ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Mukaddes (GÜL) BOZKURT
2.
Doğum Tarihi: 10.12.1962
3.
Unvanı: Öğretim Görevlisi
4.
Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans
Derece
Lisans
Y. Lisans
Alan
Sağlık Eğitim Fakültesi
Kazaların Çevresel ve
Teknik Araştırması Ana
Bilim Dalı
Üniversite
Marmara Üniversitesi
Yıl
2001
Gazi Üniversitesi
2003
Doktora
5. İş Deneyimi:
Görev
Öğretim Görevlisi
Görev Yeri
18 Kasım 2008 Ufuk Üniversitesi Acil Ambulans Bakım
Teknikerliği Bölümü
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube
Müdürlüğü Eğitim Birimi
Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü İl Eğitimciliği
Adıyaman 2 Nolu Sağlık Ocağı
Niğde/Çamardı Sağlık Merkezi
Yıl
2008 – Devam
ediyor
2006-2008
1993-2006
1990-1993
1984-1989
1981-1984
6. İdari Görevler :
Görev
25 Ocak 2013 Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Müdürlüğü
16 Ağustos 2010 Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Müdür Yardımcılığı
Yıl
2013-2014
2010- Devam
ediyor
1
8.
Yayınlar
8.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler

Uluslararası Katılımlı III. Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Poster Bildiri “Ankara İli
Gazi ve Numune Hastanesi Acil Servisleri ile 112’lerde Çalışan Hekim Dışı Sağlık Personelinin Triaj Konusundaki Bilgi
Düzeylerinin Tespiti’’

Uluslararası Katılımlı III. Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Poster Bildiri “Beypazarı
Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’ne Yüksek Ateş Nedeni İle Getirilen Çocukların Ebeveynlerinin Yüksek Ateş
Karşısındaki Tutumlarının ve Ateş Düşürücü Yöntem Seçimlerinin Değerlendirilmesi’’

Uluslararası Katılımlı III. Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Poster Bildiri “Gazi
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu III ve IV Sınıf Öğrencilerinin Spor Sakatlıklarında İlk Yardım Bilgi
Düzeylerinin Değerlendirilmesi’’

Uluslararası Katılımlı III. Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Poster Bildiri “Ankara İli
Sürücü Kurslarına Başvuran Sürücü Adayların Kurs Başlangıç ve Bitimindeki İlk Yardım Bilgilerinin Değerlendirilmesi’’
Uluslararası Katılımlı III. Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Düzenleme komitesi Görevi
9. Projeler (TÜBİTAK, BAP..)
1. AB Projesi; İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP),
Çalıştayı (Uluslararası) “İşgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik
ortaöğretim kurumları arasında istihdam amaçlı birlikteliğin sağlanarak hayat boyu öğrenme
perspektifinde, mesleki eğitimin modernizasyonu ve kalitesinin artırılması yoluyla insan
kaynakları gelişiminin teşvik projesi” ( 2008-2010) Tamamlandı.
2. AB Projesi; Türkiyede Mesleki Teknik ve Eğitimin Geliştirilmesi (METEK) Projesi
2012 tarihinde başladı devam ediyor.
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler







Uluslararası Paramedik Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği 2012- ANTALYA
Paramedik Sempozyumu Bilimsel Danışma Kurulu 2010- ANKARA
5 Şubat 2013 Okul Md. (ASKOM) Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon komisyonu.Bilim Kurulu
Paramedik Bölümü Üniversiteler Arası ( Acil Ambulans Bakım Teknikerliği Bölümü ) 5. Eğitim
Koordinasyon Kurulu Üyeliği
Eğitimde, Bilimde, Haberde SAĞLIK” dergisi yayın kurulu üyeliği
Eğitimde, Bilimde, Haberde SAĞLIK’’ dergisi sekretarya görevi
24-25 Nisan 2010 Paramedik Sempozyumu Bilim kurulu üyeliği
2
11. Kurslar ve Sertifikalı Eğitim Programları
İlkyardım Eğitici Eğitmenliği Eğitimi Sertifikası
İlkyardım Eğitmenliği Sertifikası
HTT-TRK (Hemşire, Tekniker, Teknisyen Travma Resüstasyon Kursu) Eğitici Eğitmenliği
Sertifikası
 HTT-TRK Eğitimi Sertifikası

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Sertifika Programı ( ÇİLYAD ) Sertifikası
 Yetişkinlerde İleri Yaşam Desteği Eğitimi Sertifika Programı (YİLYAD) Sertifikası
 Temel Modül Eğitimi Sertifikası
 CBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Eğitimi Sertifikası
 Kalite Temel Eğitimi ( TSE Sertifikası)
 Kalite Dokümantasyon Eğitimi ( TSE Sertifikası)
 Kalite İç Tetkikçi Eğitimi ( TSE Sertifikası)
 Gülhane Askeri Tıp Akademisi NBC Eğitim Programı
UNICEF’le Birlikte Yürütülen
 Ana Çocuk Sağlığı Eğitim Programları
 Üreme Sağlığı Eğitim Programları
 Bağışıklama Eğitim Programları



Adıyaman İli İl Sağlık Eğitim Eğitimciliği ve İlgili Tüm Eğitimler;
 AİDS Eğitim Programları,
 Tüberküloz Eğitim Programları,
 Doğum vb Eğitim Programları.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
İlkbahar
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2012-2013
İlkbahar
Dersin Adı
Teorik
AAB105 Acil Sağlık Hizmetleri I
AAB101 Acil Hasta Bakımı I
SEC101 Çevre Koruma
SHM107 Tıbbi Terminoloji
AAB207 Mesleki Uygulama I
AAB106 Acil Sağlık Hizmetleri II
AAB110 Travma
SEC 108 İlkyardım
AAB202 Mesleki Uygulama II
Dersin Adı
AAB105 Acil Sağlık Hizmetleri I
AAB101 Acil Hasta Bakımı I
SEC101 Çevre Koruma
AAB201 Acil Hasta Bakımı III
AAB207 Mesleki Uygulama I
AAB106 Acil Sağlık Hizmetleri II
AAB102 Acil Hasta Bakımı II
AAB110 Travma
SEC 108 İlkyardım
AAB202 Mesleki Uygulama II
Teorik
Haftalık Saati
Uygulama
3
4
2
2
4
6
2
4
2
2
6
12
Öğrenci
Sayısı
35
40
250
150
30
35
37
250
30
Haftalık Saati
Uygulama
3
4
2
3
6
4
6
2
2
3
4
2
2
6
12
Öğrenci
Sayısı
35
40
250
40
37
35
35
40
250
35
3
Download

Öğr. Gör. Mukaddes BOZKURT