KADIN BERBERİ (KADIN KUAFÖRÜ)
_______________________________________________________
TANIM
Saçı günün modasına ve kişinin zevkine göre; kesen, biçimlendiren, boyayan ve
saç bakımını yapan kişidir.
_______________________________________________________
A- GÖREVLER
Müşteriyi karşılar, isteğe göre:
- Saçları yıkar, keser ve elektrikli kurutucu ile fön çekerek şekil verir,
- Saçları boyar, bir süre bekledikten sonra yıkar, kremler ve fön çekerek şekil
verir,
- Saça perma ilacı sürerek, küçük bigudilerle sarar, kurutur ve açarak şekil
verir,
- Düğün, nişan gibi özel günlerde saça şekil vererek duvak, çiçek, taç gibi
aksesuarlarla süsler,
- Kullandığı alet ve malzemelerin bakımını yapar,
- Salonun temizliğini ve düzenini sağlar.
KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
-
ANKARA
Fön makinesi,
Çeşitli boylarda toka, pens, fırça ve tarak,
Saç kesme makası,
Bigudi,
Saç boyaları,
Alkol,
Şampuan,
Saç spreyi,
Biryantin, jöle,
Saç bakım ürünleri,
Vazelin, kolonya, ense fırçası ve pudra,
Bigudi saç fırçası,
Ayna, saç filesi.
A 1. I. 2014/I
KADIN BERBERİ (KADIN KUAFÖRÜ)
_______________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Kadın Berberi (Kadın Kuaförü) olmak isteyenlerin;
- El becerisi olan,
- Estetik görüşe sahip,
- Değişik saç biçimleri yaratabilen,
- Renkleri ayırt edebilen,
- Kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Kuaför ve güzellik salonları gibi kapalı ortamlarda, genel olarak ayakta, yoğun
bir şekilde çalışır. Çalışma ortamı fön makinesinin çalışmasından dolayı
gürültülüdür. Kimyasal kokulara maruz kalır. Çalışma ortamı aydınlıktır.
Kuaförün esas işi saçlarla ilgilidir ve bunu, müşteri ve diğer çalışanlarla
oldukça yoğun sözel etkileşim halinde yapar.
ANKARA
B-C 1.1 2014/I
KADIN BERBERİ (KADIN KUAFÖRÜ)
_______________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul kurumlarının Güzellik ve
Saç Bakımı Hizmetleri” alanı “Saç Bakımı” dalında verilmektedir.
Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde
“Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri” alanı “Kuaförlük” dalında mesleğin
eğitimi verilmektedir.
Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları, halk eğitim
merkezleri ve akşam sanat okullarında verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
-
Ortaokulu tamamlamış olmak,
Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş
koşullarını taşımak.
-
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci
alanını belirler.
Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler
ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı,
öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate
alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
-
-
Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında
ise uygulamalı olarak verilmektedir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
-
ANKARA
Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.
D 1.1 2014/I
KADIN BERBERİ (KADIN KUAFÖRÜ)
_______________________________________________________
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Çalışma alanı geniş bir meslektir, son yıllarda kuaför ve güzellik salonlarının
sayısının artması, bu mesleğe olan istemin göstergesidir. Bu meslekte yetişmiş
elemanların, genelde kendi işyerlerini açmaları nedeniyle işsiz kalma olasılığı
çok azdır. Otellerde de çalışma imkanları vardır.
Kuaförlerin iyi bir gelir elde etmeleri ve çalışma olanaklarının artması için,
sürekli bu sektördeki değişiklikleri izleyerek kendilerini yenilemeleri
gerekmektedir, çünkü teknoloji gelişmekte ve moda sürekli değişmektedir.
F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
-
-
3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki
eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde
personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel
çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.
Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta
primleri devletçe karşılanır.
Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından
faydalanır.
EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası ilk işe başlayışta asgari ücretle çalışılır. Deneyim arttıkça ücret
de artmaktadır. Alınan ücret işyerinin büyüklüğüne ve bulunduğu semte göre
değişmektedir. Bu mesleği seçenlerin birçoğu deneyim kazandıktan sonra diğer
meslektaşlarıyla ortaklık halinde veya kendi işyerlerini açıp bağımsız
çalışmakta, kazanç durumu müşteri çokluğuna ve işyerinin konumuna göre
değişmektedir.
ANKARA
E-F 1.1 2014/1
KADIN BERBERİ (KADIN KUAFÖRÜ)
_______________________________________________________
G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
-
Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi
kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
-
Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik lise kurumlarından diploma almış
veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca
belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak
çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı
göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini kendi
işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme
kaydedebilirler.
-
Ustalık belgesine sahip olanlar ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de
mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen “İş Pedagojisi” kursuna katılıp,
başarılı olmaları durumda “Usta Öğreticilik” belgesine sahip olurlar.
Meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı Saç Bakım dalından
mezun olanlar mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen
ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde,
ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
-
Kozmetik firmalarının kontenjanlarından yararlanarak yurt dışı eğitimine gitme
olanakları vardır. Ayrıca kişiler seminer ve yarışmalara katılarak bilgi ve
deneyimlerini arttırabilirler. Meslekte ilerleme daha çok, adını duyurma ve yeni
modelleri uygulama şeklinde olmaktadır.
-
Kendi işyerlerini kuranlar, girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
BENZER MESLERLER
- Erkek kuaförü
- Güzellik uzmanı
ANKARA
G 1.1 2014/I
KADIN BERBERİ (KADIN KUAFÖRÜ)
_______________________________________________________
H - EK BİLGİLER
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
I- KAYNAKÇA
- Meslek elemanları,
- Çıraklık eğitim programı,
- 3308 sayılı kanun,
- Mesleğin eğiticileri,
- Kuaförler Derneği,
- ÖSYM 2008 ÖSYS Sınav Kılavuzu,
- www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası
- “MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü” Kız Teknik Öğretim 99Ankara 1999
- Mesleki Yeterlilik Kurumu www.myk.gov.tr
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
T.C.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek
mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak
oluşturulmuştur.
ANKARA
H-I-İ 1.1 2014/1
Download

BAYAN BERBERİ (BAYAN KUAFÖRÜ)