NET
BÜTÇE GELİRLERİ, VERGİ GELİRLERİ, VERGİ DIŞI GELİRLERİN GSYH’YA ORANLARI
Güncelleme:
28.10.2014 saat:
14:05
2002
Bir
Önceki
Yıla
Göre %
Değişi
2003
Bir
Önceki
Yıla
Göre %
Değişi
2004
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2005
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2006
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2007
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2008
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2009
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2010
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim -
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2011
2012
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2013
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
GB Gelirleri, GB Vergi Dışı Gelirleri, Özel Bütçeli İdareler ile DD.Kurumlar Gelirlerine ilişkin 2013 ve sonrası veri bizde yok
GSYH
Faiz Dışı Bütçe
Giderleri
Faiz Dışı Bütçe
Giderleri / GSYH
Merkezi Yönetim
Bütçe Gelirleri
MY.Bütçe Gelirleri /
GSYH
GB. Gelirleri
GB. Gelirleri / GSYH
GB. Vergi Gelirleri
GB. Vergi Gelirleri /
GSYH
Merkezi Yönetim Vergi
Dışı Gelirler*
MY. Vergi Dışı Gelirler
/ GSYH
Genel Bütçe Vergi Dışı
Gelirler
GB. Vergi Dışı Gelirler
/ GSYH
GB Vergi Gelirleri /
Faiz Dışı Bütçe
Giderleri
Bütçe Açığı
Bütçe Açığı / GSYH
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
2014
GT
2015
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
Program
2016
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
Program
2017
Bir
Önceki
Yıla Göre
%
Değişim
Program
350.476 45,9
454.781 29,8
559.033
22,9
648.932
16,1
758.391
16,9
843.178
11,2
950.534
12,7
952.559
0,2
1.098.799
15,4
1.297.713
18,1
1.416.798
9,2
1.565.181
10,5
1.764.000
12,7
1.945.000
10,3
2.150.000
21,9
2.370.000
21,9
67.876 49,5
82.721 21,9
95.601
15,6
114.007
19,3
132.163
15,9
155.315
17,5
176.369
13,6
215.018
21,9
245.332
14,1
272.375
11,0
312.075
14,6
358.239
14,8
398.226
11,2
418.943
5,2
452.841
13,7
486.335
16,1
19,4
79.420 36,0
22,7
77.385 32,0
22,1
60.356 37,8
17,2
19.064 18,6
5,4
17.029 15,0
18,2
17,1
101.040 27,2
22,2
122.964
17,6
21,7
22,0
98.265 27,0
21,6
119.788
18,1
100.373
21,9
149.047
21,7
119.628
4,1
22.591
15.774 -7,4
19.415
24,4
168.547
19,2
137.480
21,8
33.156
46,8
29.419
36.003
190.360
13,1
184.803
14,9
152.835
31.067
9,7
209.598
9,6
203.027
11,2
168.109
37.525
4,2
31.968
41.489
9,9
208.610
10,0
172.440
34.918
2,8
2,8
246.051
2,6
210.560
43.018
3,7
36.170
43.717
17,9
286.554
22,1
253.809
35.491
16,7
16,5
320.536
20,5
278.781
43.014
-1,6
32.745
53.694
11,9
375.564
9,8
326.169
41.755
17,2
17,2
406.650
17,0
351.607
63.513
18,3
49.395
72.411
8,3
440.998
7,8
389.501
55.043
6,6
8,4
479.339
10,8
427.860
62.478
-13,7
51.497
63.179
17,9
522.002
21,7
468.541
51.479
-12,7
-6,5
53.461
4,5
4,1
3,8
3,7
3,8
3,2
2,5
2,9
3,2
3,1
2,6
2,4
2,3
0,89
1,00
1,05
1,05
1,04
0,98
0,95
0,80
0,86
0,93
0,89
0,91
0,88
0,93
0,94
0,96
8,84
0,1
29.129
5,21
-27,6
6.903
1,06
-76,3
4.643
0,61
-32,7
13.708 195,2
1,63
17.433
1,83
27,2
52.761 202,7
5,54
39.351
3,58
-25,4
17.783
1,37
-54,8
28.016
1,98
57,5
18.543
1,18
-33,8
24.431
1,38
31,8
20.963
1,08
-14,2
15.802
0,73
5,2
2,8
3,5
40.208
20,3
65.706
3,5
11,47
18,4
19,8
4,9
40.184 40,7
18,2
22,0
2,9
-6,4
534.247
22,5
19,9
3,2
11,4
15,8
22,3
20,0
14,0
491.039
20,5
22,8
22,7
4,1
18,3
451.979
21,1
23,2
19,9
4,1
27,5
8,8
23,1
20,8
24,8
424.018
21,5
24,0
24,0
3,8
-7,7
389.682
22,6
24,9
19,7
3,3
-1,9
12,0
22,6
19,6
1,6
332.475
22,9
23,5
22,1
4,0
3,6
296.824
22,0
22,9
19,2
4,5
9,2
18,0
22,4
18,1
10,6
254.277
21,0
23,1
21,9
4,4
2,9
215.458
22,3
22,6
17,7
4,5
5,6
10,1
21,4
18,1
8,6
22,6
22,1
21,9
4,7
51,5
18,6
22,6
18,1
5,1
23,1
13,5
22,2
18,4
4,0
173.483
18,4
22,9
23,0
18,0
18.549 -2,7
24,3
23,5
21,4
82.491 36,7
152.784
17,4
-35,3
7.088
3,8
-66,2
0,30
Red ve iadeler hariç
Merkezi Yönetim Vergi Dışı Gelirleri ( Genel Bütçe Vergi Dışı Gelirler + Özel Bütçeli İdarelerin Gelirleri ile Düzenleyici Kurumlar Gelirleri)
MY Bütçe Gelirleri = GB Vergi Gelirleri + MY Vergi Dışı Gelirler
(MY Bütçe Gelirleri = GB Vergi Gelirleri + GB Vergi Dışı Gelirler + Özel Bütçeli İdarelerin Gelirleri ile Düz. Kurm. Gelirleri)
31.10.2014 11:54
Download

Vergi Gelirleri - M. Akif HAMZAÇEBİ