2015
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN
EŞİK DEĞERLER
VE
PARASAL LİMİTLERİN
BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO
01.02.2015 – 31.01.2016
01.02.2014 – 31.01.2015
DÖNEMİ DEĞERİ
DÖNEMİ DEĞERİ
EŞİK DEĞERLER
EŞİK DEĞERLER
Madde : 4734 / 8 “Eşik Değerler”
TL.
TL.
8/a
868.486 Mal / Hizmet Alımları - Genel Bütçeli
8/b
1.447.479 Mal / Hizmet Alımları Diğer İdareler
8/c
31.844.702 Yapım İşleri
923.721
1.539.538
33.870.025
PARASAL LİMİTLER
PARASAL LİMİTLER
Madde : 4734 / 3 (g) ”İstisnalar”
TL.
TL.
7.264.940
7.726.990
Madde : 4734 / 13(b) “İhale İlan Süreleri ve Kuralları”
94.751
100.777
189.511
201.563
1.579.327
1.679.772
Madde : 4734 / 21 (f) “Pazarlık Usulü”
Mamul Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları
157.923
167.966
Madde : 4734 / 22(d) “Doğrudan Temin”
B.Ş.B. Sınırında olan İdare :
Diğer İdareler
:
47.373
15.783
Büyükşehir Belediye Sınırı dahilinde Bulunan İdareler - Diğer İdareler
B.Ş.B. Sınırında olan İdare :
Diğer İdareler
:
50.385
16.786
Madde : 4734 / 53(j) “Kamu İhale Kurumu” 1- Sözleşme Bedelinin OnbindeBeşi / 2- KİK Şikayet Bedeli
53(j) / 1
315.856
335.944
53(j) / 2 531.800 TL’ye kadar: 3.190 TL, 531.800 TL - 2.127.200 TL arası: 6.381 TL,
2.127.200 TL – 15.954.000 TL arası: 9.572 TL, 15.954.000 TL ve üzeri: 12.763 TL
Madde : 4734 / 62(h) “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar”
175.297
Kamu İhale Tebliği
(Tebliğ No: 2015/1 )
Mühendis ve Mim İş Deneyim Hesap için Yıllık
186.445
Resmi Gazete Tarih / Sayı: 29.01.2015 /29251
Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Download

eşik değerler ve parasal limitlerin 01.02.2015