44. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
15 – 16 Kasım 2014
Prof. Dr. S. Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul
PROGRAM
15.11.2014 CUMARTESİ
PROGRAM
08:00 - 08:30 Kayıt
08:30 - 09:15 Kursun gözden geçirilmesi ve amaçlar
Başar Cander, Zeynep Çakır
09:15 - 10:00 Sınav
10:00 - 11:15 Temel yaşam desteği teorik ve pratik eğitimi
Fisun Şenuzun Aykar
11:15 - 11:45 Hava yolu kontrolü
Tarık Balcı
11:45 - 12:00 Kahve arası
12:00 - 12:30 Kardiyak protokollerin gözden geçirilmesi ve
2010 CPR/ECC Kılavuz değişiklikleri -
Başar Cander
12:30 - 13:30 Öğle yemeği
13:30 - 14:00 Yeniden canlandırmada Özel durumlar - I
(inmede, Donmada, Gebelikte kardiyak arrest)
Şahin Çolak
14:00 - 14:30 Kardiyovasküler farmakoloji
Ayhan Sarıtaş
14:30 - 15:00 Yeniden canlandırmada Özel durumlar- II
(Travmada ve Toksikolojik acillerde kardiyak arrest) Hayati Kandiş
15:00 - 15:15 Kahve arası
15:15 - 18:30 İlk gün uygulamalı eğitim (maketler eşliğinde)
İlk gün uygulamalı eğitimde grupların dağılımı
1. Oda
2. Oda
3. Oda
4. Oda
15:15 - 16:00
16:00 - 16:45
A
B
B
C
C
D
D
A
C
D
D
A
A
B
B
C
16:45 - 17:00 ARA
17:00 - 17:45
17:45 - 18:30
1. Oda: Havayolu, entübasyon 2. Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi 3. Oda: Ritim tanıma 4. Oda: Senaryolar
44. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
15 – 16 Kasım 2014
Prof. Dr. S. Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul
16.11.2014 PAZAR
09:00 - 09:45 Disritmiler, ölümcül disritmiler ve elektriksel tedavileri
09:45 - 10:15 Miyokard enfarktüsü
Nazmiye Özbilgin
Özlem Yıldırımtürk
10:15 - 10:30 Kahve arası
10:30 - 11:00 Yeniden canlandırmada Özel durumlar- III
Elektrik ve yıldırım çarpmasında kardiyak arrest
11:00 - 11:30 Resüsitasyon açısından asit-baz dengesi ve
kan gazı analizi
11:30 - 12:00 Yeniden canlandırmada özel durumlar- IV
Mehmet Gül
Tarık Ocak
Mehmet Ayrancı
12:00 - 13:30 Öğle yemeği
13:30 - 14:00 Resusitasyonun Etik ve Yasal yönü
Zeynep Çakır
14:00 - 17:15 İkinci gün uygulamalı eğitim (maketler eşliğinde) ve sınav
İkinci gün uygulamalı eğitimde grupların dağılımı
1. Oda
2. Oda
3. Oda
4. Oda
15:15 - 16:00
16:00 - 16:45
A
B
B
C
C
D
D
A
16:45 - 17:00 ARA
17:00 - 17:45
C
D
A
B
17:45 - 18:30
D
A
B
C
1. Oda: Havayolu, entübasyon: Mehmet Gül, Beytullah Kulaç
2. Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi: Tarık Balcı, Şahin Çolak, Fisun Şenuzun Aykar
3. Oda: Ritim tanıma: Ayhan Sarıtaş, Mehmet Ayrancı, Zeynep Çakır
4. Oda: Senaryolar: Hayati Kandiş, Tarık Ocak
17:30 - 18:15 Teorik Sınav
18:15 - 18:45 Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi
18:45 - 19:15 Sertifika Töreni ve Kapanış
01 HAZIRAN 2014
İki tam gün sürecek ve her gün öğleye kadar kuramsal, öğleden sonra maketler üzerinde
cihazlarla bire bir uygulamalı eğitim yapılacak olan bu kursa devam zorunludur ve kurs
sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olacak katılımcılara 3 yıl geçerli “başarı sertifikası”
verilecektir.
İletişim: Nish İstanbul A-Blok K:8 No:47-48 Çobançeşme, Bahçelievler 34196, İSTANBUL
T: +90 212 221 17 30/38 F: +90 212 221 17 54 [email protected] www.tkd.org.tr
Download

44. İKYD (ACLS-CPR)