POPCORN přináší informace o současné světové hudební scéně,
přináší řadu rozhovorů a mnoho plakátů s celebritami ze světa
hudby a filmu
Prodejní cena:
44,90 Kč
Tištěný náklad:
34
660 ks
zdroj: ABC ČR, 1–3Q 2014
Prodaný náklad:
15 392 ks
Čtenost:
84 200
zdroj: Media Projekt, 2+3Q 2014
Čtenářská skupina:
dívky a chlapci ve věku 11–18 let
Harmonogram Popcorn
číslo
1
vychází
6. 1. 2015
dodání podkladů
10. 12. 2014
2
3. 2.
20. 1. 2015
3
10. 3.
24. 2.
4
8. 4.
25. 3.
5
12. 5.
28. 4.
6
9. 6.
26. 5.
7
8. 7.
24. 6.
8
11. 8.
28. 7.
25. 8.
9
8. 9.
10
6. 10.
22. 9.
11
10. 11.
27. 10.
12
8. 12.
24. 11.
1
5. 1. 2016
11. 12.
Plošná inzece
2. obálka
3. obálka
4.obálka
1. inzertní strana
2. inzertní strana
1/1 strana
PR článek
1/2 strana
1/3 strana
1/4 strana
1/8 strana
Vkládání, všívání, vlepování
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
70 000 Kč
6 000 Kč
35 000 Kč
25 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
Stornovací poplatky
vkládání
do 10 g – 2,20 Kč/ks
do 20 g – 2,80 Kč/ks
do 30 g – 3,10 Kč/ks
nad 30 g – ceny dohodou
Ceny za všívání, vlepování a jiné
nestandardní formy inzerce budou
stanoveny dohodou.
Příplatky
za umístění
za grafické zpracování
personální inzerce
25 %
20 %
50 %
V případě zrušení potvrzené objednávky je objednatel
povinen zaplatit stornovací poplatky v této výši:
do 14 kalendářních dnů před uveřejněním
100 % ceny
od 14 do 21 kalendářních dnů před uveřejněním80 % ceny
od 21 do 28 kalendářních dnů před uveřejněním50 % ceny
nad 28 dní
bez stornovacích poplatků
U nových klientů platba za inzerci předem.
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Ve zvláštních
případech a při nestadnardních inzertních požadavcích si
vydavatel vyhrazuje právo účtovat smluvní ceny.
Technické specifikace
Podklady je možno dodat v elektronické podobě na CD disku jako hotový obrázek ve formátu PDF (písmo ve křivkách), EPS (písmo ve křivkách),
AI (písmo ve křivkách) nebo TIFF, minimální rozlišení 300 dpi.
V případě PR inzerce nesmí design obsahovat grafické prvky identifikovatelné s grafickým stylem časopisu Popcorn (např. velmi nápadně připomínající velikost a styl písem titulku či obecného textu).
Pro větší výraznost doporučujeme u textových inzerátů světlý barevný podklad (s výjimkou světle modré).
Formát Illustrator a PDF generované z Illustratoru nebo InDesignu maximálně do verze CS3. Photoshop – v příslušné kvalitě. Illustrator – všechna písma zvektorizovaná.
PDF – nesmí obsahovat písma, je nutno již ve zdroji zvektorizovat, zadaný rozměr inzerátu v PDF musí odpovídat rozměru včetně ořezů (5 mm).
Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s., Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4
Inzerce: Media Master, s.r.o.: Václav Šamonil, 222 994 140, [email protected], Markéta Nezbedová, 222 994 018, [email protected]
e-mail: [email protected]
Podklady: Jana Malinová, 222 994 130, [email protected]
Rozměry formátů plošné inzerce
1/1
do zrcadla 190 × 275 mm
na spad 205 × 285 mm
1/4
do zrcadla 190 × 65 mm
na spad 205 × 71 mm
1/2
do zrcadla 92 × 275 mm
na spad 102 × 285 mm
1/4
do zrcadla 92 × 135 mm
1/3
do zrcadla 60 × 275 mm
na spad 68 × 285 mm
1/2
do zrcadla 190 × 135 mm
na spad 205 × 142 mm
1/8
do zrcadla 92 × 65 mm
PR článek
92 × 65 mm
1/3
do zrcadla 190 × 88 mm
na spad 205 × 95 mm
V případě formátů na spad je nutné přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s., Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4
Inzerce: Media Master, s.r.o.: Václav Šamonil, 222 994 140, [email protected], Markéta Nezbedová, 222 994 018, [email protected]
e-mail: [email protected]
Podklady: Jana Malinová, 222 994 130, [email protected]
Download

Mediakit POPCORN