah ............................................................................................................................................................ 9
Administrácia ...................................................................................................................................................................................... 9
Administrácia – Technická podpora ........................................................................................................................... 10
Administrácia – Štatistiky návštevnosti .................................................................................................................... 10
Administrácia – Správa užívateľov .............................................................................................................................. 10
RÝCHLE TIPY
Ako upraviť text na úvodnej stránke? .................................................................................................................................. 3
Ako zmeniť rozloženie prvkov na stránke? ...................................................................................................................... 3
Ako upraviť menu stránky? ......................................................................................................................................................... 4
Ako pridať fotogalériu? ................................................................................................................................................................. 4
Ako pridať fotky do fotogalérie? ............................................................................................................................................. 5
Ako upraviť fotografie? .................................................................................................................................................................. 5
Ako pridať na stránku video? ..................................................................................................................................................... 7
Ako vytvoriť blog? ............................................................................................................................................................................ 7
Ako vytvoriť katalóg? ...................................................................................................................................................................... 7
Ako pridať záznam do katalógu? ............................................................................................................................................ 7
Ako pridať súbor na stránku? .................................................................................................................................................... 7
www.lepsiweb.sk
Strana 1
Začíname prihlásením sa do administrácie stránky
Do administrácie stránky sa prihlásite na adrese nazovvasejstranky.lepsiweb.sk/login, kde vyplníte prihlasovacie údaje,
ktoré vám boli zaslané e-mailom.
Prihlásenie sa do administrácie stránky
V administrácii máte na výber niekoľko možností:
Editácia stránok - tu môžete meniť vzhľad a obsah vášho webu
Štatistika návštevnosti – tu zistíte, akú ma vaša stránku návštevnosť
Správa užívateľov – umožňuje pridať ďalšie osoby pre prístup do administrácie stránky
Technická podpora – formulár na otázky, ktoré budú automaticky zaslané technickej podpore
Administrácia stránky po prihlásení
www.lepsiweb.sk
Strana 2
Editor stránky
Editor je základné pracovné prostredie. Skladá sa z hlavnej ovládacej lišty a úvodnej stránky, ktorá je umiestnená
hneď pod ovládacou lištou. V tejto časti návodu si ukážeme, ako jednoducho začať upravovať obsah. Jednotlivé funkcie
ovládacej lišty podrobne preberieme v nasledujúcej časti.
Ako upraviť text na
úvodnej stránke?
Kliknutím na tlačidlo
Upraviť text sa otvorí
editačné okno, kde môžete
meniť a dopĺňať text.
Po ukončení práce
nezabudnite zmeny Uložiť.
Editácia stránky tu môžete realizovať všetky
úpravy vášho webu.
Na úvodnú stránku odporúčame uviesť popis vašej podnikateľskej činnosti.
Úprava textu. Použitý je obsahový prvok Formátovaný text.
Ako zmeniť rozloženie prvkov na stránke?
Obsah stránok je v administrácii rozdelený prerušovanou čiarou. Každá stránka sa skladá z obsahových prvkov, akými sú
napríklad článok, galéria obrázkov, anketa alebo fórum. Tie môžete v rámci ohraničeného priestoru jednoducho
premiestňovať. Stačí naň kliknúť myšou, podržať a potiahnuť (systém drag-and-drop). V záhlaví každého z týchto
prvkov nájdete tlačidlo Upraviť. Po kliknutí naň môžete upraviť vlastnosti daného prvku..
www.lepsiweb.sk
Strana 3
Ako upraviť menu stránky?
Kliknutím na text Upraviť menu môžete pridávať alebo upravovať podstránky, meniť ich poradie či hierarchiu v rámci
menu. Mať logicky usporiadané menu pomôže návstevníkom zorientovať sa na vašom webe.
Editácia menu stránky.
Ako pridať fotogalériu?
Ak chcete vytvoriť fotogalériu vašich výrobkov, služieb či priestorov spoločnosti, tak v okne Editácia menu kliknite
na Nová stránka a napíšte názov novej stránky. V časti Nadradená stránka vyberte, kam chcete stránku v rámci webu
umiestniť. V časti Šablóna vyberte Fotogaléria. Podľa toho, akú šablónu novej stránky si vyberiete, tak nová stránka
už bude prispôsobená presne na daný účel.
Vytvorenie novej stránky typu Fotogaléria
www.lepsiweb.sk
Strana 4
Ako pridať fotky do fotogalérie?
Po kliknutí na tlačidlo Správa fotiek sa dostanete k nahrávaniu obrázkov/fotografií. Na nahrávanie viacerých fotiek naraz
je možné použiť funkciu Hromadný upload.
Kliknutím na tlačidlo Správa fotiek môžete pridať fotky do fotogalérie
Po nahraní sa obrázky zobrazia v galérii, kde ich môžete upraviť
Ako upraviť fotografie?
Po prejdení myšou ponad fotku sa objaví ponuka editačných ikoniek – možnosti Stiahnuť, Vlastnosti, Otáčanie,
Posúvanie a Mazanie. Ak chcete upraviť rozmer fotky alebo spraviť výrez, kliknite na vybranú fotku a otvorí sa vám
nové editačné okno.
www.lepsiweb.sk
Strana 5
Hlavná ovládacia lišta
Prostredníctvom ovládacej lišty si upravíte váš web tak, aby čo najviac vyhovoval vám a vašim návštevníkom. Skladá sa
zo štyroch blokov – Objekty, Stránka, Obsah a Ostatné. Postupne si vysvetlíme význam jednotlivých funkcií, ktoré
každý blok obsahuje.
Po kliknutí na funkciu Vzhľad webu sa dostanete do druhej časti ovládacej lišty. Nájdete tu napríklad funkciu na zmenu
grafickej šablóny, kde jedným klikom zmeníte grafiku vášho webu.
1. Ovládacia lišta – blok Objekty
Po kliknutí na Nový sa vám zobrazí ponuka na vytvorenie troch typov
obsahových prvkov:
• Stránka - vytvorí novú stránku.
• Článok - otvorí textový editor veľmi podobný editoru MS Word.
Pod pojmom článok sa chápe akýkoľvek text patriaci do niektorej
rubriky vášho webu.
• Záznam do katalógu - slúži na pridanie položky do už existujúceho katalógu.
Úpravu rubrík a katalógu si pred stavíme ďalej v dokumente.
Lišta Objekty
Druhé tlačidlo Prejsť na môžete použiť na rýchlu navigáciu po stránkach vášho webu. Dostanete sa tak aj k editácii
systémových stránok, článkov a katalógov. Odporúčame vám ho použiť až po zvládnutí základných funkcií editácie webu.
2. Ovládacia lišta – blok Stránka
Po stlačení Publikovať sa úpravy na stránke stanú verejne viditeľné.
Dôležitá je možnosť Vzhľad stránky. Po kliknutí naň si môžete vybrať
zo 4-och možností rozloženia obsahovej časti. Aktuálnu stránku,
ktorása vám zobrazuje pod ovládacou lištou, môžete vymazať kliknutím na Odstrániť. Nastavenie jednotlivých detailov
stránky umožňuje funkcia Vlastnosti. Posledná funkcia tejto časti Zabezpečenie slúži na nastavenie prístupu k stránke,
to znamená, či bude daná stránka zobrazovaná všetkým užívateľom, alebo len registrovaným.
3. Ovládacia lišta – blok Obsah
Obsah zahŕňa zoznam rôznych prvkov, ktoré si môžete vložiť
na vaše stránky. Prvé štyri prvky - Formátovaný text, Anketa,
Diskusné fórum a Fotogaléria pridáte na stránku kliknutím
myšou,tlačidlo myši podržte a prvok jednoducho pretiahnete na vybrané miesto do stránky.
www.lepsiweb.sk
Strana 6
Pomocou prvku Formátovaný text môžete na stránku pridať jednoduchý text. Až nečakane jednoduchá je možnosť
pridať Diskusné fórum. Nebudete mať možnosť triediť príspevky ani vytvárať diskusné vlákna, ale len nastaviť možnosti
zobrazenia. Aj tak ide o príjemnú aplikáciu a prístupnú možnosť spätnej väzby od návštevníkov vašej stránky.
Pomocou Ostatné si môžete na svoje stránky vložiť obsahový modul s ľubovoľným zdrojovým kódom. Ten si buď vytvoríte
úplne sami – HTML kód (Embed) – alebo využijete predpripravené moduly (mapy, videá, atď.). Ak chcete umožniť
návštevníkom vašich stránok platbu za vaše výrobky alebo služby pomocou platobných kariet Visa a MasterCard,
použite funkciu World Pay.
Ako pridať na stránku video?
Kliknite na Ostatné - Videá a vyberte si prvok, ktorý si želáte.
Kliknite na Youtube alebo Google a pretiahnite prvok na stránku.
Do poľa Adresa videa vložíte URL adresu videa, nastavíte požadovanú
veľkosť a zarovnanie.
Ako vytvoriť blog?
Ak chcete mať na vašej stránke Blog, môžete si ho jednoducho vytvoriť pomocou funkcie Články. Prejdite myšou na tlačidlo Články. Pomocou funkcie Nová rubrika, môžete rubriku použiť pre blog, výpis článkov, noviniek, spravodajstva alebo
ako kalendár akcií, o ktorých chcete písať.
Ako vytvoriť katalóg?
Voľbou Katalógy vytvoríte katalóg produktov, zoznam referencií,
adresár osôb a podobne. Nastavte sa na stránku na ktorej chcete,
aby bol katalóg publikovaný a kliknite na možnosť Nový katalóg.
Po potvrdení tlačidlom OK sa katalóg objaví na stránke, no zatiaľ
prázdny. Teraz je potrebné ho naplniť obsahom.
Ako pridať záznamu
do katalógu?
Ako pridať platobnú bránu?
Pre vloženie nového záznamu
do katalógu použite cestu
Objekty – Nový - Záznam do katalógu.
Ak chcete pridať na vašu stránku platobnú
bránu, opäť ju nájdete v časti Obsah - Ostatné,
kde zvolíte jednu z možností E-commerce.
4. Ovládacia lišta – blok Ostatné
Poslednou častou hornej ovládacej lišty je časť s názvom Ostatné.
Pomocou ikony Súbory si môžete umiestniť ľubovoľné súbory, ktoré si
budú môcť návštevníci stiahnuť (napr. cenník výrobkov, zmluvy, atď.).
Ako pridať súbor na stránku?
Kliknete na možnosť Súbory. Zvoľte súbor, ktorý chcete na stránku vložiť a kliknite na tlačidlo Nahrať. Na ľubovoľnom
mieste na stránke potom môžete vytvoriť odkaz na tento súbor. Odkaz na súbor vytvoríte tak, že myšou označíte text
alebo obrázok vo vybranom obsahovom prvku (napr. článok, formátovaný text). Ďalej vpravo hore kliknite na ikonu
Vložiť súbor. Daný text alebo obrázok bude potom odkazovať na daný súbor a návštevníci si súbor budú môcť stiahnuť
do svojho počítača.
www.lepsiweb.sk
Strana 7
Vytvorenie odkazu na súbor
5. Ovládacia lišta – Ostatné - Vzhľad webu
Kliknutím na Vzhľad webu otvoríte ďalšiu časť editácie stránky s novou ovládacou lištou. Na lište sa nachádzajú tri bloky –
Nastavenia, Vzhľad stránok a Obsah.
Vzhľad webu – blok Nastavenia?
Časť Nastavenia obsahuje funkcie - Hlavička, Pätka a Kontakt. Prostredníctvom prvej možnosti zmeníte úvodné
informácie vrátane fotky a môžete tu pridať aj logo vašej spoločnosti. Druhá voľba okrem toho umožní vložiť
do nenápadnej pätičky vlastný HTML kód.
Vzhľad webu – blok Vzhľad stránok
V časti Vzhľad stránok/Šablóny si ľahko zmeníte grafickú šablónu. Zmeny na stránke, ktoré ste doposiaľ spravili alebo
obsah ktorý ste pridali, sa automaticky prenesú na novú šablónu.
www.lepsiweb.sk
Strana 8
Zmena grafickej šablóny
Pre expertov je pripravená možnosť upraviť vzhľad stránky pomocou CSS programovacieho jazyka - Vzhľad stránok/
Upraviť CSS.
Vzhľad webu – blok Obsah
Obsah je podobný pridávaniu obsahu z predchádzajúcej kapitoly (Obsah). Na rozdiel od toho však nebudete pridávať
funkcie na konkrétnu podstránku, ale na všetky stránky. Napríklad, ak tu pridáte anketu alebo článok na určité miesto,
daný objekt sa bude zobrazovať na tomto mieste na všetkých podstránkach. Pokiaľ tu pridáte anketu alebo článok na určité
miesto, daný objekt sa bude zobrazovať na tomto mieste na všetkých podstránkach.
Administrácia
Doteraz sme sa venovali dizajnu a obsahu webu. Existuje však celá škála činností, ktoré
s webom súvisia: správa účtu, sledovanie návštevnosti, riešenie technických problémov
a ďalšie. O všetko sa budete starať na stránke administrácie, na ktorú sa z Editácie stránky
dostanete cez tlačidlo web editor (vľavo hore) a odkaz Administrácia.
Vpravo hore v časti Užívateľ nájdete
e-mailovú adresu, pod ktorou ste
prihlásený a odkaz na Môj účet. V ňom
môžete ľahko doplniť podrobnejšie
údaje, alebo zmeniť prihlasovacie heslo.
V kolónke Projekt sa zobrazuje adresa
práve spravovaného webu a možnosť
prepnúť na Ďalší, pokiaľ cez Lepší web
vlastníte viac webov.
www.lepsiweb.sk
Strana 9
Administrácia – Technická podpora
Funkcia Technická podpora slúži na ohlásenie chýb v systéme alebo na námety na vylepšenie.
Administrácia – Štatistiky návštevnosti
Tu okrem základného prehľadu zistíte podrobnosti o pohybe návštevníkov po vašej stránke, ich lokalizáciu a aktivitu. Vďaka
tomu budete môcť nájsť slabiny webu a vyladiť ho.
Administrácia – Správa užívateľov
V tejto časti môžete pridať vašich priateľov či kolegov ako ďalších administrátorov vašej stránky.
www.lepsiweb.sk
Strana 10
Download

Jednoduchá úprava webových stránok so systémom