12+1
prosinec 2011
leden 2012
95 Kč / 4,50 ¤
10 /
16 /
38 /
Bohuslav Reynek v Domě U Zvonu
Obrazy mysli v Moravské galerii
Rozhovor s Miroslavem Petříčkem
Ročenka únor 2012 | cena 119 Kč | www.artplus.cz
145
ROČENKA
9 771213 839008
12
trh s uměním v roce 2011
Specifik ace
ročník: 10
periodicita: měsíčník
tištěný náklad: 10 000 ks
distribuce: předplatitelé, prodejní sítě HDS Retail,
Geco a Valmont, vybraná knihkupectví, galerie
a muzea, veletrhy, festivaly aj.
prodejní cena: 95 Kč / 4,50 €
předplatné: 855 Kč/rok, 660 Kč/rok (studentské)
rozsah: 80 stran + obálka
formát: 220 × 277 mm
papír: obálka – matná křída 200 g/m2 + parciální lak,
vnitřní část – matná křída 100 g/m2
vazba: V2, lepená
tisk: 4/4 barvy
Charakteristik a
Art+Antiques je exkluzivní měsíčník o výtvarném umění, architektuře, designu a starožitnostech. Čtenáři časopisu jsou nejen sběratelé a výtvarní profesionálové, ale především lidé s aktivním zájmem o luxusní trendy v oblasti
životního stylu.
V každém vydání časopisu čtenáři najdou obsáhlou pozvánku na výstavu, která v daném měsíci začíná, velký
rozhovor a řadu tematických článků. Art+Antiques je zároveň jediným českým periodikem, které se systematicky věnuje trhu s uměním.
V únoru vychází navíc ročenka trhu s uměním, kterou redakce časopisu Art+Antiques připravuje ve spolupráci se sesterským serverem artplus.cz.
fakta a čísla
volný prodej: 5000 ks
průměrný prodaný náklad: 2950 ks
remitenda: 2050 ks (41 %)
Distribuce titulu na prodejny dle krajů
Zlínský kraj 3 %
Kraj Vysočina 4 %
Ústecký kraj 4 %
Liberecký kraj 4 %
2 % Plzeňský kraj
1 % Karlovarský kraj
33 % Praha
Olomoucký kraj 5 %
Jihočeský kraj 5 %
Středočeský kraj 7 %
Pardubický kraj 7 %
Moravskoslezský kraj 7 %
10 % Jihomoravský kraj
8 % Královéhradecký kraj
formáty a ceník inzerce
2/1
1/1
Rozměr /
Size
2/1 strany / 2 pages
1/1 strany / page 1/2 strany na výšku / page upright 1/2 strany na šířku / page across 1/3 strany na výšku / page upright 1/4 strany na výšku / page upright 1/8 strany / page 2. strana obálky / inside cover 3. strana obálky / inside cover back 4. strana obálky / back cover 1/2
1/2
Rozměr zrcadlo /
Clean size
není
190 × 243 mm
91 × 243 mm 190 × 119 mm 58 × 245 mm 91 × 119 mm 91 × 57 mm není není není 1/3
Rozměr spad /
Bleed size
440 × 277 mm
220 × 277 mm není není není není není 220 × 277 mm 220 × 277 mm 220 × 277 mm 1/4
1/8
Cena (bez DPH) /
Price
200 000 Kč
115 000 Kč
80 000 Kč
80 000 Kč
60 000 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
130 000 Kč
140 000 Kč
150 000 Kč
V případě formátů na spad je nutno přidat spadávku 5 mm u všech ořezových stran.
příplatky
slevy za počet opakování
za umístění na přesnou pozici + 15 %
za umístění na redakční stranu + 10 %
3 × – 5 %, 6 × – 10 %,
12× – 15 %, Skonto – 3 %
storno poplatky
25 a více dnů před datem zveřejnění lze inzerát stornovat bez poplatků.
24 až 15 dnů před datem zveřejnění 50 % z ceny inzerce.
14 až 8 dnů a méně před datem zveřejnění 100 % z ceny inzerce.
7 a méně dnů před datem zveřejnění nelze inzerci stornovat.
technické požadavk y
Forma podkladů: kompozitní, osvitové PDF
Dokument musí obsahovat: ořezové a pasovací značky (posuv 12 b od čistého formátu), spadávku (minimálně 5 mm).
U formátu na spad umísťujte texty a objekty, které se nemají oříznout, alespoň 6 mm od okraje. Barvy: pouze barevný prostor CMYK
Obrázky: rozlišení 300 dpi
Fonty: vložené do PDF, písmo ne menší než 5 bodů
Loga: pouze v křivkách
Při nedodržení stanovených požadavků neručí vydavatel za výslednou kvalitu inzerce. Stejně tak v případě, nebude-li
dodán odpovídající nátisk. Všeobecné obchodní podmínky Ambit Media, a. s. najdete na www.ambitmedia.cz.
harmonogram
Číslo /
Issue
prosinec 2011–leden 2012
únor 2012
březen 2012
duben 2012
květen 2012
červen 2012
červenec–srpen 2012
září 2012
říjen 2012
listopad 2012
prosinec 2012–leden 2013
Objednávky /
Booking
Podklady /
Closing Date
Vychází /
First Date of Sale
21. 11. 2011
17. 1. 2012
10. 2. 2012
16. 3. 2012
13. 4. 2012
16. 5. 2012
18. 6. 2012
16. 8. 2012
14. 9. 2012
12. 10. 2012
16. 11. 2012
28. 11. 2011
24. 1. 2012
17. 2. 2012
23. 3. 2012
20. 4. 2012
23. 5. 2012
25. 6. 2012
23. 8. 2012
21. 9. 2012
19. 10. 2012
23. 11. 2012
12. 12. 2011
7. 2. 2012
2. 3. 2012
6. 4. 2012
4. 5. 2012
6. 6. 2012
9. 7. 2012
6. 9. 2012
5. 10. 2012
2. 11. 2012
7. 12. 2012
speciální nabídk y
• Ročenka trhu s uměním
Ročenka shrnuje vývoj trhu s uměním
doma i v zahraničí v předchozím roce.
Vyplňuje existující mezeru na trhu a stala
se základním referenčním zdrojem
pro výtvarné profe­sionály, sběratele
a investory do umění, ekonomické
novináře i laiky se zájmem o trh
s uměním.
rozsah: 60 až 100 stran
formát: 220 × 200 mm
papír: obálka – matná křída 200 g/m2,
vnitřní část – matná křída 100 g/m2
vazba: V2, lepená
tisk: 4/4 barvy
prodejní cena: 119 Kč
formát inzerce: 1/1 strany, 220 × 200 mm
cena inzerce: 50 000 Kč
1/1
220 × 200
50 000 Kč
• Nestandardní formáty
Možnost zhotovení šerpy přes časopis, záložky, vkládaných listů, vlepování a dalších atypických forem inzerce.
Cena nestandardní formy inzerce dle individuální kalkulace.
inzerce
Ing. Světlana Haruštiaková
group sales director
mobil: +420 604 931 471
e-mail: [email protected]
Jiří Lacina
account manager
mobil: +420 725 015 381
e-mail: [email protected]
Jiří Mareček
account manager
mobil: +420 602 453 963
e-mail: [email protected]
redakce a v ydavatel
Jan Skřivánek
šéfredaktor
Karolina Jirkalová
zástupkyně šéfredaktora
Ambit Media, a. s.
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5
telefon: +420 222 352 573, fax: +420 222 352 572
www.ambitmedia.cz
Download

Distribuce titulu na prodejny dle krajů