01/04/2015
Palyatif BakımTanımı, Türkiye ve Dünyada Uygulamalar Moderatörler:
Prof. Dr. Şeref Kömürcü, Doç. Dr. Filiz Çay Şenler
09:00-09:15 Palyatif Bakım tanımı, amacı, ilkeleri, Prof. Dr. Özgür Özyılkan
09:15-09:30 Dünyada ve Türkiye'de Palyatif Bakım Uygulamaları, Uzm. Dr. Dilşen Çolak
09:30-09:45 Palyatif Bakım Yönergesi ve TSİM Entegrasyonu ile Veri Takibi, Salih Akyüz
09:45-10:00 Çocuk Hastalarda Palyatif Bakım, Prof. Dr. Kamer Mutafoğlu
10:00-10:15 Tartışma
Kahve Arası- Coffee Break
Palyatif Bakımda Fiziksel Semptom Yönetimi -1 Moderatörler:
Prof. Dr. Rüçhan USLU, Doç. Dr. Tuğba YAVUZŞEN
14:00-14:15 Bulantı-Kusma; Uzm. Dr. Umut VAROL
14:15-14:30 Kabızlık-İshal; Doç. Dr. Yasemin Yıldırım
14:30-14:45 Anoreksi-İştahsızlık; Doç. Dr. Tuğba YAVUZŞEN
14:45-15:00 Yorgunluk ve fiziksel aktivite; Prof. Dr. Fisun Şenuzun AYKAR
15:00-15:15 Tartışma
Kahve Arası- Coffee Break
Palyatif Bakımda Fiziksel Semptom Yönetimi -2 Moderatörler: Doç. Dr. Ülkü
YILMAZ, Prof. Dr. Meltem UYAR
15:45-16:00 Solunum Güçlüğü, Doç. Dr. Gülbeyaz CAN
16:00-16:15 Alopesi-Hıçkırık, Figen BAY KARA
16:15-16:30 Ostomi ve Yara Bakımı, Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ
16:30-16:45 Uyku Problemleri, Doç. Dr. Ayfer ELÇİGİL
17:05-17:30 Tartışma Discussion
Kahve Arası- Coffee Break
02/04/2015
Palyatif Bakım Hastalarında Sosyal Bakım Moderatörler:
Dr. Orhan KOÇ, Dr. Fatih GÖKSEL
09:00-09:15 Palyatif Bakım Hastalarına Sosyal Bakım, Hulusi Armağan Yıldırım
09:15-09:30 Bakımevlerinde Terminal Dönem Hastalarında Palyatif Bakım (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Darülaceze Modeli), İsrafil Aydın
09:30-09:45 Palyatif Bakım Hastalarında Diyanet İşlerinin Rolü
09:45-10:00 Palyatif Bakım Hastalarında Ergoterapi, Doç. Dr. Songül ATASAVUN UYSAL
10:00-10:15 Tartışma
Palyatif Bakım Hastalarında Evde Sağlık Uygulamaları Moderatörler: Prof. Dr. Fevzi
Altuntaş, Prof. Dr.Nuray KIRDI
10:45-11:00 Palyatif Bakım Hastalarında Evde Sağlık Hizmetleri, Dr. Kanuni KEKLİK
11:00-11:15 Palyatif Bakım Hastalarının Evde Sağlığa Alınma Kriterleri, Hurişah AKSAKAL
11:15-11:30 Evde Sağlıkta Fizyoterapi Hizmetleri, Prof. Dr. Nuray KIRDI
11:30-11:45 Kanser Hastalarında Rehabilitasyon, Doç. Dr. Meltem ARAS
11:45-12:00 Tartışma
Palyatif Bakım Hastalarında Ağrı Yönetimi-1 Moderatörler:
Prof.Dr. Süleyman Özyalçın, Prof. Dr. Gül Köknel TALU
14:00-14:20 Ağrının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ
14:20-14:40 Ağrının Medikal Kontrolü, Prof. Dr. Sacit GÜLEÇ
14:40-15:00 Girişimsel Yöntemler ile Ağrı Kontrolü, Prof. Dr. Emin Alp YENTÜR
Tartışma
Palyatif Bakım Hastalarında Ağrı Yönetimi-2 Moderatörler:
Prof.Dr. Sema TUNCER, Doç. Dr. Nurten İNAN
15:45-16:05 Opioidler Kime, Nasıl Verilmeli?, Opioidlerde doz değişimi.
Prof. Dr. Altan ŞAHİN
16:05-16:20 Opioid Reçetesi ile ilgili Mevcut Durum ve Sıkıntılar
Doç. Dr. Suna Akın TAKMAZ
16:20-16:35 Türkiye’deki Güncel Durum, Uzm. Ecz. Demet Aydınkarahaliloğlu
03/04/2015
Palyatif Bakım Hastalarında Manevi ve Psikososyal Destek-1 Moderatörler:
Prof. Dr. Hayriye Elbi, Doç. Dr. Özen ÖNEN SERTÖZ
09:00-09:20 Palyatif Bakımlarda Psikiyatrik Hizmet Örgütlenmesi, Prof. Dr. Hayriye Elbi
09:20-09:40 Palyatif Bakım Hastalarında Sık Gözlenen Ruhsal Hastalıklar ve Tedavi yaklaşımları,
Doç. Dr. Özen ÖNEN SERTÖZ
09:40-10:00 İyi Ölüm, Prof. Dr. M. Ayşın NOYAN
Palyatif Bakım Hastalarında Manevi ve Psikososyal destek-2 Moderatörler:
Prof. Dr.Çiçek FADILOĞLU, Doç. Dr. Yasemin YILDIRIM
10:45-11:15 Terminal Dönem Hastalarında Tıbbi ve Psikososyal Bakım Nasıl Olmalıdır?, Yrd.
Doç. Hanife ÖZÇELİK
11:15-11:45 Ötenaziye Bakış, Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ
11:45-12:15 Palyatif Bakım Hastalarında Dini Bakış ve Manevi Bakım Uzmanlarının Eğitimi,
Prof. Dr. Öznur Özdoğan
12:15-12:30 Tartışma
Palyatif Bakım ve Yoğun Bakım İlişkisi Moderatörler:
Prof. Dr. Mehmet UYAR, Doç. Dr. Afife Ayla KABALAK
14:00-14:15 Palyatif Bakım Merkezleri ile Yoğun Bakım İlişkisi, Uzm. Dr. Derya GÖKÇINAR
14:15-14:30 Palyatif Bakımda Solunum Fizyoterapisi, Dr. Fzt. Naciye VARDAR YAĞLI
14:30-14.45 Palyatif Bakım Hastalarında Malnütrisyon, Prof. Dr. Mehmet UYAR(KEPAN
DERNEĞİ)
14:45-15:00 Palyatif Bakım Hastalarında Beslenme, Doç. Dr. Mehmet İBİŞ
Download

Palyatif Bakım Kursu Programı