TARLA BİTKİLERİ TEKNİKERİ
TANIM
Tarımsal faaliyetlerin, bitkisel üretim kısmında yer alan insan ve hayvan
beslenmesinde istifade edilen tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri,
ve yem bitkilerinin ekonomik bir şekilde üretilmesi ve pazarlanması olarak
tanımlanabilir.
_____________________________________________________
A- GÖREVLER
İnsan ve hayvan beslenmesinde kullanılan tarımsal bitkilerin yetiştirilmesi
ve sonrasında ise pazarlanmasında yer alan yardımcı eleman olarak,
-
Tarımsal bitkilerin takibini yapar,
Ekilecek tarla bitkilerinin verimli olabilmesi için toprak analizini
yaparlar,
Tarım bitkilerinin üretilmesi ve işlenmesi sağlarlar,
Tarım bitkilerinin yetiştirilmesi sürecinde
ve sonrasında ürün
yetiştiren çiftçilere danışmanlık yaparlar,
Tarım bitkilerinin ekonomik bir şekilde üretilmesi için.laboratuar
ortamında ölçüm ve analiz çalışmaları yaparlar,
Tarımsal bitkilerin üretimi sırasında ortaya çıkan hastalıklar ve oluşan
zararları tespit edip ona göre çözüm üretirler,
Üretim sonrasında ortaya çıkan ürünün pazarlama sürecinde de ürün
yetiştiricilerine yardımcı olurlar.
KULLANILAN ARAÇ,
GEREÇ VE EKİPMAN
-
VAN
Tarım alet ve makinelerinden,
Traktör,
Traktör gücüyle çalışan makineler
Biçer döver,
Kürek,
Toprak ölçüm ve analiz aletleri,
Hasat makineleri ve toprak koruma makineleri ,
Mivzer,
Pinomatik Mivzer,
Tarla pulvarizatörleri kullanılmaktadır.
A 1.1 2014/I
TARLA BİTKİLERİ TEKNİKERİ
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Tarla Bitkileri Teknikeri olmak isteyenlerin;
- Ticarete ilgi duyan,
- Açık ve kapalı havada çalışmaktan hoşlanan,
- Kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duymayan,
- Gece ve hafta sonu çalışabilen,
- Tarım bitkileri ve tarıma ilgi duyan,
- Tedbirli ve düzenli,
- Kendini iyi ifade edebilen,
- Empati yapma özelliğine sahip,
- Coğrafya ,ekonomi,işletmeye ilgisi olan,
- Sorumluluk sahibi
kimseler olmaları beklenir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Genelde açık arazi ve büro ortamı olarak iki farklı yerde çalışma
imkanına sahiptirler. Bu sebeple bu mesleği seçmeyi düşünenlerin her
iki ortamda da çalışabilecek özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu
mesleğin gereği olarak meslek elemanları tam gün, hafta sonu ve
günlük çalışma şeklinde görevlerini icra ederler. Gerektiği zaman şehir
içi veya şehir dışı seyahatlerde gerekebilir.
VAN
B-C 1.1 2014/I
TARLA BİTKİLERİ TEKNİKERİ
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının “Tarla
Bitkileri” bölümlerinde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun
olanlar “Tarla Bitkileri” önlisans programına sınavsız geçiş için
başvurabilirler.
- Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları
takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirile bilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim teorik ve pratik olarak
verilmektedir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Tarım Bitkileri” önlisans diploması”
verilmektedir.
VAN
D 1.1 2014/I
TARLA BİTKİLERİ TEKNİKERİ
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Mevcut tarım politikalarının geliştirilmesiyle bu alanda iş potansiyeli ileride
artabilir. Ülkedeki tarım sektörünün gelişmesine paralel olarak bu alanda
kalifiye elemana ihtiyaç gelecek dönemlerde artacağı için iş bulma olanağı
yüksek meslekler arasındadır.
F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
- Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün
sağladığı yüksek öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
- Çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından
yararlanabilirler.
- Öğrenci iken hem okuyup hem de yarı zamanlı çalışma statüsünde
çalışma imkanları vardır.
EĞİTİM SONRASI
Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile
göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.
Özel sektörde kendi işini kurup gelir sağlayabilirler. Özel sektörde iş
bulmaları durumunda ise deneyim, yetenek ve beceri durumuna göre asgari
ücretin 2 veya 3 katı olabilir.
VAN
E –F.1.1 2014/I
TARLA BİTKİLERİ TEKNİKERİ
G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME
“Tarla Bitkileri” önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler,
“Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında” başarılı oldukları takdirde;
ÖSYM kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş
yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
BENZER MESLEKLER
Ziraat Mühendisi
Hayvansal Üretim Teknikeri
- Bahçe Tarım Teknikeri
-
H- EK BİLGİLER
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
I- KAYNAKÇA
- Meslek elemanları
- Meslek yüksekokulu öğretim üyesi elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,
http://www.osym.gov.tr/
Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek
mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak
oluşturulmuştur.
VAN
G.H.I.İ-1.1. 2014/I
Download

ELEKTRİK TEKNİKERİ