Uzm. Dr. Yakup ÇAĞ
Tıbbi Hizmetler Başkanı
Hemş. Dilek AYDIN
Tıbbi Hizmetler Birim Koordinatörü
Uzm. Sevda TOKAY
Elekrtronik İmza Evrak Sorumlusu
Uzm. Erdinç DOĞAN İzleme,Değerlendirme ve Tıbbi Verimlilik Birimi
Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
Müslüm TAŞIYAN Tıbbi Sekreter
*Veri Değerlendirme ‐
*Tıbbi TSİM Verileri
*İstatistikler
*Mütefferik Yazılar
*112 Koordinasyon
*Acil Servisler
*ASKOM
*Kriz Merkezi
*Havuz Branş Nöbetleri
*Tıbbi Verimlilik Takibi
*Karne Takibi
Uzm.Gülşen Uzel
Eğitim ve Araştırma Birimi
Şaziye İmir Rahime ALTUNTAŞ
Veri Elemanı
*Eğitim Hizmetleri
*Sempozyumlar
*Bilimsel Çalışmalar
*Hasta Okulları
*Sertifikasyon Programları
*Hizmet İçi Eğitimler
*Tıbbi Verimlilik (Eğitim)
*Klinik Araştırmalar
*Etik Kurullar
*Öğrenci Stajları
*Aday Memuru Eğitimleri
Uzm. Sevda TOKAY
Hastane Hizmetleri Birimi
Aysun Yağcıoğlu
Hemşire
*Hastane Yatak Sayısı ,
*Acil Servis ve Yoğun Bakım Tescil İşlemleri.
*Hastane ve Ek Sağlık Tesisi Açılış, Kapanış ve Birleştirme İşlemleri
*Poliklinik ve Klinik Hizmetleri
*Ameliyathane Hizmetleri
*Yoğun Bakım Hizmetleri
*Organ ve Doku Nakli Hiz.
*Diyaliz Merkezleri
*Onkoloji Hizmetleri
Uzm.Hülya KAPLAN
Hastane Hizmetleri Birimi
Arzu YÖNDEM/Hemşire
Berrin DÜŞ/Hemşire
Neziha ÖZÇELİK Özlem Özdoğdu
Veri Giriş Elemanı
*Çocuk , Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri
*Rop *Bulaşıcı Hastalıklar
*Aşılar
*Ketem *Kanser Kayıt İşlemleri
*Kan Hizmetleri
*Yanık Merkezi
*Hiperbarik O2 Tedavi Merkezi
*Sterilizasyon Üniteleri
Uzm.Sema ERBAY
Uluslararası Hasta Koor.
Sağlık Bakım ve Sağlık Otelciliği Birimi
Dilek DEMİRER
Hemşire
*Uluslararası Hasta Koordinasyon *Sağlık Bakım Hizmetleri
*Sağlık Turizmi
*Çağrı Merkezi
*Sağlık Otelciliği Uzm. Mustafa YILMAZ Tıbbi Cihaz Yatırım,
Planlama ve Takip Birimi
Hatice SÖĞÜT/Hemşire
İrem KARADAĞ
Veri Giriş Elemanı
*Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri
*Kalite
*Klinik Karar Verme
*Ar‐Ge‐Strateji
Gülay AYAZ
Veri Elemanı *Tıbbı Cihaz ,Kit Karşılığı/ Sarf Karşılığı Cihaz planlama ,takip ve değerlendirme
hizmetleri
*Laboratuvar Hizmetleri
*Görüntüleme Hizmetleri
Uzm. Nuh AKDOĞAN
Müşterek Sağlık Hizmetler Birimi Nalan KORUCU/Hemşire
Hülya AKSOY
Veri Giriş Elemanı
*Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Birimi
*Palyatif Bakım Merkezleri
*Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
*Denetimli Serbestlik
*Tutuklu Hükümlü Hizmetleri/ Mahkum Koğuşları
*Sağlık Kurulu Raporları
* İnme, Merkezi
*Diyabet Merkezi
*Çocuk İzlem Merkezi
Download

Tıbbi Hizmetler