1. Do well: başarılı olmak
2. It's me: benim(gelen benim –arayan benim)
3. Let’s: haydi
4. Shall we...?: -lım mı? (yapalım ? , gidelim mi?)
5. How about...? :....... ya ne dersin?
6. What about...? :......ya ne dersin?
7. Sure: tabiki
8. Okay.
9. Certainly: tabiki kesinlikle
10. Of course: tabiki
11. I’m sorry I can’t. : üzgünüm yapamam
12. I’m afraid I can’t.: korkarım ki yapamam
13. That’s a good idea. : iyi fikir
14. That sounds great. : kulağa hoş geliyor
15. Let’s do that.: haydi şunu yapalım
16. What should I do? /: ne yapmalıyım ?
17. You should...: ……..yapmalısın
18. Can I give you a hand?: yardım edebilr miyim?
19. I’ll help you if you like.: istersen sana yardım
edebilirim.
20. Yes, that’s great. : evet, harika
21. Great, thanks a lot.: Harika çok teşekkürler
22. Yes, why not?: evet , neden olmasın
23. No, don’t worry: hayır, endişelenme
24. Thanks anyway: yine de teşekkürler
25. Why don’t you/we...?: neden ……… yapmıyoruz?
26. I can't believe (in) eyes / ears. :
gözlerime/kulaklarım inanamıyorum
27. What a nice ...! /: ne kadar da güzel bir ……
28. How amazing! : ne kadar da muhteşem
29. Good heavens! / My goodnessl : aman tanrım
(vavvvvv)
30. Oh, my God!: aman tanrım
31. Oh my dear! : eyvah –vah vah-aman yarabbi
32. No way! : asla
33. Can it be?: mümkün mü?
34. It's impossible!: imkansız
35. What's up?: naber?
36. What a shame of you!: utan!
37. What about you?: senden naber?
38. Can you do that? : bunu yapabilir misin?
39. Could you give me a hand? : bana yardım edebilir
misiniz?
40. Will you organise that?: bunu sen ayarlar mısın ?
41. I’m really sorry, but.: gerçekten üzgünüm
,ama………..
42. Let me show you. : dur sana göstereyim
43. I see.: anladım-anlıyorum
44. What does '...' mean?: ……. ne demek?
45. What's happened?: ne oldu?
46. It means ...: …………. demek/anlamına gelmek
47. What do you think about / of ...?: ………… hakkında
ne düşünüyorsun?
48. I think ...: bence …………..
49. Nice to meet you.: tanıştığımıza memnun oldum
50. Sure.:tabiki
51. I don’t think... : ………olduğunu düşünmüyorum
52. Personally ……. : bence…/kişisel olarak
53. In my opinion..: bence ..
54. According to ... : …… ya göre…….(according to me:
bana göre)
55. I mean..: demek istediğim………
56. In ... view.... .: …………… ya göre(in my view: bence ,
bana göre)
57. How? : nasıl?
58. Yes, that's right.: evet doğru.
59. Great. : harika
60. Yes, I'd love to.: evet çok isterim
61. Would you like....?: ………. ister misin?
62. Would you like me to ...?: ……. yapmamı ister misin?
63. Do you want something to eat/ drink?: bir şey yeyip
içmek ister misin?
64. Do you need some help?: yardıma ihtiyacın var mı?
65. Shall I carry your bag?: çantanı/çantanızı taşıyayım
mı?
66. Do you want me to ...? : ……. Yapmamı ister misin ?
67. Let me ...: …….. yapmama izin ver
68. So...I.: ben de(olumlu)(ben de yaparım /ben de
severim)
69. Neither ...I.: ben de(olumsuz) (ben de yapmam7ben
de sevmem)
70. I think so. : öyle/böyle düşünüyorum
71. I don’t think so. : öyle düşünmüyorum
72. Can I...: ….. yapabilir miyim?
73. Absolutely.: kesinlikle
74. Definitely. : kesinlikle
75. Fair enough. : yeterince adil
76. Fine. : tamam, iyi
77. You’re right. : haklısın
78. No doubt about it. : şüphen olmasın
79. That’s a good point.: iyi bir nokta/detay
80. I am afraid I can’t agree with you. : korkarım ki
seninle aynı fikirde değilim
81. No way!: asla!
82. I disagree with you. : seninle aynı fikirde değilim
83. You’ve got a point, but... : haklı olduğun yerler var,
ama……….
84. Well, maybe... : pekalaaaa;belki………
85. That may be true but..: doğru olabilir,ama………
86. I like it. It’s a good idea.: sevdim/hoşuma gitti, iyi
fikir
87. I don’t like it.: sevmedim , hoşlanmadım
88. It’s out of question.: sorusu bile olmaz!!!
89. It’s not a good idea.: iyi bir fikir değil.
90. You are welcome:rica edrim
Download

Teog sınavı için ifadeler İngilizce Türkçe