ENGELLİ BAKICISI
_______________________________________________________
TANIM
Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşamlarını iyileştirme
hizmetleri veren, hekim ve hemşirelerin önerdiği uygulamaları
yapan kişidir.
_______________________________________________________
A- GÖREVLER
- Engellinin alışkanlıklarını ortaya çıkarır,
- Engellinin iletişimle ilgili sıkıntılarının çözümüne yardımcı olur.
- Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlar,
- Engelli bireyin doktoruna bilgi verir, yakınlarına danışmanlık
yapar,
- İlaç ve malzemelerin teminini sağlar,
- Engelli bireyin odasının düzenini sağlar,
- İhtiyaçların sağlanmasında gerekli malzemeleri bireylere
verir(Sürgü, ördek vb.)
- Genel vücut bakımı yapar,
- Sağlık personelinin önerdiği egzersizleri yaptırır, masaj yapar,
- Engelli bireyin giysilerini giymesi ve çıkarmasına yardım eder,
- Engelli bireyin yatağını yapar,
- Engelli bireyin beslenmesini sağlar,
KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
- Temizlik araç ve gereçleri,
- Sürgü, ördek,
- Eldiven, koruyucu maske,
- Ortama uygun üniforma. (Çalışılan ortamın gerektirmesi
durumunda)
ANKARA
A 1.1 2014/I
ENGELLİ BAKICISI
_______________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Engelli bakıcısı olmak isteyenlerin;
- Yardımsever, şefkatli,
- Dikkatli ve düzenli,
- Sorumluluk duygusu yüksek,
- Programlı çalışmayı seven,
- Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- Hızlı ve doğru karar verebilen,
- Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen
kimseler olmaları gerekmektedir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Engelli bakıcıları koruyucu bakım, rehabilite etme ve yaşam
kalitesini arttırmak amacıyla, engelli bireye bakım hizmeti
verirler. Çalışma ortamı kurumlar ve evler olup, genellikle
kapalıdır Çalıştıkları kurumun özelliğine göre dönüşümlü olarak
gece ve/veya gündüz çalışırlar. Çalışma saatlerinde özel
kıyafetlerini giyerler. Evde bakımda ise ya gündüz çalışırlar ya da
24 saatlik bakım yapıp çalıştıkları evde kalırlar. Çalıştıkları
meslekte hastalık riskine karşı, hepatit aşısı olmaları ve
çalışırken, özel giysi, eldiven ve dezenfektan kullanmaları, ayrıca
saçlarını toplamaları el ve tırnaklarının temiz olması, tırnakların
kısa olması, takı takılmaması, ayakkabılarının kaymayacak
cinsten olması, erkeklerin tras olması gerekmektedir.Sadece
bakım verdiği kişilerle değil aynı zamanda onların yakınları ve
sağlık personeli ile de iletişim içerisindedirler.
ANKARA
B-C 1.1 2014/I
ENGELLİ BAKICISI
_______________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Hasta
ve Yaşlı Hizmetleri” alanının “Engelli Bakımı” dalında verilmekte iken
yapılan yeni düzenleme ile bu alan ve dala 2014-2015 eğitim öğretim
yılından itibaren öğrenci alınmamaktadır.
.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
-
Ortaokulu tamamlamış olmak,
Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş
koşullarını taşımak.
-
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci
alanını belirler.
Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler
ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı,
öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate
alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
-
-
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında
ise uygulamalı olarak verilmektedir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.
Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık
belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri
açma belgesi de verilmektedir.
ANKARA
D 1.1 2014/I
ENGELLİ BAKICISI
_______________________________________________________
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Engelli bakıcıları temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde,
hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, huzurevlerinde,
bakımevlerinde, kreşlerde, çeşitli kurumların revirlerinde ve engelli bireylerin
evlerinde de görev yapabilirler. Alanda iş bulma imkanı oldukça geniştir.
Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak meslekte işsiz kalma riski hemen
hemen yoktur.
F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
-
-
3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki
eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya
%30’undan az olmamak üzere ücret verilir.
Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta
primleri devletçe karşılanır.
Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından
faydalanır.
EĞİTİM SONRASI
İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak
işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret
artmakta, asgari ücretin 2 katı veya daha fazlası olabilmektedir.
ANKARA
E-F 1.1 2014/I
ENGELLİ BAKICISI
_______________________________________________________
G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Meslek liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı Engelli Bakıcısı dalından
mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans
programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde,
ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
Çeşitli üniversite ve özel laboratuvarların düzenledikleri ücretli kurslara
katılarak mesleki bilgi ve becerilerini artırabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
BENZER MESLEKLER
- Yaşlı Bakıcısı
- Hasta Bakıcısı
- Çocuk Bakıcısı
ANKARA
G 1.1 2014/I
ENGELLİ BAKICISI
_______________________________________________________
H. EK BİLGİLER
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
-
Meslek Elemanları
www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar
I- KAYNAKÇA
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek
mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak
oluşturulmuştur.
ANKARA
H-I-İ 1.1 2014/1
Download

ÇOCUK BAKICISI - Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi