MUT MAHALLİ
İDARELER SEÇİMİ
OY İSTATİSTİKLERİ
MAHALLİ İDARE SEÇİMİ NEDİR?
• Bir coğrafi alanda, belirli yetkilerle kamu
hizmeti faaliyetinde bulunan, İl özel
idaresi, Büyükşehir belediyesi, belediye,
köy muhtarlığı ile bunların kurdukları veya
üye oldukları birlik ve idarelere verilen
genel addır.
• Burada;Mut’un mahallelerinin seçim
sonuçlarını pasta,çizgi ve sütun grafik
şeklinde göreceğiz.
SEÇİMLER NASIL OLUR?
• Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci
maddedeki esaslara göre beş yılda bir
yapılır.
• Ancak, milletvekili genel veya ara
seçiminden önceki veya sonraki bir yıl
içinde yapılması gereken mahalli idareler
organlarına veya bu organların üyelerine
ilişkin genel veya ara seçimler milletvekili
genel veya ara seçimleriyle birlikte yapılır.
Mut Oy Sayıları
OY SAYILARI
AK PARTİ; 1840
MHP; 2162
CHP; 1211
Mut Oy Oranları
OY ORANLARI
MHP oranı; 41,41%
AKP oranı; 33,60%
CHP oranı; 21,86%
Mut Çizgi Grafik
Mut Geçerli Oy Oranları
SUNUMUMU SABIRLA
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKÜRLER  
Download

MUT OY İSTATİSTİKLERİ