Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı
Multidiciplinary Gynecologic Oncology Meeting
3-4 Mayıs, 2014, İstanbul / May 3-4, 2014,
Elite World Otel ,Taksim/ Istanbul
BİLİMSEL PROGRAM – I. GÜN
08:30 Açılış Konuşması / Welcome and Introduction
03 Mayıs 2014
Dr.Pınar SAİP
Dr.Cem Börüban
1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer
Oturum Başkanları / Chair: Dr. Fulden Yumuk, Dr. Sinan Berkman
08:30 - 08:40
Pre-Test
08:40 – 09:00
Epidemiyoloji-Risk Faktörleri-Evreleme-Prevansiyon /
Epidemiology-Risk Factors-Staging-Prevention of
Cervical Cancer
Dr. Cem İyibozkurt
İstanbul Üniversitesi
09:00 – 09:40
Erken & Lokal İleri Evre / Early Stage & Locally
Advanced
Jinekolojik Onkoloji &
Radyasyon Onkoloji
Tartışması Surgical
Oncologist & Radiation
Oncologist debate
- Cerrahi / Surgery
Dr. Çağatay Taşkıran
Koç Üniversitesi
(Tanısal Gelişmeler +
İnteraktif Klinik Vaka Tartışması) / (Diagnostic
Advances +
Interactive Clinical Case Discussion)
-Radyoterapi /Radiotherapy
(Tanısal Gelişmeler +
İnteraktif Klinik Vaka Tartışması) / (Diagnostic
Advances +
Interactive Clinical Case Discussion)
Dr. Seden Küçücük
İstanbul Üniversitesi
09:40 – 10:00
Metastatik veya Tekrarlayan Servikal Kanserde
Sistemik Tedavi / Systemic Therapy For Recurrent or
Metastatic Cervical Cancer
Dr. Fulden Yumuk
Marmara Üniversitesi
(İnteraktif Klinik Vaka Tartışması) / (Interactive Clinical
Case Discussion)
Tartışma / Post-test
10:10 – 10:30 Kahve Molası / Coffee Break
2. Oturum: Epitelyal Over Kanseri / Session II: Epithelian Ovarian Cancer
Oturum Başkanları / Chair: Dr. Cem Boruban, Dr. Adnan Aydıner
10:30 – 10:45
Pre-test (2)
10:45 – 11:15
Epidemiyoloji-Risk Faktörleri-Evreleme-Prevansiyon /
Epidemiology-Risk Factors-Staging-Prevention of
Ovarian Cancer
Dr.Sinan Berkman
İstanbul Üniversitesi
11:15 – 11:45
Primer Over Kanserinde Cerrahinin Rolü / Role of
Surgery in Primary Ovarian Cancer
Dr. Ali Ayhan
Başkent Üniversitesi
11:45-12:15
Over Kanserlerinde Adjuvan ve İntraperitoneal
Kemoterapi/
Dr.Adnan Aydıner
Role of Adjuvant and Intraperitoneal Chemotherapy
İstanbul Üniversitesi
in Ovarian Cancer
(İntraktif Klinik Vaka Tartışması)/(Interactive
Clinical Case Discussion)
Primer Over Kanserinde Anti-anjiojenik Tedavi / AntiAngiogenic Therapy for Primary Ovarian Cancer
(İnteraktif Klinik Vaka Tartışması) / (Interactive Clinical
Case Discussion)
Dr. Güngör Utkan
Ankara Üniversitesi
12:15 – 12:30
Tartışma / Post-test (2)
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği / Lunch
3. Oturum: Rekürren Over Kanseri / Session III: Ovarian Cancer-Recurrence
Oturum Başkanları / Chair: Dr. Celaleddin Camcı, Dr. Nilüfer Güler
13:30 – 13:45
Pre-test (3)
13:45 – 14:15
Rekürren Over Kanserinde Kemoterapi / Chemotherapy
in Recurrent Ovarian Cancer
Dr. Orhan Şencan
Fatih Üniversitesi
14:15 – 14:45
Rekürren Over Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi /
Targeted Therapies in Recurrent Ovarian Cancer
Dr. Susana Campos
(ASCO speaker)
Dana Farber
14:45 – 15:15
İnteraktif Klinik Vaka Tartışması / Interactive Case
Discussion:
Dr. Nilüfer Güler
Platin Duyarlı Hastalık / Platinum Sensitive Disease
Platin Dirençli Hastalık / Platinum Resistant Disease
15:15 – 15:30
Tartışma / Post-test (3)
15:30-15:45 Kahve Molası / Coffee Break
4. Oturum: Kötü Haber Verme / Session IV : Communicating Bad News
Oturum Başkanı / Chair: Dr. Özlem Er
15:45 – 16:00
Kötü Haber Verme / Communicating Bad News
Dr. Özlem Er
Acıbadem Üniversitesi
16:00 - 16:15
Role Play
Dr. Özgür Tanrıverdi
Muğla Üniversitesi
16:15 – 16:30
Onkoloji Hemşiresinin Rolü / Role of the Oncology Nurse
Dr. Fahriye Oflaz
Okan Üniversitesi
16:30 Birinci Gün Değerlendirme / Concluding Remarks: Day 1
17:00 Kapanış / Adjourn
BİLİMSEL PROGRAM – 2. GÜN
04 Mayıs 2014
5. Oturum: Endometrium Kanseri / Session V: Endometrial Cancer
Oturum Başkanı / Chair: Dr. Nil Mandel
08:30 – 08:40
Pre-test (4)
08:40 – 09:00
Epidemiyoloji-Risk Faktörleri-Evreleme-Prevansiyon /
Epidemiology-Risk Factors-Staging-Prevention of
Endometrıal Cancer
Dr. Mutlu Doğan
Ankara Numune
Hastanesi
09:00 – 09:20
Endometrium Kanserinde Cerrahi / Surgery for
Endometrial Cancer
Dr. Çetin Çelik
Selçuk Üniversitesi
09:20 – 09:40
Endometrium Kanserinde Radyoterapi / Indications for
Radiotherapy in Endometrial Cancer
Dr. Mustafa Cengiz
Hacettepe
Üniversitesi
09:40 – 10:00
İleri evre / Tekrarlayan Endometrum Kanseri Tedavisi /
Management of Advanced / Recurrent Endometrial
Cancer
Dr. Susana Campos
(ASCO speaker)
10:00 – 10:30
İnteraktif Klinik Vaka Tartışması / Interactive Clinical
Case Discussion
Dr. Nil Mandel
Koç Üniversitesi
10:30 – 10:45
Tartışma / Post-test (4)
Dana Farber
10:45 – 11:00 Kahve Molası / Coffee Break
6. Oturum: Over Kaynaklı Olmayan Nadir Tümörler / Session VI: Rare Tumor
Types in Non-ovarian Gynecologic Cancers
Oturum Başkanı / Chair: Dr. Pınar Saip
11:00 – 11:10
Pre-test (5)
11:10 – 11:30
Vulva ve Vajinal Tümörlerin Tedavisi / Treatment of Vulva
and Vaginal Tumors
Dr. Mustafa Başaran
Meram Eğitim Hastanesi
11:30 – 11:50
Nonendometrioid Endometrial Karsinomlar /
Nonendometrioid Endometrial Carcinomas
Dr. Ramazan Yıldız
Gazi Üniversitesi
11:50 – 12:00
Tartışma / Post-test (5)
12:00 – 13:15 Öğle Yemeği/Lunch
7. Oturum:Overin Nadir Tümörleri / Session VII: Rare tumor types in ovarian
cancers
Oturum Başkanları / Chair: Dr. Bülent Yalçın, Dr. Ali Arıcan
13:15 – 13:30
Pre-test (6)
13:30 – 13:50
Trofoblastik Hastalık / Trophoblastic Disease
Dr. Bülent Yalçın
Yıldırım Beyazıd
Üniversitesi
13:50 – 14:10
Overin Germ Hücreli Tümörleri / Germ Cell Tumors of
The Ovary
Dr. Celaleddin Camcı
Gaziantep Üniversitesi
14:10 – 14:30
Overin Stromal Tümörleri / Stromal Tumors of The Ovary
Dr. Ali Arıcan
Mersin Üniversitesi
14:30 – 15:00
Borderline ve Nadir Epitelyal Over Tümörleri / Borderline
Tumors and Rare Epithelial Tumors of the Ovary
Dr. Helen MacKay (ASCO
speaker)
Princess Margaret
Hospital
15:00 - 15:30
Uterus Sarkomları / Uterine Sarcomas
Dr. Helen MacKay (ASCO
speaker)
Princess Margaret
Hospital
15:30 -15:45
Tartışma - Post-test (6)
15:45 – 16:00 Kahve Molası /Coffee Break
8. Oturum: Palyatif Bakım / Session VIII: Palliative Care
Oturum Başkanı / Chair: Dr. Özgür Özyılkan
16:00 – 16:30
Klinik Çalışmaları Anlamak ve Klinik Pratiğe Etkileri /
Understanding Clinical Trials and its Impact on Clinical
Practice
Dr.Sadettin Kılıçkap
Hacettepe Üniversitesi
16:30 – 16:50
Onkoloji Hastalarında Nütrisyonel Durum / Nutritional
Status in Oncological patients
Dr. Mehmet Artaç
Necmettin Erbakan
Üniversitesi
16:50 – 17:20
Palyatif Bakım / Palliative Care Introduction
Dr. Özgür Özyılkan
Başkent Üniversitesi
17:20 – 17:30
Kapanış / Adjourn
Dr. Mehmet Artaç
Necmettin Erbakan
Üniversitesi
17:30 Kapanış / Adjourn
Download

Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı