PROF.DR. MURAT DERBENT
(1964-2014)
Derleyen: Doç. Dr. Ercan Mıhçı
PROF.DR. MURAT DERBENT’İ
ANLATIRKEN:
• ÖZGEÇMİŞİ
• BİLİMSEL YÖNÜ VE BİLİME OLAN
KATKILARI
• ETİK İLKELERİ
VE
• BİR DOST MURAT DERBENT…
• 03.09.1964 Adana doğumluydu Murat Hoca,
• İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesinden
1987’yılında mezun oldu.
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını 1989-1993 yılları
arasında Hacettepe Üniversitesinden aldı.
• 1994-1999 yılları arasında SSK Tokat Hastanesinde
Başhekim yardımcılığı ve Pediatri Uzmanlığı yaptı.
1981 yılında İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesine girdi.
İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesinden 1987’yılında mezun oldu.
Başkent Üniversitesi Hastanesinde:
1999-2000 yılları arasında Pediatri Uzmanı,
2000-2004 yılları arasında Yardımcı Doçent Dr,
2005-2011 yılları arasında Doçent Dr,
2011-
yılından itibaren Prof Dr,
İDARİ GÖREVLER
• Başhekim Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Tokat Hastanesi
(1997 - 1999)
• Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Stajı Sorumlusu (2001
- 007)
• Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV Koordinatörü (20072010)
• Sağlık Bakanlığı, Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Eğitmeni ve
Kurs Gözetmeni (2003 - )
• Sağlık Bakanlığı, Ankara Acil Sağlık Hizmetleri Komisyonu
(ASKOM) üyeliği (2009 - )
• Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyeliği (2009 - )
PROF.DR. MURAT DERBENT’İN BİLİMSEL
YÖNÜ VE BİLİME OLAN KATKILARI
•
•
•
•
•
43 Yurt dışı
17 Yurt içi yayını
6 yurt dışı ve içi kitap bölümü yazarlığı
Ödülleri mevcuttu
Pediatri ve Pediatrik Genetik
dergilerinde editörlük yaptı
Türkiye’deki en büyük 22q11.2 Delesyon sendromu serisi
Murat Hocaya aittir
Literatürdeki ilk 22q11.2 delesyon sendromu
hemofili A birlikteliğini tanımlamıştır
Türkiyedeki en geniş Moleküler testlerle doğrulanmış Noonan
Sendromu ve sendroma ait hematolojik bulgular hocamız
tarafından literatüre bildirilmiştir.
Okulo-Auriculo-vertebral spektrum içinde yeni bir sendrom
tanımlamıştır
İktiyozisli bir hastada Neu-Laxova sendromunun ayırıcı tanısı
sonucu yeni bir sendrom mu sorusunu bildirmiştir.
Yenidoğan döneminde sadece konjenital kataraktı saptayıp,
Micro sendromlu hastayı tanıyıp literatüre sunan ve bu
sendrom hakkında derleme yazacak kadar meraklı bir
hekimdir Murat Hoca
Micro sendromunun
genin bulunmasında rol
almıştır
Türkiye’deki ilk Ürofasiyal
sendrom hastasının
tanımlanması ve uluslar
arası iş birliğine girerek
sendromun genin
bulunmasını sağladı.
ETİK İLKELERİ
• Yayın hazırlarken üst düzeyde hassasiyet (hasta hakları,
yazar hakları, referans literatür kullanma vb),
• Yayın değerlendirirken yazarın eksiklerini, varsa
yanlışlarını öğretici şekilde değerlendirme ve eğitme,
• Yazılarında katkısı olanlara yer verir ve teşekkürü eksik
etmezdi,
• Türkçe yayınların ve dergilerin atıflandırılmasına öncelik,
BİR DOST MURAT DERBENT…
Hayat o kadar kısa değildir ve NEZAKET için
daima yeterli zaman vardır.
Ralph Waldo Emerson
Download

PROF.DR. MURAT DERBENT - çocuk genetik hastalıkları derneği