Kanserde Beslenme ve Palyatif Bakım Sempozyumu
1. Gün (14 Haziran 2014)
09:45 - 10:00 Açılış
Dr. Mustafa Benekli
Dr. Osman Abbasoğlu
Dr. Özgür Özyılkan
10:00 - 11:10 Kanser ve Beslenme Oturumu - 1
Oturum Başkanları
Dr. Ali Arıcan
Dr. Osman Abbasoğlu
10:00 - 10:20 Kanser kaşeksisi: Tanım ve patofizyoloji
Dr. Tuğba Yavuzşen
10:20 - 10:40 Tümör Biyolojisi ve nütrient ilişkileri: Kemoprevansiyondan Kliniğe
Dr. Rüksan Çehreli
10:40 - 11:00
Kanser tedavisi uygulanan hastaların beslenme durumunun
değerlendirilmesi ve takibi
Terminal dönemde beslenme desteği yapılmalı mıdır? Artıları ve eksileri
nelerdir?
Dr. Özgür Tanrıverdi
11:00 - 11:10 TARTIŞMA
11:10 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:40 Kanser ve Beslenme Oturumu - 2
Oturum Başkanları
Dr. Özgür Özyılkan
Dr. Diclehan Kılıç
11:30 - 11:50
Kemoterapi ve radyoterapi uygulanan hastalara ne zaman medikal diyet
tedavisi uygulanmalı ?
Dyt. Aylin Çerçi
11:50 - 12:10 Kanser ve Beslenme İlişkisi: Yanlışlar, Çelişkiler, Gerçekler!
Dr. Canfeza Sezgin
12:10 - 12:30
Kanser hastalarındaki beslenme problemlerinin psikososyal etkileri
nelerdir?
Dr. Nuriye Özdemir
12:30 - 12:40 TARTIŞMA
12:40 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:10 Kanser ve Beslenme Oturumu - 3
Oturum Başkanları
Dr. Berna Öksüzoğlu
Dr. Deniz Yamaç
14:00 - 14:20 Hastaların tamamlayıcı tıp uygulama taleplerinin verilere uygun yönetimi
Dr. Mustafa Özdoğan
14:20 - 14:40 Enteral nutrisyon ve erişim yolları
Dr. Tarkan Karakan
14:40 - 15:00 Sindirim sistemi obstrüksiyonları: Yaklaşım ve öneriler
Dr. Muhammet Ali Kaplan
15:00 - 15:10 TARTIŞMA
15:10 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:15 Kanserde Destek Tedavileri Oturumu - 1
Oturum Başkanları
Dr. Şeref Kömürcü
Dr. Nurullah Zengin
15:30 - 16:00 Palyatif bakım: bütüncül yaklaşım ve tıbbi onkoloji ile entegrasyonu
Dr. Dilşen Çolak
16:00 - 16:30 Türkiye'de palyatif bakım: güncel durum ve gelecek yansımaları
Dr. Murat Gültekin
16:30 - 17:00 Kanser ağrısı yönetimi
Dr. Fatih Köse
17:00 - 17:15 TARTIŞMA
Kanserde Beslenme ve Palyatif Bakım Sempozyumu
2. Gün (15 Haziran 2014)
09:30 - 11:10 Kanser ve Destek Tedavileri Oturumu - 2
Oturum Başkanları
Dr. Bülent Yalçın
Dr. Mustafa Altınbaş
09:30 - 09:50 Kemoterapi ve radyoterapi ilişkili bulantı kusma yönetimi
Dr. Ali Ayberk BEŞEN
09:50 - 10:10 Kanser tedavisi sırasında oluşan oral ve gastrointestinal mukozit yönetimi
Dr. Umut Demirci
10:10 - 10:30 Hematopoetik büyüme faktörleri kullanımı ve febril nötropeni yönetimi
Dr. Tülay Akman
10:30 - 10:50 Kemik metastazlarına yaklaşım
Dr. Ömer Dizdar
11:00 - 11:10 TARTIŞMA
11:10 - 11:30 Kahve Arası
11:30 - 12:45 Kanser Destek Tedavileri Oturumu - 3
Oturum Başkanları
Dr. Süleyman Büyükberber
Dr. Zafer Akçalı
11:30 - 11:50 Kanser, fertilite ve gebelik
Dr. Çağatay Arslan
11:50 - 12:10 Kemoterapi ve radyoterapi ilişkili kardiyotoksisite takip ve yönetimi
Dr. Fatma Şen
12:10 - 12:30 Kanser hastalarında tromboz yönetimi
Dr. Emel Sezer
12:30 - 12:45 TARTIŞMA VE KAPANIŞ
Download

Kanserde Beslenme ve Palyatif Bakım Sempozyumu 1. Gün (14