EXCLAMATIONS (ÜNLEMLER)
SUGGESTIONS(ÖNERİLER)
Shall we/I ………
Why don’t you/we………
Let’s …………
V
What-How about………? -> V-ing
ACCEPTING (KABUL ETME)
Yes, of course. (Evet elbette.)
Sure/Certainly. ( Elbette.)
OK. Thanks. (Olur teşekürler.)
Yes, please. (Evet lütfen.)
That’s/ It’s a good idea. (Bu iyi bir fikir.)
Great ! (Harika!)
I’d love to. (Çok isterim.)
Let’s do it. (Haydi yapalım.)
REFUSING (REDDETME)
No, thanks. ( Hayır teşekkürler.)
I’m afraid I can’t because……
(korkarım ki yapamam çünkü…)
I’m sorry I can’t because……
(üzgünüm yapamam çünkü……)
I’d love to but……
(çok isterdim ama……)
Let’s not do it.(Yapmayalım.)
That’s/It’s a bad idea.
(Bu kötü bir fikir.)
That’s/It’s not a good idea.
( Bu iyi bir fikir değil.)
What a shame! -> Ne ayıp! Ne yazık!
What a pity! -> Yazık ! Vah vah!
How exciting! -> Ne kadar heyecanlı!
How awful! -> Ne kadar korkunç !
How wonderful! -> Ne harika!
How nice! -> Ne hoş!
Well done! -> Aferin!
Hard luck! -> Kötü şans!
Poor you! -> Yazık sana !
Absolutely!
Kesinlikle!
Exactly!
Congratulations! -> Tebrikler!
Oh dear! Really?-> Aman Allahım! Gerçekten mi?
That’s incredible! -> İnanılmaz !
I can’t/don’t believe it! -> İnanmıyorum!
Oh my God!
Oh my Goodness!
Good Heavens!
Dear God!
Aman Allahım !
Frightening! -> Korkunç !
Amazing! -> Şaşırtıcı!
Interesting! -> İlginç!
Gosh!
Wow!
Vay!
Thank you!
Thanks !
You are welcome.
Not at all.
My pleasure.
Rica ederim.
ASKING FOR SOMETHING
(BİR ŞEY İSTERKEN)
Excuse me,
Afedersiniz
,
Can you ………………, please?
Could you ……………, please?
May I …………, please?
Can I …………, please?
EXPRESSING PERSONAL OPINION
(KİŞİSEL GÖRÜŞ BİLDİRME)
I think
To me
In my opinion
Personally
From my point of view
It seems to me that
I
I
I
I
I
Bence
believe -> İnanıyorum ki
feel -> Hissediyorum ki
suppose -> Sanırım
know -> Biliyorum ki
don’t care -> Umurumda değil
EXPRESSING PREFERENCES
(TERCİH BİLDİRME)
I’d like …
I want …
to V
I’d rather… V… than…V…
I prefer …V-ing… to …V-ing
CONJUNCTIONS AND PREPOSITIONS
(BAĞLAÇLAR VE EDATLAR)
and -> ve
but -> ama
because -> çünkü
as -> (olduğu)için
so(that) -> böylece-bu yüzden
after -> sonra
before ->önce
when -> -dığı zaman
while/As -> iken
to/in order to –mek için
too (cümlenin sonuna ise “dahi/de “;
sıfatın önünde ise “çok” anlamındadır.)
very -> çok
for -> için
of -> -nın/-nin
from ->-den/-dan
with -> ile
if -> eğer
in case -> olursa diye
about -> hakkında/ yaklaşık
that’s why -> işte bu yüzden
I mean -> yani
also -> ayrıca
by -> ile (vasıtasıyla)
until -> -e kadar
still -> hâlâ
AGREEING (KATILMA)
DISAGREEING (KATILMAMA)
I agree with you. -> Sana katılıyorum.
That’s right. -> Bu doğru.
You are right. -> Haklısın.
Abslutely!
Kesinlikle!
Exactly!
I think so. -> Bence de.
I’m afraid
(Korkarım ki)
I’m sorry but
(Üzgünüm ama)
ASKING FOR REPETITION
(TEKRARINI İSTEMEK)
I’m sorry but
(Üzgünüm ama)
I couldn’t understand
(Anlayamadım)
Can/Could you repeat it,
please?
(Tekrar eder misin(iz) lütfen?)
I don’t agree with you.
( Sana katılmıyorum.)
I don’t think so.
( Ben böyle düşünmüyorum.)
GIVING ADVICE
(TAVSİYE VERME)
should
ought to
had better
-meli / -malı
Why don’t you…?
EXPRESSING LIKES-DISLIKES-INTERESTS
WH QUESTIONS
(SORU KELİMELERİ)
(SEVDİĞİN-SEVMEDİĞİN ŞEYLERİ İFADE ETME)
like(s) -> hoşlanmak (negative: don’t-doesn’t like)
love(s) -> sevmek
hate(s) -> nefret etmek
What -> Ne
Who -> Kim
Whose -> Kimin
When -> Ne zaman
Where -> Nerede
Why -> Neden
Which -> Hangi
What time -> Saat kaçta
What kind/sort of -> Ne tür
What size -> Kaç beden
How-> Nasıl
How many-> Kaç tane
How much -> Ne kadar
How long -> Ne kadar süre
How often -> Ne sıklıkta
How far -> Ne kadar uzaklıkta
How tall -> Ne kadar uzunlukta
am
is
are
interested in (-bir şeyle- ilgili olmak)
crazy about (-bir şey için- deli olmak)
fond of
(-bir şeye- düşkün olmak)
afraid of (-bir şeyden- korkmak)
good at (-bir şeyde- iyi olmak)
bad at (-bir şeyde- kötü olmak)
IN A STORY TELLING
(HİKAYE ANLATIRKEN)
Once upon a time -> Bir zamanlar
Long long time ago -> Uzun uzun zaman önce
First -> İlk olarak
Next-Then-Ater that -> Sonra
Finally -> Son olarak
TIME EXPRESSIONS (ZAMAN İFADELERİ)
SIMPLE PRESENT TENSE
every
(her)
day
year
week
SIMPLE PAST TENSE
yesterday -> dün
last
in
Summer
the morning
the afternoon
FREQUENCY ADVERBS
(SIKLIK ZARFLARI)
Never -> Hiç
Seldom -> Nadiren
Rarely -> Nadiren
Sometimes -> Bazen
Usually -> Genelde
Always -> Her zaman
Once -> Bir kere
Twice -> İki kere
Three times -> Üç kere
weekend
winter
Monday
FUTURE TENSE
Tomorrow-> Yarın
next
year
July
Spring
…… ago -> ……… önce
……… later -> ……… sonra
in 1978
in the past -> geçmişte
in 2057
soon-> yakında
in the future -> gelecekte
PRESENT PERFECT TENSE
PRESENT CONTINUOUS TENSE
Just -> yenice
Already -> Zaten-Çoktan
Yet -> Henüz
For -> …dır
Since -> …den beri
Ever -> hiç (?)
Never -> hiç (+)
Before -> daha önce
Now
At the moment
At present
Today -> Bugün
Look!
Listen!
Şimdi
Download

İngilizce Çalışma Dosyası