FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ
________________________________________________________
TANIM
Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili
eğitim veren kişidir.
________________________________________________________
A- GÖREVLER
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık konuları ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum
ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle
kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili
mevzuatta belirtilmiştir.
Felsefe grubu öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile
ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici
etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması
için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev
yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur,
yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
-
ANKARA
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama
defteri,
Ders kitapları,
Okul araç ve gereçleri,
Ders araç ve gereçleri.
A 1.1 2014/I
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ
________________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Felsefe grubu öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili
niteliklere sahip olması gerekir.
Felsefe grubu öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Sözel ifade yeteneği gelişmiş,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Felsefe grubu öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini oturarak yürütebilir.
Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.
ANKARA
B-C 1.1
2014/I
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ
________________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleki eğitimi aşağıda üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Felsefe Grubu
Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları
taşımak.
- Ayrıca, Felsefe Bölümü (En az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığını
belgelendirenler), Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8
kredi mantık aldığını belgelendirenler) lisans programlarından birini bitirenlerden
öğretmen olmak isteyenlerden, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek
Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile
tamamlayanlar,
lise ve dengi okullarda
“Felsefe Grubu Öğretmeni”
olabilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Eğitim fakültelerinin felsefe grubu öğretmenliği bölümlerinde 5 yıl ya da çeşitli
fakültelere bağlı felsefe, sosyoloji 4 yıl süreli eğitim verilmektedir.
- Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.
- Üniversitelerde çeşitli fakültelere bağlı felsefe ve sosyoloji bölümlerinde verilen
eğitimle ilgili kısa açıklamalar aşağıdadır:
Felsefe Bölümü;
Bu bölümde eğitim üç başlık altında toplanmıştır. Sistematik Felsefe ve Mantık,
Felsefe Tarihi ile Bilim Tarihi,
Sosyoloji Bölümü;
Bu bölümün amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve
birbirleri ile ilişkileri konusunda öğrencileri aydınlatmak ve araştırma
yaptırmaktır.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" verilir.
ANKARA
D 1.1 2014/I
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ
________________________________________________________
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Felsefe grubu öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi
okullarda, özel eğitim kurumlarında,
-
-
Felsefe grubu öğretmeni olarak çalışırlar.
Ayrıca aylık karşılığı okutabileceği bazı derslere de girebilirler.
Felsefe, sosyoloji, Mantık, Psikoloji, Eğitim sosyolojisi, Vatandaşlık ve insan
hakları eğitimi, felsefe tarihi, bilim tarihi, insan ilişkileri, demokrasi ve insan
hakları, estetik, eğitim psikolojisi, Öğretim ilke ve yöntemleri, Grupla
çalışma teknikleri, Halk eğitim ve toplum kalkınması araştırma teknikleri,
Öğretmenlik meslek bilgi dersleri, bilgi kuramı, düşünme eğitimi,
F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
-
Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler.
Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan
yararlanılabilir.
EĞİTİM SONRASI
-
-
ANKARA
Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları
Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu
öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim - öğretim tazminatı
adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile
yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.
E-F 1.1 2014/I
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ
________________________________________________________
G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik
yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında
başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman
öğretmen olabilirler.
BENZER MESLEKLER
-
ANKARA
Sosyolog
Psikolog
G 1.1 2014/I
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ
________________________________________________________
H- EK BİLGİLER
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
I- KAYNAKÇA
-
Meslek elemanları,
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –
2000,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
80
sayılı
T.C.
MEB
Talim
ve
Terbiye
Kurulu
Kararı
(http://ttkb.meb.gov.tr/www/80-sayili-karar/icerik/19)
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/
Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup,
meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi
alınarak oluşturulmuştur.
ANKARA
H-I-İ 1. 2014/ I
Download

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ