KAYIT FORMU
REGISTRATION FORM
Adı, Soyadı/Name: …………………………….
Ünvanı/Title: …………………………………...
Çalıştığı Kurum ve Bölümü/Institution and
Department: …………………………………….
………………………………………………….
Adres/Address: ………………………………..
Telefon/Phone: …………………………………
Faks: ……………………………….................
E-mail: ………………………………………..
Kaydınızın kesinleşmesi için banka ödeme
dekontu ile birlikte bu formun doldurularak email ile [email protected] adresine
gönderilmesi gerekmektedir.
To complete the registration, please e-mail the copy
of bank payment with this filled form to
[email protected]
Kurs Tarihleri / Dates
22-23 Haziran 2015 / 22-23 June 2015
Kurs Ücreti / Registration Fee
200 TL
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2015
Deadline 31 May 2015
**Katılımcı sayısı sınırlıdır
**The number of participants is limited
Düzenleyen Kurum
Organizing Institution
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Koç University School of Nursing
EVIDENCE BASED NURSING COURSE
KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KURSU
22-23 HAZİRAN 2015
22-23 JUNE 2015
İSTANBUL
Düzenleme Kurulu
Organizing Committee
Başkanlar / Chairs
Prof. Zuhal Bahar
Prof. Lale Büyükgönenç
Sekreterler / Secretaries
Doç. Dr. Ayfer Elçigil
Yrd. Doç. Dr. Memnun Seven
Üyeler / Members
Doç. Dr. Perihan Güner
Uzm Hemşire Tuba Şengül
İletişim / Contact Info
Uzm. Hemşire Tuba Şengül
GSM: 05358589519
Tel / Phone: 02123112635
E-mail: [email protected]
Eğitimci / Educator: Prof. RITIN
FERNANDEZ
School of Nursing and Midwifery
Faculty of Science, Medicine and Health
University of Wollongong
Kurs Yeri / Place: Koç Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu
Güzelbahçe Sokak No:20 34365
311 nolu derslik Şişli / İSTANBUL
KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KURSU
EVIDENCE BASED NURSING COURSE
KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KURSU
EVIDENCE BASED NURSING COURSE
22 Haziran 2015, Pazartesi
Monday 22nd June, 2015
23 Haziran 2015, Salı
Tuesday 23rd June, 2015
09:30-10:30 Kanıta dayalı sağlık bakımına
giriş / Introduction to evidence based
health care
09:30-11:30 Yayınlanmış makalelerin
niteliğini değerlendirme / Assessing the
quality of published papers
10:30-11:00 Joanna Briggs Enstitüsü/
Introduction to the Joanna Briggs Institute
11:30-13:00 Veri toplama ve temel
istatistiklerin kullanımı / Data Collection
and application of basic statistics
11:00-12:00 Kanıtın sistematik olarak
değerlendirilmesi / Systematic review of
the evidence
12:00-13:00 Öğle Yemeği / Lunch
13:00-13:40 Öğle Yemeği / Lunch
13:40-16:00 Makale yazma / Writing for
publication
13:00-15:30 Kanıtın sistematik olarak
değerlendirilmesi (devam) / Systematic
review of the evidence (continued)
15:30-16:00 Kanıt nereden bulunur? Cochrane Library / Where to find the
evidence - Cochrane Library
BANKA BİLGİSİ / BANK INFORMATION
Banka / Bank Name: Yapı Kredi Bankası
Şube Adı/Kodu / Chapter-Bank Sort Code: Koç
Üniversitesi Şubesi - 938
Alıcı / Account Holder: Koç Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu
“Türkçe çeviri yapılacaktır”
Translation will be available
Konaklama ile ilgili işlemler katılımcıya
aittir
Accomodation will be her own responsibility
of the participant
Banka Hesap No / Account No: 89925975 (TL)
IBAN: TR76 0006 7010 0000 0089 9259 75
Download

**Katılımcı sayısı sınırlıdır